Detektiv Mazánek: Kriminalita se přesouvá do kyberprostoru

„Internet a sociální sítě mohou být nástrojem pro šíření něčeho – například dětského porna. Sítí se šíří obrázky. Jinou možností je, že se v tom prostoru odehrávají útoky,“ říká v rozhovoru o proměnách zločinu Michal Mazánek, ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování (ÚSKPV).

Michal Mazánek, ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) foto: Foto Richard CortésČeská pozice

Michal Mazánek, ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování (ÚSKPV).

Elitní detektiv Michal Mazánek, který v roce 2011 dostal ocenění policista roku a od letošního ledna je šéfem Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování (ÚSKPV), v rozhovoru mimo jiné říká: „Pokud se podíváme na dnešní skladbu násilné trestné činnosti, jsou to zranění či ublížení na zdraví, případně vraždy, které vyplynou z osobního sporu. Jde o jednání v afektu. Už není tolik případů plánovaných vražd za účelem získání finančních prostředků. Neznamená to ale, že by nic takového neexistovalo, jen se prudce změnil poměr.“

LIDOVÉ NOVINY: Jak se proměnil zločin od dob orlických vražd?

MAZÁNEK: Orlické vraždy se odehrály po roce 1989. V devadesátých letech byl právní rámec této země všelijaký.Mnoho věcí nebylo právně upraveno, což se projevovalo zejména v podnikání.

V devadesátých letech byl právní rámec této země všelijaký. Byla to trochu džungle, takže i případné spory se vyřizovaly brutálním způsobem. Bylo to období, kdy bylo největší množství násilných trestných činů včetně vražd.

Byla to trochu džungle, takže i případné spory se vyřizovaly brutálním způsobem. Bylo to období, kdy bylo největší množství násilných trestných činů včetně vražd.Souvisely s podnikáním a pomyslným dělením teritorií. Jak se společnost vyvíjela, začalo to ustupovat.

LIDOVÉ NOVINY: Proč?

MAZÁNEK: Jednak se stanovily určité mantinely právního řádu, jednak je víceméně všichni začali respektovat. Úplná brutalita násilných trestných činů z devadesátých let ustoupila. Pokud se podíváme na dnešní skladbu násilné trestné činnosti, jsou to zranění či ublížení na zdraví, případně vraždy, které vyplynou z osobního sporu. Jde o jednání v afektu.

Už není tolik případů plánovaných vražd za účelem získání finančních prostředků. Neznamená to ale, že by nic takového neexistovalo, jen se prudce změnil poměr. A pokud se podíváme blíže na majetkovou trestnou činnost, je posledních pět let na poměrně výrazném ústupu.

LIDOVÉ NOVINY: Jaký to má důvod?

MAZÁNEK: Určitě existuje nějaká míra latence, tedy trestných činů, které občané neoznámí, anebo se o spáchání vůbec nedozvíme. U majetku ale platí, že si ho občané lépe zabezpečují.

Pokud se podíváme blíže na majetkovou trestnou činnost, je posledních pět let na poměrně výrazném ústupu

Dorůstá nová skupina či generace pachatelů, kteří se pohybují v kyberprostoru. Pro ně je snazší podvodné jednání a získávání finančních prostředků pomocí internetu, než aby si složitě sháněli náčiní, jehož pomocí by se vloupávali do objektů a tam kradli.

Díky nastavení legislativy není také úplně jednoduché kradené věci prodávat. To se týká prodejů v bazarech a sběrnách. Hlavní, co se tedy na kriminalitě mění, je to, že se přesouvá do kyberprostoru.

LIDOVÉ NOVINY: Co vás nejvíce překvapilo na orlických vraždách?

MAZÁNEK: Úvodem bych rád řekl, že titulky, které jsem zaznamenal, že Mazánek objasnil orlické vraždy, jsou nesmysl. Prováděl jsem výslechy a další úkony. Pátrací činnost jsem ale nevedl. Sice jsem měl u policie už něco odslouženo, ale na vraždách jsem byl krátce. Určitě se ale případ vymyká tím, jak byly mrtvoly uschovávané. To znamená sudy a použití perličkového louhu. To jsme v republice do té doby nezaznamenali.

