Brusel krotí ratingové agentury

Evropští politici nabyli dojmu, že agentury mohou za světovou recesi i problémy silně zadlužených evropských států. A chystají pomstu.

foto: © ČESKÁ POZICE, Richard Cortés, iPhoneČeská pozice

Motto: „Ještě nikdy v dějinách finančního světa nezpůsobilo tak málo lidí takovou škodu tolika lidem.“

Tato parafráze citátu bývalého britského státníka Winstona Churchilla, který také býval nešťastným ministrem financí, shrnuje názor na ratingové agentury ze strany bruselské úřadovny komisaře pro vnitřní trh a služby Michela Barniera.

Francouzský eurokomisař a jeho úředníci obviňují trojici velkých ratingových agentur – Moody’s, Standard and Poor’s a Fitch Ratings –, že jsou spoluodpovědné za většinu současných ekonomických a finančních potíží světa i Evropy.

A čas odplaty nastane v úterý 15. listopadu, kdy Barnier prozradí dalekosáhlý návrh, jehož cílem je zbavit Evropu a svět závislosti na využívání posudků ratingových agentur a na jejich podřízení většímu množství pravidel a vystavení soutěži. 

Barnierův seznam obvinění ratingových agentur má tyto body:

  • Nerozpoznaly světovou hospodářskou krizi v roce 2008 a nevarovaly před ní.
  • Podnítily krizi tím, že vysoce hodnotily emise akcií a potom finanční instituce zatížené nekvalitními americkými hypotečními produkty. Konkrétně se jim klade na vinu, že dávaly dobré hodnocení investiční bance Lehman Brothers vpředvečer jejího zhroucení.
  • V poslední době rozzuřily evropské politiky a Evropskou komisi svou zřetelně vnímanou úlohou při zhoršení současné krize zadlužených zemí.
Držet na uzdě

„Lze si položit vážnou otázku o úloze, jakou hrály v krizi, která postihuje určité země v eurozóně,“ prohlásil Barnier. „Na jedné straně je možné se ptát, zda zohledňují snahy těchto zemí řešit jejich finanční situaci, omezit veřejné výdaje a provést strukturální reformy. Na druhé straně je možné se ptát, zda berou v úvahu existenci evropské solidarity založené na značných finančních prostředcích. Tato solidarita se projevuje měsíc co měsíc v podobě půjček, ale agentury si zřejmě myslí, že tyto země nepatří do Evropské hospodářské a měnové unie,“ postěžoval si Barnier.

Vzhledem k váhání hlavního pokladníka EU, totiž Německa, sahat každý měsíc do kapsy a k pochybnostem o hloubce evropské solidarity jsou Barnierovy námitky možná trochu přehnané, ale jeho návrh dalekosáhlých opatření, aby se ratingové agentury držely na uzdě, si zřejmě nebude brát servítky.

Komisař Barnier požaduje, aby se omezila institucionální poptávka po hodnocení ratingových agenturBezprostředně po předcházejícím souboru pravidel pro ratingové agentury, který nabyl účinnosti už v prosinci 2010, se v novém kole návrhů pravicového Francouze požaduje, aby se omezila institucionální poptávka po hodnocení ratingových agentur, kdekoli je to možné, dále aby se finanční společnosti vybízely k většímu počtu vlastních hodnocení a aby se v případě nutnosti zvýšil dohled regulátorů. Mělo by se podněcovat větší soutěžení s trojicí velkých agentur, snad tak, že se budou podporovat sítě malých ratingových agentur nebo se společnosti usilující o hodnocení budou vyzývat ke zveřejňování většího množství informací, aby úloha ratingového hodnocení neměla tak zásadní význam.

„V legislativě jsme dali ratingovému hodnocení bezmála institucionální postavení, které je příliš výrazné nebo silné,“ sdělila ČESKÉ POZICI Chantal Hughesová, mluvčí komisaře Barniera. Dodala, že agentury by měly dál existovat a „poskytovat prvotřídní informace“.

Ukončit důvěrný vztah

Jednou z hlavních výtek vůči agenturám je těsný a důvěrný vztah ke společnostem nebo institucím, jimž poskytují služby. Agenturám obvykle platí právě tyto instituce a společnosti a, jak se tvrdí v obvinění, agentury by mohly záměrně překrucovat svá konečná hodnocení, aby se zalíbily svým zákazníkům a udržely si proud zakázek a odměn v budoucnosti.

Aby tento důvěrný vztah skončil a podpořilo se soutěžení, Barnierovi bruselští úředníci uvažují o zavedení požadavku, aby se ratingové agentury postupně střídaly potom, co budou sloužit témuž zákazníkovi po určité časové období nebo pro určité emise akcií. Mluvčí Hughesová vysvětlila, že konečné rozhodnutí o formulaci této radikální změny u ratingových agentur musí být ještě dojednáno.

Agentury by mohly mít i občanskoprávní odpovědnost v případě hrubého profesního pochybení nebo zanedbáníV předstihu před úterním návrhem se vášnivě diskutuje ještě o dalším nápadu, který by změnil pravidla hry: zavedení občanskoprávní odpovědnosti ratingových agentur v případě hrubého profesního pochybení nebo zanedbání. Zkrátka a dobře, na agentury by bylo možné podávat žaloby za jejich nejhorší chyby.

V současnosti jsou pravidla hry týkající se takové občanskoprávní odpovědnosti v evropských zemích nejasná a ratingové agentury obvykle argumentují tím, že jen nabízejí názor, který je možné přijmout, nebo ne, anebo že nenabízejí takový druh služeb, jaké poskytuje profesionální investiční služba nebo manažer portfolia.

