Devianti před branami

Účastníci festivalu Prague Pride 2011 žádnou deviací netrpí a účastí na akci vlastně demonstrují své zdraví. Co všechno se ještě nedovíme...

Pochod hrdosti v Táboře, 2009 foto: ČTKČeská pozice

Pochod hrdosti v Táboře, 2009

Aktualizováno. Propagační masáž ve prospěch Prague Pride 2011, festivalu gayů, leseb či transsexuálů, rozjel prezidentův vicekancléř Petr Hájek poměrně chladnokrevným textem pro Parlamentní listy. Funguje to. O pár desítek hodin později je z toho, jak jinak, zatraceně teplo.

Trochu na poslední chvíli. Vždyť záštitu nad událostí oficiálně převzal primátor Bohuslav Svoboda již 3. května. Teprve 22. července se na webu hnutí Modlitební stráž objevuje ta správná munice: „Ve dnech 10. - 14. 8. 2011 připravují homosexuálové první pochod Prahou pod názvem Prague Pride, festival hrdosti a tolerance. Prosíme, modlete se za zmar této akce, aby Hospodin ochránil naši zemi před demonstrací sexuální pýchy a nečistoty. (...) Abychom nedopadli jako v Austrálii, kde několik tisíc nahých homosexuálů demonstrativně leželo v parku před národní operou v Sydney jako vyjádření hrdosti a tolerance.“ Informaci zachytilo vesměs jen několik webů LGBT (lesbian-gay-bisexual-transgender) komunity, ale žádná sláva.

Jako by až teprve týden před akcí nasadili marketéři ideálního frontmana. Neboť nikdy nic z toho, co Hájek řekne, neztratí se v mediální směsi syrské krve, akciových komat a kůrovcových kataklyzmat. Hájek, ten, i kdyby kontextuálně ťal byť jen do králičí tularémie či Higgsova bosonu, nezůstane oslyšen. Perfektně načasováno.

Vyjevený medvídek

Protože v ohňostroji invenčních reakcí, kterého jsme svědky, se jako obvykle pomalu vytrácí inkriminovaná událost, připomeňme, oč běží.

Průvod hrdosti povede z Náměstí Republiky přes spodní část Václavského náměstí a Národní třídu na Střelecký ostrov, kde na něj naváže hudební festival. Tam už by mělo být asi 5 tisíc lidí a teď si představte, kdyby se náhodou všichni svlékli!

Festival, kterého se podle odhadů organizátorů zúčastní asi 1500 lidí zahrnuje šest desítek kulturních, sportovních a společenských akcí, z nichž ta "nejnebezpečnější" se odehraje v sobotu 13. srpna. Průvod hrdosti povede z Náměstí Republiky přes spodní část Václavského náměstí a Národní třídu na Střelecký ostrov, kde na něj naváže hudební festival. Tam už by mělo být asi 5 tisíc lidí a teď si představte, kdyby se náhodou všichni svlékli!

Co přesně a v jakém kontextu napsal Petr Hájek pro Parlamentní listy, když kritizoval, že pražský primátor Bohuslav Svoboda převzal nad akcí záštitu: „Nátlaková akce homosexuálů, která proběhne v Praze pod pěkným českým názvem Gay parade, totiž není nevinnou legráckou. Je vážnou politickou demonstrací určitého hodnotového vidění světa. Světa, v němž klasická rodina již nehraje žádnou roli. V němž hluboké národní tradice a kulturní kořeny ožírá obluda multikulturalismu. Světa, v němž sexuální či jakákoli jiná deviace je povýšena na ctnost, abnormalita na normu, destrukce společnosti na posvátný Pokrok. Kde občanské svobody nahradila lež takzvaných lidských práv a první mezi nimi, svobodu projevu, cenzura politické korektnosti, jak se dnes politicky korektně říká obyčejnému pokrytectví.“

K tomu pár poznámek:

 • Generalizace, že ve světě již klasická rodina nehraje žádnou roli, je sice dost odvážná, ale budiž.
 • I kdyby homosexualita byla v nějakém významovém smyslu odchylkou, lze ji šmahem řadit mezi "jakékoli jiné" abnormality?
 • Znamená homosexualita automaticky určité hodnotové vidění světa, zůstaneme-li v rámci těchto velkých slov?

