Černý čtvrtek pro výzkumníky: grantová data jsou v trapu

Grantové soutěže pro základní výzkum se o měsíc posouvají. Budou rozzlobení vědci požadovat hlavu předsedy GAČR Petra Matějů?

Exkluzivně: Nové logo Grantové agentury ČR se má používat i v mezinárodním styku. foto: ©? GAČRČeská pozice

Exkluzivně: Nové logo Grantové agentury ČR se má používat i v mezinárodním styku.

Vědci a vědecké instituce prožili infarktový čtvrtek. Grantová agentura ČR (GAČR), která udílí peníze na základní výzkum, totiž zrušila vyhlášené soutěže kvůli technické havárii úložišť. Některá data nebude zřejmě možné obnovit; šokující je zvláště ztráta posledních záloh. „Vyhlášení nových veřejných soutěží se předpokládá v polovině května 2012, aby financování nových projektů v roce 2013 mohlo začít co nejdříve,“ píše se na stránkách GACR.cz. Co se stalo? A hlavně: co se bude dít?

„Stále ještě probíhá analýza datových úložišť, jejímž cílem je identifikovat prvotní příčinu havárie, jež vedla i k poškození posledních použitelných datových záloh. Analýzu jsme zadali specializované firmě, abychom se o příčinách dozvěděli vše, co potřebujeme vědět, aby se stejná situace nemohla opakovat. Analýza současně umožní stanovit konkrétní míru osobní odpovědnosti,“ řekl ČESKÉ POZICI profesor Petr Matějů, předseda Grantové agentury ČR.

Jen pro vysvětlení: žádosti o granty se podávají prostřednictvím poměrně složitého on-line formuláře, který se navíc každoročně mění. Aplikace pro vyplnění je pro žadatele přístupná pouze několik týdnů a k havárii systému došlo 14 dní před jejím uzavřením, a tedy „deadlinem“ pro podání žádostí.

Vědecké kruhy, ohrožené zpožděním svých projektů, reagují na ztrátu žádostí a své odevzdané práce různě ostře. Vzhledem k citlivosti tématu a soutěži o velké peníze neuvádíme jména. „Problémy s IT měli v GAČR dlouhodobě, ale ztráta dat – a dokonce i záloh – svědčí o neuvěřitelné míře diletantismu. Neuvěřitelné,“ říká hlas z Akademie věd ČR. „Jde o věc, která nemá obdoby nejen v akademické sféře, ale všude jinde, kde se používají veřejné systémy, ze kterých plyne nějaký způsob financování,“ soudí i jeden z rozzlobených proděkanů Univerzity Karlovy v Praze.

Opozdilí flinkové ve výhodě

Jiní mají pro věc i jistou míru pochopení. „Je to samozřejmě průšvih. Ale je to technika a i my zde na technické škole víme, že se v mizivé míře může zvrtnout takřka cokoliv,“ míní další vědec z regionální univerzity. A biolog vtipkuje, že ti flinkové, kteří odevzdávají grantové žádosti na poslední chvíli, „budou konečně odměněni“, protože nebudou muset dělat práci dvakrát – žadatelé totiž budou vkládat rozpočty a data do on-line aplikace úplně znova...

Nové soutěže na standardní, postdoktorské a bilaterální projekty budou vyhlášeny do poloviny květnaBude dotování výzkumu ohroženo? „Nové soutěže na standardní, postdoktorské a bilaterální projekty budou prakticky v nezměněné podobě vyhlášeny do poloviny května, což umožní o financování rozhodnout na počátku roku 2013. S ohledem na to, že řadu projektů začínáme financovat v únoru nebo i v březnu, kdy se nám uvolňují prostředky z rezervy a zastavených projektů či odmítnutých grantů, nejde o nic, s čím by navrhovatelé a uchazeči neměli zkušenost,“ říká Matějů.

Za vzniklé potíže se GAČR kaje. „Jsem si vědom toho, že navrhovatelé, kteří již do aplikace údaje o projektech vložili, tak budou muset učinit znovu. Za to se předsednictvo GAČR všem dotčeným omluvilo. Na druhou stranu je třeba říci, že nejnáročnější části návrhu projektu se v textové podobě připravují nezávisle na aplikaci, kam se pak pouze vkládají a dochází k jejich konverzi do formátu PDF,“ doplňuje Matějů.

Právě on, předseda agentury, která rozděluje stamiliony korun výzkumným institucím, jistě ještě zažije horké chvilky. Ročně se o granty uchází kolem tří tisíc navrhovatelů. Podle informací ČESKÉ POZICE se již ozývají například z Akademie věd hlasy volající po rezignaci Matějů. Jak velký dokážou vyvinout tlak na předsednictvo Grantové agentury ČR, která má od loňska nové sídlo a prochází změnami?