Další roznětky nepokojů v arabském světě

Podle finančních analytiků dnes kromě Egypta hrozí největší riziko sociálních nepokojů v Alžírsku, Jordánsku a Maroku.

Alžírsko, Jordánsko a Maroko. Tyto tři arabské země ohodnotila ratingová agentura Standard & Poor‘s jako nejrizikovější z hlediska možnosti dalších povstání a nepokojů. Ty nedávno zasáhly Tunisko a dnes se s nimi potýká Egypt, jehož obyvatelé požadují skončení několik dekád trvající éry prezidenta Husního Mubaraka.

Podle amerického deníku The New York Times se analytici při predikování budoucího vývoje zaměřili na ekonomické ukazatele. Konkrétně na výši nezaměstnanosti a stáří populace. Respektive spíše mládí, protože země ze severu Afriky a Blízkého východu mají průměrně 60 procent obyvatel mladších 30 let.

K hlubokým strukturálním problémům těchto států vede právě kombinace nedostatku práce a milionů nezaměstnaných mladých lidí spolu s rostoucími cenami potravin a ropy a zaostalým soukromým sektorem. Mezinárodní měnový fond údajně odhaduje, že v regionu severní Afriky bude třeba do roku 2020 vytvořit zhruba sto milionů pracovních míst.