Chovní a tažní policejní velitelé. Koho semele Kubiceho pogrom?

Ministrovi zeštíhlovací experti mají co prořezávat. Otázkou je, zda se toho odváží, neboť si tím nadělají spoustu vlivných nepřátel.

Ministr vnitra Jan Kubice chystá doslova pogrom na rozbujelé velitelské struktury v policejním sboru. Vytvořil si k tomu expertní pracovní tým složený z vedoucích obvodních oddělení i krajských šéfů, který by měl neprodleně začít pracovat a výsledky analýzy zveřejnit do konce října.

Záměr je to bohulibý, protože je již dávno známo, že poměr policistů "chovných" vůči těm "tažným" již dávno překročil rozumnou mez. Příklad: Nynější Služba kriminální policie a vyšetřování (SKPV) vznikla sloučením kriminálky a vyšetřovačky. Při optimálním nástřelu pěkné, goticky štíhlé velící struktury SKPV však slovy jednoho z nejvyšších policejních funkcionářů "přebývalo asi čtyřicet plukovníků". Ty pak bylo potřeba uměle uplacírovat, takže výsledná struktura SKPV je barokně rozložitá. A nejde jenom o SKPV!

K řešení by měla být přizvána i opozice, aby zeštíhlení mělo perspektivu, stejně jako lidé, kteří ji pomohou připravit

Ministrův expertní "zeštíhlovací" tým jistě bude mít kde tu strukturu prořezávat. Otázkou však je, zda se toho jeho členové odváží, neboť si tím nadělají spoustu vlivných nepřátel. Ministr je sice může (a měl by!) svým postojem zaštítit, ale jeho budoucnost je nejistá, každopádně omezená volbami. Policisté budou sloužit dál. Proto by k tomuto řešení měla být důsledně přizvána i opozice, aby přijaté - a nutno říci, že žádoucí - zeštíhlení mělo perspektivu, stejně jako lidé, kteří ji pomohou připravit.

V ministrově expertním týmu jsou i odborníci z praxe, takže by mohlo být zbytečné připomínat nebezpečí příliš razantních, či spíše nedomyšlených řezů. Velící struktury policie totiž musí fungovat ve dne v noci, a to po celý rok, což znamená stanovit jasné řídící posty s plnou odpovědností (a tomu odpovídajícími pravomocemi), a organizačně zajistit plnohodnotnou zastupitelnost. Ony exponované řídící funkce je však třeba zaplatit, ale na to by tím prořezáním peníze měly být.

Odšpuntuje se vršek pyramidy?

Zeštíhlení policejního managementu pak bude mít ještě další efekt. Odejdou sice "staří zkušení" policisté, ale to je jen půl pravdy. Při čtení mnohých jmen odcházejících funkcionářů si leckterý policista oddychne až zaslzí, proč k tomu nemohlo dojít už dřív. Oni "nepostradatelní" se mnohdy vyznačovali hlavně starostí o své frčky, aniž by šli do sporu s vedením. Nyní prezentují, že to či ono požadovali již kdysi, a jak je dnes vidět, právem. Nikdo se nezeptá, proč po tom nešli důsledněji - a jestli se náhodou nedali uplatit tím, že místo splnění oprávněných požadavků pro jimi řízený útvar byli sami povýšeni, aby dali pokoj?

Odchodem vrcholových manažerů se alespoň trochu odšpuntuje vršek policejní pyramidy a mladým nadějným policistům se otevře možnost profesionálního vzestupu. Je to přirozený proces, který má obrovský motivační efekt. Do současné doby se moc neprojevoval, právě pro vysokou koncentraci různých velitelů na nejvyšších místech. Odešel-li někdo ze "staré gardy", bylo jeho místo s velkou pravděpodobností obsazeno někým podobným, aby si také "štrejchnul" a zvýšil si tím základ pro výpočet odchodného a výsluhového příspěvku.

Proto by se měl ministr soustředit na to, aby neodešli ti "tažní".