David Plch: Česko je dobré místo pro právní byznys

Téměř 20 právníků opustilo loni pražskou pobočku jedné z nejvýznamnějších globálních právních firem White & Case. Její vedoucí partner v rozhovoru spekulace o odchodu této společnosti z českého trhu odmítá: Chceme se zaměřit prioritně na právní služby s nejvyšší přidanou hodnotou pro klienty.

David Plch, vedoucí partner pražské pobočky mezinárodní advokátní kanceláře White & Case foto: FOTO MAFRA – Michal Šula

David Plch, vedoucí partner pražské pobočky mezinárodní advokátní kanceláře...

„Rozhodně se nechystáme odejít, a ani se o tom nikdy neuvažovalo. Pražská pobočka je na českém trhu podle mezinárodních hodnocení lídrem ve všech oblastech, na které se specializuje. To je i v rámci globální sítě White & Case unikátní,“ říká mimo jiné v rozhovoru David Plch, vedoucí partner pražské pobočky mezinárodní advokátní kanceláře White & Case.

LIDOVÉ NOVINY: Co stálo za loňským velkým odlivem právníků z vaší kanceláře?

PLCH: Loni na jaře jsme společně s kolegy z globálního vedení White & Case vyjasnili strategii pražské kanceláře. Chceme se zaměřit prioritně na oblasti právních služeb s nejvyšší přidanou hodnotou pro klienty. Jde o fúze a akvizice a korporátní právo, financování, restrukturalizace a insolvence, kapitálové trhy, energetiku a soudní spory a arbitráže. Zároveň chceme být jasnou jedničkou na trhu v každé z těchto oblastí. Tato nová strategie vedla k tomu, že s některými kolegy jsme se rozešli my, jiní se sami rozhodli, že chtějí zvolnit a například si založit vlastní firmu, nebo pracovat v jiném segmentu právních služeb.

Když se podíváme na naše statistiky za uplynulý rok, pražský tým pracoval na transakcích v rekordním objemu téměř 500 miliard korun. To ukazuje, že nová strategie funguje.

Když se podíváme na naše statistiky za uplynulý rok, pražský tým pracoval na transakcích v rekordním objemu téměř 500 miliard korun. Tento rekordní objem transakcí ukazuje, že nová strategie funguje. Toto léto bylo co do objemu práce nejrušnější za 17 let mého působení ve firmě. Pracujeme pro klienty na významných projektech, které odpovídají našemu zaměření. Zhruba 80 procent z nich jsou čeští nebo regionální klienti, kteří se obracejí přímo na nás v Praze, což nás také odlišuje od jiných mezinárodních kanceláří na pražském trhu. Praha zároveň funguje jako centrum White & Case pro střední Evropu.

LIDOVÉ NOVINY: Spekulace o odchodu z českého trhu jsou tedy jen zlé drby?

PLCH: Jednoznačně. Naši konkurenci asi nepotěším. Rozhodně se nechystáme odejít, a ani se o tom nikdy neuvažovalo. Pražská pobočka je na českém trhu podle mezinárodních hodnocení lídrem ve všech oblastech, na které se specializuje. To je i v rámci globální sítě White & Case unikátní.

Navíc jsme se letos v květnu přestěhovali do nových moderních prostor, které máme pronajaté na příštích deset let. Investici tohoto rozsahu schvalovalo nejvyšší vedení White & Case v New Yorku, což považuji za velice silné vyslovení důvěry nejen našemu pražskému týmu, ale i České republice jako dobrému místu pro právní byznys v regionu střední Evropy.

LIDOVÉ NOVINY: Chtěli byste ve svých klíčových oblastech získat nějaké „právnické eso“?

PLCH: Zmiňované personální změny otvírají nové možnosti pro interní kariérní postup našich talentovaných mladších kolegyň a kolegů. Zároveň se i rozhlížíme po trhu. V současné chvíli máme více než 50 právníků, a bude-li v některé ze strategických oblastí možnost dále posílit náš tým o schopného právníka, určitě to uděláme.

V současné chvíli máme více než 50 právníků, a bude-li v některé ze strategických oblastí možnost dále posílit náš tým o schopného právníka, určitě to uděláme

LIDOVÉ NOVINY: Odešla od vás také řada partnerů, například bývalý šéf pobočky Ivo Bárta. Neobáváte se, že za nimi odejdou i někteří klienti?

