Dejme jednou za pravdu ministru Chalupovi: Na průšvihu s Key Investments má podíl ČNB

Centrální banka má v příslušném směru zákonodárnou iniciativu. Jak toho využila, aby mohla dohled vykonávat efektivněji?

foto: © ČESKÁ POZICEČeská pozice

Nikdo z politiků ODS v Praze 6, kteří jsou za problém s investicemi prostřednictvím Key Investments odpovědní, vinu necítí

V aféře kolem Key Investments, které svěřily městské části Praha 6, 10 a 13 stamiliony korun a nyní se peníze snaží dostat zpět, proběhlo další kolo. Opoziční zastupitelé v Praze 6 svolali minulou sobotu jednání zastupitelstva a propralo se hodně špinavého prádla. Neudržitelnost svého mlčení si uvědomila také ČNB a na svých stránkách, dokonce na jejich vstupní straně, uveřejnila formou otázek a odpovědí svůj názor na problém.

Pražským městským částem přišla i část peněz od společnosti Viachem. Mimo jiné do jejích dluhopisů Key Investments peníze městských částí vložila. Ale zda je jednalo o formální splacení části emise dluhopisů 2010  (splatných 1. června letošního roku), či o jiný právní úkon, není úplně jasné.

Zveme vás nejprve na pozoruhodné jednání zastupitelstva Prahy 6 k aféře Key Investments, přestože nic nevyřešilo. Ještě před více než čtyřhodinových jednáním Praha 6 uveřejnila na svém webu některé materiály týkající se kauzy. Diskuze i předložené materiály se většinou zabývaly historií problému a politickou odpovědností či neodpovědností aktérů.

Zatímco opozice argumentovala nesrovnalostmi ve výběrovém řízení a následným pasivním přístupem odpovědných politiků koalice, zejména její část patřící k ODS, obecní koalice zdůrazňovala, že Praha 6 se stala obětí podvodu. Vinu na tom nikdo z komunálních politiků ODS, kteří jsou za případ odpovědní, necítí. Řečníci naopak poukazovali, že ve své roli strážce kapitálového trhu selhala ČNB.

Jak to bylo s ratingem?

Výběrové řízení je sice již skoro 10 let stará historie, přesto je zajímavé zejména tím, že ho vyhrála tehdy téměř neznámá společnost SI Asset Management, což bylo původní jméno Key Investments. Podle názoru opozičních zastupitelů měla vypadnout z výběrového řízení nejméně ze dvou důvodů.¨

Prvním byl fakt, že s ní bylo vedeno správní řízení (neexistence takového řízení byla jednou z nutných podmínek výběrového řízení).

Druhým důvodem bylo, že nepředložila fotokopii dlouhodobého ratingu. Podle hodnotící tabulky tendru měla SI Asset management rating od společnosti CZ Rating Agency. To byl asi překlep úředníka, který vyhodnocení zpracovával. Existenci takové agentury se nám nepodařilo vypátrat, ale existovala Czech Rating Agency. Vyznačovala se například tím, že měla prakticky vždy stejnou adresu jako SI Asset management, potažmo Key Investments. Vlastnila ji americká společnost Pragocontact Corporation bez dohledatelného vlastníka.

Za všechno může Léko

Jednou z perel  uveřejněných dokumentů je zápis z jednání mezi Prahou 6 a Key Investments ze 7. dubna 2011. O celý text zápisu psaný jazykem pravděpodobně příbuzným češtině vás skutečně nemůžeme připravit, proto ho najdete v připojené příloze. Ředitel Key Investments Daniel Brzkovský  identifikoval ČESKOU POZICI a jmenovitě jejího šéfredaktora pana Istvána Léko jako strůjce všech problémů kolem Key Investments.

Na jedné straně nás těší, že pan Brzkovský objevil, jak vlivné jsme médium. Na druhé straně z některých jeho výroků trochu mrazí.

Na jedné straně nás těší, že pan Brzkovský objevil, jak vlivné jsme médium. Na druhé straně z některých jeho výroků trochu mrazí. Při čtení zápisu člověk zapochybuje, zda to byl pan Brzkovský, anebo to byl pan Léko, kdo kupoval do portfolií svých klientů nelikvidní cenné papíry předlužených emitentů a prováděl buy sell operace bez zajištění potřebné kvality. Z jedné takové operace má Praha 6 zřejmě už několik měsíců nesplácenou pohledávku za splátku úvěru poskytnutou neznámému klientovi Key Investments ve výši asi 25 milionů korun, o které se doposud nemluvilo.

