Chci připravit nový zákon o zdravotních pojišťovnách

Ministrovi zdravotnictví v demisi Adamu Vojtěchovi (za ANO) se nelíbí, že největší českou zdravotní pojišťovnu řídí a spravují politici. Zároveň si v rozhovoru pochvaluje, že se podařilo vyřešit situaci v pražské Nemocnici Na Homolce.

Adam Vojtěch. foto:  Petr Topič, MAFRA

Adam Vojtěch.

Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) v rozhovoru mimo jiné říká: „Pokud má poskytovatel zdravotní péče smlouvu s pojišťovnou, která ho platí, a zároveň je v její správní radě, není to úplně v pořádku. Tyto rozdíly by se proto měly sjednotit. Podle mě je to správná cesta, ale bude složité o tom přesvědčit kolegy ze sněmovny. Nemělo by to být tak, že pojišťovny nebudou pod kontrolou státu, naopak. Zákon by měl jejich kontrolu ještě zpřísnit a zavést sankce.“

LIDOVÉ NOVINY: Krátce po svém nástupu do funkce jste propustil ředitele dvou velkých nemocnic, pražské Bulovky a Fakultní nemocnice (FN) v Ostravě. Posíláte letos také kontrolu do FN Plzeň, FN Hradec Králové a Všeobecné fakultní nemocnice. Chystáte další propouštění?

VOJTĚCH: Teď ne. Ale bude záležet na výsledku kontrol, které jsou naplánované na tento rok. Ty se musí vyhodnotit a uvidíme, jaké budou závěry. Nemůžu to samozřejmě vyloučit. Kontroly ale posíláme nejen do nemocnic, ale také třeba do Státního ústavu pro kontrolu léčiv či do Státního zdravotního ústavu.

LIDOVÉ NOVINY: Kritizoval jste i situaci v Nemocnici Na Homolce, která měla do konce března ukončit neprůhledné nákupy zdravotnických pomůcek přes dceřinou společnost Holte Medical.

Kontroly posíláme nejen do nemocnic, ale také třeba do Státního ústavu pro kontrolu léčiv či do Státního zdravotního ústavu

VOJTĚCH: Ono to skutečně trvá dlouho, přestože byl nějaký harmonogram uložený na základě usnesení vlády, a ten nebyl doposud naplněný. Měl jsem tedy objektivní důvody.

LIDOVÉ NOVINY: Na Homolce ale byla od roku 2014 ekonomickou náměstkyní vaše současná kolegyně z vlády ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová. Nemířila tedy vaše kritika trochu i do vlastních řad?

VOJTĚCH: Určitě ne. Tuto agendu neřeší od roku 2015, takže nebyla zodpovědná za likvidaci dceřiné společnosti Holte Medical. Za to, že se to tak dlouho táhlo, tedy odpovědnost nenese. Pokud jde o HolteMedical, nemocnice s ní ukončila smlouvu o dodávkách.

Musí teď nakupovat sama, takže budeme prověřovat, zda všechny zakázky řádně soutěží a dodávky nakupuje transparentně, protože na rozdíl od dceřiné společnosti musí postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Je ale pozitivní, že se to podařilo. Myslím, že tak končí jedna stinná kapitola historie českého zdravotnictví.

LIDOVÉ NOVINY: Budete něco dělat s tím, že likvidátorka Holte Medical je podle nedávných informací trestně stíhána?

Pokud jde o HolteMedical, Nemocnice Na Homolce s ní ukončila smlouvu o dodávkách. Musí teď nakupovat sama, takže budeme prověřovat, zda všechny zakázky řádně soutěží a dodávky nakupuje transparentně, protože na rozdíl od dceřiné společnosti musí postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

VOJTĚCH: Řeším to s managementem nemocnice. Problém spočívá v tom, že dceřiná společnost Holte Medical bude ukončením nákupů v zásadě mrtvá. Bude tam nějaký zbytkový majetek, ale ta společnost už směřuje ke zrušení. Pokud by se ale likvidátor měnil, celý proces rušení Holte Medical by se prodloužil. Společnost má v řádu měsíců zaniknout, a kdyby tam přišel nový likvidátor, ten proces by se jednoznačně prodloužil.

