Cenný zdroj vody na Smíchově zřejmě nebyl součástí obchodu

Tajemný developer CWI Smíchov tvrdí, že vlastní vodní poklad pod pozemky na pražském Smíchově. Není ale jasné, jak se k němu dostal. Desetistránková smlouva sice vyjmenovává jednotlivé parcely a na nich stojící administrativní budovy či garáže, ale o jímacích vrtech, štolách či gravitačním přivaděči o délce 1,2 kilometru nepojednává.

Komu patří podzemní vodní dílo? foto: Lidové noviny

Komu patří podzemní vodní dílo?

Tajemný developer CWI se chystá v Praze na smíchovských pozemcích postavit rozlehlý komplex bytů a kanceláří. Problém je, že chce stavět na ploše, pod kterou se nachází cenné vodní dílo se zdrojem vody až pro 600 tisíc Pražanů. Developer tvrdí, že když vlastní pozemky, musí mu patřit i pod nimi umístěné vodní dílo, jež je součástí systému pražského metra. S hlavním městem se o to bude přít u soudu. Tam by však Praha měla mít slibnou pozici. LN nyní zjistily, že když CWI Smíchov inkriminované pozemky v roce 2015 kupoval, o vodním díle v kupní smlouvě nepadlo ani slovo.

Vyplývá to ze smluvních dokumentů, které se LN podařilo získat, mezi kupujícím CWI Tau (dnes CWI Smíchov) a prodávajícím IDS Praha. Desetistránková smlouva vyjmenovává jednotlivé parcely a na nich stojící administrativní budovy či garáže, o jímacích vrtech, štolách či gravitačním přivaděči o délce 1,2 kilometru však nepojednává.

Vypadá to, že podzemní dílo, vybudované v osmdesátých letech při stavbě metra a vzhledem k bezpečnostnímu významu donedávna utajované, nebylo součástí obchodu. O vodním zařízení se nemluví ani ve znaleckém posudku, který si na konci roku 2015 IDS Praha nechal kvůli transakci zpracovat u znalce Jaromíra Rysky.

Důležitá absence

Odborníci se obávají, aby se výstavbou CWI Smíchov nepoškodil podzemní vodní zdroj, který v době nouze může pitnou vodou zásobit až 600 tisíc Pražanů. Stavbu může povolit rada hlavního města, pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) však do vyřešení sporných bodů dát projektu zelenou nehodlá. Je nutné vyjasnit nejen otázku vlastnictví, ale i jak nastavit ochranu vodního díla.

Absence zmínky o podzemním vodním díle v kupní smlouvě bude důležitá z důvodu probíhajícího majetkového sporu, který s neprůhledným developerem CWI Smíchov, spojovaným s bývalým ředitelem ČEZ Martinem Romanem, vede radnice hlavního města

Absence zmínky o podzemním vodním díle v kupní smlouvě bude důležitá z důvodu probíhajícího majetkového sporu, který s neprůhledným developerem CWI Smíchov, spojovaným s bývalým ředitelem ČEZ Martinem Romanem, vede radnice hlavního města. Investor deklaruje, že rozsáhlé podzemní vodní dílo, které tvoří součást metra, je v jeho vlastnictví. Na druhé straně stojí pražský dopravní podnik, který před necelými 40 lety vodní projekt vybudoval. Městský dopravce je na základě toho přesvědčen, že dílo patří jemu. Spor bude muset rozřešit soud.

Kupní smlouva mezi IDS Praha a CWI Smíchov se pro Prahu může stát stěžejním trumfem. „Kupující (CWI Smíchov – pozn. red.) výslovně prohlašuje, že se dostatečně seznámil se současným stavem nemovitostí,“ píše se ve smlouvě. Věděli vůbec zástupci developerské firmy při podpisu kontraktu, že se pod pozemky nachází vodní komplex? Právní zástupce CWI Smíchov Josef Březina se k dotazům LN odmítl vyjádřit. Ani firma IDS Praha, která developerovi pozemky před třemi lety prodala, nechtěla obchod komentovat.