Tyto nuance myšlenka Petra Hájka primárně neřeší, protože míří k něčemu jinému, k tomu, co prezident Václav Klaus řadí mezi ismy. V tomto případě "homosexualismus". V kontextu jiných názorů pana Hájka  - a také poté, co prezident republiky z řady důvodů před několika lety vetoval zákon o registrovaném partnerství - by tento pohled mohl považovat za překvapující leda medvídek Pú. Z vyjádření však média a politici neomylně vylovili slovo deviace.

Na výlovu slov

Hájek tvrdí, že je uchopil v obecném smyslu „odchylka od většinové normy“ a jako takové není jazykovou vědou považováno za hodnotící, nýbrž za neutrální (na rozdíl od slova deviant). Protože však slovo použil v souvislosti s akcí právě homosexuálů, kde už je kvůli historickému kontextu neutralita přinejmenším sporná, zpěnilo to španělskou krev odpůrců, kteří 1) pokládají Hájka (potažmo prezidenta) za ostudu Hradu, 2) nepokládají homosexualitu za odchylku od normy (natož pak úchylku), na rozdíl od pana prezidenta, jak dále uvidíme. Mimochodem, co se slovníku týká, byl jsem před časem poučen, že nemám používat substantivum orientace, ani preference, nýbrž variace. Takže poučeněji, prosím.

Do jazykových detailů brzy zabrousil ve svém prohlášení na obhajobu Petra Hájka i prezident Václav Klaus (byv více či méně nevybíravě vyzván, aby svého vicekancléře umravnil, distancoval se od něj, přiměl ho k omluvě a tak dál). Reagoval mimo jiné na kritiku stínové ministryně ČSSD Michaely Marksové-Tominové:

Pýcha, domýšlivost, hrdost, nadutost, chlouba, nafoukanost, nejlepší léta, smyslný chtíč

"Odmítám účastnit se slovíčkaření o tom, je-li odchylka od normálu (a že je to odchylka, to snad ani paní Tominová nemůže popírat) výjimečností, zvláštností, anomálií, vybočením z normy, deviací."

A dále: „… A to ponechávám stranou překlad anglického slova ,pride´, které podle slovníku www.slovnik.cz znamená ,pýcha, domýšlivost, hrdost, nadutost, chlouba, nafoukanost, nejlepší léta, smyslný chtíč´“ uvedl Václav Klaus.

Jelikož vzápětí dodává „ani já však nad touto akcí žádnou ,hrdost´necítím", je zjevné, že pan prezident je informován o kontextu a etymologii celého pojmu queer pride, jakož i o peripetiích, jimiž prošel. Kdyby si tu "nadutost" či "smyslný chtíč" odpustil, to už by zase citace nebyla korektní. Správně naopak vynechal významy některých užití, která slovník nabízí, jako pride of the morning (ranní mlha, ranní déšť), i když v erotické nebo bohémské poezii by jisté hodnotové vidění světa reprezentovat mohly. ;-)

Petr Hájek ani Václav Klaus se asi jen tak nezbaví podezření, že se mediálním představením, které propuklo, momentálně dobře baví. Pan prezident sice nechce slovíčkařit, ale vzdělaný diskurs o vymezení pojmu „odchylka od normálu“ ve smyslu sociologickém i politickém by za řeč stál, debata by se vést měla, a to nikoli o homosexualitě. Nýbrž o meritu celého Hájkova článku, který se - což v této fázi třeštění možná mnohé udiví - nejmenuje Jak zkazit deviantům pochod, nýbrž Jsem kryptofašista. Doznávám se. Na vážnou práci však zatím není kdy.

Homosexualita a homosexualismus

Jak je to s tou odchylkou od normálu? Ačkoli již od roku 1992 Světová zdravotnická organizace homosexualitu jako takovou nepočítá mezi nemoci, několik proudů v psychiatrii a sexuologii s tím trochu polemizuje. Ale dilema je v tomto případě natolik interdisciplinární (zdaleka nejde jen o medicínskou otázku) a natolik spletité, že bez hlubšího vhledu do problematiky se rozumný člověk do debat vůbec nepustí.