PLCH: Stále obsluhujeme stejné portfolio klientů v oblastech, které jsou pro nás nejdůležitější. Žádný velký klient od nás neodešel. Kancelář, kterou založili naši bývalí kolegové (advokátní kancelář Badokh, založená bývalými právníky White & Case Ivem Bártou, Jakubem Dostálem a Petrem Kuhnem – pozn. red.), bude mít poněkud jiný záběr než my. Její roli na trhu vidíme spíše jako komplementární. Dá se očekávat, že budou relevantní konkurencí pro větší české kanceláře.

LIDOVÉ NOVINY: Koho považujete za svou největší konkurenci na pražském trhu v oblastech, na které se chcete specializovat?

PLCH: Naší hlavní konkurencí jsou anglické firmy takzvaného „Magic Circle“, tedy Allen & Overy a Clifford Chance, v oblasti fúzí a akvizic také Weil, Gotshal & Manges. Současný český právní trh vnímáme tak, že v každé oblasti bude místo pro zhruba dvě až tři mezinárodní firmy, které si budou konkurovat. Pak je tu určitě velký prostor pro úspěšné lokální firmy, které mají jiný obchodní model a zaměřují se na jiný typ transakcí a jiný segment právního trhu.

LIDOVÉ NOVINY: Máte-li 80 procent lokálních klientů, nejste odkázáni na „referraly“ od globální centrály jako některé mezinárodní kanceláře?

PLCH: To je pro pražskou pobočku White & Case typické už od devadesátých let, kdy jsme zastupovali řadu klientů v privatizacích, a to jak českou vládu, tak zahraniční investory. Významná většina našich partnerů v pražské kanceláři vyrostla, díky čemuž jsou naše vazby a vztahy na lokální trh a klienty silnější a přirozenější, než tomu může být u některých jiných mezinárodních sítí. Dnes tvoří velkou většinu našich klientů úspěšné české nebo regionální firmy, popřípadě globální firmy působící v našem regionu.

Možnost čerpat ze zahraničních zkušeností nám zároveň umožňuje pomáhat klientům provádět na českém trhu projekty a transakce, které jsou zde uskutečňovány poprvé

Z některých českých klientů se stali klienti globální. Například pro softwarovou společnost Avast, která je světovým lídrem v oblasti antivirového softwaru, pracují i naše pobočky v Londýně a v New Yorku. White & Case může totiž klientům nabídnout know-how celé naší globální sítě, což lokální kanceláře nemohou. Možnost čerpat ze zahraničních zkušeností nám zároveň umožňuje pomáhat klientům provádět na českém trhu projekty a transakce, které jsou zde uskutečňovány poprvé.

LIDOVÉ NOVINY: Nízký podíl referralů mezi mezinárodními kancelářemi není úplně obvyklý?

PLCH: Určitě existují firmy, které mají opačný model, tedy drtivou většinu práce tvoří zadání z centrály. Pak je ale v dobách krize pokles práce mnohem dramatičtější. Některé firmy, které se spoléhaly čistě na takzvané referraly, letos z trhu odešly (Norton Rose Fulbright a Hogan Lovells – pozn. red.). Už se nestačí jen spoléhat na to, že přijde nějaká práce z Londýna – tento způsob fungování podle mě skončil v devadesátých letech.

Pobočky mezinárodních firem založené na tomto modelu poté sice přežívaly, ale postupně ztrácely relevanci, expertízu i podíl na trhu, což vyvrcholilo v logickém rozhodnutí takovou neefektivní pobočku uzavřít. My jsme naopak hrdí, že Praha funguje v mnoha ohledech jako centrum White & Case pro střední Evropu.

LIDOVÉ NOVINY: Zmínil jste krizi, která způsobila razantní pokles cen u některých velkých lokálních kanceláří. Dotkl se i vaší kanceláře?

PLCH: Naše klienty především zajímá, zda má naše práce očekávanou přidanou hodnotu – jde jim o maximálně kvalitní právní servis a nerozhodují se výlučně podle ceny. Protože většinou jde o projekty a transakce v objemu stovek milionů nebo i několika miliard, klienti od nás očekávají naprosto špičkovou práci.

