Bývalý šéf hnutí STAN Martin Půta: Korupčník, nebo oběť?

Oblíbený liberecký hejtman Martin Půta v rozhovoru popisuje pozadí zakázky na rekonstrukce kostela svaté Máří Magdalény v Liberci za 65 milionů korun, v níž stopy míří k centrále Metrostavu.

Liberecký hejtman Martin Půta. foto: Ota Bartovský, MAFRA

Liberecký hejtman Martin Půta.

Podle obvinění měl Martin Půta zařídit, aby pokračoval rizikový projekt rekonstrukce kostela svaté Máří Magdalény za 65 milionů korun. V zakázce měl lobbovat za zájmy stavebních společností. Ty se obávaly, že dotační úřad ROP Severovýchod zakázku utne. V čele ROP stál právě Půta.

Policie hejtmana podezřívá, že do projektu protlačil svého člověka Jaromíra Dolanského, který měl podle obvinění sloužit jako „kasírtaška“. Dolanský skutečně stavebníkům vyfakturoval 30 tisíc korun za práci na projektu a dostal je. Podle šetření policie se však Dolanský na přestavbě kostela nikdy nepodílel.

Detektivové zdokumentovali schůzky mezi Půtou a manažery Metrostavu, na nichž byla o projektu řeč. Opírají se i o přepisy telefonních rozhovorů stavebníků, z nichž má vyplývat, že tuto snahu nevyvíjel Půta nezištně. Při bytových prohlídkách v Metrostavu a u Jaroslava Stuchlíka ze společnosti Gepo se navíc už v dubnu našly tabulky s rozepsanými „nestandardními“ náklady. Celkem mělo být vyplaceno přes jedenáct milionů devíti lidem.

„Úplatky si někdo vymyslel“

Liberecký hejtman Martin Půta.

Konkrétní důkaz, že by úplatek Půta přijal či že by o nekalém financování věděl, však v obvinění chybí. Pro ČESKOU POZICI Půta uvedl, že za kauzou může být i snaha manažerů zastřít pravé využití částek uvedených v nalezených tabulkách.

ČESKÁ POZICE: Proč jste se scházel na pumpách s manažery Metrostavu?

PŮTA: Protože jsem blbec. Co k tomu mohu říci. Znám se s nimi od roku 2009. Vyhráli výběrové řízení na rekonstrukci historického centra v Hrádku nad Nisou. Při povodních 2010 byl Metrostav jednou z firem, která nám masivně pomáhala. Po tom u mě získal pan Petráň (manažer stavební firmy Metrostav – pozn. red.) důvěru, která se dnes ukazuje jako poměrně neoprávněná.

ČESKÁ POZICE: A proč ty schůzky na pumpě v Liberci?

„Potkávat se na pumpě, uznávám, není dobrý nápad...“

PŮTA: Potkávat se na pumpě, uznávám, není dobrý nápad. Měl jsem to cestou do práce. V Liberci je dopravní situace po ránu podobná té pražské. Scházel jsem se na místě, kde jsou dvě kamery, takže to bylo nakonec veřejnější místo než kancelář hejtmana. Směrem navenek, ale schůzka na pumpě není vhodná úřadu hejtmana.

ČESKÁ POZICE: Proč jste se za každou cenu snažil vyjít vstříc vysoce rizikovému projektu rekonstrukce kostela sv. Magdalény?

PŮTA: Racionální důvody jsou ty, že v integrovaném plánu rozvoje města byl jedním z ukazatelů počet obnovených starých průmyslových zón. Reálně tam ale příliš zón k revitalizaci nebylo. Iracionálnější argument je, že ten kostel byl v šíleném stavu. Říkal jsem si, že pokud v tom projektu bude vše v pořádku, tak výsledkem bude to, že se opraví.

ČESKÁ POZICE: Ten projekt ale úplně v pořádku nebyl, když na straně příjemce dotace byl například pan Zeronik z Gepo obviněný z korupce...

„Vznikl klasický spor, kdy naši právníci si nebyli jistí, co máme dělat. Hledala se cesta, jak nedostat do problému lidi, kteří o projektu budou rozhodovat.“

PŮTA: To je pravda. V první fázi jsme ho proto chtěli ukončit. Gepo si ale lidi ve statutárních orgánech vyměnilo. Měli jsme dopis od bývalého předsedy správní rady, že chtějí od projektu odstoupit. Nebylo tam ale, že odstupují. Nové vedení napsalo, že od smlouvy odstoupit nechtějí.

