Česká televize musí začít včas brzdit, aby nevrazila do rozpočtové zdi

Říjnová jednání Rady ČT přinesla pozitivní posun. Jednak radní zastavili plány managementu navýšit rozpočet na příští rok, jednak schválili oba návrhy místopředsedy Rady ČT Pavla Matochy na úpravu pravidel stížností. Ten ve své další insiderské zprávě přibližuje její činnost.

Petr Dvořák na zasedání nové Rady ČT foto:  Petr Topič, MAFRA

Petr Dvořák na zasedání nové Rady ČT

Ještě před jarní volbou nových členů schválila Rada České televize v rámci Dlouhodobých plánů ekonomického rozvoje jednoznačné mantinely pro každoroční hospodaření ČT. Cílem bylo zajistit, aby management začal postupně šetřit, aby v roce 2024 nenajela ČT v plné rychlosti do zdi. V uplynulých letech totiž bylo její hospodaření každý rok deficitní a pro účetně vyrovnaný rozpočet pokrývané z rezervy Fondu televizních poplatků.

Při tempu vysávání tohoto fondu jako v minulých letech by v něm v roce 2024 nic nezůstalo a ČT by čelila situaci, jak meziročně snížit rozpočet třeba o půl miliardy korun. Kvůli zvládnutí tohoto rozpočtového brzdění zavázala Rada ČT management, aby rozpočty na příští roky byly připravované tak, aby nebyly pod každoročními minimálními zůstatky ve Fondu televizních poplatků. Toto pravidlo je uvedeno i v nejnovější Výroční zprávě ČT o hospodaření, již Rada ČT předložila na začátku října poslancům ve Volebním výboru Parlamentu ČR (PČR).

Střet o hospodaření

Proto radní překvapil a pobouřil návrh generálního ředitele ČT Petra Dvořáka na konci října, aby na příští rok byl připraven vyšší rozpočet, než povolují schválené Dlouhodobé plány ekonomického rozvoje. Ten dokonce Radě ČT tvrdil, že závazný je pouze závěrečný limit roku 2024, a není podstatná trajektorie, po níž se k němu dospěje.

Přitom Výroční zpráva ČT o hospodaření za rok 2019 – a pokud si ji nepřečetl, byl přítomen jejímu předkládání a schvalování ve Volebním výboru PČR – uvádí: „Stavy finančních prostředků na konci každého roku stanovené v nově přijatých dlouhodobých plánech vnímá Rada ČT jako nepřekročitelné hranice každoroční rozpočtové strategie vedení ČT do roku 2024 a jejich respektování bude pozorně sledovat a důsledně kontrolovat.“

Česká televize je povinná hospodařit tak, aby na konci roku 2020 měla disponibilní finanční prostředky 1,21 miliardy, na konci roku 2021 jednu miliardu, na konci roku 2022 0,84 miliardy, na konci roku 2023 0,74 miliardy a na konci roku 2024 0,7 miliardy korun. Rada ČT musí trvat na tom, že v žádném roce nebude zůstatek nižší.

Při říjnovém jednání s managementem jsem mu sice tuto větu dvakrát přečetl a ostatní radní vystupující v dané věci tento postoj podpořili, ale v nejnovějším návrhu dlouhodobých plánů zaslaném 5. listopadu se opět snaží limity jednotlivých let překročit, respektive ponechat si možnost k jejich překročení.

Formulaci „aktualizované dlouhodobé plány naplňují základní závazek České televize schválený Radou ČT, a to mít na konci roku 2024 disponibilní finanční prostředky ve výši 700 milionů korun“,kterou v aktualizovaném dokumentu management tučně zdůraznil, vnímám jako přípravu na možné obcházení rozpočtových pravidel. Základní závazek České televize schválený Radou ČT totiž určuje i trajektorii poklesu rok po roku.

Česká televize je povinná hospodařit tak, aby na konci roku 2020 měla disponibilní finanční prostředky 1,21 miliardy, na konci roku 2021 jednu miliardu, na konci roku 2022 0,84 miliardy, na konci roku 2023 0,74 miliardy a na konci roku 2024 0,7 miliardy korun. Rada ČT musí trvat na tom, že v žádném roce nebude zůstatek nižší. Pokud by to management ČT nezvládl v roce 2021 či 2022, proč by měl v roce 2024? Jenže to již bude po ukončení mandátu současného generálního ředitele Petra Dvořáka, takže ho rok 2024 trápit nemusí.