Ne tak rozvášněný intelekt. I dočetli jsme se v pátek v jedné internetové diskusi dokonce, že i Světová zdravotnická organizace mezi onemocnění zahrnuje takzvanou egodystonní sexuální orientaci, tedy takovou, kterou jedinec vnitřně nepřijímá, nepovažuje ji a její projevy za součást své identity, a vnitřně se od ní distancuje. Což mu může působit vážné psychické problémy. Účastníci queer pride právě takovou nemocí netrpí a účastí na akci vlastně demonstrují své zdraví. Aha, zhruba podobně, jako šťastlivci s pevným chrupem chroustají-li ořechy na veřejnosti, činí tak především proto, aby ukázali, že mají dobrého zubaře.

Jak odpovídají na otázku, proč vlastně příští týden budou gayové chroustat své ořechy v pražských ulicích, webové stránky Prague Pride?

V současné době se průvody hrdosti v západních zemích pořádají zejména jako slavnosti, karnevaly a festivaly, kterých se účastní kromě LGBT komunit i široká veřejnost

„Festival tolerance nabízí program nejen gayům, lesbám a transgender lidem, ale také jejich rodinám, přátelům a spolupracovníkům, kteří se chtějí něco dozvědět a pobavit se.“ A jinde: „Queer Pride průvody se v historii pořádaly zejména jako protesty proti intoleranci a boj za práva menšin. Takový protest Praha nejspíš nikdy nepotřebovala. V současné době se ale průvody hrdosti v západních zemích pořádají zejména jako slavnosti, karnevaly a festivaly, kterých se účastní kromě LGBT komunit i široká veřejnost, a v našem zájmu je vytvořit první festival, který má tento podtext. Nepojímáme průvod hrdosti jako protest nebo demonstraci.“

Za pozornost stojí, že když se v minulých letech podobné akce pořádaly v Táboře, Karlových Varech nebo v Brně, zablbla si trochu ultrapravice a pak klid po pěšině. (S tím se každá subkultura nebo minorita musí s pomocí rozumné většiny umět vypořádat, podobně se však na jiné intelektuální úrovni musí vypořádat s veřejnou diskusí o své věci.) S razantním odporem se nepotýká třeba ani filmový festival Mezipatra. V tomto městě se masově nevypalují gay kluby... Protestní demonstraci Praha vskutku nepotřebuje. Registrované partnerství je uzákoněné, téma adopcí momentálně není na obzoru.

„Respektujme homosexualitu, nikoli homosexualismus,“ velmi srozumitelně nabádá pan prezident. A co mínil Petr Hájek "nátlakovou akcí", je také nabíledni. O homosexualitu jako takovou samozřejmě nejde, rácháme se v diskusi o tom, jak se chrání, či naopak devastují sdílené hodnoty, které to vlastně jsou a jak reagovat na změny. Povšimněme si, že ještě dva dny po "skandálním" článku Petra Hájka zatím nevystoupili nijak razantně aktivisté GLBT komunity.

Sousto je však na talíři a aféra sahá ke hvězdám. Co všechno se na konto Svoboda versus Hájek versus Prague Pride ještě nedozvíme?

Není Hájek homosexuál?

Ruče reagovala Michaela Marksová-Tominová (ČSSD): „Chápu, Petr Hájek je provokatér. Tento výrok ale považuji za extrémně nebezpečný – může se najít deviant podobný norskému, který se jím inspiruje. (...) Jeden z argumentů proti takovým akcím, který mě vždy spolehlivě rozčílí, je ten o ,útoku na tradiční rodinu´. V současné době s obrovským podílem rodin s jedním rodičem či rodin rozvedených žijících v nejrůznějších kombinacích dětí a partnerů z rodin nových a původních je otázkou, co ta tradiční rodina vlastně je.“

Až potud ještě OK. Následuje však hlavní perla, přímo k jádru k věci: „Jestli něco považuji za skutečně ohrožující pro české rodiny všeho typu, pak je to asociální politika této vlády.“ Už jen jako dezert pak používá oblíbený argument proti homofobům, totiž narážku na možnou skrytou homosexuální orientaci Petra Hájka.

Hospoda čtvrté cenové

Místopředseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda na téma převzetí záštity primátorem: „Považuji za velmi nešťastné, že podpořil festival, který podporuje pro společnost zničující životní styl bez závazků a odpovědnosti."

Jinak dost suchý předseda ČSSD Bohuslav Sobotka se rozehřál: „Intelektuální výron o homosexuálních deviantech se již dávno nenosí ani v nálevnách čtvrté cenové kategorie. Možná by tam za něj padla i nějaká ta facka na sále. (...) Hradní fanfáry tak hrají nebezpečně falešné notičky. Jak vystřižené z poloviny minulého století."

