Bude nutné vypisovat tendry na každý chodník za milion?

Od začátku roku 2014 možná budou v režimu zákona o veřejných zakázkách i tendry na stavební práce nad jeden milion korun.

foto: © ČESKÁ POZICE, Alessandro CanuČeská pozice

Rok a něco oslavila novela zákona o veřejných zakázkách, která vstoupila v platnost loni 1. dubna. Jejím cílem bylo zvýšit transparentnost veřejných tendrů, jimiž ročně proteče více než půl bilionu korun. Ministerstvo pro místní rozvoj nyní dokončilo technickou novelu, jež má převážně změkčit opatření, s nimiž platná právní úprava počítala od začátku roku 2014. Hrozí ovšem, že se novela kvůli současné politické situaci „zasekne“ během legislativního procesu, tedy při schvalování v Poslanecké sněmovně nebo v Senátu.

V takovém případě bude od 1. ledna 2014 platit nižší hranice pro veřejné zakázky malého rozsahu u stavebních prací, když limit klesne ze současných třech milionů korun na jeden milion korun. Co by to znamenalo v praxi? Zadavatelé by museli postupovat dle zákona o veřejných zakázkách například i při každé opravě chodníku, pokud za ni zaplatí více než milion korun. Ministerstvo pro místní rozvoj tvrdí, že je stále reálné schválit technickou novelu do konce letošního roku.

Stihne se schválit?

Návrh technické novely zákona o veřejných zakázkách byl dokončen 25. června. Prošel připomínkovým řízením a o materiálu by měla jednat Legislativní rada vlády, poté vláda. Pravděpodobně to bude již kabinet vedený Jiřím Rusnokem. A je otázkou, jak se k materiálu postaví noví ministři. Z vlády zamíří novela do Poslanecké sněmovny a následně do Senátu. První řádné zasedání sněmovny je naplánováno na polovinu září. Právník Daniel Weinhold, který stojí v čele expertní skupiny Platformy pro transparentní veřejné zakázky, říká, že pokud by se návrh technické novely nepodařilo dotáhnout do podoby vládního návrhu, je možné, že ho některý z poslanců předloží jako poslaneckou iniciativu.  

Ještě před pádem Nečasovy vlády se hovořilo o tom, že zákon, který dostane Poslanecká sněmovna později než v červnu, pravděpodobně již nestihnou schválit současní zákonodárci. MMR, jak tvrdí jeho mluvčí Jana Jabůrková, stále považuje za reálné schválení technické novely do konce roku 2013. „Poslanecká sněmovna rozpuštěna nebyla a není tedy nutné legislativní proces zastavovat či přerušovat,“ dodává Jabůrková s tím, že si resort uvědomuje reálné riziko rozpuštění sněmovny a připravuje se na tuto situaci. „Vzhledem k tomu, že daná situace zatím nenastala, nebudeme sdělovat bližší informace,“ říká mluvčí MMR.

Co je v novele

Snížení limitu pro zakázky malého rozsahu na stavební práce na milion korun by byl asi největší problém. Na to poukazuje i právník Daniel Weinhold. Technická novela, pokud bude schválena, umožňuje, aby byla třímilionová hranice zachována. Připomeňme, že s takto stanovenou hranicí se počítalo i v programovém prohlášení Nečasovy vlády ze srpna 2010.  

Další body obsažené v technické novele, jak ji připravilo MMR:

  • Zmírnění pravidla o nutnosti zrušit zadávací řízení, pokud k hodnocení zbývá jediná nabídka. Zadavatel bude muset v prvním kole tendr zrušit, ve druhém ale za splnění určitých podmínek již nikoliv.
  • Odložení účinnosti některých ustanovení (vzdělávání, oponentní posudky, seznam hodnotitelů), u nichž není v současné době zajištěno jejich financování.
  • Zrušení povinnosti podávat předběžné oznámení u znovu zahajovaného zadávacího řízení.
  • Elektronizace přezkumného řízení.
  • Uveřejňování smluv u dílčích zakázek rámcové smlouvy nad 500 tisíc korun.
Menšinové názory

Ne všichni se na problematiku limitu pro zakázky malého rozsahu na stavební práce dívají stejně jako MMR. Jsou ale v menšině. Vicepremiérka v demisi a koordinátorka boje proti korupci Karolína Peake v připomínkách k technické novele požaduje, aby se limity snížily od začátku příštího roku tak, jak předpokládá dnes platná norma, tedy na milion korun. Naopak Svaz měst a obcí a ministerstvo životního prostředí prosazují, aby byly limity vráceny na úroveň před loňskou novelou zákona o veřejných zakázkách. Ty byly u stavebních prací stanoveny na šest milionů korun.

MMR svůj postoj k limitům vysvětluje v důvodové zprávě, kterou resort předkládá spolu s návrhem technické novely. „Zvýšení limitů nad rámec současných hodnot bylo vyhodnoceno jako neefektivní, neboť by v konečném důsledku znamenalo pouze zvýšení administrativní zátěže a zvýšení nákladů souvisejících s realizací zadávacích řízení. Současná hodnota limitů je tedy dostačující a lze konstatovat, že v současné době již neexistuje důvod ji dále snižovat, neboť vzhledem k dalším souvisejícím nákladům zadavatelů by se nejednalo o úsporné opatření,“ konstatuje MMR.

Při zadávání zakázek malého rozsahu nejsou zadavatelé nuceni postupovat v režimu zákona o veřejných zakázkáchPokud vypisují zadavatelé řízení dle zákona o veřejných zakázkách, mají povinnost zveřejnit písemnou zprávu, která obsahuje základní informace o veřejné zakázce a podaných nabídkách. Veřejní zadavatelé musejí navíc zveřejnit i celé znění smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku, a to včetně všech jejích změn a dodatků, informace o výši skutečně uhrazené ceny a seznam subdodavatelů, kteří inkasují více než deset procent ceny. Při zadávání zakázek malého rozsahu nejsou zadavatelé nuceni postupovat v režimu zákona o veřejných zakázkách. Musejí ale dodržovat princip transparentnosti, nediskriminace a rovného zacházení.  

Ze statistik MMR vyplývá, že snížením limitu na zakázky malého rozsahu na stavební práce na jeden milion korun by se režim stanovený zákonem o veřejných zakázkách nově týkal zhruba 11,5 tisíce zakázek. Pro srovnání uveďme, že loni bylo zadáno 10 662 veřejných zakázek.

Zadavatelům by však snížením limitu na zakázky malého rozsahu nepřibyla jen administrativa. Všechny tyto tendry budou nově spadat do působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ÚOHS, což v praxi znamená i potenciální průtahy spojené s možností odvolání. Rovněž pro ÚOHS by to znamenalo enormní nápor a tedy i prodloužení lhůt, kdy se úřad k podáním vyjádří.

Zákonu o veřejných zakázkách jsme se věnovali v sérii článků, mimo jiné:

Počet příspěvků: 3, poslední 9.7.2013 09:34 Zobrazuji posledních 3 příspěvků.