Bude ÚOHS nadále kontrolovat ČSSD?

V červenci se uprázdní křeslo předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Nejpravděpodobněji se jeví opětovná volba současného šéfa ÚOHS Petra Rafaje. Přestože je politickým reprezentantem ČSSD, nikoli odborníkem s hlubokými znalostmi v oblasti správního práva; a přestože jsou jeho dosavadní výsledky tristní.

Petr Rafaj foto: Richard Cortés, Česká pozice

Petr Rafaj

V červenci končí šestileté funkční období předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petru Rafajovi. A vypadá to tak, že tento bývalý poslanec Moravskoslezského kraje za ČSSD (do strany vstoupil v roce 1997 a ve sněmovně seděl od roku 2002) tomuto mocnému úřadu bude šéfovat až do roku 2021. Rafaje totiž prosazuje do čela ÚOHS premiér Bohuslav Sobotka, lidovci na tento návrh nejspíše kývnou a většina ministrů za ANO kandidaturu asi nebude blokovat.

Předsedu antimonopolního úřadu na návrh vlády jmenuje prezident. Je veřejným tajemstvím, že Rafaj nepatří mezi osoby, které by si Miloš Zeman přál v čele ÚOHS. Prezident na nedávném setkání měl údajně sdělit premiérovi, aby Rafaje ani nenavrhoval, takže se můžeme těšit na další střet mezi Zemanem a Sobotkou.

Tristní výsledky Rafaje

Návrh na jmenování Rafaje na dalších šest let s účinností od 9. července premiér předloží vládě už dnes (pondělí, 27. dubna, pozn. red.). Velice zvláštní však je, že v jeho materiálu není sebemenší zdůvodnění, natožpak kompletní analýza, proč by měl tento zasloužilý sociální demokrat stát opět v čele mocné instituce. Že by tým premiéra neměl čas nebo důvod k bilancování a zamyšlení se nad budoucností tohoto úřadu?

Na jedné straně významně navýšil počet úředníků pracujících pro ÚOHS, na straně druhé úspěšnost při řešení kauz vykazuje nevídaně sestupnou tendenci.

Hlavní náplní práce ÚOHS je dozor nad klíčovými oblastmi uplatňováním pravidel hospodářské soutěže, zejména v oblasti takzvaných kartelových dohod a zneužívání dominantního postavení na trhu, a také dozor nad dodržováním pravidel v oblasti zadávání veřejných zakázek. V obou oblastech jsou výsledky ÚOHS v době šéfování Rafaje tristní.

Na jedné straně významně navýšil počet úředníků pracujících pro ÚOHS, na straně druhé úspěšnost při řešení kauz vykazuje nevídaně sestupnou tendenci. Činnost úřadu směřuje spíše k byrokratizaci než k hmatatelným výsledkům. Navíc sílí přesvědčení, že ohnisko dozorové funkce ÚOHS se soustředilo na nepřiměřené detaily různých technických pochybení zadavatelů, která jsou velmi přísně postihována, aniž by ale došlo k zásadnímu posunu tam, kde se masivně porušuje zákon.

Odborník se čekat nedá

Horší je, že za doby jeho šéfování se ÚOHS uzavřel sám do sebe, nekomunikuje s veřejností a dokonce standardním způsobem ani s účastníky řízení. Rafaj v podstatě znemožnil úředníkům jinou než písemnou komunikaci, možná snad s výjimkou několika vlivných lobbistů blízkých jeho mateřské ČSSD.

Jako politický parašutista byl přímo vysazen na pozici předsedy ÚOHS z postu poslance ČSSD. Jak potom vyvracet podezření z vlivu jeho strany na rozhodování této důležité instituce?

Přitom právě historie jmenování Rafaje do čela ÚOHS je prapříčinou všech uvedených problémů, protože předtím, než se ujal funkce, se nikdy vážněji nevěnoval problematice ochrany hospodářské soutěže či veřejných zakázek a dokonce ani širší oblasti správního práva. Jako politický parašutista byl přímo vysazen na pozici předsedy ÚOHS z postu poslance ČSSD. Jak potom vyvracet podezření z vlivu jeho strany na rozhodování této důležité instituce? Jen stěží lze očekávat, že jasný politický reprezentant bude mít zájem řádně a nezávisle prošetřovat veřejné zakázky a zakázané praktiky u subjektů, u nichž existuje podezření z napojení na stranu, která ho do funkce dosadila.

Předsedou úřadu zřejmě opět nebude odborník, který má hluboké znalosti a zkušenosti v oblasti správního práva, ale politický nominant. Jenže za téměř 24 let své existence do čela ÚOHS vždy byl instalován prověřený stranický kádr. Než se úřad stal državou ČSSD, byl po dvě funkční období pašalíkem lidovců.

Šéf ÚOHS má v rukou moc, která dokáže chod každého ministerstva, úřadu či podniku paralyzovat. Tuto moc by neměla mít opět v rukou jedna politická strana, byť i Rafaj se formálně vzdal členství v ČSSD. Tento úřad nemůže být podezírán, že je kladivem na řešení podnikatelských sporů, maskovaných za soutěžní šetření, nebo zbraní, kterou použije jedna strana koalice proti ostatním.

Diskuse neobsahuje žádné příspěvky.