LIDOVÉ NOVINY: Vrylo se vám něco do paměti?

Dorůstá nová skupina či generace pachatelů, kteří se pohybují v kyberprostoru. Pro ně je snazší podvodné jednání a získávání finančních prostředků pomocí internetu, než aby si složitě sháněli náčiní, jehož pomocí by se vloupávali do objektů a tam kradli.

MAZÁNEK: Když byl zadržený Karel Kopáč (hlavní pachatel vražd pěti osob, který byl odsouzen k 21 letům, v roce 2004 spáchal v cele sebevraždu – pozn. red.), nepamatuji si už, kolikátý to byl jeho výslech v řadě, jednou prohlásil: „Připadali jsme si jako bozi. Mohli jsme rozhodovat o životech. Mohli jsme brát, anebo nechat život.“ Tohle si pamatuji dodnes. Byl jsem u tohoto výslechu přítomen.

LIDOVÉ NOVINY: Nikdy nelitoval?

MAZÁNEK: Myslím si, že nelitoval. Když ochrnul, měl starosti sám se sebou. Mnohem více ho tížil jeho zdravotní stav než to, co se stalo předtím.

LIDOVÉ NOVINY: Naučil jste se při tomto vyšetřování něco nového?

MAZÁNEK: Určitě. Na vraždy jsem přišel v roce 1993 a ty na orlické přehradě se začaly objasňovat v roce 1995. Do té doby jsem sice vraždy samostatně vyšetřoval, ale byly to jednodušší případy. A to jak způsobem provedení, tak zadržením pachatele. Tohle byl však rozsáhlý případ, a to proto, že s ním souvisela další trestná činnost. S ohledem na časový odstup od spáchání vražd to bylo také náročnější na dokazování.

LIDOVÉ NOVINY: Když jsem se ptal na proměnu zločinu, jak se změnili zločinci?

MAZÁNEK: Profily zločinců se zásadně nemění. Jejich motivace u tohoto typu zločinu zůstává stále stejná. Zpravidla jde o získání majetkového prospěchu. Je to snaha o ovládnutí firem.

LIDOVÉ NOVINY: A co inklinace k násilí?

Profily zločinců se zásadně nemění. Jejich motivace u tohoto typu zločinu zůstává stále stejná. Zpravidla jde o získání majetkového prospěchu.

MAZÁNEK: Z pomyslného koláče zločinnosti je mnohem méně plánovaných vražd. Když se vrátím k době devadesátých let, tehdy si u nás vyřizovali účty také různí občané bývalého Sovětského svazu. Lze říci, že zde řešili své spory. V okolí Prahy byl nalezen poměrně vysoký počet mrtvol z těchto zemí. Nešlo jen o to, že by se řezali a bodali. Kolikrát měli na těle i stopy po mučení.

LIDOVÉ NOVINY: Jaká byla objasněnost?

MAZÁNEK: Tehdy byl problém, protože pachatelé se zpravidla na našem území nenacházeli a spolupráce se zeměmi na východě tehdy nebyla kdovíjaká. Ačkoli jsme dospěli k tomu, kdo je pachatel, ne vždy jsme ho v cizině dostali před soud.

LIDOVÉ NOVINY: Dodnes budí emoce vražda severočeského politika Romana Housky. Myslíte si, že je možné po letech zjistit, jestli tam byl nějaký objednavatel?

Z pomyslného koláče zločinnosti je mnohem méně plánovaných vražd

MAZÁNEK: Nikdy se nedá říci, že jsme na konci a už nic neobjasníme. Nějaká teoretická možnost existuje vždy. Pokud se podíváme do historie, pak asi neobjasníme vraždu Otýlie Vranské (nejznámější případ neobjasněné vraždy v dějinách naší kriminalistiky, části těla této ženy se našly v roce 1993 v kufrech ve vlacích do Bratislavy a Košic – pozn. red.), jinak je možné cokoli.

LIDOVÉ NOVINY: Později v kariéře jste vedl tým detektivů, který se nazýval Pomníky. Proč vůbec vznikl?

