Ceska Pozice

Dálnice D3: Jak dlouho si počkáme na odstranění vad?

Úsek dálnice D3, který byl zkolaudován před prázdninami, ŘSD zatím nepřevzalo. Penále prý uplatní až při závěrečném vyúčtování.  

foto: © ČTKČeská pozice

Po pětadvacetikilometrovém úseku dálnice D3 z Tábora do Veselí nad Lužnicí mohou sice řidiči jezdit od konce června, investor stavby, kterým je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), ji však stále nepřevzal. Tvrdí, že úsek převezme až po odstranění všech vad a nedodělků. Více než tři měsíce od předání stavby do předběžného užívání se tak ale nestalo. Kdy to bude?

Aniž specifikovalo, čeho se vady a nedodělky týkají, ŘSD tvrdí, že záleží na zhotoviteli. Veškeré náklady jdou na vrub stavebních firem.

Úsek stavěly společnosti Strabag, Metrostav a Eurovia CS a Inžinierské stavby. Mluvčí Strabagu Edita Novotná uvádí: „Přejímky jednotlivých stavebních objektů v současné době postupně probíhají, v souladu s harmonogramem dokončovacích prací a přejímek. S ohledem na to, že jde o úsek dlouhý 25 km, jedná se přirozeně o časově náročný proces. Dokončení celé stavby nyní navíc vázne na soudním sporu ohledně úseku číslo 0306 (obchvat Tábora – poznámka redakce).“

ŘSD má ze smlouvy nárok na účtování penále od uplynutí třech měsíců od předání stavby do předběžného užívání do odstranění všech vad. Tato lhůta začala běžet 27. září. „Předpokládáme, že penále bude uplatněno při závěrečném vyúčtování stavby na základě smlouvy o dílo,“ říká mluvčí ŘSD Martina Vápeníková.

Finiš pod tlakem

Dle zdroje ČESKÉ POZICE byly před letními prázdninami vyvíjeny enormní politické tlaky, aby byl termín zprovoznění dodržen. Na slavnostním otevření pak nechyběli významní politici. Jen namátkou - bývalý ministr dopravy Zbyněk Stanjura (ODS), bývalý ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba (ODS), který pochází právě z jižních Čech, či senátor Pavel Eybert (ODS), jenž je zároveň předsedou výkonné rady Sdružení pro výstavbu D3.

Finální stavební práce zkomplikovaly okolnosti, které nemohly stavební firmy ovlivnit – vydatné deště vystřídaly povodně. Na druhou stranu však firmy dopředu věděly, kdy je naplánováno slavnostní přestřihávání pásky.

Dálnice mezi Táborem a Veselím nad Lužnicí, která vyšla na zhruba deset miliard korun, se začala stavět v roce 2008. Krátce po uvedení do přeběžného užívání se však ukázalo, že například chybí navigační tabule, ochranné ploty pro zvěř, na části nové dálnice již musel být nahrazen špatně položený asfalt.

Již koncem srpna upozornila ČESKÁ POZICE také na zvlněnou vozovku přes most Koberný, který měří 575 metrů. Oslovení projektanti tehdy tvrdili, že zvlnění není problémem, ale je dáno metodou výstavby, a časem se prý srovná. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) bylo tehdy ve svých prohlášeních rezervovanější, byť dodávalo, že zvlnění vozovky neznamená ohrožení bezpečnosti.

Dnes ŘSD své tvrzení koriguje a odvolává se na názor projektantů: „Zvlnění železobetonového monolitického mostu těchto rozpětí je technologickým stavem, který předpokládá projekt. Projektant trvá na správnosti svého výpočtu s tím, že devadesát procent nadvýšení bude eliminováno dotvarováním materiálu do pěti let.“ ŘSD ujišťuje, že bude most geodeticky sledovat, a v případě, že „průběh dotvarování nebude mít očekávané hodnoty, budou přijata adekvátní opatření“.

Je to bezpečné?

Na dotaz, zda bylo správné otevřít dálnici ještě před prázdninami, ŘSD odpovídá, že nedostatky na stavbě byly před zprovozněním zkontrolovány a posouzeny jako „nebránící předčasnému užívání“. Stejně tak se většina názorů i přes problémy přiklání k tomu, že bylo lepším řešením spustit provoz na dálnici před tím, než budou všechny nedostatky napraveny. Odborník, který se zabývá výstavbou dopravní infrastruktury, tvrdí, že vady na nové D3 neohrožují bezpečnost a úsek dálnice prý není možné v porovnání s jinými dopravními stavbami označit za šlendrián.

Teprve zhruba po roce zkušebního provozu (který byl de facto zahájen na konci června), kdy se bude měřit hluková zátěž během všech ročních období, může proběhnout kolaudace úseku. Na základě měření pak vydá hygienik stanovisko, které je potřebné k vydání kolaudačního rozhodnutí. Na konečné hodnocení kvality nedávno zprovozněné etapy dálnice D3 si tedy ještě musíme počkat.

zpět na článek


© 2022 MAFRA, a.s., ISSN 1213-1385 © Copyright ČTK, Reuters, AFP. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.