Chystá se pražský dopravní podnik k privatizaci autobusové flotily?

Známe plán, o němž se v DPP mluví: vytvořit dceřinou firmu, do ní vyvést část autobusů a poskytovat dopravu z Prahy do Středočeského kraje.

Ondřej Koutník 22.12.2012

foto: © ČESKÁ POZICE, Richard CortésČeská pozice

V pražském dopravním podniku se začalo – byť zatím neoficiálně a potichu – hovořit o privatizaci či outsourcingu autobusové flotily. Není to poprvé. Úvahy o předání autobusových linek soukromým firmám existovaly již za minulého generálního ředitele Vladimíra Liche, jenž byl v srpnu odvolán z funkce. Kritici privatizace autobusové trakce se obávají, že pro městskou firmu i pro cestující by taková transakce byla nevýhodná.

Podle kritiků privatizace autobusové trakce by taková transakce DPP peníze neušetřila

Fakt, že se o tématu privatizace v kuloárech „štěbetá“, potvrdil ČESKÉ POZICI zástupce zaměstnanců v dozorčí radě společnosti Jiří Čada: „V současné době neoficiálně zaznívají ze strany města otázky a případné návrhy na možnost oddělení trakce BUS od dopravního podniku.“

Získali jsme i svědectví předsedy Podnikového výboru Dosia DP – Autobusy Praha Josefa Buriánka, který byl dle vlastních slov účastníkem schůzky s novým generálním ředitelem DPP Milanem Křístkem, na níž se dané téma probíralo.

Buriánek ČESKÉ POZICI napsal: „Dne 5. listopadu 2012 jsem byl na pozvání s několika kolegy v zasedačce u generálního ředitele podniku Milana Křístka, kde ze strany ředitele padl návrh na zřízení nízkonákladové autobusové dopravy s expanzí do Středočeského kraje. Z mého pohledu se jedná o možnost prodat ostatní autobusovou dopravu do soukromých rukou.“

Generální ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy Milan Křístek na dotaz, zda o prodeji části autobusů skutečně hovořil, redakci neodpověděl.

Křístek je ve funkci teprve od listopadu a za tu dobu se řeší hned několik ožehavých témat. Například vyjednávání změn podmínek na dodávky nových tramvají se Škodou Transportation či budoucnost tramvajových opraven.

Scénář, který jsme slyšeli

Zbavit se naráz více než tisícovky autobusů a dvou tisíc řidičů by byl pro radní hlavního města z hlediska vysvětlování docela náročný úkol. ČESKÁ POZICE při sběru informací o privatizaci autobusů DPP narazila na zajímavý scénář. Podotýkáme, že jde pouze o jednu z možných variant, jež se může v průběhu případných jednání proměnit.   

Podle návrhu, o kterém ČESKOU POZICI informovalo více zdrojů blízkých vedení dopravního podniku (a o němž mluví i výše citovaný Buriánek), by nejdříve mělo dojít k vytvoření dceřiné společnosti DPP. Do ní by posléze byla vyčleněna část autobusové trakce dopravního podniku. Pro takové účely by se nabízela garáž ve Vršovicích (se zhruba 180 autobusy a přibližně 370 pracovníky), u níž se hovoří o možném zrušení kvůli nedaleké nově postavené bytové zástavbě a stížnostem lidí na hluk.

Tyto „vyvedené“ autobusy (včetně řidičů a dalších pracovníků) by podnik pronajal soukromému dopravci, který by je využíval na linkách vedoucích mimo území hlavního města – například do Středočeského kraje, kam už dnes z hlavního města zajíždějí i autobusy DPP na spojích řady 300.

Pro účely vytvoření dceřiné společnosti by se nabízela garáž ve Vršovicích se zhruba 180 autobusy a přibližně 370 pracovníky, u níž se hovoří o možném zrušení

Z hlediska mechanismu systému Pražské integrované dopravy koordinuje a objednává dopravní služby (například od DPP) Regionální organizátor pražské integrované dopravy (Ropid). Pokud by měl být uskutečněn nastíněný scénář, o provozování nových linek do Středočeského kraje by nejdříve museli vyjednávat představitelé Ropidu se zástupci kraje – například s hejtmanem regionu.