Vznikl klasický spor, kdy naši právníci si nebyli jistí, co máme dělat. Hledala se cesta, jak nedostat do problému lidi, kteří o projektu budou rozhodovat. Kdyby se druhá strana domnívala, že jsme smlouvu vypověděli neoprávněně, mohli by se totiž s ROP Severovýchod soudit. Neexistovalo jasné stanovisko, jestli v tom pokračovat, či ne.

ČESKÁ POZICE: K čemu jste se přiklonili?

PŮTA: Dospěli jsme k závěru, že pokud se změní financování projektu tak, že peníze by do projektu přišly až na jeho konci, tak to schválíme. Byl jsem překvapen, že do toho Metrostav vůbec šel. Celé to financoval ze svého. Obecně prospěšná společnost Gepo neměla šanci to financovat z ničeho jiného než z dodavatelského úvěru.

ČESKÁ POZICE: Můžete říct, kolik tedy bylo na projekt proplaceno z dotací?

PŮTA: Z veřejných peněz tam nešlo nic. Firma Metrostav je asi první stavební společnost v Česku, která má v tuto chvíli kostel. (smích)

ČESKÁ POZICE: Na začátku roku 2013 ale krajský zastupitel Jan Korytář projekt kritizoval. Proč jste ho schválili?

„Pan Korytář kolem toho dlouhodobě vytvářel určitý příběh. Většinu kritiky jsem považoval spíše za součást politického souboje než realitu.“

PŮTA: Připravili jsme návrh na změnu jeho financování. Na jednání ROP Severovýchod vystoupil pan Korytář s tím, že je potřeba zapracovat nějaké podmínky. Shodli jsme se, že to tedy projednáme příště. Všichni si uvědomovali, že v projektu určitá míra rizika je. Pan Korytář kolem toho dlouhodobě vytvářel určitý příběh. Většinu kritiky jsem považoval spíše za součást politického souboje než realitu.

ČESKÁ POZICE: Na následných schůzkách s manažery Metrostavu jste neskrýval rozčarování. Proč?

PŮTA: Říkal jsem jim, že ten Korytář jde po tomto projektu dlouhodobě. Vy mi tvrdíte, že je v pořádku, že garantujete, že to dostavíte, tak se s ním sejděte a zeptejte se ho, co proti tomu má, a přesvědčte ho, že tam žádné úskalí není.

ČESKÁ POZICE: Říkal jste, aby mu něco zaplatili?

PŮTA: Ne, to jsem neříkal. Myslel jsem, aby mu vysvětlili, že jsou slušná firma a že to budou řídit jinak než Zeronik.

ČESKÁ POZICE: Neexistoval nějaký jiný projekt takzvaně v zásobníku, který by mohl spornou rekonstrukci kostela nahradit?

„Tento projekt byl schválen v roce 2011. Vyřadit projekt jen z důvodů obavy, aniž by tam byla jasná pochybení, to ROP nemůže.“

PŮTA: Je to složitější. Projekt byl schválen v rámci integrovaného plánu rozvoje města Liberec. Ten, kdo říká, jaké projekty se budou realizovat, je zastupitelstvo města. ROP Severovýchod je jen administrátor. Tento projekt byl schválen v roce 2011. Vyřadit projekt jen z důvodů obavy, aniž by tam byla jasná pochybení, to ROP nemůže.

ČESKÁ POZICE: Liberec za projektem stál?

PŮTA: Poslali nám písemné vyjádření, že za ním stojí.

ČESKÁ POZICE: V obvinění je zmínka, že po panu Petráňovi z Metrostavu jste prý požadoval půjčku. Bylo to tak?

PŮTA: Nikdy jsem žádné peníze od pana Petráně nepřevzal. Nikdy jsem s ním o žádných penězích a úplatcích či něčem podobném nemluvil. Dobře věděli, že kdyby s tím začali, tak tím naše rozhovory skončí.

ČESKÁ POZICE: Policie získala několik tabulek s částkami, které měly být vyplaceny...

„Přestože mě pobavily ty přezdívky, tak jsem žádné peníze nepřevzal, ani jsem se o nich s nikým nebavil“

PŮTA: Tu tabulku jsem viděl poprvé ve sdělení obvinění. Přestože mě pobavily ty přezdívky, tak jsem žádné peníze nepřevzal, ani jsem se o nich s nikým nebavil. Podle mě je někdo někomu vykazoval jako předané a použil je na něco jiného. Jestli to bylo pro ně samotné, nebo na něco jiného, v tuto chvíli nevím.