MAZÁNEK: Byla to reakce právě na veliký počet vražd z devadesátých let. Dlouhodobě nebylo možné věnovat se jedné, dvěma či třem vraždám, protože se musela věnovat pozornost dalším, které se mezitím staly. Proto zůstávaly starší případy neobjasněné. Někdy v roce 1992 či 1993 vznikl náš tým, který se měl pokusit objasnit tyto staré případy. Byl jsem jeho v pořadí třetím vedoucím někdy od roku 2000.

LIDOVÉ NOVINY: Asi nejznámější je případ Klučov s trojnásobnou vraždou (matky a dvou dcer) v obci na Kolínsku. Jak jste se dostali na stopu Jaroslava Gančarčíka, pachatele třináct let staré vraždy?

MAZÁNEK: K podezřelému jsme se dostali v roce 2003, přičemž vražda byla spáchaná v roce 1990. Někdy jsou to prostě náhody. V těch letech jsem psal jednu práci a dostal se díky tomu do častějšího kontaktu s kolegy z kriminalistického ústavu.

Někdy v roce 1992 či 1993 vznikl náš tým, který se měl pokusit objasnit tyto staré případy. Byl jsem jeho v pořadí třetím vedoucím někdy od roku 2000.

Bavili jsme se o genetice. Říkali jsme si, že bychom mohli udělat jednu věc. Část biologických vzorků, které byly odebrané na místech činu vražd z roku 1990, zůstalo zamražených. Nechali jsme rozmrazit a znovu zkontrolovat biologické stopy z Klučova. Znova se vyhotovily genetické profily a podle toho se znovu začal hledat pachatel.

LIDOVÉ NOVINY: Kudy se vyšetřování ubíralo?

MAZÁNEK: Zaměřovali jsme se na pachatele násilné trestné činnosti, kteří byli odsouzení. Porovnávala se DNA, až se jednoho dne našla shoda. A to s případem znásilnění v Brně.

LIDOVÉ NOVINY: Jak reagoval pachatel při zadržení?

MAZÁNEK: My jsme ho nezadrželi, už byl kvůli znásilnění ve vězení. Když jsme si ho přivezli, vůbec netušil, o co jde. Předestřeli jsme mu případ z roku 1990. Nejprve tvrdil, že s tím nemá nic společného. Když jsme mu předložili výsledky genetiky, nebyl ochotný důkaz přijmout. Tím skončil první, několikahodinový výslech. Nic jsme se nedověděli.

Jedna věc je, když před sebou máte obviněného, a něco jiného je, když máte podezřelou osobu a potřebujete její doznání. Samozřejmě nějaká míra tlaku tam je.

Krátce nato se ale ozval z vězení, že s námi chce mluvit. Proběhlo mnoho výslechů a shromažďoval se další důkazní materiál. Znovu se objížděla republika a dokumentoval se jeho pohyb, byť s výrazným časovým odstupem. V dalších výpovědích začal připouštět, že v tom domě v Klučově byl. Podrobněji popsal, co s kterou ženou dělal, a v podstatě se doznal.

LIDOVÉ NOVINY: Díváte se na detektivky v televizi?

MAZÁNEK: Moc ne. Upřímně řečeno, raději si pouštím nějaké veselejší věci. Nechci říci, že je to náročné, ale mám toho dost v práci. Možná proto si od toho chci odpočinout.

LIDOVÉ NOVINY: V pondělí 12. března běžely Případy 1. oddělení. Detektivové v tomto díle vyslýchali sexuálního delikventa, přičemž jeden z dvojice policistů na podezřelého křičel a vyhrožoval mu. To je standardní postup?

MAZÁNEK: Jedna věc je, když před sebou máte obviněného, a něco jiného je, když máte podezřelou osobu a potřebujete její doznání. Tím neříkám, že by se lidé mlátili, to ne. Samozřejmě ale nějaká míra tlaku tam je.

LIDOVÉ NOVINY: A to zabírá?

Náš ÚSKPV je gestorem trestné činnosti na dětech, takže nás zajímá problematika šíření dětské pornografie

MAZÁNEK: Jak na koho. Někdy by vás překvapilo, že podezřelý, na kterého tlačíme, jenž se pak dostane do rukou jiného policisty, který k němu promlouvá přátelštějším a otcovským přístupem, že zrovna tohle zabere.

