Církevní restituce se nedají táhnout donekonečna

Zákon o majetkovém narovnání mezi státem a církvemi by měl obsahovat ustanovení o takzvané restituční tečce, navrhuje Cyril Svoboda.

foto: © ČTK, ČESKÁ POZICE, UrbČeská pozice

Poslanecká sněmovna měla na své první poprázdninové schůzi od 4. září schvalovat zákon o majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi. Nakonec však tento bod z programu vyřadila kvůli vnitrostranické rebelii v ODS. Bývalý předseda lidovců Cyril Svoboda nyní přichází s návrhem, který by bylo podle něj vhodné do vládní předlohy zapracovat.

V debatě o narovnání vztahů mezi církvemi a státem by nemělo chybět rozhodnutí o tom, kdy a jak proces církevních restitucí skončí. Stejně jako mají restituce svou časovou hranici do minulosti – 25. únor 1948, měly by mít i nepřekročitelnou hranici do budoucna.

Proces restituce církevního majetku totiž nelze táhnout donekonečna. Jednoho dne by měla demokratická Česká republika nabýt postavení, práv a povinností oprávněného a nezpochybnitelného vlastníka svého majetku, na který by si už nikdo nemohl úspěšně dělat další nárok.

Navracení násilím zabaveného majetku je založeno na zmírnění, a ne odstranění majetkových křivd. Ke zmírnění křivd církví a náboženských společností zákon o půdě založil takzvané legitimní očekávání, totiž že má být schválen zákon o jejich restituci. Návrh zákona o narovnání mezi státem a církvemi je splněním posledního závazku ve vztahu k navracení majetku.

Nesplnitelný úkol

Ani tak nebude nikdy učiněno spravedlnosti za dost. Vždy budou mezi námi ti, kdo zůstanou zklamáni. Oni sami nebo jejich předci o majetek přišli a nedostanou vše zpět. Protože dosáhnout plné spravedlnosti je nesplnitelným úkolem, je načase proces uzavřít.

Zákon o narovnání mezi státem a církvemi má z tohoto důvodu obsahovat takzvanou restituční tečku. Jeho litera by měla znít zhruba následovně:

„Majetek, který přešel do vlastnictví státu k 31. prosinci 1989, na který nebyl uplatněn nárok podle tohoto zákona nebo jiného zákona a který je v držení státu ke dni účinnosti tohoto zákona, stát vydržel v dobré víře do svého vlastnictví.“

Tato právní věta, která zní komplikovaně, je ale podle mého názoru správná. Samozřejmě ji mohou a mají posoudit další odborníci v oboru práva. Její odpůrci budou asi namítat, že posuzovat dobrou víru je věcí soudů, a ne parlamentu. Přesto si myslím, že citlivost tématu vyžaduje jasné řešení.

Stejně jako se náš stát rozhodl vracet zabavený majetek přijímáním speciálních zákonů, tak může i speciální zákon tento proces ukončitStejně jako se náš stát rozhodl vracet zabavený majetek přijímáním speciálních zákonů, tak může i speciální zákon tento proces ukončit. Bohužel navržená předloha takové ustanovení neobsahuje.

Aplikací navrženého textu restituční tečky stát bude vlastníkem majetku, který nabyl v době před rokem 1990. Právní důvod nabytí vlastnictví by nebyl projev vůle dvou stran – státu a jiné osoby –, ale fakt, že demokratický stát po dobu delší než deset let u nemovitostí a po dobu delší než tři roky u movitostí drží majetek v dobré víře. Vlastnictví státu by vzniklo na základě této skutečnosti. Stalo by se nezpochybnitelným.

V důsledku to znamená:

  1. V budoucnosti již nemůže být přijat žádný další restituční zákon a dále již nelze otázku navracení majetku otevřít. Tím proces restitucí definitivně v České republice končí. Právo na restituci se může týkat majetku, který stát nenabyl v dobré víře, tedy protiprávně, v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Zákon by přiznal státu dobrou víru. Proto by nebylo možné v budoucnu přijít s dalším restitučním předpisem.
  2. I v případě, že již nebude schválen další restituční předpis, nikdo se nebude moci s úspěchem domáhat vydání majetku žalobami u soudu podle obecných principů nepromlčitelnosti a ochrany vlastnického práva. Jestliže by se stát stal ze zákona oprávněným vlastníkem, ztratil by jakýkoliv bývalý vlastník právo na vydání svého majetku. Státní vlastnictví předmětného majetku by byla nezpochybnitelné.

Počet příspěvků: 2, poslední 22.9.2012 11:14 Zobrazuji posledních 2 příspěvků.