Cyril Svoboda: Jak zlepšit vztah církve s ČSSD a ANO

Udělejme, my katolíci, vstřícné gesto vůči společnosti: Na platy „svých“ duchovních si vybírejme sami mezi sebou, navrhuje lidovec Svoboda.

Cyril Svoboda 7.12.2013

foto: © ČTK, ČESKÁ POZICE, UrbČeská pozice

Přemýšlím o narovnání vztahu mezi státem a církvemi po schválení přetřásaného zákona a po podpisu příslušných smluv. Jak přispět ke vstřícnému vztahu církve a demokratických politických stran, které nesouhlasí s přijatým řešením? Hlavně však: jak zlepšit obraz naší církve v očích české veřejnosti? Jak jí udělit skutečnou nezávislost?

Jsme-li právní stát, pak – ctíme-li zásadu právní jistoty – již schválené řešení nelze změnit. Ústavní soud posoudil všechny možné námitky, aniž by, až na drobnou změnu jednoho paragrafu, shledal rozpor uskutečňovaného řešení s ústavním pořádkem. Byly podepsány soukromoprávní smlouvy. Církve tedy nabývají svá práva v dobré víře.

Sociální demokracie a hnutí ANO slibovaly ve volebním klání změnu schváleného řešení. Pochopitelně chtějí své sliby splnit. Bude-li se – vzhledem k předvolebním slibům – vztah mezi církvemi a státem znovu-narovnávat, nabízejí se tři řešení:

  • Nejprve mocenský zásah státu – například zdaněním převodu majetku.
  • Druhou možností je nová dohoda, ke které by přistoupily jak církev, tak stát. Ta by ovšem nastala jen za předpokladu, že se církve dobrovolně vzdají nabytých práv nebo že dobrovolně přijmou nějaká jejich omezení. Přetěžký úkol – ne-li nemožný.
  • Opětovně nabízím své další, třetí řešení, málo dosud besedované: vstřícné gesto. Posunek nás katolíků vůči společnosti. Na platy „svých“ duchovních že si budeme vybírat sami mezi sebou.

Dlouhodobě si myslím, že právě tím bychom nejen prokázali vnitřní soudržnost a sounáležitost se svou církví, ale také schopnost spoléhat sami na sebe. Na oplátku by pak bylo možno žádat, aby ČSSD a ANO do už přijatého řešení v dalších ohledech nezasahovaly. Obě strany by mohly tuto alternativu přijmout.

Z prostředků získaných úpravou majetkových vztahů ať se podporují pečovatelské, vzdělávací a další činnosti církve prospěšné všem; jakož i údržba nemovitého i movitého majetku – kulturního dědictví. Ne platy duchovních. Jinak řečeno: získané prostředky bychom my, katolíci, použili výlučně na to, z čeho má prospěch celá společnost.

Získané prostředky bychom my, katolíci, použili výlučně na to, z čeho má prospěch celá společnostTeprve dokáže-li si církev vybrat na sebe samu – nikoli tedy na činnosti na ni státem přenesené (jako jsou opravy památek a vedení škol či hospiců) –, získá čtvrt století po převratu roku 1989 svou vytouženou svobodu. Církev má státu nastavovat zrcadlo, nikoliv se jej doprošovat o příspěvky. Svoboda ale něco stojí!

Spoléhejme na sebe!

Je zřejmé, že restituce výrazně ovlivnily vnímání církve ve společnosti. Málokterý ústupek může zásadně změnit dnešní, bohužel, většinově odsuzující pohled veřejnosti na katolickou církev. Tolik poškozený obraz církve, církve starající se v tomto obraze – v rozporu s tak naléhavými výzvami papeže Františka – více o majetek než o duše,  si nesmlouvavě žádá vstřícného kroku z naší strany.

Nadto, protože nám na našich duchovních opravdově záleží, neměli bychom spoléhat jen na uskutečňované zákonné řešení. Jak vidím vývoj české společnosti, je totiž velmi nejisté z hlediska času. Ve lhůtě na vyplacení náhrad za nevydaný majetek, tedy do konce roku 2043, se toho zcela jistě udá ještě mnoho. Nevíme, jak bude naše země, Evropa ani svět po uplynutí dané lhůty vypadat. Co v minulém století beze změny vydrželo takovou dobu – třicet let?

Rovněž druhá lhůta v zákoně – sedmnáct let na výplatu příspěvku státu – je pro dnešní svět rychlých proměn snad příliš dlouhou. Podmínky se v čase mění. Spoléhejme na sebe! Lhůty uplynou, okolnosti se změní, církev trvá. Mějme odvahu uchopit osud vlastníma rukama!

Nepochybuji o tom, že placení církve sebe samou představuje řešení lepší, než aby stát zasáhl do probíhajícího vydávání majetku nebo do výplaty náhrad za nevydaný majetek jinak, například tím, že majetkové převody vyplývající z narovnání vztahů s církvemi zdaní.

svaty http://www.lidovky.cz/korupce ... 14:11 13.12.2013

Počet příspěvků: 30, poslední 19.12.2013 08:34 Zobrazuji posledních 30 příspěvků.