Česko chce jít více na ruku cyklistům

Vláda podpoří projekt Česko jede, jehož cílem je zjednodušit cestování na kole místním a přilákat do země turisty.

Jsou zdánlivá vylepšení, která je lepší včas odmítnout. foto: © ČESKÁ POZICE, Martin RychlíkČeská pozice

Jsou zdánlivá vylepšení, která je lepší včas odmítnout.

Pokud jde o úroveň infrastruktury a služeb pro cyklisty, Česko za vyspělejšími zeměmi výrazně zaostává. Má to změnit vládou podporovaný projekt Česko jede, jehož cílem je zjednodušit cestování na kole místním a přilákat do země turisty. Již letos se v Česku začne zavádět společný systém značení dálkových tras, otvírají se nové úseky. Rozšíření služeb jako ubytování či stravování, přeprava jízdních kol a zavazadel, opravny či půjčovny kol pak zůstane na aktivitě podnikatelů.

 Cykloturistika je jednou z nejoblíbenějších volnočasových aktivit, podle posledních průzkumů se jí věnuje 43 procent Čechů (2011, STEM/MARK). Jde však také o součást cestovního ruchu s rostoucím potenciálem: celková roční přidaná hodnota v rámci Evropské unie představuje dle metodiky Centra dopravního výzkumu 54 miliard eur. Cykloturistika vytváří i množství pracovních míst – ve službách, výrobě i prodeji kol a doplňků.

Dálková cykloturistika navíc přivádí návštěvníky do regionů, do nichž by během návštěvy a při cestování jinými dopravními prostředky s největší pravděpodobností ani nezavítali. Tento fakt je zvláště důležitý v případě České republiky, kde 65 procent zahraničních turistů směřuje do Prahy. Přestože se však cykloturistika v Česku těší velkému zájmu, stále u nás chybí ucelený systém dálkových tras, který by spojil hlavní turistické cíle, důležitá města a nabídl milovníkům jízdy na kole kvalitní služby.

České EuroVelo

Pro právě začínající sezónu cyklisty čeká řada změn. Páteřní trasy budou postupně přečíslovány tak, aby nejvýznamnější z nich měly jen jedno či dvouciferné označení. Na některých dálkových trasách se v letošní sezóně poprvé objeví modrožluté značení tras evropské cyklistické sítě EuroVelo.

EuroVelo je síť dálkových evropských cyklotras, která je tvořena 14 hlavními trasami s celkovou délkou více 70 tisíc kilometrů, z nichž je v současnosti na 45 tisíc kilometrů již vyznačeno. Trasy EuroVelo jsou vedeny především po existujících či plánovaných regionálních a národních cyklotrasách. Trasy EuroVelo jsou označeny bílým číslem v kruhu žlutých hvězdiček na tmavě modrém čtvercovém podkladě.

Evropskou síť dálkových tras EuroVelo ČESKÁ POZICE podrobněji představila v článku Evropa zrovnoprávnila bicykl jako dopravní prostředek.

Úroveň těchto transevropských tras je v České republice však stále mnohem nižší než v ostatních zemích, na některých místech jsou nedostatečně značeny. Plánem národní strategie je, aby se tato úroveň srovnala a turisté se na ně mohli spolehnout a měli zaručenu určitou kvalitu.

Systém značení cyklotras v ČR funguje od roku 1998, kdy většina byla vedena po silnicích. Během posledních pěti let bylo vybudováno více než 1000 kilometrů cyklostezek, další tisíce kilometrů relativně bezpečných cest vzniklo ve městech v podobě vyhrazených pruhů pro cyklisty. Značení je však nejednotné.V Česku chybí ucelený systém dálkových tras, který by spojil hlavní turistické cíle, důležitá města a nabídl cyklistům kvalitní služby

„Systém číslování tras v ČR se musí změnit, aby návštěvníci na první pohled poznali, jaký komfort a jakou úroveň služeb mohou očekávat. Nejlépe vybavené by měly být mezinárodní trasy a trasy národního významu,“ vysvětluje národní cyklokoordinátor Jaroslav Martínek.

Plán podpořil také ministr zdravotnictví Leoš Heger. „Jízda na kole, pokud se provozuje v rozumné míře a pravidelně, je přirozeným druhem pohybu, který je velmi účinnou zbraní proti civilizačním chorobám,“ připomenul Heger. Pohyb podle něj v důsledku prospívá nejen lidem samým, ale znamená i významné úspory pro zdravotní systém.

Vznikají i nové vnitrostátní úseky

Kromě toho se má zlepšit úroveň vnitrostátních dálkových cyklotras. Vznikají i některé nové. V květnu se například bude slavnostně otevírat úsek dálkové cyklostezky Hradec Králové – Jaroměř – Kuks. V českých podmínkách je výstavba dálkových cyklotras závislá především na aktivitě měst a obcí, které zajišťují celý proces od projektu a jednání s vlastníky pozemků, přes hledání financí až po vlastní výstavbu.

Příklady dálkových tras v ČR – úseky otevřené během posledních let:

  • Labská stezka (cyklotrasa č. 2): úsek Hradec Králové – Jaroměř – Kuks
  • Cyklostezka Ohře (cyklotrasa č. 6): úsek Cheb – Karlovy Vary
  • Slezská magistrála (cyklotrasa č. 8): Opava – Krnov
  • Cyklostezka Bečva (cyklotrasa č. 50)

Projekt Česko jede chce postupně rozvinout a dobudovat ucelený systém dálkových tras, včetně návazných služeb pro cyklisty, jako jsou ubytování či stravování v zařízeních se značkou Cyklisté vítáni, přeprava jízdních kol a zavazadel, opravny či půjčovny kol a podobně.

Celková představa je taková, že nové úseky budou zajišťovat obce a kraje s pomocí evropských dotací, jednotné značení zajistí také kraje ve spolupráci se státní správou, kraji, obcemi, Klubem českých turistů a dalšími partnery. Doplňkové služby na cyklotrasách se pak mají zlepšit samovolně prostřednictvím volného trhu. „Jediné, co chceme v oblasti služeb zajistit my, je spolupráce s Českými drahami. Naším cílem je vyjednat, aby národní železniční dopravce rozvinul systém půjčovny kol, který už nyní někde funguje,“ doplnil Martínek pro ČESKOU POZICI.

Systém tras pro cyklisty by měl být v budoucnu doplněn i o trasy pěší, in-line, vodácké či běžecké.

Používání jízdního kola v České republice:

  • Cykloturistika – 3 830 000 lidí
  • MTB (horská kola) – 680 863 lidí
  • Cyklodoprava – 1 080 303 lidí
  • Výkonnostní cyklistika, závody – 72 625 lidí

Zdroj: www.cyklodoprava.cz