České zdravotnictví je na tom lépe, než si spousta lidí uvědomuje

Pražský Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) poskytuje péči nejtěžším pacientům. „Máme omezený počet oborů, jimž se věnujeme, vlastní vědecký výzkum a především lidi s obrovskou erudicí, zapálené pro svou práci a s vizemi, jak a kam českou medicínu posouvat,“ pěje na IKEM chválu v rozhovoru jeho ředitel Michal Stiborek.

Michal Stiborek | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Michal Stiborek | foto: IKEM
Michal Stiborek

Ředitel pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Michal Stiborek v rozhovoru mimo jiné říká: „Zdravotnictví se vyvíjí. Jenom za uplynulých deset let se obrovsky posunulo to, co jsme schopní dnes léčit. Tento vývoj ale bohužel závisí na financích, přístrojovém vybavení pracovišť a v neposlední řadě na motivovaných odbornících, které budeme schopní v českých nemocnicích finančně udržet.“

LIDOVÉ NOVINY: Jak je na tom současné zdravotnictví?

STIBOREK: Myslím, že obecně velice dobře. České zdravotnictví je na tom lépe, než si spousta lidí uvědomuje. Dostávám se do kontaktu s Čechy, kteří dlouhodobě žili na Západě a při příjezdu zpět do Česka jsou překvapení, jak dobrá je tady péče ve srovnání s tím, s čím se tam dostali do kontaktu a za jaké peníze. Na druhou stranu i v Česku máme problémy. Z našeho pohledu je ten největší v lidech, tedy v nedostatku zdravotních sester, ale i jiných zdravotnických pracovníků.

Dostávám se do kontaktu s Čechy, kteří dlouhodobě žili na Západě a při příjezdu zpět do Česka jsou překvapení, jak dobrá je tady péče ve srovnání s tím, s čím se tam dostali do kontaktu a za jaké peníze. Na druhou stranu i v Česku máme problémy. Z našeho pohledu je ten největší v lidech, tedy v nedostatku zdravotních sester, ale i jiných zdravotnických pracovníků.

Zejména bude těžké najít motivované zaměstnance, kteří budou ochotní převzít štafetu od lidí, pro které medicína byla posláním. Dál se to bude týkat peněz, které do zdravotnictví půjdou. Zdravotnictví se vyvíjí. Jenom za uplynulých deset let se obrovsky posunulo to, co jsme schopní dnes léčit. Tento vývoj ale bohužel závisí na financích, přístrojovém vybavení pracovišť a v neposlední řadě na motivovaných odbornících, které budeme schopní v českých nemocnicích finančně udržet.

LIDOVÉ NOVINY: Jaké jsou největší problémy vaší nemocnice?

STIBOREK: Neřekl bych, že se to týká přítomnosti, ale do budoucna to budou bezpochyby právě kvalitní, vzdělaní lidé napříč celým spektrem zdravotnického personálu. To, co dělá IKEM tím, čím je, jsou erudovaní zaměstnanci zapálení pro svou práci. Tedy vysoká míra entuziasmu a fandovství pro superspecializovanou medicínu, která se tady dělá.

Druhou věcí jsou bohužel opět peníze. Tedy peníze směřující na inovativní léčbu, na přístrojové vybavení, na výzkum a na kvalitní zaměstnance. Protože právě IKEM je místo, kde bychom se novým metodám, výkonům a aplikaci nových poznatků vědy do praktické medicíny měli co nejvíce věnovat.

LIDOVÉ NOVINY: Ale IKEM zatím finančně nestrádá, ne?

Druhou věcí jsou peníze. Tedy peníze směřující na inovativní léčbu, na přístrojové vybavení, na výzkum a na kvalitní zaměstnance. Protože právě IKEM je místo, kde bychom se novým metodám, výkonům a aplikaci nových poznatků vědy do praktické medicíny měli co nejvíce věnovat.

STIBOREK: Přestože si nyní prozatím vedeme dobře, automaticky to neznamená, že tomu tak bude i v příštích letech. V IKEM třeba narážíme na prostorová omezení, jsme na kapacitním maximu. Když jsem před deseti lety do institutu nastoupil, dělalo se asi 250 transplantací ročně, nyní už naši lékaři atakují pětistovku. A obdobně jsou na tom i naši lékaři z kardiochirurgie nebo kardiologie.

My se ale o všechny tyto pacienty musíme umět postarat v celém spektru péče, která začíná kontrolami v ambulancích před transplantací, kdy pacient čeká, než se pro něho orgán najde, pak při samotném výkonu, při pooperační péči a následných dlouholetých kontrolách.

LIDOVÉ NOVINY: Ale chystáte stavbu nového pavilonu, je to tak?

