Čím dál hůř: Další, kdo marně čeká na peníze od Key Investments, je stát!

Jak se stamiliony z konkurzního řízení vůči zkrachovalé zdravotní pojišťovně dostaly do správy neprůhledné firmy?

foto: © ČESKÁ POZICE, UrbČeská pozice

S jistou nadsázkou by se dalo napsat, že na financování neprůhledných soukromých firem prostřednictvím Key Investments se veřejnými stamiliony podílí, kupodivu, ministerstvo financí. Resort Miroslava Kalouska se – byť nikoli vlastní vinou – přiřadil k městským částem Praha 6 a Praha 10, ale i dalším městům, které již skoro dva roky nedostaly zpět od Key Investments více než půl miliardy korun.

Finance totiž mají přihlášenou pohledávku ve výši 823 milionů korun v konkurzním řízení vůči zkrachovalé Hornické zaměstnanecké zdravotní pojišťovně (HZZP). Správce konkurzní podstaty pojišťovny Jan Vanke však před několika lety svěřil zhruba 250 milionů korun Key Investments. A velkou část této sumy dodnes nedostal zpět, stejně jako ostatní napálení klienti. Jelikož Key Investments pojišťovně v likvidaci peníze nevrací, logicky je nemůže dostat ani ministerstvo financí. Kvůli postoji Key Investments zřejmě nebylo možné konkurzní řízení, které trvá již více než 16 let, dodnes ukončit. Případ již vyšetřuje policie. Vyplývá to z informací ČESKÉ POZICE, která po podrobnostech této kauzy pátrá již od března 2012.

Jeden z nejlepších konkurzů

Kořeny případu sahají až do roku 1996, kdy kvůli obrovským dluhům přesahujícím 1,2 miliardy korun zkrachovala Hornická zaměstnanecká zdravotní pojišťovna. Konkurz byl prohlášen v únoru 1996, správcem byl jmenován teplický právník Jan Vanke. Působí v advokátní kanceláři Vanke & Dvořáková & Bitterová se sídlem v Teplicích.

Počet věřitelů pojišťovny dosáhl téměř dvaceti tisíc. Snížil se však asi o devět tisíc poté, co vláda Václava Klause v roce 1996 rozhodla, že pohledávky zdravotnických zařízení odkoupí státní Konsolidační banka. „Ke konci roku 2011 byly v pasivech HZZP v likvidaci vykazovány cizí zdroje ve výši 975 milionů korun, z toho je na ministerstvu financí evidován nesplacený zůstatek 823 milionů,“ sdělil ČESKÉ POZICI Radek Ležatka z resortu financí s tím, že tato pohledávka je samozřejmě přihlášena v konkurzním řízení.

Mluvčí dodal, že ministerstvo financí podle zákona nemá žádné kompetence ve vztahu k zdravotním pojišťovnám v likvidaci. „Konkurz a likvidace se řídí obecně platnými předpisy a v souladu se zákonem má ministerstvo pouze omezené možnosti zasahovat do těchto procesů,“ vysvětluje Ležatka. O tom, že část peněz, které si stát nárokuje, byla svěřena firmě Key Investments, však ministerstvo financí neví. „Neevidujeme žádnou pohledávku za společností Key Investments,“ řekl ČESKÉ POZICI mluvčí resortu Jakub Haas.

Jak se stamiliony dostaly z pojišťovny v likvidaci do Key Investments? Na tuto otázku může odpovědět jedině konkurzní správce Jan Vanke. Ten však na řadu otázek, které mu ČESKÁ POZICE poslala, neodpověděl. Uvedl pouze: „Nemohu k tomu říct nic, protože případ vyšetřuje policie.“

Správci Vankemu se od dlužníků podařilo vymoci přes 400 milionů korun

Netuší to ani likvidátor HZZP Stanislav Cysař, který je v současné době vrchním ředitelem sekce rozpočtu na ministerstvu pro místní rozvoj. Pojišťovna sice vstoupila do likvidace už v červenci 1996, avšak Cysař tvrdí, že dokud konkurz není ukončen, likvidátor nemůže do procesu zasahovat, vše řídí správce Vanke a soud.

