Chalupa: Hrdina v boji proti zeleným fundamentalistům

Jedním z vedlejších efektů ministrova boje je destrukce do té doby dobře fungující státní správy v oblasti životního prostředí.

foto: © ČTKČeská pozice

Jak praví středeční tiskové prohlášení Hradu: „Prezident vysoce ocenil úsilí ministra životního prostředí v boji proti zeleným fundamentalistům.“ Něco takového nemohlo zústat bez odezvy novinářů ČESKÉ POZICE zabývajících se ekologickými tématy. Ve čtvrtek jsme publikovali článek Jana Charváta Dva ropáci na Hradě. Nyní přidáváme názor doyena redakce Čestmíra Klose.

Prezidentem oceněný boj proti zelenému, tedy environmentálnímu či ekologickému myšlení vzal ministr životního prostředí Tomáš Chalupa opravdu od základu. Zrušil podporu ekologické výchovy, jež připravovala zasvěcené adepty nejen pro další vzdělávání, ale i pro činnost nevládních organizací. Síť center ekologické výchovy byla z ministerstva životního prostředí (MŽP) dotována pěti miliony a z ministerstva školství dalšími pěti miliony. Teď se podpora smrskla na desetinu, a ta byla rozdrobena do krajů. Starost o ekologickou výchovu byla z MŽP vypuzena a ve značně zdevastované podobě se uchytává na ministerstvu školství.

Budoucí kritici formálních a nedostatečných kroků Chalupova ministerstva jsou likvidováni v zárodku. Budoucí kritici formálních a nedostatečných kroků Chalupova ministerstva jsou likvidováni v zárodku

Nevládní organizace, které se těšily podpoře předchozích osvícených ministrů a sloužily jim jako nadmíru užitečná zpětná vazba, mají u současného ministra utrum. A to i v čase, kdy ministerští úředníci rozdělují velice štědré příspěvky z fondu česko-švýcarské spolupráce. Přidělují se až třímilionové dotace, o kterých se dříve nikomu ani nezdálo, sdružením vzniklým týden nebo dokonce dva dny před uzávěrkou žádostí. Tedy organizacím bez jakýchkoli zkušeností. Jen za jedním ze tří sdružení s podezřelým vznikem těsně před uzávěrkou je vidět práce. Kdovíkam šly miliony u dalších dvou, když jedna se prezentuje na webu zmatečnými údaji a druhé ani nestálo za to si webové stránky otevřít.

Hrdinův úder smete malé a potřebné

Smyslem ministerské grantové podpory bývalo podněcování aktivního přístupu občanů ke svému okolí a motivace dobrovolníků. Podporovala se příprava ekovýchovných programů pro děti i dospělé a oslovovala veřejnost v různých kampaních a osvětových akcích. Ještě v roce 2010 byl program dotován 20 miliony korun v šesti osách, které obsahovaly energetiku, ochranu přírody, lidské zdraví, udržitelný rozvoj, periodika či recyklaci. Úspěšně žádalo 87 organizací.

S tím je konec. Před dvěma lety se Chalupa zeptal občanských sdružení, zda jsou závislé na ministerských zakázkách a grantech. Když zjistil, že ano, snížil podporu o 80 procent. A tak byl program v roce 2013 zkrácen z 20 na čtyři miliony a zaměřuje se především na prezentační akce ekozemědělství, marketing environmentálně „šetrných“ automobilů a na podobné aktivity.

Neziskovou sféru však Chalupův direkt nepoložil. Velké činorodé organizace se uskrovnily a svou hlavní činnost ještě posílily. Mnohé aktivity však musely pro nedostatek financí opustit. Ve stadiu ohrožení se však ocitly malé neziskové organizace, které spolupráce se státem stabilizovala v jejich činnosti a jež nemají co škrtat. Pro ně může být Chalupovo hrdinství opravdu smrtící. Jedním z vedlejších efektů ministrova boje je destrukce do té doby dobře fungující státní správy v oblasti životního prostředí

Ověnčen uznáními a cenami

Při oceňování aktivity Tomáše Chalupy hradní pán však to nejpodstatnější přehlédl. V potlačování zeleného fundamentalismu dobrovolných environmentálních sdružení není ani zdaleka stejně úspěšný jako v destrukci do té doby dobře fungující státní správy v oblasti životního prostředí. Zdevastoval ji po stránce personální i finanční. Zkušení odborníci a úředníci se rozprchli po jiných ministerstvech a úřadech a ideologické politické posily je ani po dvou letech Chalupova boje nedokázaly nahradit.

A ještě cosi podstatného panu prezidentovi Miloši Zemanovi uniklo: Tomáš Chalupa byl za svůj boj proti zelenému fundamentalismu, za bojkot vyhlášení Natury 2000 na zbývajících územích či za návrh zákona o NP Šumava, po zásluze už oceněn titulem Ropák 2012.