Takže zvažuji správné řešení. Na jednu stranu mi samozřejmě vadí okolnosti, které likvidátorku doprovázejí, ale na druhou stranu nechci s vaničkou vylít i dítě. Tedy oddalovat to, co je cílem, tedy aby společnost Holte Medical byla zrušena. Ukončením nákupů v březnu bude společnost už jen mrtvou schránkou, která čeká na zrušení.

LIDOVÉ NOVINY: Jako ministr řešíte také situaci okolo tradiční čínské medicíny. Nechal jste pozastavit výstavbu centra ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Jaká bude jeho budoucnost?

VOJTĚCH: Platí, co jsem řekl, a tak to i bude – že centrum čínské medicíny by nemělo být institucionálně součástí fakultní nemocnice. Ale shoda je na tom, že by mělo zůstat v Hradci Králové, kde je vyčleněný pozemek. Otázka je, jak bude zaměřeno, protože máme plán, že by se tam dělala i jiná komplementární medicína než jen čínská, například homeopatie. Fakultní nemocnice je vědecké pracoviště a tato komplementární medicína by od něj měla být institucionálně oddělená.

Nemůžeme dělat, že čínská medicína vůbec neexistuje, lidé ji využívají, dokonce i někteří standardně vystudovaní lékaři aplikují akupunkturu či homeopatika. Jsou na to různé názory a není možné to ignorovat. Takže je na místě, pokud nějaká taková instituce bude existovat, a bude se tím zabývat. I když tato péče nebude hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Nemůžeme dělat, že vůbec neexistuje, lidé ji využívají, dokonce i někteří standardně vystudovaní lékaři aplikují akupunkturu či homeopatika. Jsou na to různé názory a není možné to ignorovat. Takže je na místě, pokud nějaká taková instituce bude existovat, a bude se tím zabývat. I když tato péče nebude hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

LIDOVÉ NOVINY: Takže to bude odděleno institucionálně, ale propojeno prostorově?

VOJTĚCH: Pozemek v Hradci Králové je už připravený, takže jsme se shodli, že tam to centrum může být, protože se nevyplatí z ekonomického hlediska ho někam stěhovat, třeba do Prahy. Ale nebude součástí fakultní nemocnice. To je jisté.

LIDOVÉ NOVINY: Nedávno jste vyhlásil, že ministerstvo dá milion každému zubaři, který půjde na venkov. Podobný dotační program funguje také pro praktické lékaře. Chystáte se takto podpořit i další odbornosti?

VOJTĚCH: V zásadě největší problém je dnes dostupnost primární péče, tedy praktičtí lékaři, dětští lékaři a zubaři. Na ty jsou programy zaměřeny. Ambulantních specialistů máme relativně hodně, i když záleží odbornost od odbornosti. Primární péče ale má být ze všech segmentů pro člověka nejdostupnější. Nemocniční péči využívají řádově procenta pacientů. Proto se také snažíme vytvořit novou koncepci primární péče, abychom dali praktikům širší pravomoci.

Praktik má být pro člověka nejbližší bod a má mu poskytnout co nejvíc služeb. A do primární péče patří i stomatolog, protože pokud dodržujete prevenci, měli byste ho navštívit dvakrát ročně. A je pravda, že v odlehlých lokalitách je s primární péčí problém.

LIDOVÉ NOVINY: A je o tyto pobídky zájem?

V zásadě největší problém je dnes dostupnost primární péče, tedy praktičtí lékaři, dětští lékaři a zubaři. Na ty jsou programy zaměřeny. Ambulantních specialistů máme relativně hodně, i když záleží odbornost od odbornosti. Primární péče ale má být ze všech segmentů pro člověka nejdostupnější.

VOJTĚCH: Loni si o dotaci zažádalo 15 praktiků. Je otázka, jestli je to hodně, nebo málo. Na druhou stranu letos už máme za první dva měsíce čtyři žádosti. Není to jenom pobídka na nové ordinace, ale hlavně na převzetí již fungujících praxí. Lékaři nám stárnou, což je objektivní fakt. Budeme proto preferovat lékaře, kteří chtějí zavedenou ordinaci převzít. To je výhodnější než stavět na zelené louce. Ale je to jenom jeden střípek. Musí se zapojit i pojišťovny, které budou bonifikovat tyto praxe vyšší úhradou.

LIDOVÉ NOVINY: A týkají se tyto pobídky i dětských lékařů?

