Ceska Pozice

Civilizovanější kulturní granty

Grantové řízení v oblasti kultury, jak ho pro příští rok vyhlásil pražský magistrát, přineslo několik dobrých zpráv.

Pražská grantová pravidla už několik let mají evropskou notifikaci a jsou tedy souměřitelná s civilizovaným světem. Až dosud v nich však chyběla důležitá věc: možnost požádat o víceleté kulturní granty s ročním předstihem. Letos to poprvé půjde.

Žadatelů o víceleté granty není mnoho, ale jedná se o významné kulturní subjekty, které spotřebovávají značnou část peněz z grantového systému: například Dejvické divadlo, Činoherní klub, Divadlo Archa, Divadlo v Celetné, Pražská komorní filharmonie nebo festival Tanec Praha. Zdánlivě malá změna je důležitá nejen pro kontinuitu jejich práce, ale i pro rozhodování grantové komise. Pod časovým tlakem dříve nemívala velký prostor pro koncepční úvahu o projektech žadatelů a její návrhy často pouze kopírovaly výši podpory z minulého období.

Jednou za čtyři roky, vždy když dobíhalo předchozí grantové období, bývala činnost významných pražských divadel, festivalů či orchestrů financovaných víceletými granty doslova paralyzována. Například divadla nemohla v té době pořádně plánovat další sezonu nebo ji plánovala s rizikem, že uzavřené smlouvy nebudou moci dodržet, pokud neobdrží grant v dostatečné výši nebo dokonce vůbec. Situace byla stresující i pro grantovou komisi. Její členové věděli, že nepřiznání nebo snížení podpory až ve chvíli, kdy ji žadatelé už vlastně mají čerpat, může vedení kulturních organizací dostat do neřešitelné situace. Nehledě na to, že se jednoduše sluší některé věci říkat včas.

Rozhodování o grantové podpoře na poslední chvíli před dvěmi lety natolik znechutilo Dušana Pařízka, šéfa Pražského komorního divadla, které působilo v Divadle Komedie, že se s kolegy rozhodli práci výjimečné scény v červenci letošního roku ukončit.

Podle Zásad pro poskytování účelových dotací - grantů hlavního města Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2013, které byly zveřejněny minulý týden, mají žadatelé o víceleté granty na období 2014 - 2017 konečně šanci dozvědět se názor grantové komise už na jaře příštího roku a nikoliv až v prvních měsících roku 2014, jak by tomu bylo podle dosavadních pravidel.

Další dobrou zprávou pro žadatele o grantovou podporu je, že většina peněz, které byly každoročně v rozpočtu magistrátu určeny pro kritizovaný program Partnerství v oblasti kultury a volného času, o němž se rozhodovalo výhradně politicky, by se měla přesunout do řádného grantového systému. To může znamenat, že grantová komise bude moci žadatelům rozdělit až o desítky milionů korun víc.

Zatím ale není jasné, kdo v komisi zasedne a bude rozhodovat. Před prázdninami se výbor pro kulturu na návrhu členů grantové komise neshodl. Jednat o tom budou zastupitelé zase až po prázdninách. Pokud do té doby pražský primátor jmenuje svůj Poradní sbor pro kulturu, mohl by i tento poradní orgán přijít se svými návrhy.

zpět na článek


© 2022 MAFRA, a.s., ISSN 1213-1385 © Copyright ČTK, Reuters, AFP. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.