STIBOREK: Ano, pracovně jim říkáme budovy G1 a G2. Je to věc, která je v programu rozpočtových priorit vlády na příští období. Tyto budovy jsou pro nás klíčové, abychom mohli kvalitativně a kvantitativně růst. Při realizaci této zakázky jsme se rozhodli udělat průlomový krok, který v Česku není běžný. Rozhodli jsme se, že aktivně sami oslovíme Transparency International, aby dozorovalo celý proces zadávání veřejné zakázky a my měli nejvyšší možnou jistotu, že vše proběhne transparentně, dle zákonných regulí a podle světových standardů.

V IKEM třeba narážíme na prostorová omezení, jsme na kapacitním maximu. Když jsem před deseti lety do institutu nastoupil, dělalo se asi 250 transplantací ročně, nyní už naši lékaři atakují pětistovku. A obdobně jsou na tom i naši lékaři z kardiochirurgie nebo kardiologie.

Už rok před vyhlášením zakázky jsme s nimi začali spolupracovat. Byli u toho, když jsme řešili vznik soutěže, soutěžili firmy, které budou dělat stavební dozor, když jsme připravovali s právní kanceláří zadávací dokumentaci, budou u samotné soutěže i po celou dobu výstavby. Vnímáme to tak, že chceme mít postavené zařízení, které je na vysoké technické úrovni, umožní nám další rozvoj a chceme ho postavit maximálně transparentně.

LIDOVÉ NOVINY: Jaké jsou hlavní přednosti vaší nemocnice?

STIBOREK: IKEM je velmi specifické zařízení. Je to dáno tím, že máme omezený počet oborů, kterým se věnujeme, máme vlastní vědecký výzkum a především máme lidi s obrovskou erudicí, zapálené pro svou práci a s vizemi, jak a kam českou medicínu posouvat. Jejich kompetence a snaha o excelenci v oborech, které děláme, je neuvěřitelná. A troufnu si říct, že patříme k tomu nejlepšímu, co se v rámci našich specializací dá v Česku najít.

LIDOVÉ NOVINY: Čím je IKEM výjimečný?

STIBOREK: Především našimi programy. Jsme zdravotnické zařízení, které se specializuje na nejzávažnější pacienty Česka. Proto má tři zdravotnická centra – Kardiocentrum, Transplantcentrum a Centrum diabetologie – plus čtvrté vědecké – Centrum experimentálního výzkumu. Všechna centra disponují ojedinělými programy.

Rozhodli jsme se, že aktivně sami oslovíme Transparency International, aby dozorovalo celý proces zadávání veřejné zakázky a my měli nejvyšší možnou jistotu, že vše proběhne transparentně, dle zákonných regulí a podle světových standardů

Jsme největší transplantační centrum nejen v Česku, ale i Evropě, a provádíme více než 60 procent všech tuzemských transplantací. Naši lékaři transplantovali loni 507 orgánů při 455 výkonech, což je doposud nejvyšší počet v celé jeho historii. Chirurgové týdně zvládnou v průměru i deset operačních výkonů, při kterých pacientovi transplantují jeden nebo více orgánů najednou.

Loni se v institutu podařilo transplantovat historicky nejvyšší počet jater, tradičně však byly nejčastěji transplantovány ledviny a úspěch zaznamenala také mezistátní řetězová transplantace ledvin od žijících dárců. Celkem bylo transplantováno 256 ledvin, z čehož ve 35 případech šlo o ledvinu od žijícího dárce. Program transplantace ledvin od žijících dárců má v IKEM dlouholetou tradici a provádí se zde naprostá většina těchto transplantací v Česku. Obecně ale máme i další výjimečné programy. Například umělých srdečních podpor, kardiologických ablací či výkonů na gastroenterologickém traktu.

LIDOVÉ NOVINY: Bojujete s tím, že odkládáte léčbu pacientů, na které už není rozpočet? Jak velký je to problém?

STIBOREK: V IKEM se s tímto problémem setkáváme jen částečně. Institut je superspecializované zdravotnické zařízení, které poskytuje výjimečnou péči. Je zde speciální kategorie centrové léčby, která je rozpočtově zastropovaná. Je pravda, že v minulosti už nastala několikrát situace, kdy jsme museli jednat s pojišťovnami o úpravách limitů, když bylo pacientů, kteří tuto léčbu potřebují, více, než bylo původně nasmlouváno. Pokud je ale přesvědčíme o nezbytnosti této péče a projde to pohledem jejich revizních lékařů, navyšují nám tyto limity, aby o jejich pojištěnce bylo postaráno.

LIDOVÉ NOVINY: Platy loni rostly mnohem víc, než s čím počítala úhradová vyhláška. Budete mít na to dost prostředků?

Jsme největší transplantační centrum nejen v Česku, ale i Evropě, a provádíme více než 60 procent všech tuzemských transplantací. Naši lékaři transplantovali loni 507 orgánů při 455 výkonech, což je doposud nejvyšší počet v celé jeho historii. Chirurgové týdně zvládnou v průměru i deset operačních výkonů, při kterých pacientovi transplantují jeden nebo více orgánů najednou.

