Cesta na Oxfordskou univerzitu vede přes Slovensko

V Česku je mnoho středoškoláků, pro něž poznání není nuda, ale dobrodružství. Pro ně vznikla letní akademie Discover, týdenní tábor v rekreačním středisku Podskalie u Považské Bystrice. Lektory jsou absolventi našich i světových univerzit a nabídka kurzů rozmanitá – od umělé inteligence přes ekonomii po literaturu. Píše Adam Růžička.

Letní akademie Discover. foto: Česká pozice

Letní akademie Discover.

Psychologové informují, že stejně jako rodičovská výchova, ne-li více, člověka formují vrstevníci, s nimiž vyrůstá. Z osobní zkušenosti to musím potvrdit. Vyrůstal jsem na maloměstě u Třebíče a na střední škole jsem měl ohromné štěstí na spolužáky. Vedli jsme nekonečné diskuse a předháněli se, kdo toho bude mít více načteno a napočítáno. Více než pro učitele jsme studovali pro radost z poznávání a sebe navzájem. Všechno kapesné jsme tehdy utráceli v antikvariátech.

Kdybych nebyl obklopen lidmi, kteří měli zvídavost v krvi, byl bych dnes úplně jinde. Věřím, že je u nás spousta studentů, pro něž poznání není nuda, nýbrž dobrodružství, a kteří zároveň neměli to štěstí jako já, aby své nadšení mohli sdílet s vrstevníky kolem sebe. Dobrou zprávou je, že se začíná utvářet komunita takových lidí, ale bohužel o ní málokdo ví. Jmenuje se Discover.

Tři turnusy

Discover vznikl v roce 2011 na Slovensku sloučením debatního tábora Slovenské debatné asociace (SDA) a letního právnického tábora. Organizátoři obou akcí byli spolužáci na Oxfordské univerzitě a domluvili se, že by rádi slovenským středoškolákům předali něco z nabytých vědomostí a zkusili napodobit intelektuálně podnětnou atmosféru oxfordských kolejí.

V průběhu let tábor rostl a v současnosti má tři turnusy, dva česko-slovenské a jeden mezinárodní, na každý z nich přijede okolo sta studentů. Zároveň je Discover aktivní komunita, která přes rok organizuje setkání pro mladé lidi, jež sjednocuje radost z poznávání a zájem o aktivní občanství.

Tak vznikla letní akademie Discover – týdenní tábor, kterého se v prvním roce zúčastnilo asi 40 studentů. Druhý rok Discover expandoval do zahraničí a otevřel se českým středoškolákům. V průběhu let tábor rostl a v současnosti má tři turnusy, dva česko-slovenské a jeden mezinárodní, na každý z nich přijede okolo sta studentů. Zároveň je Discover aktivní komunita, která přes rok organizuje setkání pro mladé lidi, jež sjednocuje radost z poznávání a zájem o aktivní občanství.

Přijedete-li jako student na Discover, vyberete si dva kurzy, kterými se pak následujících šest dní zabýváte. Nabídka je rozmanitá – od částicové fyziky, umělé inteligence, astronomie a ekonomie po psychologii, medicínu, lingvistiku, právo či literaturu. Kurzy nepředpokládají hlubokou znalost, jsou pro středoškoláky a představují jedinečnou možnost vyzkoušet si různé obory, než si studenti budou muset vybírat, co chtějí studovat na vysoké škole.

Diskutující banda

Všichni organizátoři a lektoři jezdí na Discover zadarmo a dobrovolně a mají v daném oboru dokončené vysokoškolské vzdělání. A ne ledajaké. Mezi lektory na Discoveru patří absolventi nejen českých, ale i světových univerzit, jako je Harvardova, Stanfordova či Cambridgeská.

Atmosféra Discoveru je všechno jen ne škrobená a elitářská. Nikdo si nehoní triko. Duch letní akademie tkví ve vnitřním nadšení a nenuceném spolubytí diskutující bandy šťouralů a zvědavců.

Najdete zde zastupitele z celé pracovní praxe, ať už jde o zakladatele iniciativ Nevypusť dušiči Učitel naživo, výzkumníky z CERNu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a z Googlu či o profesionály v byznysu z prestižních konzultačních firem, jako je McKinsey&Comp a BCG.

Nenechte se zastrašit velkými jmény a zdánlivou okázalostí. Na to se na Discoveru nehraje. Většina účastníků, a dokonce lektorů, před prvním příjezdem sice tane v nejistotě, zda jsou dostatečně schopní a inteligentní, aby se zúčastnili, ale tento strach se rychle rozplyne. Atmosféra Discoveru je totiž všechno jen ne škrobená a elitářská. Nikdo si nehoní triko. Duch letní akademie tkví ve vnitřním nadšení a nenuceném spolubytí diskutující bandy šťouralů a zvědavců.

Navenek by nikdo nepoznal, co má kdo v životopisu. Všichni si tykají a chodí ve vytahaných svetrech. V malebném údolí rekreačního střediska Podskalie u Považské Bystrice, kde se konají dva česko-slovenské turnusy, to na první pohled vypadá jako jakýkoli jiný tábor. K obědu jsou rozvařené těstoviny, večer se hraje na kytaru, jen mezitím se řeší teorie strun, psychologie zla či reforma vzdělávání.

Vzájemné obohacování

Discover je unikátní lidskou rozmanitostí. Rozličnost oborů přitahuje bohatý amalgam osobností, povah a zaměření. Poté, co dopoledne skončí kurzy, jsou studenti namícháni do týmů, v nichž se účastní workshopů a soutěží ve skupinových hrách. Introverti a extroverti, aspirující vědci a umělci, liberálové a konzervativci, ti všichni se spolu týden baví, spolupracují a vzájemně se obohacují.

Poté, co dopoledne skončí kurzy, jsou studenti namícháni do týmů, v nichž se účastní workshopů a soutěží ve skupinových hrách. Introverti a extroverti, aspirující vědci a umělci, liberálové a konzervativci, ti všichni se spolu týden baví, spolupracují a vzájemně se obohacují.

Františka Tranová, několikanásobná účastnice a v současnosti studentka sociologie na Univerzitě Karlově, to shrnuje následovně: „Když mám po čtyřech letech s Discoverem říct, co na mně zanechalo největší stopu, jsou to právě lidé, které jsem skrz letní akademii poznala. Ať už účastníci, organizátoři anebo lektoři, jde ve většině případů o jedince, které žene dopředu životem zájem o svět a dění kolem nich a nebojí se svá přání a názory proměnit v činy.“

Cítím to stejně. Jezdím na Discover už čtyři roky a učím kurz neurovědy a kognitivní vědy. Neustále mě fascinuje důvtip, který u svých studentů pozoruji, a vhled, který si od nich pokaždé odnesu. Když odjíždím, jsem nabitý novou energií, plane ve mně „vnutorný oheň“ a mám chuť zase školácky poznávat svět okolo sebe a více se vzdělávat.

Podobně to mají i mí kolegové-lektoři, a proto si klidně vezmou týden dovolenou z práce a přiletí přes půl zeměkoule jen, aby mohli na Discoveru učit. Mrzí nás však, že zatím jezdí studenti hlavně z velkých měst, převážně z Prahy a Bratislavy. Zvídaví maloměšťáci z Třebíčska a ostatních regionů o tom totiž neví. Kdyby se snad touto se cestou o Discoveru dozvěděli, mohou si ještě letos podat přihlášku.

Diskuse neobsahuje žádné příspěvky.