„Vanke chytil jeden z nejlepších konkurzů. Od dlužníků se mu podařilo vymoci přes 400 milionů korun,“ říká Cysař, jenže o tom, kde byly peníze uloženy, nemá informace. Pamatuje si jen to, že na počátku je měla na kontech Konsolidační banka. Jenže tato státní finanční instituce k 1. září 2001 ukončila svou činnost. Zároveň vznikla Česká konsolidační agentura (ČKA), na kterou přešly všechny práva a závazky Konsolidační banky. A po zániku ČKA závazky převzalo ministerstvo financí.

Přátelské vztahy Vanke – Kroužecký

V době, kdy Konsolidační banka končila, vstupovala na trh s cennými papíry společnost Key Investments, která hledala klienty, a záleželo pouze na rozhodnutí správce konkurzní podstaty, komu peníze HZZP v likvidaci svěří. Kdy přesně jí poslal konkurzní správce zmíněných 250 milionů korun, nelze zjistit, neboť Vanke na otázky ČESKÉ POZICE odmítá odpovídat. Muselo to ale být někdy v prvních letech tohoto století.

Vanke se  podle zdrojů ČESKÉ POZICE velice dobře znal s tehdejším šéfem Key Investments Vladimírem Kroužeckým

A proč si správce Vanke vybral zrovna tohoto nevýznamného obchodníka s cennými papíry, firmu s neznámými vlastníky? Přesně nevíme, ale důvodem mohla být skutečnost, že Vanke se s tehdejším šéfem Key Investments Vladimírem Kroužeckým podle zdrojů ČESKÉ POZICE velice dobře znal. Kromě toho, že si tykají, advokátní kancelář Vanke & Dvořáková & Bitterová v letech 2006 až 2008 poskytovala právní služby společnosti E Side Property, kterou v této době – stejně jako Key Investments – právě Kroužecký ovládal.

ČESKÁ POZICE se pokusila spojit se současným ředitelem a spolumajitelem Key Investments Vladimírem Brzkovským, jenž před několika lety převzal od Kroužeckého kormidlo firmy. Jenže ani Brzkovský, jehož jsme se chtěli zeptat, jaké cenné papíry nakoupila Key Investments do portfolia zkrachovalé zdravotní pojišťovny, s ČESKOU POZICÍ nekomunikuje. Podle dostupných informací je více než pravděpodobné, že Hornické zaměstnanecké zdravotní pojišťovně v likvidaci nadělila firma Key Investments podobné neprodejné dluhopisy, jaké mají městské části Praha 6, Praha 10 a další česká města, například dluhopisy společnosti E Side Property.

Peníze by byly…

Podle zdroje ČESKÉ POZICE konkurzní správce Vanke v polovině roku 2008 opakovaně žádal Key Investments, aby peníze vrátila. Nepatrnou část svěřené sumy sice dostal zpět, avšak zbytek údajně nebyl vyplacen dodnes. Konkurzní správce se tak pravděpodobně jako první klient Key Investments dostal do situace, v jaké se nyní nacházejí městské části Praha 6, Praha 10 a další města.

Peníze, které žádal konkurzní správce, měla Key Investments k dispozici, obdržela je od E Side Property. Podle některých informací ČESKÉ POZICE zřejmě došlo k následující transakci:

Peníze, které žádal konkurzní správce nazpět, měla Key Investments k dispozici. Co se s nimi stalo, je záhadou.

V červnu 2008 Česká spořitelna začala úvěrovat výstavbu stadionu v Edenu. Banka poskytla E Side Property, kterou ovládal frontman firmy Key Investments Kroužecký, úvěr minimálně ve výši 400 milionů korun. Díky této operaci mohl majitel stadionu za prostředky získané od České spořitelny odkoupit vlastní emitované dluhopisy, které měla k dispozici Key Investments. Koncem června 2008 E Side Property poslala na účet Key Investments zhruba 250 milionů korun.

Key Investments tedy mohla peníze vrátit konkurznímu správci společnosti HZZP v likvidaci, jenže Vanke svých více než 200 milionů podle informací ČESKÉ POZICE neobdržel. Co se s těmito penězi stalo, je záhadou. Kauzu vyšetřuje policie a lze předpokládat, že o svoji pohledávku se po několika letech konečně začne zajímat i ministerstvo financí, tedy stát.

Kauzu Key Investments detailně sledujeme v rubrice HOT TOP.