Česko by se mohlo stát jednou z nejžádanějších zemí na světě

Životní úroveň nikdy nebyla v českých zemích stejně vysoká, jako je tomu dnes. Pokud bude současný trend pokračovat a v západní Evropě sílit napětí mezi migranty a původním obyvatelstvem, je možné, že se Česká republika stane přitažlivou k přestěhování i pro obyvatele zemí, do nichž jsme v minulosti emigrovali.

Česká republika foto: Lidové noviny

Česká republika

Česká republika v uplynulých letech vzkvétala. Životní úroveň nikdy nebyla u nás stejně vysoká, jako je tomu dnes, a stává se jednou z nejlepších na světě. Pokud bude současný trend pokračovat, možná se Česko stane jednou z nejžádanějších lokalit na světě, jako je v současnosti Nový Zéland, Švédsko či Švýcarsko. Česká mentalita má sklon k sebepodceňování, nedůvěře a k nadměrné kritice, a proto si mnoho našich občanů neuvědomuje, jak kvalitně žije.

V minulosti patřily české země k hospodářsky prosperujícím oblastem – v Rakousku-Uhersku se podílely na dvou třetinách průmyslové výroby. Za první republiky se plně ukázal potenciál národa, když se Československo zařadilo mezi nejvyspělejší světové ekonomiky. Ve 20. století navázaly české země na ta předchozí, pokud jde o omezení suverenity, a proto se nemohly rozvíjet, v současnosti však zažívají nejdelší období samostatnosti od roku 1526, kdy Ferdinand I. usedl na český trůn.

Po roce 1989 se začalo opravovat, co se v předchozích desetiletích zničilo. Dnes se zdá, že tento proces skončil a směřujeme opět kupředu.

Více klidu, stability a předvídatelnosti

Česká mentalita se vyznačuje velkou nedůvěřivosti – a současně toleranci. V české hospodě se nadává na Ukrajince, Rusy, Američany a vůbec na všechny, ale jakmile se štamgastem stane přistěhovalec, už to není Vietnamec či Rus, nýbrž Thang nebo Igor, který pije pivo stejně jako Pepa. Pro většinu českých občanů platí přísloví pes, který štěká, nekouše. I když to tak z hospodských a internetových diskusí nevypadá, ve skutečnosti dá málokdo někomu facku, natož, aby chtěl někoho fyzicky zlikvidovat.

Současné české politické uspořádání navíc přináší po minulých obdobích více klidu, stability a předvídatelnosti, což zřejmě bude v blízké budoucnosti pokračovat

Ve srovnání se zbytkem světa v České republice prakticky neexistují etnické či náboženské konflikty, a proto je považovaná za jednu z nejbezpečnějších zemí na světě (podle indexu míru šestá). Současné politické uspořádání navíc přináší po minulých obdobích více klidu, stability a předvídatelnosti, což zřejmě bude v blízké budoucnosti pokračovat.

Poloha českých zemí představovala po staletí značnou výhodu i nevýhodu. Takzvané srdce Evropy těžilo již ve starověku z obchodních cest ze severu na jih a ze západu na východ. Velká krajinná diverzita, mnoho zdrojů a obklopení pohořími, jež tvoří přirozené hranice, patří odedávna k významným výhodám. Vzhledem k nejasné geografii – ani západ, ani východ – však české země bývají kořistí expanzivních západních i východních mocností.

Výhodná geografická poloha

V době, kdy zahraniční zájmy prosazují spíše banky svými investicemi než tanky, se naše geografická poloha stává předností – firmám ze západních zemí se ČR jeví dobrým odrazovým můstkem k expanzi na východ, a naopak. Potvrzuje to mnoho amerických, ruských a čínských investic a zájmů na našem území.

V době, kdy zahraniční zájmy prosazují spíše banky svými investidemi než tanky, se naše geografická poloha stává předností – firmám ze západních zemí se ČR jeví dobrým odrazovým můstkem k expanzi na východ, a naopak

Pokud se podaří udržet současný kurz a nedostaneme se pouze do jedné sféry vlivu, můžeme z toho mít prospěch. Tento postoj bývá považován za pragmatický a morálně problematický, ale může zvýšit naši životní úroveň. Příkladem je Srí Lanka, která těží ze spojenectví se všemi, a i proto je dynamicky se rozvíjející zemí.