VV do kůže

Věci veřejné naopak "průvod hrdosti, který se uskuteční v sobotu 13. srpna, podporují a aktivně hodlají svou účastí celou akci podpořit," prohlásila strana. Ještě že si vybrala z programu jen pochod. Neboť, jak Petr Hájek připomněl v rozhlase i v televizi, primátor zaštítil festival, na jehož pořadu jsou "akce jako gayská rychloseznamka, kožená zóna, noční prohlídka barů, nebo skupinové ‘miluj všechny, posluž všem...‘".

Privilegium

Mladí křesťanští demokraté ve spolupráci s KDU-ČSL a Hnutím Pro život ČR pořádají v Praze druhý ročník Pochodu pro rodinu, který se jako na potvoru uskuteční ve stejnou dobu jako plánovaný pochod Prague Pride. A předseda strany Pavel Bělobrádek na konto primátora Svobody říká: „Aspoň všichni vidíme, jak to TOP 09 a ODS míní s obranou rodiny a tradičních hodnot vážně, když podporují neomarxistická revoluční hnutí. Homosexuály nikdo nediskriminuje, není důvod je ani privilegovat.“

Takže záštita jako privilegium pro neomarxisty? Jakému neslýchanému privilegiu se asi těší hráči lakrosu, profesoři francouzštiny, pražští šunkaři a desítky dalších šťastlivců, jejichž akcím se záštity primátora letos dostalo? 

Jaké privilegium asi poskytl pan Bělobrádek Pochodu pro rodinu, nad nímž převzal záštitu pro změnu on? To by měl vysvětlit třeba předseda Mladých křesťanských demokratů Petr Jurčík, když už pravil: „Považujeme za znepokojivé, když se ve společnosti mluví výhradně o právech homosexuálů, zatímco zájmy tradiční většinové rodiny nikdo nehájí.“ (Pravdu dí, z toho permanentního politického přetřásání práv homosexuálů už bolí uši. )

A nyní z nejvyšších pater.

Martin Fendrych na webu Týden.cz u příležitosti aféry nechává nahlédnout pod hradní pokličky: „Proč Klaus Hájka nevyhodí? Podle některých hlasů z Hradu je vztah do jisté míry převrácený: Hájek údajně silně ovlivňuje Klause, jako jeho ideologický guru.“ Naproti tomu Zbyněk Petráček si v Lidových novinách myslí, že Klaus si "Hájka svým způsobem pěstuje, aby mu nahrával témata považovaná ve slušné společnosti za deviantní".

A můžeme vyrazit do světa

"Vyjadřujeme solidaritu s komunitami leseb, gayů, bisexuálů a transsexuálů v České republice. Podporujeme jejich právo uspořádat pokojný a zákonný průvod, aby zvýšili povědomí o specifických tématech, které se jich týkají," uvedli v prohlášení velvyslanci USA, Rakouska, Belgie, Kanady, Dánska, Estonska, Německa, Nizozemska, Norska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Británie. (Takže ty četníky na koních bleskem odvolejte, Hájku! Anebo toho Svobodu?)

Ideální reklama. Pan primátor Svoboda možná získal Praze větší mezinárodní pozornost, než zamýšlel. Kolik lidí se příští sobotu svlékne na Střeleckém ostrově? Vývoj aféry budeme sledovat online.

Aktualizace

Jak přislíbeno, aktualizujeme o další reakce:

Co si myslí Petr Hájek o homosexuálech

 • V odpovědi na otázku po rozdílu mezi homosexualitou a homosexualismem pro iDnes uvedl: "Homosexualita a homosexualismus jsou vysoce rozdílné a měli bychom je velmi odlišovat. Homosexualita jako věc, kterou člověk dostane do vínku, s níž se narodí a která je křížem, který má nést, a zkouškou, kterou Bůh člověku klade do cesty, a má se s ní nějak vyrovnat nebo jí podlehnout, je věc jedna. Ale homosexualismus jako hnutí, to už jsme hluboko v politice." No jo, ale homosexuál, který akceptuje svoji homosexualitu a podle toho žije, je ten, který se s ní vyrovnal, nebo ten, který podhlehl? Takže, řečeno s klasikem, zase nevíme nic. Jasné je jen to, že mnoho lidí má o životě homosexuálů zkreslené představy, někdy pitomě odvozené z komedií nebo právě z veřejných akcí, jakou bude Prague Pride.