Šéf Ropidu Pavel Procházka ČESKÉ POZICI sdělil, že o návrhu na vznik dceřiné společnosti, pronájmu autobusů soukromému dopravci a provozování linek mimo území Prahy s nikým nehovořil. Středočeský hejtman Josef Řihák (ČSSD) uvedl, že ho s tímto návrhem zatím nikdo neoslovil.

Podle dvou vysoce postavených zástupců zaměstnanců DPP, kteří si nepřáli být jmenováni, by při případném záměru rozšíření počtu linek do měst ve Středočeském kraji nebylo zapotřebí zakládat dceřinou společnost a vyvádět z podniku autobusy a řidiče. Podle jejich názoru by stačilo v rámci autobusové jednotky vyčlenit část autobusů pro zajištění nových „středočeských linek“ a k tomu mít organizačního zaměstnance pod vedoucím autobusové jednotky. „Tím zůstane zachováno jednotné řízení, vypravenost, ale i údržba a kvalita zajištění dopravy,“ dodávají.

Miliardové úspory?

Když se letos v srpnu v deníku MD Dnes objevila zpráva o možném předání autobusů do rukou soukromníků, hlavním argumentem zastánců privatizace byly potenciální úspory pro dopravní podnik. Primátor Bohuslav Svoboda si v létě nechal vypracovat analýzu, z níž vyplynulo, že outsourcingem kompletní autobusové sekce by podnik mohl ušetřit až miliardu korun.

Deník tehdy uvedl potenciální riziko záměru provozování autobusových linek soukromými společnostmi: kdyby například havarovala tramvaj, žádný soukromý dopravce by neměl (na rozdíl od DPP) v záloze takové množství autobusů, aby spoj nahradil autobusovou linkou.

Primátor Svoboda a náměstek Tomáš Hudeček v srpnu uvedli, že v zásadě nejsou proti privatizaci, zároveň ale dodali, že by u takové operace měli obavy z jejího provedení. Hudeček MF Dnes konkrétně řekl: „Hrozí, že se na takový subjekt (myšlena situace, kdy by do podniku vstoupil jen jeden soukromý dopravce – pozn. red.) nalepí pijavice, které budou městský rozpočet vysávat. Proto je potřeba umožnit vstup konkurence, která bude tlačit na ceny, efektivitu, z toho vyjde jako vítěz cestující.“ 

Důležitou námitku k primátorově analýze a údajné miliardové úspoře uvedl tehdy expert na integrovanou dopravu Vladimír Návrat ze společnosti UDI Morava: „Praha už něco podobného dělá. Necelých 20 procent linek dává ‚venkovským‘ dopravcům. Jejich ceny mohou být nižší, protože jezdí většinu trasy mimo Prahu, kde je doprava jednodušší, není tam tak velký provoz. V Praze jim náklady jednoznačně stoupnou.“

Primátor Svoboda si v létě nechal vypracovat analýzu, podle níž by podnik mohl ušetřit outsourcingem kompletní autobusové sekce až miliardu korun

Odbory: autobusy nedáme!  

Téma privatizace autobusové sekce je v dopravním podniku ožehavé téma. Proti návrhu se stavějí zejména zaměstnanci společnosti. ČESKÁ POZICE získala otevřený dopis zástupců odborových organizací DPP adresovaný Bohuslavu Svobodovi, v němž již na konci července primátora upozorňují na úskalí privatizace provozu autobusových linek.