Standardem je, že jsme klientům k dispozici kdykoli to potřebují, někdy doslova 24 hodin denně sedm dnů v týdnu

K tomu všemu potřebujete výborné právníky, které je třeba adekvátně zaplatit. Je to totiž náročná práce jak intelektuálně, tak časově. Standardem je, že jsme klientům k dispozici kdykoli to potřebují, někdy doslova 24 hodin denně sedm dnů v týdnu. To je pochopitelné, například v situaci, kdy klient prodává firmu, kterou budoval celý život, právník nemůže říci, že pracuje jen od devíti do pěti.

Naši právníci si navíc soustavně rozšiřují znalosti, aby obstáli v globální konkurenci. Letos byli někteří naši pražští kolegové vysláni na stáže do Londýna, New Yorku nebo kalifornského Palo Alta – tam všude získávají zkušenosti a poznatky, které využívají pro naše klienty v Praze. Vedle toho v Praze působí i kolegové, kteří mají kvalifikaci poskytovat právní služby například podle anglického práva, což umožňuje z Prahy provádět i složité transakce, pro které jiné právní firmy musejí využívat londýnské právníky.

LIDOVÉ NOVINY: Jaké konkrétní dopady na vás krize měla?

PLCH: V první fázi jsme paradoxně nabírali nové kolegy, protože jsme v letech 2008 až 2010 dostali řadu nových mandátů v oblasti restrukturalizací. Krize na svém počátku způsobila nárůst poptávky po právních službách v tomto segmentu.

Jeden z pozitivních důsledků krize pro český trh je, že právní firmy mají jasněji, kdo jsou jejich klienti, a jaký typ služeb jim chtějí poskytovat. Trh se více vyprofiloval. Jsou firmy, které krizí prošly posílené. Každá krize ale přináší i poražené, třeba firmy, které trh opustily nebo přestaly být v dané oblasti relevantní.

LIDOVÉ NOVINY: Které velké firmy se vám podařilo během krize úspěšně restrukturalizovat?

PLCH: Z veřejně známých projektů to byla například úspěšná restrukturalizace Kordárny (výrobce technických tkanin v České republice, na Slovensku a v Polsku – pozn. red.), která byla dokonce v roce 2012 oceněna jako evropská restrukturalizace roku v oblasti velkých firem. Tato společnost po celou dobu insolvence fungovala, vyráběla a nakonec byla úspěšně prodána novému vlastníkovi.

Právní řády čím dál častěji upravují možnosti řešení úpadku mimo konkurz, a je dobře, že na to reagovali i čeští zákonodárci

LIDOVÉ NOVINY: Rozmáhají se postupně sanační způsoby řešení úpadku?

PLCH: V Evropě je to moderní trend. Právní řády čím dál častěji upravují možnosti řešení úpadku mimo konkurz, a je dobře, že na to reagovali i čeští zákonodárci. Nyní je to spíše otázka praxe, jak se s tím profesionálové v oblasti insolvencí naučí pracovat. Je to určitě dobrá věc, ale jsme stále na začátku cesty. Je dobře, že máme pozitivní příklady, jako je Kordárna, které ukazují, že je možné i natolik náročným procesem úspěšně projít.

LIDOVÉ NOVINY: Existuje ještě prostor pro příchod velké mezinárodní kanceláře na český trh, nebo lze spíše očekávat další odchody?

PLCH: Příchod mezinárodní firmy se sice úplně vyloučit nedá, ale myslím si, že je dnes docela těžké začínat na trhu, kde je velká konkurence a který je dobře pokrytý současným spektrem kanceláří. Spíše očekávám, že zde bude působit několik mezinárodních kanceláří, které se budou se specializovat na služby s velkou přidanou hodnotou a mezinárodním prvkem.

LIDOVÉ NOVINY: Říká se, že český trh není perspektivní a atraktivní, protože klesají marže a není tu dost velkých transakcí. Souhlasíte s tím?

PLCH: My tento trh nevnímáme jako ryze český, nýbrž pokrývající celý region střední Evropy. V transakcích, na kterých pracujeme, je regionální element velmi častý. Česká republika má navíc otevřený trh a její ekonomika je silně orientovaná na export. Proto mnoho projektů zahrnuje řešení otázek podle několika právních řádů najednou.