Ambasáda USA kritizuje Hrad

 • Velvyslanectví USA v Praze: "Americká amabsáda je ráda, že Česká republika je zemí, kde občané, nehledě na jejich sexuální orientaci, mají všechna lidská práva. Je však politováníhodné, že jsou tu lidé, dokonce i na oficiálních místech, kteří se ztotožňují s netolerantním pohledem na věc." (Z vyjádření, které publikovaly Lidové noviny.)
 • Proti americké podpoře akce zato naopak protestuje občanské sdružení Akce D.O.S.T. Vyšlo najevo, že ještě před propuknutím aféry zaslalo velvyslanci USA Normanu L. Eisenovi otevřený dopis. Nejprve se opírají o autoritu a odkaz Ronalda Reagana. "Zmíněná akce je pořádána skupinami homosexuálů a leseb, jejichž nároky, vznášené vůči české veřejnosti, značně přesahují rámec pouhé tolerance. Požadují plné morální uznání svého stylu života, postavení homosexuálních vztahů na roveň s manželstvím i adopci dětí homosexuálními a lesbickými páry. Tyto požadavky jsou v rozporu s našimi tradicemi a prezident Reagan byl toho názoru, že jsou v rozporu i s těmi nejlepšími tradicemi národa amerického." Vzápětí smečují, když pořadatelské organizace označují jako nátlakové, "jejichž ideologie vykazuje podobné rysy sociálního inženýrství jako marxismus-leninismus." 

Vegetarián myslivcem

 • Karel Schwarzenberg pro iDnes: "Hájkův článek je velice agresivní a nesouhlasím s ním, ale každý má právo vyjádřit názor, dokud nevyzývá k násilí a nepoužívá urážlivá slova. Deviace je doslova odchylka - když je rodina myslivců, a najednou je v ní vegetarián, tak je to také deviace." Společné prohlášení ambasád ministra zahraničních věcí poněkud překvapilo. "Myslím, že je to trošku i výsledek předchozích jiných výroků řečeného pána."
 • A ještě slovo pana Schwarzenberga pro Lidové noviny: "V demokracii jsou demonstrace povoleny. Ať jsou to odboráři, anarchisté, Gay Parade, Národní strana, nebo třeba Hnutí Duha."

Zadostiučinění pro heterosexuály

Blogeři na Aktuálně.cz se dostávají do ráže

 • Jiří Pehe se zajímá o -ismy: "Zdá se, že někteří neodbytní kritici českého prezidenta si dokonce myslí, že hlavním nebezpečím pro Českou republiku nejsou „ismy“ vyjmenované a do hloubky analyzované panem prezidentem, ale především onen zmíněný „klausismus“, který je deviantní, což pro tyto nevzdělance evidentně neznamená "hodnotově neutrální". Je zcela šokující, když si někdo dovolí takto relativizovat zcela zřejmé rozdíly mezi „klausismem“ a například „homosexualismem“. (...) Mohli bychom se například brzy nadít teorií, že se coby odnož „klausismu“ v okolí prezidenta rodí módně nebezpečná ideologie, kterou lze nazvat „hradismus“ nebo „hájkismus“, a která, jak někteří už naznačují, si nezadá s nebezpečnými ideologiemi minulosti, zejména těmi hnědšího zabarvení. Je prostě třeba trvat na tom, že Hrad je Hrad, a Hájek je Hájek."
 • Taktéž Jan Lipold.
 • Politik ČSSD Jiří Havel se pro změnu zajímá o národ. (Ale nebijte mne, až to prokliknete.)
 • Jistá pitoresknost hradního gheta se už dávno vymkla realitě, píše Jan Urban. A dále: Uměle bičovaná polarizace a konfliktnost vytvářejí stav zdánlivé nemožnosti tolerance a soužití. „Věc“ se „musí řešit“, a „národ/elita/čistí/prezident musí zasáhnout“. Nepřátel je dostatek. Pravdoláskaři, Židé, bilderbergisti, ekologové, novináři, přistěhovalci, a teď nově homosexuálové. Je úplně jedno, že mužů a žen s homosexuální orientací je mezi občany České republiky řádově víc, než členů fašizujícího DOSTu. Nevím o nikom z nich, kdo by Petru Hájkovi-Přítulnému zakazoval pořádat DOST Parade. Nikdo z nich nedostal funkci za věrnost, jako Hájkův oblíbenec Bátora. Nikdo z nich neútočí na svobodu slova způsobem a s ukřičenou agresivitou jazykových troglodytů, jako právě tito prezidentovi oblíbenci. Hradní parta se prohlašuje za věrozvěsty konzervatismu. Ve skutečnosti jde o neomarxistickou deviaci.