Podobně dnes někteří vysoce postavení zástupci zaměstnanců DPP vyjadřují obavu nad snahou takovýmto způsobem šetřit peníze. Podle nich by privatizace autobusové trakce vedla k nesystémovým a krátkozrakým řešením, jež by z hlediska dlouhodobého vývoje destabilizovala poměry uvnitř DPP a vůbec městskou hromadnou dopravu v Praze. Zástupce zaměstnanců v dozorčí radě DPP Jiří Čada ČESKÉ POZICI sdělil: „V článku MF Dnes se na veřejnost prvně dostaly návrhy na outsourcování nebo prodej trakce BUS z pražského dopravního podniku. To potvrzovalo i některé informace o tom, že primátor hlavního města Bohuslav Svoboda má na stole návrh o vyjmutí trakce BUS z DPP.“

Čada si klade otázku, co by vlastně bylo opravdovým cílem vytvoření dceřiné společnosti DPP a vyvedení části autobusové sekce do této „platformy“: „Návrhy jsou: outsourcing, pronájem jedné garáže, dceřiná společnost až po totální prodej autobusů! Při politickém rozhodnutí radních hlavního města bude nový generální ředitel připravovat prodej autobusové sekce.“ Podle Čady by dceřiná společnost byla nucena razantně snižovat provozní náklady bez ohledu na kvalitu poskytované služby MHD.

„Při zjištění problémového zajištění provozu MHD v Praze bude navrácení do normálního stavu dopravní obslužnosti a zpětný odkup vybydlených objektů pod DPP pro hlavní město velmi finančně nákladný,“ doplnil Čada a upozornil, že podobně nepříznivou zkušenost prodělal například Londýn.

Předseda Podnikového výboru Dosia DP – Autobusy Praha Josef Buriánek zase zpochybňuje argumenty, že hlavním cílem návrhu je ušetřit peníze. „Představme si, že taková společnost již existuje a uvědomme si, že veškeré náklady mimo dopravy budou k tíži DPP. Dceřiná společnost by však měla jen náklady na dopravu. Tomu se nedá konkurovat. Za čas se zjistí, že dceřiná společnost je levnější a politici budou chtít vyvést veškerou dopravu do nízkonákladové společnosti. Vyvedou vše a posléze nabídnou na prodej jinému soukromému dopravci autobusy, řidiče, linky, a sníží tak položku mzdových nákladů, ale vlastníkovi se adekvátně zvednou provozní náklady u soukromého dopravce.“

O horkém bramboru

Dopravní ředitel DPP Ladislav Urbánek i tiskové oddělení společnosti ČESKOU POZICI ujistili, že tématem dceřiné společnosti a outsourcingu části autobusové sekce se momentálně dopravní podnik nezabývá. Urbánek také popřel, že by dostal za úkol k tomuto tématu zpracovat pro generálního ředitele analýzu, k čemuž podle našich informací mělo dojít.

Představitelé pražské koalice ODS a TOP 09 působili při dotazu na vytvoření dceřiné společnosti DPP překvapeně. Primátor Bohuslav Svoboda ČESKÉ POZICI napsal: „O ničem takovém nevím, vyjádřit bych se mohl jen v případě, že by něco takového vůbec bylo na stole k jednání, a to ke konkrétním podkladům. Pokud vím, žádná privatizace se nepřipravuje.“ Náměstek primátora Tomáš Hudeček (TOP 09) zase uvedl: „Zaslechl jsem to, ale tak před rokem. Od té doby nic.“ (Je trochu divné, že nyní jsou politici tak překvapení, když ještě v létě se o možnosti autobusy privatizovat čile hovořilo.)

Vzhledem ke vzrůstajícím problémům s financováním veřejné dopravyv Praze bude zajímavé sledovat, jak si vedení podniku poradí s jejich řešením. Stane se lékem na bídnou finanční situaci DPP pronájem či prodej části autobusů? Vedení DPP i politici to v tuto chvíli popírají. Pokud se však pro nějakou formu outsourcingu rozhodnou, budou muset čelit silnému nesouhlasu zástupců zaměstnanců.

Počet příspěvků: 3, poslední 20.12.2012 06:59 Zobrazuji posledních 3 příspěvků.