Další špatná zpráva pro politiky zapletené s Key Investments

Pro Prahu 6 a Prahu 10 nevěstí nic dobrého urputný boj o majetek společností, do jejichž dluhopisů investovaly stamiliony.

foto: © Česká poziceČeská pozice

Urputný boj o majetek společností, do jejichž dluhopisů městské části Praha 6 a Praha 10 prostřednictvím firmy Key Investments investovaly stamiliony, musí příslušné politiky děsit. Složky justice po dlouhé době začínají konat. Dokazuje to nedávné rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 2, který v polovině března nařídil exekuci proti majetku společnosti Oleochem. Informaci o nařízení exekuce získala ČESKÁ POZICE od dobře informovaného zdroje.

Oleochem je součástí majetkové struktury společnosti Via Chem Group, jejíž neprodejné obligace pořídila zmíněným pražským městským částem i městu Sokolov firma Key Investments. Výše těchto „investic“ z veřejných peněz přesahuje 200 milionů korun.

Není to jediný pohyb ve struktuře firem kolem Via Chem Group. Na základě předběžného soudního rozhodnutí z března 2012 nesmí nakládat svým majetkem sama Via Chem Group. Další návrh na exekuci, tentokrát proti majetku firmy LKOCZ (dříve Lukana Oil) čeká na rozhodnutí soudu v Českých Budějovicích. Tato případná exekuce může být spouštěcím momentem právního útoku proti společnosti BLACKDZAAR (dříve Lisovna Ústí nad Labem). Ve všech případech se jedná o podniky ze struktury bývalé Setuzy, tedy Via Chem Group, kterou podle médií před lety ovládl podnikatel Petr Sisák.

Problém Borsay

Exekuce v Oleochemu ve výši 54 milionů korun byla nařízená v prospěch leasingové firmy Borsay, která je ve hluboké ztrátě. Hrozí jí insolvence, jelikož má závazky ve výši téměř 400 milionů korun. Kdyby taková situace nastala, dostal by se do existenčních problémů i majitel stadionu fotbalové Slavie v Edenu, společnost E Side Property - do jejích neobchodovaných a nezajištěných dluhopisů rovněž městské části Praha 6, Praha 10 i město Sokolov investovaly. Problém spočívá v tom, že E Side Property ručí za závazky společnosti Borsay až do výše 250 milionů korun.

Leasingovka Borsay se snaží předejít bankrotu, jedná s Českou spořitelnou, které dluží 190 milionů korun, o odložení splatnosti úvěru. Jenže Borsay do konce letošního roku musí splatit také dluhopisy ve výši 200 milionů korun. Proto bude muset peníze od svých dlužníků - od LKOCZ a Oleochemu - vymoci. Od společnosti Oleochem může něco získat v rámci exekuce, od LKOCZ to však bude trvat delší dobu. E-Side Property však pravděpodobně bude muset dluhy za firmu Borsay platit, i když i o tom bude rozhodovat soud. Společnost Borsay ve sporu s Oleochemem zastupoval známý právník Tomáš Jindra, který má podle médií blízko podnikateli s velkým vlivem na ODS Ivo Rittigovi.

Borsay i E Side Property dříve kontroloval bývalý ředitel Key Investments Vladimír Kroužecký, který ve stadionu Slavie dodnes drží pětinový podíl. Vazby mezi firmami Via Chem Group, E Side Property a Borsay jsou natolik spletité, že i otrlí finančníci a právníci nad tím kroutí nevěřícně hlavou.

Pro držitele dluhopisů Via Chem Group a E Side Property to nejsou dobré zprávy. Oleochem je ovládán jediným akcionářem – Spolkem pro chemickou a hutní výrobu. Tato chemička představuje nejcennější majetkovou část koncernu Via Chem Group. Oleochem vlastní například glycerinku a je pravděpodobné, že exekuce bude mít dopad na výrobu a prodej glycerinu. Exekutor bude veškeré pohledávky společnosti Oleochem přikazovat, tedy dlužníci budou platit na účet exekutora až do splacení dluhu včetně příslušenství a odměny exekutora. Dodavatelé nebudou ochotni dodávat surovinu bez platby předem či relevantního zajištění. A konečně je tu i hrozba insolvenčního řízení. Pokud se v obchodním rejstříku u společnosti Oleochem objeví záznam o zahájení exekuce, jakýkoli další věřitel může na firmu podat insolvenční návrh.

Počet příspěvků: 1, poslední 24.4.2012 12:36 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.