Další agentura, která se v průzkumech mýlí

Společnost SANEP svou metodiku založenou na internetovém dotazování prezentuje jako unikátní. Její prognózy se ale ve volbách nepotvrdily.

foto: © ČESKÁ POZICEČeská pozice

Uplynulé krajské volby v plné nahotě ukázaly, že některé agentury pro výzkum veřejného mínění toto mínění pouze nezkoumají, ale především konstruují. Radikálně zavádějící data předkládala, dokonce prostřednictvím Českého rozhlasu, ppm factum, jejíž vlastnická struktura vzbuzuje celou řadu pochybností (více se dozvíte v článku ČESKÉ POZICE Vlivné předvolební průzkumy od agentury s akciemi na majitele). Z hlediska konečných výsledků se zdají také minimálně podivná mnohá data zveřejňovaná krom jiných společností SANEP (Středisko analýz a empirických průzkumů).

SANEP dodával předvolební prognózy pro deník Blesk. Obecně je zajímavé výrazné nadsazování (oproti reálným výsledkům) Strany práv občanů – Zemanovci (SPOZ), která se ve velké většině případů měla dostat do krajských zastupitelstev (výsledek byl zcela opačný). V principu lze rovněž konstatovat nadsazené preference Paroubkovy formace NS-LEV 21, jejíž reálný takřka zanedbatelný volební výsledek alespoň načas Jiřímu Paroubkovi nastavil zrcadlo. Proč byli nadsazováni především konkurenti ČSSD, se můžeme jen domýšlet.

Jak dopadly některé konkrétní prognózy versus realita?

  • V Ústeckém kraji prováděl SANEP průzkum ve dnech 23. až 27. září a vyplynulo z něj například, že NS-LEV 21 získá 8,1 a SPOZ 5,2 procenta (obě dvě strany nezískaly ani tři procenta). Současně výrazně podcenil krajské sdružení PRO Kraj, které namísto prognózovaných 4,2 získalo nakonec 8,15 procenta.
  • V Libereckém kraji SANEP měřil nálady voličů 26. až 30. srpna. I zde nalezneme pozoruhodné jevy. Vítězem voleb měla být ČSSD se ziskem 20,2 procenta (výsledek 13,05 %), Starostové pro Liberecký kraj měli získat pouze 11,9 procenta, nakonec celé volby vyhráli se ziskem 22,21 procenta.

V jiných krajích průzkumy SANEPu nedopadly o nic lépe.

Unikátní metodika – plní účel?

Na svém webu se SANEP chlubí, že je vlastníkem „unikátní a jedinečné“ metody pro „získávání zásadních informací“. Metoda je to natolik „unikátní“, že dokonce zabraňuje SANEP, aby se stal členem české stavovské organizace SIMAR (Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění), která garantuje alespoň minimální standard a kvalitu metodik a výzkumů svých členů.

Z registračního formuláře se navíc metodik provádějící výzkum vůbec nedozví konkrétní místo, kde dotyčný žijePolitické prognózy a umění SANEP spočívají v databázi dobrovolníků, kteří se zaregistrují jakožto potenciální respondenti (v registru jich prý je zhruba 200 tisíc). SANEP vůbec neřeší, že jeho volební průzkumy už mohou být tímto velmi prostým faktem radikálně zkresleny: lidé využívající internet jsou sami o sobě poměrně rozdílnou sociální skupinou oproti těm, kteří internet nepoužívají. A lze očekávat, že dost odlišné budou i jejich hodnoty a volební preference.

Jednatel společnosti SANEP Oldřich Zajíc nicméně k případnému zkreslení výsledků pro ČESKOU POZICI poznamenal, že „představa, že internet je v ČR využíván pouze určitými věkovými a sociálními skupinami, je zcela mylná“. (Jen na okraj: dle výsledků šetření NetMonitoru z letošního června dosáhl v ČR počet aktivních uživatelů internetu 6,29 milionu, přičemž nejaktivnější skupinou jsou lidé ve věku 15 až 24 let.)

Výzkumný systém SANEP, tedy dobrovolná registrace, je náchylný ke zneužití – může se například stát, že se jedna politická strana rozhodne, že své straníky a přívržence neformálně osloví a domluví se s nimi na „dobrovolné“ registraci, která pomůže jejich „dobré věci“. Vůbec lze očekávat, že psychologické nastavení lidí dobrovolně se registrujících do databází je dost odlišné od těch, kteří se třeba jen nemají potřebu aktivně někam zapsat, což se může promítat mimo jiné i do světonázorové orientace.

Z registračního formuláře se navíc metodik provádějící výzkum vůbec nedozví konkrétní místo, kde dotyčný žije (vesnice, maloměsto, metropole některého z krajů – dotazník požaduje pouze vyplnění kraje a regionu). To přitom může být z hlediska vyváženého výběru vzorku dost podstatný údaj.