Spor o podzemní dílo

„Vzhledem k závazkům mlčenlivosti, obsažených v příslušné smluvní dokumentaci k tomuto případu, se společnost IDS Praha nebude k vámi uvedeným dotazům jakkoliv vyjadřovat,“ řekl LN ředitel IDS Praha Tomáš Pešek. Developer si začal podzemní dílo nárokovat na základě toho, že nad objektem vlastní pozemky. Ve druhé polovině loňského prosince o tom informoval členy dozorčí rady pražského městského dopravce. „Tyto pozemky spolu s vodními díly nabyla naše společnost,“ informoval dozorčí radu 17. prosince 2018 jednatel firmy CWI Smíchov Radek Menšík v dopise.

Developer si začal podzemní dílo nárokovat na základě toho, že nad objektem vlastní pozemky. Ve druhé polovině loňského prosince o tom informoval členy dozorčí rady pražského městského dopravce. Z kolaudačních materiálů vyplývá, že magistrátní odbor majetku, který kolaudaci posvětil, považoval za provozovatele vodního díla dopravní podnik.

Již týden předtím podobné psaní odeslal pražskému primátorovi. Developer ve své argumentaci odkazuje na dění v polovině devadesátých let. V roce 1994 pražský dopravní podnik založil dceřinou firmu Inženýring dopravních staveb (pozdější IDS Praha, který dopravní podnik v letech 2002 až 2007 postupně prodal). Podle advokáta Březiny tehdy dopravní podnik své „dceři“ předal i pozemky, pod nimiž se nachází vodní dílo. Tuto skutečnost má stvrzovat kolaudace z roku 1995 pro společnost IDS. Vedení dopravního podniku s takovým konstruktem nesouhlasí.

„Dopravní podnik, originální vlastník vodního díla, nikdy nepřevedl své vlastnické právo k vodnímu dílu na jinou osobu a k jeho zcizení nemohlo dojít ani v důsledku převodu pozemků v lokalitě katastrálního území Smíchov, jelikož vodní dílo není součástí žádného pozemku,“ uvedl loni v dubnu tehdejší ředitel dopravního podniku Martin Gillar. Z kolaudačních materiálů vyplývá, že magistrátní odbor majetku, který kolaudaci posvětil, považoval za provozovatele vodního díla dopravní podnik.

Výzva pražským úředníkům

„Provozovatelem a správcem předmětného vodohospodářského díla bude Dopravní podnik hl. m. Prahy, Dopravní podnik metro,“ píše se v kolaudačním dokumentu z roku 1995. Pražský magistrát se v nynějším sporu nedokázal rozhodnout. Ministerstvo zemědělství proto z pozice nadřízeného správního orgánu loni vyzvalo pražské úředníky, aby podali na soud žalobu o určení vlastnictví. Hodnota podzemního vodního díla se pohybuje v řádu miliard korun.

Ministerstvo zemědělství z pozice nadřízeného správního orgánu loni vyzvalo pražské úředníky, aby podali na soud žalobu o určení vlastnictví. Hodnota podzemního vodního díla se pohybuje v řádu miliard korun.

Když se 13. prosince 2017 sešla na radnici pracovní skupina k řešení situace, na jednání dorazil i elitní soudní znalec na vodohospodářské stavby Martin Jakoubek. „Tato stavba má obrovskou hodnotu, odhadem 1,5 miliardy korun. Její realizace by se v dnešní době velmi těžko prosazovala. Při stavbě tohoto díla bylo nutné překonat mimořádně složité inženýrsko-geologické podmínky,“ uvedl Jakoubek. Specialista na vodohospodářské stavby přítomné varoval, že výstavba by mohla vodní dílo narušit.

Takové nebezpečí zástupci CWI Smíchov popírají, pražské radnici zároveň nabízejí bezplatné přenechání části pozemků nad vodním dílem. „Došlo by k převodu i s pod nimi umístěnými vodními díly (primárně jímacími vrty),“ informoval developer dozorčí radu pražského dopravního podniku koncem loňského roku. Nabídka však má háček – podzemní stavba je rozsáhlejší a leží pod větším množstvím pozemků, než které CWI Smíchov Praze nabízí. Vedle vrtů, jimiž lze vodu dostat na povrch, jsou součástí díla důležité štoly a šachty.

