Chcete vstoupit do TOP 09? Tak snadné to nebude!

Příběh o „otevřenosti“ jedné parlamentní politické strany. Máte-li smůlu na špatné bydliště...

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy foto: © ČESKÁ POZICE, Alessandro CanuČeská pozice

Darina Wiedermann Janíčková se při prezidentských volbách nadchla pro Karla Schwarzenberga a byla zděšená z Miloše Zemana. Nosila i placku Volím Karla a přesvědčovala známé, aby ho také volili. Najednou v ní veřejné dění znovu vyvolalo zájem: chci vstoupit do politiky, chci něco změnit a mudrováním u stolu se nic změnit nedá.

ČESKÉ POZICI řekla: „Nebylo by dobré pořád jenom nadávat na politiku, ale je třeba někam vstoupit, a tím, že jsem podnikatel, tak levice a ČSSD nepřicházela v úvahu.“ Přemýšlela jen o ODS a TOP 09, protože „bude jednodušší zvolit velkou stranu, aby člověk něco dokázal a byl slyšet jeho hlas.“ A protože ODS pro ni byla dle vlastních slov nepřijatelná, volba byla pro majitelku personální agentury Talentica jasná: TOP 09 – její srdcová volba spojená s Karlem Schwarzenbergem. Co čert ale nechtěl, neměla kam.

Regionální organizace TOP 09 na Praze 6, kde Wiedermann Janíčková bydlí, totiž byla 13. prosince minulého roku zrušena. Důvody? Tisková mluvčí strany Alžběta Plívová pouze pro ČESKOU POZICI uvedla, že „z podkladů, které orgány TOP 09 obdržely, vyplývalo, že regionální organizace Prahy 6 dlouhodobě nefungovala“. Podrobnosti nesdělila a odkázala na Františka Laudáta, předsedu krajské organizace TOP 09. Laudát informaci o zrušení (a pokračující neexistenci) ČESKÉ POZICI potvrdil, jako důvod zmínil abnormální počet tamního členstva, neustálé spory, šarvátky a z toho plynoucí trvalou neusnášeníschopnost tamní buňky. „Prostě takto někdy chodí, že se ne každá stranická organizace povede,“ dodal Laudát.

Když tedy Wiedermann Janíčková podala přihlášku, TOP 09 se jí zakrátko ozvala s tím, že stranická buňka na Praze 6 má prý nějaké „nesnáze“ a jestli by jí nevadila Praha 1, kde má sídlo její firma. Wiedermann Janíčková, netušíc problém, souhlasila.

TOP 09 necítí povinnost zveřejňovat důvody

Na schůzce byla Darina Wiedermann Janíčková dle svých slov „odmítnuta bez konkrétního důvodu“

Na 27. února dostala pozvání na pohovor se starostou Prahy 1 a předsedou tamní regionální stranické organizace v jedné osobě – Oldřichem Lomeckým. Na schůzce byla dle svých slov „odmítnuta bez konkrétního důvodu“, přičemž jí bylo naznačováno, že jako osoba, která má trvalé bydliště jinde než na Praze 1, nemůže právě nejlépe vykonávat povinnosti člena.

Oldřich Lomecký schůzku ČESKÉ POZICI potvrdil a doplnil, že „u uchazečů o členství v RO Praha 1 jsou během pohovoru  mimo jiné (životopis, bezúhonnost, občanská angažovanost a podobně), také  zkoumány důvody, proč uchazeč či uchazečka nežádá o přijetí v místě svého trvalého bydliště…“ Ještě poznamenal, že „usnesení (o nepřijetí Wiedermann Janíčkové – pozn. red.) bylo přijato jednomyslně“ a že krajský výbor nepřijetí následně schválil. Wiedermann Janíčková dostala vyrozumění o nepřijetí 28. března.

Na písemný dotaz ČESKÉ POZICE, zda zdůrazněním faktu, že žadatelka o členství neměla trvalé bydliště na Praze 1, má být určen důvod nepřijetí, Lomecký odpověděl: „U všech kandidátů žádající o vstup na Praze 1 s trvalým bydlištěm jinde vždy velmi pečlivě zkoumáme, zda se nejedná o účelový vstup s cílem získat podnikatelskou výhodu (zvýrazněno Oldřichem Lomeckým – pozn. red.), zejména u těch, kteří na našem území mají sídlo nebo firmu.“

Konkrétní důvody nepřijetí už ale nechtěl ČESKÉ POZICI specifikovat a nedozvěděla se je ani Wiedermann Janíčková. V rozhodnutí TOP 09, které jí bylo zasláno, stála totiž věta: „Přijměte, prosím, tuto informaci s pochopením a vědomím, že TOP 09 nemá povinnost zveřejňovat důvody svého rozhodnutí.“ A taky, že nezveřejnila. Darina Wiedermann Janíčková proto vůbec netuší, čím TOP 09 nezaujala.

Rychlá změna trasy

Shrňme tedy: Wiedermann Janíčková mohla podat jediné vysvětlení: buňka na Praze 6 není k mání a byla jí jako náhrada nabídnuta Praha 1. Přesto bylo žadatelce členství jednomyslně odepřeno a dle odpovědí Oldřicha Lomeckého se zdá zřejmé, že roli při konečném rozhodnutí o nepřijetí hrál právě problém s trvalým bydlištěm. Lomecký dokonce uvedl: „Fakt, na který se ptáte (trvalé bydliště mimo Prahu 1 – pozn. red.), byl jedním z důvodů nepřijetí.“ Jaké byly další důvody, nehodlá vládní a parlamentní strana ventilovat. To nevypadá příliš transparentně.

Na druhou stranu: Aby informace byly úplné, je nutno dodat, že náklonnost Dariny Wiedermann Janíčkové k TOP 09 je již minulostí – na tuto stranu velmi rychle zanevřela a vyjednává dle svých slov o získání legitimace s jinou politickou stranou. Vstupu do politiky se tedy nevzdá – pokud bude odmítnuta i v druhé straně, bude hledat dál. Když se totiž člověk na velké politické strany podívá, pak prý vidí, že v jejich řadách „jsou lidé, kteří nikdy nic pořádného nedokázali. Jen vlezli do strany, někde v jejích strukturách putovali, až skončili jako úředníci na ministerstvu…“ A to je prý třeba změnit.

Jakou zprávu dává popsaný příběh o otevřenosti jedné politické strany a jakou zprávu dává o ideovém ukotvení některých uchazečů o stranickou legitimaci, ponechme k posouzení čtenáři.