Současná situace ČR připomíná středověké představy o bájné zemi blahobytu Cockaigne, kde létají do pusy pečení holubi. Umřít hlady u nás v podstatě není možné – spíše hrozí smrt z obezity. V této souvislosti je třeba připomenout, že s nedostatkem potravin se nepotýkají pouze země subsaharské Afriky, ale že hlad je velkým problémem i v USA.

Majetek domácností

Potíže s úhradou životních potřeb sice u nás nadále existují, ale podle statistických údajů je v ČR chudobou ohroženo nejméně lidí v Evropské unii – méně než ve Švédsku, které je považované za vzor sociálního státu. Dvě základní potřeby, zdravotnictví a vzdělání, jsou navíc téměř zadarmo a kvalitní.

Majetek českých domácností se za uplynulých 20 let téměř ztrojnásobil

Příjmová nerovnost v ČR je po Dánsku nejnižší na světě a mezi nejlepší patří i podpora mateřské dovolené a životní podmínky důchodců. Nezaměstnanost je po Maltě nejnižší v Evropě. Navzdory stížnostem na sociální stát, daně a odvody je v ČR stále možné podnikat, o čemž svědčí zhruba milion živnostníků, jejichž vliv na ekonomiku je největší z členských zemí EU.

Majetek českých domácností se za uplynulých 20 let téměř ztrojnásobil. Česká ekonomika patří v současnosti k nejrychleji rostoucím v EU a státní dluh k nejnižším. Naším dnešním problémem již většinou není uspokojování základních potřeb, ale jejich nadměrný růst.

Nezkreslené statistické údaje

Statistické údaje bývají zavádějící, a proto jsou často kritizované. To, že ty o ČR nejsou zkreslené, pak potvrzuje příchod cizinců. Čeští občané sice masivní migraci kritizují, ale s tou individuální v podstatě nemají problém. Podle oficiálních údajů vzrostl od roku 1989 počet cizinců na území ČR více než 30násobně. Žije jich u nás skoro půl milionu, více než v Polsku, Slovensku a Maďarsku dohromady, přičemž se zvyšuje počet cizinců s trvalým pobytem, téměř 200 tisíc.

To, že statistické údaje o České republice nejsou zkreslené, potvrzuje příchod cizinců. Čeští občané sice masivní migraci kritizují, ale s tou individuální v podstatě nemají problém.

Vietnamské večerky, turecké kebaby a čínské restaurace jsou skoro všude, cizinci se integrují do naší společnosti v podstatě bez problémů. Každý rok k nám přicestuje mnoho mladých Slováků za studiem či prací a značná část se již nevrátí. Podobně je tomu s mladými Ukrajinci, Rusy, Poláky, Vietnamci, kteří by mohli často bez větších potíží žít i ve svých zemích, ale chtějí za lepším, jež sami pomáhají vytvářet.

Pokud se někdo rozhodne opustit svou zemi, riskovat a zkusit štěstí v neznámém prostředí, bývá často pracovitý – Slováci si v ČR vydělávají v podobných profesích často více než čeští občané. A nediskriminuje-li je stát a vytváří jim dobré podmínky k životu, rozvíjejí se. Tento model funguje ve vyspělých demokraciích, zejména v USA.

Pro obyvatele východní Evropy je ČR nejvyhledávanější zemí, posun dále na západ již vyžaduje překonat značné jazykové a kulturní bariéry. Pokud bude současný trend pokračovat a v západní Evropě sílit napětí mezi migranty a původním obyvatelstvem, je možné, že se ČR stane přitažlivou k přestěhování i pro obyvatele zemí, do nichž jsme v minulosti emigrovali.

J. Tínek Re: ?? Perfektní.. 8:54 4.9.2016

Počet příspěvků: 25, poslední 7.9.2016 04:42 Zobrazuji posledních 25 příspěvků.