Ceska Pozice

Deset zoufalých let. Jak stát mrhá prostředky na dopravní infrastrukturu.

Nejvyšší kontrolní úřad prověřoval během deseti let 11 akcí zaměřených na výstavbu a obnovu dopravní infrastruktury. Výsledky jsou tristní.

foto: © ČESKÁ POZICE, Richard CortésČeská pozice

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) provedl v uplynulých deseti letech jedenáct auditů, které byly zaměřeny na výstavbu či modernizaci pozemních komunikací, tedy dálnic a silnic první třídy, železniční koridory i labské vodní cesty, kam tečnou v souhrnu tečou ročně desítky miliard korun. Kontroloři se zaměřili na ceny a vše, co jejich výši ovlivňuje. Výsledek? Flexibilní jsou nejen náklady, ale i termíny dokončení – samozřejmě směrem nahoru.

NKÚ zveřejnil souhrn z jednotlivých kontrol v materiálu Cena zakázky z pohledu Nejvyššího kontrolního úřadu, který má ČESKÁ POZICE k dispozici. Co konkrétně kontroloři na budování infrastruktury kritizují?

Zkrátka důkazů o tom, že se stát, potažmo ŘSD, SŽDC či Ředitelství vodních cest a ministerstvo dopravy nechovaly při výstavbě infrastruktury jako řádný hospodář, nashromáždil NKÚ v průběhu kontrol dostatek.

Kolik plánů na zlepšení jsme již z ministerstva dopravy v minulosti slyšeli...Ministerstvo dopravy tvrdí, že v průběhu let byly zaváděny kontrolní mechanismy a opatření, aby se stavby neprodražovaly a termíny jejich dokončení neposouvaly. Dle tiskového mluvčího Martina Nováka byl proveden audit v podřízených složkách, jako jsou ŘSD či SŽDC. Kontrolována byla výběrová řízení i nakládání s finančními prostředky. „Nelze také pominout personální změny na vysokých postech,“ upozorňuje Novák. Kromě toho prý budou nastavena další pravidla, jež povedou k větší transparentnosti systému. Jaká konkrétně, neupřesnil.

Resort dopravy hodlá u veřejných zakázek zavést povinnost zveřejnit smlouvu a informaci o konečné celkové výši plnění, zapojit nevládní organizace do kontroly veřejných zakázek, zavést centrální nákupy, nezahajovat stavby, pokud nejsou finančně kryty, či rozdělovat zakázky tak, aby mohly jejich části získat i menší lokální firmy. „Ke zkvalitnění přispěje i zavedení elektronického stavebního deníku,“ dodává Novák. Plány to jsou velkolepé, jenže kolik jsme jich z ministerstva dopravy v minulosti již slyšeli?

Flegmatismus a neochota

Vraťme se ke kritice NKÚ, která vyplynula z jedenácti kontrolních akcí. Příčinou, proč stát při budování a modernizaci komunikací selhává jako řádný hospodář, nejsou chybějící zákony, ale flegmatický přístup a neochota odpovědných něco měnit.

Je tu ale ještě jedna rovina, na kterou poukazuje viceprezident NKÚ Miloslav Kala, totiž na vztah mezi mírou korupce a nehospodárností. „Podle různých zdrojů je odhadován rozsah ztrát z korupce v České republice na 30 až 60 miliard korun, někdo dokonce sudí, že je to celý deficit veřejných rozpočtů,“ tvrdí Kala a dodává: „Postavení České republiky v oblasti kvality veřejné správy klesá podle mezinárodního ratingu i vinou narušení její funkčnosti systémovou korupcí až na úroveň některých afrických zemí.“

zpět na článek


© 2022 MAFRA, a.s., ISSN 1213-1385 © Copyright ČTK, Reuters, AFP. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.