STIBOREK: Platy skutečně loni rostly. A rostly velice rychle. Ale nejde jen o loňský rok. Malý exkurz do nedávné historie: platy ve zdravotnictví vzrůstají poslední tři roky. Poprvé se navýšily o deset procent v roce 2017, což představovalo v našem případě částku asi 112 milionů korun. V polovině roku 2017 k tomu přibyly příplatky za směnnost zejména pro zdravotnické pracovníky. A zdroje na toto navýšení byly pokryty provozní dotací zřizovatele.

Následně se v lednu 2018 navýšily platové tarify o více než deset procent, což v našem případě představovalo 120 milionů korun. A teď znovu, vlastně potřetí v řadě, jsme opět platy navyšovali od ledna 2019. Platové tabulky se upravily diferencovaně, podle kategorií zaměstnanců, o dvě, pět a sedm procent. A zároveň byly navýšeny některé příplatky. Pro nás to opět znamená částku 120 milionů korun.

LIDOVÉ NOVINY: Zmiňoval jste nedostatek sester. Kolik vám jich chybí a kolik lůžek kvůli tomu leží ladem?

STIBOREK: Je pravda, že nedostatek sester je problém dlouhodobý, systémový, a asi ještě nějakou dobu Česko potrápí. Je to především problém regionální. Některé nemocnice třeba netrápí vůbec, obecně horší situace je především ve větších aglomeracích. Nicméně v případě IKEM to úplně neplatí. Ne že by nám sestry nechyběly, ale je to spíš v řádu jednotek. Jsou to především ty nejvíce vzdělané, dalo by se říci superspecializované sestry. Byli bychom rádi, kdybychom těchto sester měli více, ale je třeba si uvědomit, že mluvíme o problému v řádu jedinců a nezavíráme kvůli tomu oddělení.

Ne že by nám sestry nechyběly, ale je to spíš v řádu jednotek. Jsou to především ty nejvíce vzdělané, dalo by se říci superspecializované sestry. Byli bychom rádi, kdybychom těchto sester měli více, ale je třeba si uvědomit, že mluvíme o problému v řádu jedinců a nezavíráme kvůli tomu oddělení.

Na druhou stranu je pravda, že nás hledání těchto zaměstnanců stojí stále víc sil. Snažíme se udělat pro ně atraktivní pracovní prostředí, máme benefity jako třeba kvalitní závodní stravování, sick days, příspěvky na penzijní připojištění, ubytování na ubytovně IKEM, podporu dalšího vzdělávání a další.

LIDOVÉ NOVINY: Vnímáte tlak na transparentnost ve zdravotnictví jako něco, co zdraží léky a celkově služby?

STIBOREK: Transparentnost v nákupech je s ohledem na finanční objem prostředků pochopitelná. Zároveň je faktem, že cenová politika farmaceutických firem v celé Evropě není jednotná. Státy s vyšší kupní silou jsou ochotné za inovativní léčivé přípravky zaplatit vyšší částky a jsou při jejich uvádění na trh výrobci preferované. Logicky se potom snaží eliminovat z jejich pohledu negativní vliv států s nízkou cenovou hladinou léčiv, mezi které patří i Česko. To je objektivní skutečnost.

Cenová politika farmaceutických firem v celé Evropě není jednotná. Státy s vyšší kupní silou jsou ochotné za inovativní léčivé přípravky zaplatit vyšší částky a jsou při jejich uvádění na trh výrobci preferované. Logicky se potom snaží eliminovat z jejich pohledu negativní vliv států s nízkou cenovou hladinou léčiv, mezi které patří i Česko.

Je třeba říct, že transparentní nákup nerovná se nejlevnější možný nákup. IKEM postupuje při nákupu léčiv zcela transparentně. U veřejných zakázek na léčivé přípravky zpravidla používá jediné hodnotící kritérium, a tím je výše nabízené jednotkové ceny. Jako příspěvková organizace uveřejňuje IKEM veškeré nákupy a smlouvy v registru smluv. Zároveň respektujeme pokyny ministerstva a neuveřejňujeme tento údaj u přípravků, které jsou předmětem dalších smluvních ujednání mezi výrobcem a pojišťovnami.

Michal Stiborek (51)

  • Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze.
  • V IKEM pracoval od roku 2010 do 31. prosince 2018 jako náměstek ředitele pro ekonomiku a provoz.
  • Ředitelem IKEM je od 1. ledna 2019.

IKEM

1700 pracovníků, z toho je více než 300 lékařů a 600 všeobecných sester; 315 lůžek, z nichž 111 se nachází na jednotkách intenzivní péče; 220 transplantací ledvin, 158 transplantací jater, 38 transplantací srdce, 43 transplantací ledvin a pankreatu v roce 2018

Počet příspěvků: 1, poslední 29.6.2019 02:09 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.