ČESKÁ POZICE: V minulosti jste naznačil, že jde o komplot, který na vás připravili jiní obvinění. Kdo konkrétně?

PŮTA: Nemohu mluvit o dalších obviněných. Budu to říkat policii.

ČESKÁ POZICE: V obvinění se rovněž píše, že jste se postaral o svého známého Jaromíra Dolanského...

PŮTA: Známe se z pomoci Haiti a povodní, asi od roku 2008. V jedné chvíli bydlel v šílené díře v Liberci se psy a chodil s tím, jestli bych nevěděl o nějaké práci. Přimlouval jsem se za něj u různých firem.

ČESKÁ POZICE: Sliboval jste, že zařídíte proplacení Magdalény výměnou za zaměstnání pro pana Dolanského?

PŮTA: To naprosto vylučuji.

ČESKÁ POZICE: Věděl jste o chystaném obvinění?

 PŮTA: Z různých zdrojů i od novinářů jsem už v létě slyšel, že chodí lidé, kteří vyprávějí, že v tom případu figuruji a že se připravuje moje obvinění. Na úniky ze spisu si nějací lidé stěžovali na státním zastupitelství i na Generální inspekci bezpečnostních sborů.

Rekonstrukce kostela

Rekonstrukci libereckého kostela svaté Máří Magdalény od roku 2009 provázejí potíže. Přestavbu zchátralé památky za 65 milionů korun má na starost stavební společnost Metrostav. V kostele mělo vyrůst centrum pro neziskový prostor a poradna pro využití geotermální energie.

Kostel svaté Máří Magdalény v Liberci.

  • Dotaci z ROP Severovýchod získala obecně prospěšná společnost Geotermální energie pro občany (Gepo). Předsedou správní rady byl bývalý politik ODS Jiří Zeronik, který byl v roce 2012 pravomocně odsouzen kvůli úplatkářství v jiné kauze.
  • V dubnu 2014 policie kvůli neoprávněnému čerpání dotací na opravu kostela obvinila osm osob. Byli mezi nimi Zeronik, manažeři Metrostavu Jan Petráň a Jaroslav Stuchlík, představitel firmy Developer.cz Petr Jirkův, ale také dva úředníci ROP Severovýchod včetně šéfa jeho liberecké pobočky.
  • 18. listopadu 2014 detektivové protikorupčního útvaru obvinili v souvislosti s projektem hejtmana Martina Půtu a jeho známého Jaromíra Dolanského.
  • Ve zkratce: policie podezřívá Půtu, že do projektu protlačil svého člověka: Jaromíra Dolanského. Ten měl podle obvinění sloužit jako „kasírtaška“. Dolanský skutečně stavebníkům vyfakturoval 30 tisíc korun za práci na projektu a dostal je. Podle šetření policie se však Dolanský na přestavbě kostela nikdy nepodílel. Půta přiznává, že za Dolanského loboval, ale žádné peníze z toho neměl.
  • Do obvinění policisté napsali: „Jaroslav Stuchlík a Jan Petráň na základě předchozí ústní dohody s Petrem Jirkůvem požádali v Liberci Martina Půtu, aby zajistil vlivem svého postavení předsedy Regionální rady ROP Severovýchod schválení trvání smluvního vztahu mezi společností Gepo a ROP Severovýchod tak, aby stavební práce na opravě byly společnosti Metrostav uhrazeny z rozpočtu EU, a to za slíbený úplatek 800 tisíc korun.“
  • Policie při domovních prohlídkách zajistila dokumenty, které mají dokazovat, že kromě Půty mělo být vyplaceno dalších osm osob. Byl mezi nimi i liberecký politik Jan Korytář.

Policie: Stopy míří k centrále Metrostavu

Z obvinění v kauze libereckého hejtmana Martina Půty vyplývá, že manažeři firmy si jeli pro posvěcení „bonusů“ do Prahy.

Středobodem obvinění bývalého šéfa hnutí Starostové a nezávislí Martina Půty z přijetí úplatku je obnova kostela svaté Máří Magdalény v Liberci a přilehlé fary. Klíčovou roli v případu hraje stavební společnost Metrostav, která měla rekonstrukci za 65 milionů korun na starosti.

