ČEZ vydělal za tři čtvrtletí o třetinu méně než loni

Zisk ČEZ srazily odpisy podílu v dolech Mibrag, přecenění akcií MOL, ztráta z kurzových pohybů a darovací daň na emisní povolenky.

Hospodaření energetické skupiny ČEZ zasáhly ve třetím čtvrtletí jednorázové položky, které v součtu znamenaly pokles zisku za prvních devět měsíců roku o 34 procent na 26,4 miliardy korun. Negativně se na výsledku podepsaly darovací daň na emisní povolenky (-2,8 miliardy korun), odpis podílu v německých dolech Mibrag (-2,7 miliardy), ztráta z kurzových pohybů (-1,1 miliardy) a přecenění podílu ve společnosti MOL (-0,8 miliardy korun).

Na investici do polovičního podílu v hnědouhelných dolech Mibrag a jeho následném prodeji druhému investorovi, skupině EPH, sice ČEZ vydělal 1,1 miliardy korun, účetní dopad transakce je však letos negativní. Podíl v Mibragu byl totiž na základě ocenění nezávislým znalcem účetně ohodnocen na vyšší cenu, než byla kupní i následná prodejní cena.

„Na základě tohoto přecenění vykázala Skupina ČEZ v roce 2009 jednorázový zisk z této operace 3,3 miliardy Kč, nyní naopak musí vykázat účetní ztrátu ve výši 2,7 miliardy. I z tohoto je vidět reálný zisk na celé transakci, který na částku 1,1 miliardy korun navýšily úrokové výnosy,“ upřesnila v tiskové zprávě dopady prodeje Mibragu společnost ČEZ.

Provozní zisk před odpisy (EBITDA) se meziročně snížil o 6,9 procenta na 62,4 miliardy korun, což firma vysvětlila poklesem cen elektřiny v důsledku hospodářské krize. Přesto ČEZ potvrdil dosavadní celoroční výhled čistého zisku na 40,6 miliardy korun.

Akcie ČEZ na burze zareagovaly na výsledky poklesem o více než procento pod 730 korun za kus. V úterý, den před oznámení čísel za 3. čtvrtletí, ubraly dokonce téměř dvě procenta.

Hospodářské výsledky skupiny ČEZ za tři čtvrtletí 2011

UkazatelMiliardy korunMeziroční změna
Provozní výnosy150,64 %
EBITDA (Provozní zisk před odpisy)62,4-7 %
Zisk po zdanění26,4-34 %

Pramen: ČEZ