VOJTĚCH: Tam je to stejné jako v případě praktických lékařů pro dospělé, tedy částka až 500 tisíc na vybavení ordinace a plat sestry. Vyšší částka u zubařů, až 1,2 milionu, je dána tím, že vybavení zubařské ordinace je dražší. Zubařské křeslo stojí 500 tisíc, pak rentgen a tak dále. Praktici nepotřebují takto drahé vybavení. Ale je pravda, že praktických lékařů pro dospělé se nám hlásí víc než pediatrů.

LIDOVÉ NOVINY: Mluvil jste také o tom, že byste chtěl odpolitizovat dozorčí a správní radu VZP. Pracujete na nějaké legislativní změně?

Budeme preferovat lékaře, kteří chtějí zavedenou ordinaci převzít. To je výhodnější než stavět na zelené louce. Ale je to jenom jeden střípek. Musí se zapojit i pojišťovny, které budou bonifikovat tyto praxe vyšší úhradou.

VOJTĚCH: Je třeba říct, že jde o návrat k něčemu, co už tady bylo. Současný stav vytvořil tehdejší ministr zdravotnictví David Rath, aby měl ve VZP vyšší politický vliv. Předtím byly tyto orgány obsazeny tripartitně, stejně jako u jiných zdravotních pojišťoven.

Ostatně je stále v zákoně o VZP napsáno ustanovení, že orgány VZP mají reprezentovat pojištěnce, zaměstnavatele pojištěnců a stát. Takto zní zákon, s nímž ale nekoresponduje obsazení rad. Nejsou tam zástupci pojištěnců, ale poslanci, a někdy dokonce jenom bývalí poslanci, kteří už nemají mandát někoho zastupovat. Myslím si proto, že celkově to není úplně v pořádku.

LIDOVÉ NOVINY: Co přesně na tom není v pořádku?

VOJTĚCH: Když jsem se díval do zahraničí, nenašel jsem žádný jiný podobný příklad, že by takto měli politici obsazenou zdravotní pojišťovnu. V Německu či v Nizozemsku, tedy v systémech veřejného zdravotního pojištění, jsou zdravotní pojišťovny skutečně více nezávislé. Samozřejmě že jsou kontrolovány státem a mají jasná pravidla, ale neproniká tam politický prvek, který může být do jisté míry problematický, protože politici mají často své partikulární zájmy, bojují za svůj kraj či region.

Pojišťovna by se na systém a na pojištěnce měla dívat jako na celek, nikoli podle toho, že ten a ten poslanec je z nějakého kraje a potřebuje tam podpořit nemocnici. To je totiž riziko, kterému dnes čelíme. Poslanci mají sedět ve sněmovně a tvořit zákony a regulace pro pojišťovny – nikoli je ovládat, to není zdravé.

Pojišťovna by se však na systém a na pojištěnce měla dívat jako na celek, nikoli podle toho, že ten a ten poslanec je z nějakého kraje a potřebuje tam podpořit nemocnici. To je totiž riziko, kterému dnes čelíme. Poslanci mají sedět ve sněmovně a tvořit zákony a regulace pro pojišťovny – nikoli je ovládat, to není zdravé.

LIDOVÉ NOVINY: Jak to tedy chcete změnit?

VOJTĚCH: Chci připravit zákon, nový zákon o zdravotních pojišťovnách, který bych rád předložil v tomto volebním období. Dnes totiž máme zvlášť zákon o VZP a zvlášť zákon o zaměstnaneckých pojišťovnách. Rozdíl je i v tom, že v rámci VZP je možné, aby poskytovatelé zdravotní péče, kteří mají s VZP smlouvu, byli v orgánech zdravotní pojišťovny, i když v ostatních pojišťovnách je to zakázáno, řekl bych celkem logicky, kvůli střetu zájmů.

Pokud má totiž poskytovatel zdravotní péče smlouvu s pojišťovnou, která ho platí, a zároveň je v její správní radě, pak to není úplně v pořádku. Tyto rozdíly by se proto měly sjednotit. Podle mě je to správná cesta, ale samozřejmě bude složité o tom přesvědčit kolegy ze sněmovny. Nemělo by to být tak, že pojišťovny nebudou pod kontrolou státu, naopak. Zákon by měl jejich kontrolu ještě zpřísnit a zavést sankce.