Jak ČESKÁ POZICE zjistila z policejního obvinění, jehož kopii má redakce k dispozici, o možných úplatcích v této kauze věděli nejen lokální manažeři pobočky stavební firmy v Liberci Jaroslav Stuchlík a Jan Petráň, ale i centrála v Praze.

Odposlechy...

„Musíme se sejít a dát do kupy tu tabulku a jít s ní za Teclem, víš, o jaký mluvím,“ zachytili policisté v odposlechu loni v srpnu hovor Stuchlíka. Jiří Tecl je ekonomickým náměstkem ředitele osmé divize Metrostavu. Na druhé straně telefonu byl tehdy Petr Jirkův ze společnosti Developer.cz, jež organizovala tendr na rekonstrukci. Stuchlík se s Jirkůvem podle obvinění vypravili do Prahy za Teclem počátkem září. Bezprostředně po jednání Jirkův kontaktoval další obviněnou osobu – Terezu Kopalovou ze společnosti Gepo, která byla příjemcem dotace na rekonstrukci kostela.

„Musel jsem odjet do Prahy kvůli těm našim záležitostem na Magdě. Jsem na Metrostavu. Všechno dobrý, u ekonomického náměstka jsme byli... Tam se řešily ty různý bonusy a všechno dopadlo, všechno je potvrzeno na nejvyšších místech,“ řekl v odposleších Jirkův.

Redakce se snažila získat vyjádření ekonomického náměstka Tecla. Místo něj však ČESKÉ POZICI odpověděl mluvčí firmy František Polák: „Celý Metrostav se k tomu v průběhu vyšetřování v žádném případě nebude vyjadřovat. Máme to takto nakázané od právníků.“

... i domovní prohlídky

Jedním z klíčových důkazů jsou kromě odposlechů obviněných i domovní prohlídky v liberecké pobočce Metrostavu a v bydlišti Jirkůva. Našly se při nich dokumenty s rozepsanými částkami, které mají dokazovat, že skupina podnikatelů měla připraveno celkem jedenáct milionů na úplatky.

Detektivové se domnívají, že 800 tisíc korun bylo určeno pro hejtmana Půtu, který je šéfem ROP Severovýchod, z něhož měla být proplacena dotace na rekonstrukci. Dalších 700 tisíc mělo putovat k dalšímu krajskému zastupiteli Janu Korytářovi. Zatímco první politik byl v tabulce označen jako „nejvyšší“, druhý byl překřtěn na „nejčistšího“. „Na listině je pak v levém rohu uvedeno tučným písmem ‚černě napsaná část tabulky předána Teclovi 3. 9. 2013‘,“ uvádí se v obvinění.

Při domovní prohlídce u Stuchlíka počátkem letošního dubna policisté nalezli v sejfu flash disk, který obsahoval tabulku doplněnou o sloupce, které upřesňovaly již vyplacené částky. Půtovi mělo být podle ní předáno 500 tisíc korun.

Schůzky ve skyboxu

Z policejních odposlechů vyplývá, že Půta byl pro manažery Metrostavu a Jirkůva důležitý proto, aby se postaral o bezproblémový průběh financování projektu z peněz EU. Ačkoli ale Metrostav na rekonstrukci vynaložil desítky milionů korun, z eurodotací doposud neviděl ani korunu. Peníze se zasekly kvůli podezření ohledně transparentnosti příjemce – obecně prospěšné společnosti Gepo.

Půta měl zařídit odblokování europeněz, což detektivové vysledovali z jeho schůzek se Stuchlíkem a Petráněm na různých místech včetně čerpací stanice Shell v Liberci, na hokejových zápasech na libereckém stadionu, kde měl Metrostav pronajatý skybox, či na soukromé kulturní akci pořádané touto firmou.

Vyšetřovatelé proto dospěli k jednoznačnému závěru: „Za protiprávní jednání obdržel Martin Půta v přesně nezjištěném období od 8. 1. 2014 do 7. 3. 2014 od Jaroslava Stuchlíka a Jana Petráně finanční částku ve výši 500 000 Kč v hotovosti.“ Zbývající sumu měl Půta dostat až poté, co bude proplacena eurodotace.

Půta obvinění považuje za vykonstruované. Jak řekl v rozhovoru pro ČESKOU POZICI, styků s Metrostavem zpětně lituje, odmítá však, že by kdy přijal v souvislosti s rekonstrukcí peníze. O proplacení dotace se snažil kvůli opravě kostela.