Existuje poptávka po typu právních služeb, které nabízíme, ale musíte klientům nabídnout skutečně špičkový tým odpovídající jejich potřebám

Existuje tedy poptávka po typu právních služeb, které nabízíme, ale musíte klientům nabídnout skutečně špičkový tým odpovídající jejich potřebám. Pak je práce opravdu hodně. Jak už jsem se zmínil, letošní léto bylo náročné. Naši právníci trávili v práci často i soboty a neděle, protože naši klienti uzavírali velké transakce. Trh je dnes docela živý.

LIDOVÉ NOVINY: Blýská se tedy po chřadnutí v časech krize na lepší časy?

PLCH: Rozhodně sledujeme oživení. Před pěti lety bychom se asi bavili především o restrukturalizacích a insolvencích, které tehdy tvořily významnou část našeho portfolia, v současné době řešíme nová financování, emise dluhopisů či akvizici významné regionální společnosti. Takže byť na restrukturalizačních projektech stále pracujeme, z celkového objemu práce jsou nyní v menšině. Hodně práce mají i kolegové v oblasti soudních sporů.

LIDOVÉ NOVINY: Na globální úrovni jste řešil takzvané alternativní způsoby účtování klientům. O co jde?

PLCH: Pracoval jsem v poradním orgánu vedení White & Case pro inovace a efektivitu, ve které jsme řešili i otázky související s účtováním právních služeb. V té oblasti je trendem podrobná informovanost klientů o nákladech na právní služby a komerční přístup ke stanovení odměny s ohledem na povahu transakce a její jednotlivé fáze.

Řeší se i otázka jiných způsobů účtování, než je hodinová sazba. Ta stále zůstává základem, ale existují i možnosti nastavení „blended rates“, což jsou jednotné hodinové sazby pro všechny členy týmu bez ohledu na senioritu. Dalším způsobem jsou cenové stropy, fixní ceny a odhady. Neexistuje univerzální řešení pro každého klienta, je to spíše o individuálním přístupu a jednání s klientem, jakým způsobem má smysl určitý projekt účtovat.

Během krize bylo populární hovořit o tom, že hodinová sazba je mrtvá. Teď můžeme zase sledovat, že v některých oblastech je to pořád nejlepší způsob stanovování odměny.

LIDOVÉ NOVINY: „Účtování klientům na míru“ je globálním trendem?

PLCH: Určitě ano. Během krize bylo populární hovořit o tom, že hodinová sazba je mrtvá. Teď můžeme zase sledovat, že v některých oblastech je to pořád nejlepší způsob stanovování odměny, například v oblasti litigací a restrukturalizací a všude tam, kde nikdy není předem přesně jasný rozsah práce. Tam nikdo nic lepšího nevymyslel. Ale jsou oblasti, kde klienti mají zájem o předem stanovený rozpočet nebo alternativní způsoby účtování.

LIDOVÉ NOVINY: Nešvarem některých kanceláří je, že zejména u méně významných klientů pro ně pracují jen juniorní právníci. Mohlo by se to stát u vás?

PLCH: To se u nás stát nemůže. Máme zásadu, že každou zakázku má na starosti partner, který je odpovědný za její kvalitní provedení. Ten je klientovi kdykoli k dispozici. Nesnažíme se jít cestou co nejnižších hodinových sazeb, ale kvality za odpovídající cenu. U nás každý klient ví, který partner má danou věc na starosti, a všechny služby v rámci dané zakázky vždy provádějí právníci na adekvátní úrovni seniority.

David Plch

Absolvent brněnské právnické fakulty, studoval též postgraduální program na Torontské univerzitě. Od devadesátých let pracuje v ­pražské pobočce mezinárodní advokátní kanceláře White & Case, kde nyní působí jako vedoucí partner. Specializuje se na insolvenční, finanční a bankovní právo. V těchto oborech je považován za špičkového odborníka v aktuálním vydání všech renomovaných ročenek, jako je Chambers, PLC ­Which Lawyer a The Legal 500.

 

Počet příspěvků: 2, poslední 12.10.2014 11:55 Zobrazuji posledních 2 příspěvků.