Nemilosrdné zrcadlo ČT3

Předložený materiál navíc opomíjí červnové usnesení Rady ČT, aby management do konce září doplnil Dlouhodobé plány ekonomického rozvoje o konkrétní plán, jak dané rozpočtové limity naplnit, tedy jak bude Česká televize šetřit a racionalizovat provoz, aby se vešla do nižších rozpočtů. V kontextu dlouhodobých plánů a rozpočtu ČT je třeba se podívat i na nový covidový kanál ČT3 pro starší populaci.

ČT3 nastavuje nemilosrdné zrcadlo současné televizní tvorbě. S trochou cynismu by se šlo ptát, zda má smysl v takovém objemu točit nové pořady, když jsou ty staré z archivu natolik oblíbené. Fantastický poměr náklady versus užitek ukazuje i jiné srovnání – celoroční náklady na ČT3 jsou zhruba stejné jako na jeden detektivní seriál.

Vysílá staré pořady z archivu a seriály, dechovku a kvízy pro pamětníky, přičemž je mimořádně úspěšný – pátý nejsledovanější v České republice a mezi cílovou skupinou ve věku 65+ dokonce třetí. Týdně oslovuje více než půl milionu diváků a je nejlépe hodnoceným ze všech kanálů ČT. Diváci ČT3 mu dávají 8,8 bodu na desetistupňové škále spokojenosti, což je nejen nejvíc ze všech programů České televize, ale dle programového ředitele Milana Fridricha i nejvíc, co kdy nějaký kanál ČT měl.

Pohled z druhé strany úspěchu ČT3 nastavuje nemilosrdné zrcadlo současné televizní tvorbě. S trochou cynismu by se šlo ptát, zda má smysl v takovém objemu točit nové pořady, když jsou ty staré z archivu natolik oblíbené. Jde o nadsázku, protože toto hodnocení je diváků ČT3, tedy primárně důchodců, nicméně o nepříliš velkou. Zejména vezmou-li se v úvahu náklady na provozování tohoto kanálů versus ty na ostatní.

Roční rozpočet České televize činí 6,3 miliardy korun, z čehož náklady na ČT3 představují přibližně jen jedno procento. Fantastický poměr náklady versus užitek ukazuje i jiné srovnání – celoroční náklady na ČT3 jsou zhruba stejné jako na jeden detektivní seriál. Česká televize zatím počítá s vysíláním ČT3 jen do konce června 2021.

Nový způsob vyřizování stížností

Na nejnovějším jednání Rady ČT se také podařilo pozitivně posunout pravidla pro vyřizování podnětů a stížností koncesionářů. Kromě radních Zdeňka Šarapatky a Tomáše Samka ostatní podpořili můj návrh zavést alespoň elementární pořádek v agendě stížností a podnětů a racionalizovat požadavky na e-mailové podání. Sekretariát Rady ČT je nyní nově povinen vést kompletní evidenci veškeré došlé pošty bez ohledu na způsob jejího doručení, autora či obsah.

Předseda Rady ČT René Kühn, který má agendu stížností v gesci, zatím nepokročil v jejím řešení. Naprostou většinu došlých stížností a podnětů koncesionářů Rada ČT kvůli jeho liknavosti či jinému pracovnímu vytížení nevyřizuje. Proto s několika radními navrhnu předsedovi nový způsob vyřizování této agendy – měla by ji mít v kompetenci vytvořená skupina radních, a nikoli pouze předseda.

Konečně budeme mít přehled o všech došlých podáních a nebude problém se zpětně podívat, kdy a co došlo. Zároveň Rada ČT již nebude e-mailová podání bez uvedení fyzické adresy považovat za anonymní. Pokud stížnost či podnět přijdou e-mailem a budou podepsané, bude se jimi zabývat, aniž pisatel uvede i své bydliště.

Po dobré zprávě i jedna špatná. Předseda Rady ČT René Kühn, který má agendu stížností v gesci, zatím nepokročil v jejím řešení. Naprostou většinu došlých stížností a podnětů koncesionářů Rada ČT kvůli jeho liknavosti či jinému pracovnímu vytížení nevyřizuje. Proto s několika radními navrhnu předsedovi nový způsob vyřizování této agendy – měla by ji mít v kompetenci vytvořená skupina radních, a nikoli pouze předseda.

Druhou cestou je výměna předsedy Rady ČT, protože jak uvádějí pravidla pro agendu stížností a podnětů: „Vyřizování podnětů a stížností je jedním z významných bodů činnosti Rady ČT ve vztahu ke koncesionářům. Jako zpětná vazba upozorňují na skutečné či domnělé chyby či přehmaty ve vysílání ČT, jejich bezodkladné a zejména kompetentní vyřízení je povinností Rady ČT jako kontrolního orgánu a ovlivňuje důvěryhodnost a respekt Rady ČT.“

Počet příspěvků: 4, poslední 15.11.2020 09:33 Zobrazuji posledních 4 příspěvků.