Kromě části, kde pan Brzkovský vysvětluje, jaký je kamarád s ČNB, nás zaujala též věta, jíž intenzívně přesvědčuje zástupce Prahy 6, aby netrvali na vyčíslení výnosnosti portfolia pomocí stanovení IRR (vnitřní výnosová úroková míra), jak i ČESKÁ POZICE navrhovala ve svých článcích. Protože opravdu nepodezříváme Key Investments z toho, že by neuměla IRR spočítat, čím dále tím více bychom chtěli znát výsledek. Ještě jednou tedy formulujeme veřejnou nabídku radnici Prahy 6 v tom smyslu, že jim IRR zdarma spočítáme, pokud nám poskytne data o velikosti finančních toků.

Proč ČNB nevyužila své zákonodárné iniciativy?

Na shromáždění vystoupil také bývalý starosta, dnes ministr Tomáš Chalupa. V emotivním projevu prohlásil, že Praha 6 se stala obětí podvodu a nedostatečného dohledu ČNB. O tom, zda se jednalo o podvod, rozhodnou orgány činné v trestním řízení. Zato o tom, že ČNB v této kauze nesplnila dobře roli strážce kapitálového trhu, jsme přesvědčeni.

Způsob, jakým ČNB informuje na svých stránkách o kauze Key Investments, nám připadá dosti alibistický

Způsob, jakým ČNB informuje na svých stránkách o kauze Key Investments, nám připadá dosti alibistický. Text dopisu, který ČNB odeslala v roce 2007 všem starostům obcí, je sice věcně naprosto správný, ale připomíná spíše skripta VŠE. Je opravdu obtížné si představit, že by mohl být běžnému starostovi srozumitelný. ČNB tvrdí, že situace v roce 2009 nebyla tak vážná, aby ji opravňovala k odebrání licence Key Investments. To je těžko zhodnotit, protože příslušné rozhodnutí, které je na stránkách ČNB uveřejněno, obsahuje více míst začerněných než nezačerněných.

Z jedné nezačerněné věty vyplývá i skutečnost, o které jsme již rovněž psali. A to, že Key Investments nakupovala pro své klienty některé emise dluhopisů buď kompletně celé, anebo jejich větší část. A navíc je následně mezi svými klienty obchodovala za příslušnou odměnu. To jen prohlubuje podezření, že cílem celého obchodního modelu Key Investments bylo cílené financování spřízněných společností, nikoli optimální zhodnocování majetku klientů.

ČNB si rovněž pokládá otázku, zda po nedostatcích zjištěných naposledy v roce 2009 proběhla následná kontrola jejich odstranění. Odpověď? Šetření proběhlo, ale druhá část věty o tom, jak bylo s výsledky naloženo, jaksi chybí. Coby argument pro nečinnost nebo informační embargo používá ČNB zákonná omezení. Protože však má v tomto směru zákonodárnou iniciativu, je otázkou jak toho využila, aby mohla dohled nad kapitálovým trhem vykonávat efektivněji…

Klíčový problém: Co udělat pro rychlé vrácení investovaných peněz

Vraťme se však na radnici Prahy 6. Zastupitelstvo nepřijalo žádná konkrétní opatření pro další postup. To je sice pochopitelné, protože něco takového není dobré protivníkovi vytroubit předem, na druhé straně je zřejmé, že hlavním trendem bude i nadále jednat s Key Investments. Možná, že ti, kteří určují strategii dalšího postupu, vědí více než my a jednají správně.

Při pohledu zvnějšku se zdá být účinnější využít momentální neschopnosti Via Chem Group splatit část dluhopisu 2010 a zatlačit na Via Chem Group, aby poskytl dodatečné záruky na splacení dalšího dluhopisu, který je splatný až v roce 2013. Starostka Marie Kousalíková však ve svém projevu sdělila, že dluhopis z roku 2010 by měl být doplacen do konce června. Na defaultu to sice nic nemění, ale zpráva by to byla jistě dobrá.

Klienti, kteří mají v portfoliu dluhopisy vydané na Slovensku – a to jsou všichni - by si rovněž mohli prověřit, zda všechny úkony při emisi dluhopisů byly učiněny v souladu s příslušnými zákony. Pokud by se platnost dluhopisů dala zpochybnit, znamenalo by to jejich okamžité zesplatnění a výrazné posílení pozice věřitelů. ČESKÉ POZICI slovenské úřady požadované informace zatím neposkytly, ale majitelům dluhopisů by je dát měly.

Počet příspěvků: 3, poslední 20.6.2011 08:09 Zobrazuji posledních 3 příspěvků.