Tlak na odejmutí stavební uzávěry

„Nelze oddělovat objekt vrtů, jako jsou jímací části díla, od ostatních částí – železobetonových konstrukcí, štolového systému a gravitačního zásobníku. Toto vodní dílo tvoří jeden celek a je nedělitelné. V daném místě je vyhlášena stavební uzávěra, a to proto, že tam tento podzemní objekt – vodní dílo pro zásobování metra – existuje,“ namítá znalec. Podle něho je vodní dílo součástí systému metra, které je nutné maximálně zabezpečit.

Na pozemcích leží stavební uzávěra, kterou mohou odblokovat jedině radní. Právě kvůli odejmutí uzávěry tlačí CWI Smíchov na radnici a dopravní podnik, aby tak učinily.

„Pokud dopravní podnik považuje toto vodní dílo za součást metra, je bez pochyby, že zde musí být vypořádáno i ochranné pásmo metra,“ uvedl Jakoubek. Jeho slova potvrzuje i vedoucí služby ochranného systému metra dopravního podniku Petr Kysilko, který si neumí představit, že by se k „podzemnímu pokladu“ nepřistupovalo jako k jednomu dílu.

„Dopravní podnik chápe gravitační přivaděč, jímací vrty, ale i základní technické centrum na Smíchově jako jednu stavbu vodního díla. Takto to bylo kolaudováno,“ uvedl Kysilko v červnu 2017 na jednání pracovní komise, která se k projektu CWI Smíchov v uplynulých letech scházela. Investor chce na pozemcích vybudovat rozsáhlý komplex bytů a kanceláří, stavět však zatím nemůže.

Na pozemcích leží stavební uzávěra, kterou mohou odblokovat jedině radní. Právě kvůli odejmutí uzávěry tlačí CWI Smíchov na radnici a dopravní podnik, aby tak učinily. „Pochopitelně je nutné, aby vodní zdroj a veřejné zájmy byly ochráněny. Těch otázek je mnoho. Nevíme, komu vodní dílo patří. Nevíme také, jak zajistit jeho ochranu. Pak jsou tu otázky z hlediska územního řízení, tedy co v dané oblasti může stát a jak to může vypadat. To vše je nutné vyřešit a zodpovědět,“ slíbil Hřib v nedávném rozhovoru pro LN.

Podzemní vodní dílo

  • Pozemky vlastněné developerskou společností CWI Smíchov se nacházejí na pražském Smíchově poblíž nádraží a ostrova Císařská louka. Na místě má vzniknout vícefunkční centrum.
  • Projekt má být součástí revitalizace a rozšíření Nádražní ulice. K dispozici má být 451 bytů a k tomu 23 230 metrů čtverečných pro kanceláře.
  • Pod pozemky se nachází rozsáhlé vodní dílo, sloužící k jímání vody, její akumulaci a zásobování některých stanic metra na lince B. Vodu lze upravit na pitnou. V případě nouze může zásobovat minimálně po dobu deseti dnů 600 tisíc obyvatel.
  • Vzhledem k bezpečnostnímu významu jde o utajené vodní dílo, které není ani zakresleno v katastru. Vzniklo v osmdesátých letech při výstavbě metra B.
  • Z obchodního rejstříku není jasné, komu všemu firma CWI Smíchov patří.
  • Polovinu akcií vlastní pražská společnost Galleta právníka Josefa Březiny, jež vystupuje za developera.
  • Pět procent drží podnikatel Karel Kopp a zbylý 45procentní balík vlastní neprůhledná londýnská firma City West Investors Ltd.
  • Minimálně na úrovni spolupráce je s CWI Smíchov spojený bývalý šéf ČEZ Martin Roman.

Počet příspěvků: 4, poslední 25.2.2019 04:57 Zobrazuji posledních 4 příspěvků.