Jak odchylky vysvětluje SANEP

Jednatel agentury Oldřich Zajíc se pro ČESKOU POZICI vyjádřil obšírně a metodiku hájí i v souvislosti s prognózami SANEP ke krajským volbám:

„(…) Zmíněné větší odchylky jsou dány mnoha faktory. Tím nejzásadnějším je účast, nebo spíše neúčast voličů či příznivců dané strany. Svoji roli hraje i čas sběru dat a celková atmosféra ve společnosti. Rozdíly mezi průzkumem a realitou jsou pak v některých případech dány skutečností, že i přes přízeň k dané straně nejsou voliči motivování své straně přijít dát svůj hlas. Proběhlé krajské volby byly především o protestních hlasech a jakýmsi referendem o vládních stranách, což ostatně průzkumy společnosti SANEP jako první a do konání voleb jako jediné jasně ukazovaly. Průzkumy společnosti SANEP rovněž jako první poukázaly na růst preferencí KSČM a možnosti ovládnutí několika krajů touto stranou. Rovněž jsme jako první poukázali v porovnání s ostatními agenturami i na výrazný pokles preferencí u TOP 09 a ODS, stejně tak jako jsme poukázali na výrazný nárůst lidovců. Ve všech zásadních parametrech jsme tedy s dostatečným předstihem dokázali správně vyčíst voličské nálady a v případě 69 stran, které překročili pětiprocentní hranici, jsme dosáhli v průměru nejmenší odchylky v porovnání s průzkumy prezentovanými agenturami pro Českou televizi a Český rozhlas (SC&C a STEM/MARK, respektive ppm factum – pozn. red.). V této souvislosti upozorňuji na skutečnost, že jsme z těchto 69 stran u 39 dosáhli odchylky do tří procent.“

Kdo vlastní SANEP?

SANEP, s. r. o., stoprocentně vlastní společnost Play NET, a. s. Jediným vlastníkem společnosti Play NET je firma Astro Capital, a. s., a jediným akcionářem (tj. vlastníkem) Astro Capital je fyzická osoba – Jan Fulín. Astro Capital má přitom 250 kmenových akcií na jméno v listinné podobě. Dle právníka Petra Tomana z advokátní kanceláře Toman, Devátý & partneři můžeme dospět k závěru (na základě dat z obchodního rejstříku), že Jan Fulín je opravdu skutečným vlastníkem. Toman pro ČESKOU POZICI nicméně uvádí dvě možná „ale“ (v této souvislosti hypotetická, protože Fulín se jako reálná osoba jako vlastník chová):

  • „Údaje obsažené v obchodním rejstříku nemusejí odpovídat skutečnosti; Jan Fulín mohl své akcie v nedávné době prodat a tato změna nebyla do obchodního rejstříku dosud zaznamenána.“
  • „Jan Fulín nemusí být skutečným ,vlastníkem‘ výše uvedených obchodních společností, ale pouhou nastrčenou osobou, která akcie ve skutečnosti drží pro někoho jiného.“

Osoba Jana Fulína je sama o sobě dost zajímavá; je mužem mnoha profesí. ČESKÁ POZICE není prvním médiem, které si toho všimlo. Už dříve server Britské listy upozornil na to, že Fulín byl v minulosti partnerem jednoho z nejbohatších Čechů, Tomáše Chrenka: mezi léty 2003 až 2005 byl členem představenstva jeho společnosti Barrandov Televizní Studio, a. s. Následně se ovšem rozešli.

Fulín kontroluje (či kontroloval) pomocí svých společností i některá média – dodnes například webový server prvnizpravy.cz (prostřednictvím společnosti Play NET), nějaký čas vlastnil například také parlamentní televizi 24cz. V jedné osobě tu tedy v plné nahotě dochází k propojování různých sfér byznysu, u nichž je otázkou, zda by neměly z hlediska očistných společenských mechanismů zůstávat oddělené. V tomto případě svět médií se světem průzkumů politických preferencí.

Společenská kultivace je nutná

Agentury jsou soukromými společnostmi. Mají proto plné právo dělat takové výzkumy, jaké se jim zdají potřebné, a pro klienty, kteří je osloví. Co se však stranických preferencí týká, minimálně v poslední době se velké procento průzkumů – ať už z jakýchkoli důvodů – mýlí.

Společnost by měla tlačit agentury k obecně uznáváným metodikám či k transparentnosti vlastnické strukturyJedinou možností obrany je tlak na kultivaci tohoto prostředí (míněna oblast politických průzkumů). Společnost by měla tlačit agentury především k obecně uznáváným metodikám, k transparentnosti vlastnické struktury, k tomu, aby nevznikaly konglomerace organizací ovládajících jak trh s politickými prognózami, tak samotná média, a podobně. Například minimálně tím, že veřejnoprávní instituce nebudou výsledky průzkumů těch agentur, které se základních standardů nedrží, veřejně prezentovat jako relevantní.

Bez toho se může stát, že se během blížící se prezidentské volby znovu dočkáme velkých překvapení, která budou opět omlouvána řadou vnějších faktorů. A navzdory „racionálním zdůvodněním“ opět zbude pachuť pochybnosti, zda se skutečně jednalo o „pouhé“ omyly.

Počet příspěvků: 3, poslední 16.11.2012 10:19 Zobrazuji posledních 3 příspěvků.