Dárek na rozloučenou: Nečasův kabinet poslal 250 milionů Explosii

Na posledním zasedání vlády se ministr financí Miroslav Kalousek zasadil o podporu státní firmy ve finančních potížích.

Martin Shabu 13.7.2013

foto: © ČESKÁ POZICEČeská pozice

Výrobce legendární trhaviny Semtex — společnost Explosia, a.s. —, jež v uplynulých pěti letech nemohla vybřednout z dluhů, dostal od končícího kabinetu Petra Nečase hezký dárek. Na posledním jednání vlády se ministři dohodli, že zadlužené a státem stoprocentně vlastněné firmě pošlou 250 milionů korun. Půjde o navýšení základního kapitálu, jenž v současnosti činí 1,2 miliardy korun, formou emise akcií, které český stát následně nakoupí.

Ministr financí Miroslav Kalousek po zasedání vlády uvedl: „V rámci budoucí privatizace, ke které nepochybně nějaká vláda přistoupí, se oněch 250 milionů korun, o které dnes vláda navýšila základní jmění, stane budoucím příjmem státu v rámci privatizace.“

ČESKÁ POZICE získala materiál, v němž jsou uvedeny důvody finanční injekce, jež má posloužit k modernizaci podniku. Ministerstvo financí (MF) drží 100 procent akcií Explosie a od podpory si slibuje obnovení výroby velkorážové munice a vybudování energetického zdroje, který sníží náklady na vytápění a výrobu.

Dvě oblasti podpory

Investice do obnovení výroby velkorážové munice souvisejí dle analýzy MF s obnoveným zájmem o tento segment trhu. V současnosti se například odehrává tendr na nákup munice pro indickou armádu, jenž se odhaduje na více než tři miliardy korun. Explosia se o něj intenzivně zajímá. Určitým problémem však je, že společnost v minulosti tuto část výroby zakonzervovala a nyní ji potřebuje modernizovat. Resort financí, jehož zájmy v dozorčí radě hájí například její předseda Libor Antoš, ředitel odboru 45 realizace dispozic s majetkem státu, si od investice slibuje vyšší prodejní cenu podniku v případě privatizace.

Investice do vlastního energetického zdroje a distribučních sítí by dle odhadu měla snížit náklady tohoto druhu o polovinu

Druhá oblast, kam by měla směřovat podpora MF, se týká vyšší energetické nezávislosti a snížení nákladů Explosie. Podnik by si měl postavit vlastní zdroj energie a modernizovat přenosovou soustavu. Roční náklady na páru loni činily 38 milionů korun, přičemž hlavním dodavatelem byla společnost Synthesia ze skupiny Agrofert miliardáře Andreje Babiše, v jejímž areálu Explosia sídlí.

Explosia je na Synthesii závislá v několika oblastech. Státní firma od soukromé společnosti odebírá zhruba dvě třetiny objemu surovin, energií a služeb. Kromě tepla jde například o dodávky vody, zajišťování ostrahy či požární ochranu. Zásadní je také odběr nitrocelulózy od Synthesie, jež tvoří důležitou součást výroby střeliva. Případný prodej této látky konkurenci či změna cenové politiky by měly pro státní firmu vážné dopady. Z materiálu MF vyplývá, že Synthesia je v současnosti nejdůležitějším věřitelem podniku. Investice do vlastního energetického zdroje a distribučních sítí by dle odhadu měla snížit náklady tohoto druhu o polovinu.

Špatné zprávy

ČESKÁ POZICE loni upozornila na finanční problémy Explosie se splatností úvěru pro UniCredit Bank. Záležitost se vyřešila až dohodou o splátkovém kalendáři. Špatné zprávy však z podniku přicházely už o rok dříve. V dubnu 2011 zasáhla Explosii tragédie, když po výbuchu v areálu podniku zůstali čtyři mrtví a škody převyšující 66 milionů korun. Od roku 2008 společnost vykazovala ztráty v řádu desítek milionů korun. Ačkoli dle restrukturalizačního plánu mělo její hospodaření loni skončit v desetimilionovém přebytku, za rok 2012 dosáhla čistá ztráta téměř 28 milionů korun.

Hospodářské výsledky Explosie

(v tis. K č)200720082009201020112012
Dlouhodobé závazky53 14874 81756 68164 53762 385132 176
Krátkodobé závazky99 83965 44384 468108 929183 897147 705
Bankovní úvěry a výpomoci083 79493 68691 70845 78314 941
Tržby697 407586 203484 663498 602467 763532 813
Čistý zisk/ztráta15 079-64 124-69 782-54 910-84 937-27 728

Za důvod špatných výsledků materiál ministerstva financí uvádí setrvalý pokles poptávky české armády, jež byla několik desetiletí významným obchodním partnerem podniku. Do poklesu tržeb ze 700 milionů korun v roce 2007 na půl milardy v roce 2012 se zásadně promítla hospodářská krize, která zasáhla zejména průmysl stavební a těžební, v nichž se trhaviny používají.

Zadrhnutá privatizace

Ministerstvo financí začalo pracovat na privatizaci Explosie loni v létě. V červnu 2012 Bezpečnostní rada státu projednala materiál k zahájení příprav prodeje státní firmy. V srpnu se pak o privatizaci radili ekonomičtí ministři. Podklady pro jednání vlády však už resort financí připravit nestačil.

Z materiálu, který ČESKÁ POZICE získala, vyplývá, že problémy Explosie jsou natolik závažné, že bez jejich vyřešení privatizaci nelze odstartovat. Konkrétně jde o tři okruhy potíží.

  • Na základě příkazu Obvodního báňského úřadu v Hradci Králové se mění územní plán v okolí Explosie. Úřad nově definoval bezpečné vzdálenosti a pásma od výbušninových objektů. Hrozí tím, že Explosia bude muset upravit výrobu, což by znamenalo redukci a hypotetické zastavení části výrobních kapacit.
  • V rámci kontroly dokumentů bylo zjištěno, že společnosti chybí zhruba deset procent kolaudačních rozhodnutí a u poloviny objektů nesouhlasí kolaudační rozhodnutí se současným zněním vyhlášky o zatřídění výbušnin.
  • Explosia musí vyřešit riziko spojené se spekulacemi s pozemky. V areálu podniku se nachází zhruba čtvrtina pozemků, jež vlastní jiné právnické a soukromé osoby. V současnosti se proto jedná o jejich odkupu.

Materiál týkající se navýšení základního kapitálu ve státním podniku se vypořádal i s možností, že by nastala kolize s evropským právem ohledně nedovolené státní podpory, která může narušit společný trh. V tomto ohledu se úředníci MF odvolali na princip soukromého investora, který v omezené míře státní intervenci povoluje. V judikatuře Evropského soudního dvora, konkrétně v případu C 234/84 Belgie versus Evropská komise, je princip soukromého investora definován následovně:

„Vhodnou cestou k určení, zda opatření zakládá veřejnou podporu, je stanovení, zda, za jakých podmínek a v jakém rozsahu je podnik schopen získat sumu na kapitálových trzích. V případě podniku, jehož základní kapitál je téměř celý v držení orgánů veřejné moci, je třeba posoudit, zda by privátní akcionář s ohledem na rentabilitu vložených prostředků bez zvažování sociálních, regionálních a sektorálních dopadů, akciový kapitál upsal či nikoliv.“

Dle ministerstva financí by měla finanční injekce společnosti Explosia pomoci, aby se nesnižovala její hodnota. A rozhodně ji nelze považovat za nezákonnou, neboť by stejně konal i „jakýkoli rozumně uvažující soukromník“, což je zcela v souladu s principem soukromého investora.