Chovancův tým si posvítí na kyberútoky a válku propagand

Ministr vnitra Milan Chovanec buduje tým, který má navrhnout, jak Česko ochránit před novými hrozbami, jako jsou kybernetické útoky.

Ministr vnitra Milan Chovanec. foto:  Michal Šula, MAFRA

Ministr vnitra Milan Chovanec.

Do konce dubna ponese ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) na jednání vlády dokument, který by se dal nazvat příručkou pro přežití v současném světě. Bude v něm soupiska opatření, jimiž se Česká republika ochrání proti hrozbám, jimž v minulých dekádách nemusela čelit, nebo aspoň ne v takové míře. Ať už jde o kybernetické útoky, nebo informační válku propagand.

Ještě před koncem loňského roku Chovanec obeslal šestici ministerstev, odkud chce rekrutovat další odborníky do speciálního týmu. Kompletní bude během ledna. Tým se oficiálně jmenuje řídící výbor a ve své menší variantě už stál za auditem národní bezpečnosti, kde se vymezilo, nač si země musí dávat pozor.

Rozšířená sestava mužů a žen už bude mít za úkol, aby doporučení auditu přetavila v soupisku konkrétních úkolů s časovým harmonogramem jejich plnění. To bude, na rozdíl od auditu, neveřejné. „V případě auditu se jedná primárně o text zpracovaný bezpečnostní komunitou, proto bych řídící výbor rád rozšířil o zástupce všech ústředních orgánů státní správy, které jsou navrženými opatřeními dotčeny,“ vysvětluje Chovanec v dopise, jímž resorty požádal o nominaci jejich odborníků.

Vojáci v muzeu

Šestice nových expertů, a ke každému jeden náhradník, se rekrutuje z ministerstva spravedlnosti, kultury, průmyslu, financí, školství a životního prostředí. Tím vznikne daleko pestřejší paleta, než jakou řídící výbor disponoval doposud – zatím v něm seděli hlavně zástupci tradičních „obranářů“. Například z resortu obrany nebo vnitra, Národního bezpečnostního úřadu, civilní i vojenští zpravodajci, policisté a hasiči.

Oslovené resorty mohou do Chovancova týmu poslat pouze ty, kdo disponují bezpečnostní prověrkou alespoň na stupeň důvěrné.

Nejvíc v sestavě na první pohled zarazí zástupce ministerstva kultury. Resort vnitra neodpověděl na dotaz LN, co přesně bude mít kulturní nominant na starosti, ale důvody dává tušit už audit národní bezpečnosti. Ministerstvo kultury se v něm objevuje v kapitole o terorismu a točí se kolem ochrany takzvaných měkkých cílů. To jsou v zásadě místa, kde se schází větší množství lidí, ale nedisponují žádnými zvláštními bezpečnostními opatřeními. Typicky třeba nákupní domy.

Ministerstvo kultury si v této souvislosti vložilo úkol do koncepce rozvoje muzejnictví do roku 2020. „Sleduje a vyhodnocuje události spojené s terorismem a v součinnosti s ministerstvem vnitra, policií a vrcholným managementem institucí pečujících o národní kulturní poklad připravuje soubor preventivních opatření a ochrany k omezení rizika teroristického útoku v těchto institucích,“ píše se v auditu.

Jinými slovy se dá očekávat, že na zvláště lákavých výstavách se vedle exponátů objeví také více uniformovaných jedinců.

Oslovené resorty mohou do Chovancova týmu poslat pouze ty, kdo disponují bezpečnostní prověrkou alespoň na stupeň důvěrné, a v dopise ministr naznačuje, že současná sestava se skládá hlavně z náměstků. Lze tak předpokládat, že to budou opět právě náměstci, kteří bezpečnostní mozkový trust posílí.

Od teroristy po vítr

Od ledna začínají také fungovat jednotlivé pracovní skupiny, každá z nich si vezme na starost sepsání jedné z jedenácti kapitol. Úkolem řídícího výboru je, aby rozhodoval o klíčových či sporných věcech a dohlížel na celkovou strategii, pracovní skupiny se postarají o přetavení do písmen a paragrafů.

Úplně na počátku, loni v dubnu, byla analýza, která vyjmenovala 72 hrozeb, z nichž pak experti podle četnosti a závažnosti vybrali deset, před nimiž se Česká republika musí mít obzvlášť na pozoru. Nejde přitom jenom o prevenci před terorismem, plíživým působením zahraničních velmocí nebo organizovaným zločinem, materiál pamatuje také na rizika, jimž lidi vystavuje příroda. Lék se proto bude hledat také třeba na extrémní sucho nebo silný vítr, rozsáhlé narušení dodávek pitné vody, únik radiace či energetický blackout.

Co ohrožuje republiku a kdo vymyslí, jak ji ochránit

Příručka pro přežití neboli akční plán bude sestávat z deseti hlavních kapitol a jedné samostatné: 1) terorismus 2) extremismus (netolerantní ideologie, která jde proti principu demokracie a ústavy) 3) organizovaný zločin 4) působení cizí moci (dle auditu chování Číny, Ruska a ISIL/ISIS) 5) bezpečností aspekty migrace 6) přírodní hrozby 7) antropogenní hrozby (zvláště povodeň, únik radiace nebo přerušení dodávek vody či potravin) 8) hrozby v kyberprostoru 9) energetická, surovinová a průmyslová bezpečnost 10) hybridní hrozby (únosy, špionáž, destabilizace trhu akcií, vyvolávání nepokojů) 11) stabilita měny a finančních institucí

Příručku dávají dohromady zástupci: 1) ministerstva vnitra 2) ministerstva zahraničí 3) ministerstva obrany 4) Úřadu vlády 5) Národního bezpečnostního úřadu 6) Vojenského zpravodajství 7) Bezpečnostní informační služby 8) Úřadu pro zahraniční styky a informace 9) policie 10) hasičské záchranné služby 11) ministerstva spravedlnosti 12) ministerstva kultury 13) ministerstva průmyslu 14) ministerstva financí 15) ministerstva školství 16) ministerstva životního prostředí

Diskuse neobsahuje žádné příspěvky.