LIDOVÉ NOVINY: Zmínil jste, že se kriminalita přesouvá do kyberprostoru. Jak jsou v policii nastaveny odpovědnosti za tuto problematiku?

MAZÁNEK: Nově je tento odbor součástí Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ). Na kyberkriminalitu je možné pohlížet ze dvou úhlů. Internet a sociální sítě mohou být nástrojem pro šíření něčeho – například dětského porna. Sítí se šíří obrázky.

Jinou možností je, že se v tom prostoru odehrávají útoky.Proto je náš ÚSKPV gestorem trestné činnosti na dětech, takže nás zajímá problematika šíření dětské pornografie. Technicky ale potřebujeme podporu od nově vzniklého odboru.

LIDOVÉ NOVINY: Jaké úkoly váš ÚSKPV ve struktuře policie plní?

Jde o to, aby se v jednotlivých odvětvích trestné činnosti postupovalo ve všech krajích stejně. Pokud se také dělá rozsáhlá realizace, a je jedno, týká-li se majetkové, či mravnostní trestné činnosti, je třeba postup koordinovat.

MAZÁNEK: To hlavní se týká metodiky a koordinace. Jde o to, aby se v jednotlivých odvětvích trestné činnosti postupovalo ve všech krajích stejně. Pokud se také dělá rozsáhlá realizace, a je jedno, týká-li se majetkové, či mravnostní trestné činnosti, je třeba postup koordinovat. Garantujeme, že se ten případ bude v rámci republiky nějak vyvíjet.

Máme i výkonnou složku – tým Tempus, který se věnuje neobjasněným případům vražd. Dalším příkladem je cílené pátrání. Na základě požadavku jeho členové hledají a zadržují osoby, které jsou hodny zřetele policejního prezidia, například občané, kteří se skrývají v zahraničí.

Jsme také správci velkého množství informačních systémů policie. A máme na starost řadu problematik, například těch, které se týkají životního prostředí. Nehovořím o pašování zvířat či různých částí zvířat. Jde například o nelegální kácení lesů.

LIDOVÉ NOVINY: Jste v postu od nového roku. Jaké máte priority?

Nadále bude naší prioritou boj proti šíření dětské pornografie. V kyberprostoru jde však i o různé vydírání. Nucení typu: Svlékni se! Když to neuděláš před webovou kamerou, najdu si tě.

MAZÁNEK: Určitě je naší prioritou násilí na seniorech. Nadále bude naší prioritou boj proti šíření dětské pornografie. V kyberprostoru jde však i o různé vydírání. Nucení typu: Svlékni se! Když to neuděláš před webovou kamerou, najdu si tě. Chceme také posílit cílené pátrání. Máme mnoho takových zakázek. Personálně to není možné obsáhnout.

LIDOVÉ NOVINY: Jaké nároky toto pátrání na vaše lidi klade?

MAZÁNEK: Nebudu uvádět, kolik zde pracuje lidí, ale určitě by bylo dobré jejich počet zdvojnásobit. Bavíme se o jednotkách, nikoli desítkách. Výkonné složky jsou malé, ale poměrně velmi efektivní. Dostávám zakázky nejen z policie, ale i od soudů a partnerů ze zahraničí. Týdně jich je něco mezi deseti a dvaceti.

Elitní detektiv Michal Mazánek (51)

  • Většinu své 31leté policejní kariéry spojil se Středočeským krajem.
Tady začal v roce 1993 vyšetřovat vraždy. Podílel se mimo jiné také na případu známých orlických vražd.

  • Od roku 2000 vedl speciální tým, který řeší takzvané pomníčky – neobjasněné případy vražd.
  • Podařilo se mu například po 13 letech vypátrat trojnásobného vraha z Klučova.
  • Jako šéf středočeské krajské kriminálky byl také u dopadení takzvaného lesního vraha Viktora Kalivody.
  • Pod jeho vedením dosahovala objasněnost případů i 100 procent.
  • V roce 2011 dostal ocenění policista roku, od letošního ledna je šéfem Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování.

Diskuse neobsahuje žádné příspěvky.