Češi bruselštější než Brusel?

Z jednoho auditovaného projektu ministerstva školství se teoreticky může stát precedens, který vyjde český stát na desítky milionů.

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy foto: © ČESKÁ POZICE, Richard CortésČeská pozice

Lidé často peskují Evropskou unii, že platí zbytečnosti. Kritizují i české úředníky, že vymýšlejí nesmyslné projekty, které pak neprojdou kontrolou Bruselu. Často právem. Ale věc má ještě jeden rozměr. Domácí státní instituce si častokrát navzájem – patrně zbytečně – ztěžují práci, což může mít navíc milionové dopady na státní rozpočet nebo i zainteresované vysoké školy...

Lze to ilustrovat na příkladu ze školství. Jde o audit jednoho z Individuálních projektů národních (IPn) s názvem Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu do praxe a jejich následné využití (dále jen EF-TRANS), který je placen z fondů EU. Přesněji: přímo z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), jehož tok byl minulý týden obnoven.

Audit dotyčného projektu vypracovalo ministerstvo financí, auditní orgán, který prověřoval platby v dotyčném „ípéenku“. Výsledná zpráva byla zaslána ministerstvu školství s vyčíslenými nezpůsobilými výdaji ve výši 1 772 723 korun, jak uvádí dokument z 19. října, který má ČESKÁ POZICE k dispozici. Z toho se „neuznatelných“ 1 262 782 korun týká hodinových odměn pracovníků v projektu, a to pouze v období od srpna 2009 do prosince 2010. Proč?

Přeplacení experti, nebo jen metodici?

„V auditovaném období pracovalo v projektu 38 expertů z různých oblastí, jejichž výše mzdy neodpovídá mzdě v místě a čase obvyklé,“ uvádí audit. Vytýká záměru, jenž je placen z OP VK, že nesprávně přiřadil dotyčným odborníkům stanovené pozice „metodik“ a „expert“. Metodik bere totiž maximálně 286 korun za hodinu, kdežto expert už 400 korun. Uvedená částka tedy počítá rozdíl mezi těmito proplacenými odměnami v daném období.

Ač se milion zdá jako prkotina, hypoteticky by aplikace téhož postupu na další projekty mohla vyhnat neuznané platby do desítek milionů korunFígl je v tom, že se auditní zpráva odvolává na Metodický dopis č. 4, který má jasně deklarovaný „doporučující charakter“, jímž stanovuje výši mezd v programu. Nicméně jeho výklad může školství zasáhnout proplácením onoho milionu navíc. Ač by se to zdálo jako prkotina a drobnost, hypoteticky by aplikace téhož postupu na platy v dalších IPn projektech mohla vyhnat celkové neuznané platby do výše desítek milionů! A není divu, že se ministerstvo školství snažilo audit zvrátit a podle informací ČESKÉ POZICE se touto vážnou hrozbou zabývala i porada vedení.

„Hodinová sazba expertů byla schválená v projektové žádosti. Metodický dopis č. 4, který pozici experta neobsahuje, měl vždy pouze doporučující charakter a s přihlédnutím k hodinovým sazbám expertů hrazených z jiných zdrojů se jedná o odměnu v místě a čase obvyklou. Auditní tým podřadil pozici experta IPn EF-TRANS pod pozici metodika, protože dle auditního týmu nejlépe vystihuje náročnost práce a pracovní náplň experta,“ řekl počátkem listopadu Hynek Jordán z tiskového odboru MŠMT. Podle ministerstva školství jde o „velice striktní přístup auditních subjektů vyšší instance“.

Možný precedens za desetimiliony

Stručně řečeno: Jsou snad někdy naši úředníci bruselštější než Brusel a berou rigidně i doporučená pravidla, ač mají ve specifických případech volnější výklad? „V IPn projektech jsou experty lidé převážně z vysokých škol a dalších oblastí terciárního sektoru. Jejich úkolem je navrhovat systémové změny, které povedou k reformě terciárního sektoru jako celku. Při účasti rektorů a děkanů si lze pak představit paradox, že by i projektový manažer měl vyšší mzdu než ti, kteří změny vymýšlejí a byli by na pozici metodika,“ říká náš zdroj.

„Pakliže jsou jedním z výstupů projektu metodiky, tak je možné, že si to úředníci spojili právě s pozicí metodik,“ doplňuje.

Pokud by se podobný auditní postup aplikoval na třicítku podobných projektů OP VK a v celém časovém období, cena pro český stát by mohla být citelná. Stane se právě z EF-TRANS precedens? Mohl by za to zřejmě přepečlivý výklad – třeba i nesprávný – jednoho doporučujícího dopisu. A pak je tu druhé čtení. Auditoři jsou možná záměrně přísnější, aby udělali radost Evropské komisi, která české čerpání často kritizuje.

K tématu čerpání evropských peněz jsme vydali řadu článků: