České úřady jsou zkorumpované a neefektivní

Více než čtvrt bilionu korun obnášely v uplynulých pěti letech neprůhledné veřejné zakázky.

Zkorumpované, neefektivní a nekompetentní. Takové jsou podle zjištění trojice doktorandů z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy české vládní úřady. O čem se již léta bez důkazů hovoří, doložili nyní studenti Jana Chvalkovská, Petr Janský a Jiří Skuhrovec konkrétními čísly. Celková hodnota neprůhledně zadaných zakázek činila dle jejich průzkumu v uplynulých pěti letech 276 miliard korun. To představuje asi pětinu státního dluhu.

Neveřejně nebo bez soutěže bylo přiděleno 80 procent veřejných zakázekNákupy ministerstev obnášely ve sledovaném období 2006 až 2010 celkem 340 miliard korun. Neveřejně nebo bez soutěže bylo přiděleno 80 procent všech veřejných zakázek. V 67 procentech případů šly nákupy ministerstev mimo Informační systém veřejných zakázek (ISVZ). Dalších čtrnáct procent objemu zakázek pak tvořily zakázky s identickým počtem uchazečů a vítězů, obvykle jedním.

Projekt s názvem zIndex.cz hodnotí ministerstva dle doporučených pravidel pro zadávání zakázek popsaných v protikorupčních manuálech OECD, ministerstva pro místní rozvoj či Transparency International. Sleduje se deset kritérií, například délka lhůt pro dodavatelské nabídky, počet účastníků soutěže nebo způsob, jímž zadavatel zakázku oznamuje.

Problémová spravedlnost

Nejhůře dopadlo ministerstvo spravedlnosti, které pouze tři procenta nákupů uskutečnilo veřejně. Největší objem nákupů mimo ISVZ i zakázek s identickým počtem uchazečů a vítězů připadlo na ministerstvo obrany. Valně si nevedlo ani ministerstvo pro místní rozvoj.

Ministerstvo spravedlnosti se však proti svému hodnocení ohradilo. A tvrdí, že autoři projektu použili špatnou metodiku. „U nás do toho započetli i platby na advokáty ex-offo. O to se přece nedá soutěžit,“ řekl serveru ihned.cz ministr Jiří Pospíšil. Doktorandi přiznávají, že nejsou dokonalí a budou průzkum aktualizovat a zdokonalovat. Chtějí přitom využít i konzultací s ministerstvy.

Navzdory zjevným nedostatkům vzbudily výsledky ohlas. „Tušili jsme, že je to v České republice s veřejnými zakázkami špatné. Nyní na tvrdých datech vidíme, jak moc zlé to je. Předem zmanipulované veřejné zakázky mají za následek úniky těžko představitelných částek ze státního rozpočtu – peněz, které urgentně potřebujeme na jiné věci,“ komentoval výsledky člen Národní ekonomické rady vlády Tomáš Sedláček.

Kromě malé otevřenosti zakázek nebodovala většina ministerstev ani v dalších ukazatelích dobré praxe. Na požádání byla obratem schopná poskytnout informace o veřejných zakázkách malého rozsahu pouze dvě z nich. Naopak šest ministerstev na žádost vůbec nereagovalo.

Autoři průzkumu získali údaje z veřejných databází pomocí webových robotů a díky spolupráci se společností Czech Credit Bureau, která se zabývá sběrem a vyhodnocováním finančních údajů ze soukromé sféry a obcí. Záměrem studentů je do jara ohodnotit také kraje a municipality.

zIndex

Je sestaven na základě hodnocení následujících kritérií: podíl veřejných zakázek na nákupech, otevřenost výběrových řízení, další porušení transparentnosti, opakovaná vítězství dodavatelů, počty nabídek, lhůty pro vypracování nabídek, pochybení podle ÚOHS, hodnocení dodavatelů, správnost zveřejněných informací, poskytování informací na vyžádání. Čím vyšší je procento (0-100), tím lepší hodnocení.

Hodnocení ministerstev podle zIndexu za roky 2006 až 2010

ministerstvo financí52%
ministerstvo vnitra29%
ministerstvo zdravotnictví28%
ministerstvo zemědělství27%
ministerstvo průmyslu a obchodu25%
ministerstvo životního prostředí25%
ministerstvo práce a sociálních věcí24%
ministerstvo kultury23%
ministerstvo zahraničních věcí22%
úřad vlády20%
ministerstvo dopravy20%
ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy19%
ministerstvo obrany17%
ministerstvo pro místní rozvoj14%
ministerstvo spravedlnosti11%