Platforma PROUD: Žádný festival či průvod nemůže ohrozit rodinné hodnoty

 • Jedna z platforem LGBT komunity PROUD se ohradila proti výrokům vicekancléře Petra Hájka a označila je za ponižující. "Jako sdružení se chceme zasazovat o podporu rodinných hodnot. Pro naplňování těchto hodnot je však podle našeho názoru rozhodující vzájemná podpora, úcta, láska a respekt v partnerském soužití, nikoli to, zda se jedná o vztah mezi osobami opačného či stejného pohlaví nebo to, zda se tento vztah nazývá manželstvím či registrovaným partnerstvím. Rodinu a rodinné hodnoty nemůže jakýkoliv festival či průvod ani v nejmenším ohrozit. Naopak věříme, že festival Prague Pride, stejně jako veřejná diskuse, budou ukázkou respektu k lidem s jinou než heterosexuální orientací a identitou a podporou rozmanitosti u nás."
 • Pro Parlamentí listy se vyjádřil také známý aktivista Jiří Hromada: "Deviace je odchylka od normálu, a jestli normu reprezentují Hájek nebo Klaus, pak jsem šťastný, že jsem deviant. Ať oba přijdou do průvodu gayů, bude jim tam líp než na Hradě. Bylo by mi velmi líto, kdyby právě útoky Hájka a Klause podnítili ultrapravicovou scénu, aby pak zorganizovala nějaký atak na připravovaný pochod gayů Prague Pride. (...) Já se domnívám, že lidé v podhradí už dávno pochopili, co je deviace, co je život v lásce, co je rovnoprávnost, co jsou lidská práva. Vzhledem k tomu, že nás podporuje více než sedmdesát pět procent lidí, tak já tyto výroky opravdu neberu vážně."
 • Případu už si všiml například Washington Post.

Václav Klaus: Bezprecedentní krok 13 velvyslanců

 • Prezident ČR vydal prohlášení k prohlášení 13 velvyslanců (viz výše). Mimo jiné uvádí: Vyjadřuji svou podporu prohlášení ministra zahraničních věcí České republiky ze dne 6. srpna (které však našimi médii nebylo vůbec zaregistrováno a komentováno), v němž kritizoval páteční petici skupiny velvyslanců k tématu chystané „Prague Pride“ slovy: „Je kontraproduktivní a přebytečné vyjadřovat podporu právům, jež v ČR nikdo nepopírá ani neupírá“. Současně vyjádřil názor, že diskuse, která se z toho vyvinula, „navíc zbytečně budí dojem zasahování do vnitřních záležitostí“ České republiky. (...) Byl bych ve svém odsudku ostřejší než on. Prohlášení velvyslanců – které, jak jsem se i od několika z nich dozvěděl, ani nečetli – považuji za bezprecedentní krok, jaký nikdo z nás nepamatuje. Nedovedu si představit, že by si jakýkoli náš velvyslanec dovolil formou petice zasahovat do vnitropolitické diskuse v jakékoli demokratické zemi světa.
 • Pod informací o prezidentově prohlášení na Aktuálně.cz jsme v diskusi čtenářů objevili skutečnou argumentační perlu. "Je příznačné pro zastupitele města Prahy, že pochod povolili vést po Národní! Je to výsměch všem,kteří byli v roce 1989 na této třídě zmláceni!!!!"

Jiří Paroubek se ženou Petrou se zúčastní sobotního průvodu

Vyplývá to z vyjádření v jeho textu na webu vaševěc.cz. V tomto případě se sluší připomenout, že Jiří Paroubek byl politikem, který přispěl k prosazení zákona o registrovaném partnerství v roce 2006, a jeho rozhodnutí je konzistentní.

Počet příspěvků: 2, poslední 9.8.2011 02:41 Zobrazuji posledních 2 příspěvků.