Nestřílejte posla špatných zpráv

Větší dozor nad ratingovými agenturami by měl mít podobu silnějšího postavení celoevropského regulátora, Evropského úřadu pro cenné papíry a trhy (ESMA). Myšlenka, která v jedné fázi zazněla v Bruselu, totiž aby se podpořil rozvoj evropské ratingové agentury nebo aby národní centrální banky prováděly víc samostatného vlastního ratingového hodnocení, zřejmě v této fázi padla. Neočekává se, že by se objevila v úterním návrhu.

„Mám dojem, že od toho možná ustoupili,“ poznamenal Martin O’ Donovan, zástupce ředitele pro strategické a technické otázky v britské Asociaci korporátních treasury manažerů (ACT), kteří jsou často jedněmi z hlavních uživatelů služeb ratingových agentur. Asociace patří mezi největší obhájce současného stavu.

Základním sdělením ACT je to, že poslední kroky Evropské komise vůči ratingovým agenturám by mohly nakonec víc problémů způsobit než vyřešit, a mohlo by to dopadnout tak, že by rozhodující finanční pracovníci dostávali horší informace než dřív. Komise, jak se zjevně argumentuje, se snaží zastřelit posla, který přináší špatné zprávy.

Kdo vlastní ratingové agentury?

  • Standard & Poor’s

100 % McGraw-Hill Companies – Americká mediální skupina, která se orientuje na finanční trhy a odbornou literaturu.

  • Moody’s

12,5 % Berkshire Hathaway – Americký holding s aktivitami v pojišťovnictví, výrobě oděvů, stavebních materiálů, energetice, maloobchodu, velkoobchodu či dopravě. Jeho zakladatelem je investor Warren Buffett a největšími akcionáři jsou kromě jeho samotného Nadace Billa a Melindy Gatesových.

12,4 % Capital World Investors – Americká investiční skupina. Má podíly mimo jiné v největších bankách v USA: Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs.

6,0 % T.Rowe Price – Americká investiční skupina, která provozuje zejména podílové a penzijní fondy.

69,1 % ostatní

  • FitchRatings

60 % Fimalac (Francie) – Finanční skupina založená Marcem Ladreit de Lacharrierem, který je i většinovým vlastníkem.

40 % Hearst Corp. – Americká mediální skupina.

Méně spolehlivé informace

I když O’ Donovan z asociace ACT přiznává, že jen tři velké ratingové agentury nepříjemně připomínají nedostatek soutěžení, tvrdí, že v tomto podnikání je obvykle málo hráčů kvůli tomu, že si ratingové agentury musejí vybudovat důvěru a v průběhu času získat interní zkušenosti. Nejde prostě o žádný okamžitý byznys, kde je možné se etablovat ze dne na den a očekávat tvorbu rychlého proudu příjmů.

Postupně se střídající ratingové agentury budou znamenat, že zkušenosti získané jednou agenturou při poznávání finanční situace nějakého klienta přijdou vniveč, když nastane střídáníO’ Donovan varuje, že kontroverzní kroky komise, aby se podpořilo soutěžení a rozbily se důvěrné vztahy s klienty, by se mohly vymstít. Postupně se střídající ratingové agentury budou znamenat, že zkušenosti získané jednou agenturou při poznávání finanční situace nějakého klienta přijdou vniveč, když nastane střídání. Horší je to, jak tvrdí, že práce by se mohl ujmout někdo téměř neznámý nebo nedůvěryhodný. „Když budete střídat ratingové agentury, budete dostávat méně spolehlivé informace, budete dostávat horší výsledky,“ dodal. Společnosti snažící se získat ratingové hodnocení většinou prostě nechtějí být obleženy desítkami společností soutěžících o poskytnutí služby, prohlašuje O’ Donovan.

Myšlenka komise týkající se občanskoprávní odpovědnosti bude existující ratingové agentury jen nutit, aby se snažily získat drahé pojistné krytí proti možným nárokům a klást větší překážky novým ratingovým firmám, dodává. Horší je to, říká O’ Donovan, že tím se zásadně změní úloha ratingových agentur, z nichž místo prostých poskytovatelů finančních názorů budou jakési pojišťovny zabývající se úvěrovým poradenstvím.

Správné načasování

Starosti mu také působí další aspekty pozornosti, kterou komise věnuje ratingovým agenturám, zvláště načasování vydání ratingu. Jednou z výtek zaznívajících z Bruselu, spjatou zvláště s poslední vlnou ratingů, které zaplavily zadlužené evropské země, je to, že vzhledem k tomu, že ratingy jsou relativně zřídkavé, tak přispívají k volatilitě trhu.

Stálejší proud hodnocení by podle nich pomohl věci uklidnit. Ratingy by také mohly být načasovány tak, aby vycházely po uzavření trhů, což by pomohlo vyhnout se stádní, okamžité reakci typické pro tato obchodní místa nebo jejich úplnému zablokování v případě určitých mimořádných okolností.

Ačkoli načasování ratingových hodnocení po uzavření trhů by mohlo mít smysl, jiné zásahy zavánějí státní intervencí, což by mohlo trh spíše vyplašit než uklidnit, varuje O’ Donovan. „Jedna věc by se neměla dovolit, totiž aby se tutlaly informace. Něco takového prostě nejde,“ prohlásil. „Kdyby se to dovolilo, naznačovalo by to, že se stalo něco nebezpečného a hrozivého,“ dodal.

Názory na křížové tažení Evropské komise proti ratingovým agenturám jsou rozdělenéZávěrečný verdikt o tom, o čem se předpokládá, že bude dalekosáhlým návrhem komise, který by mohl dosti změnit způsob práce agentur jednou provždy, nakonec přijde od vlád EU a Evropského parlamentu. V tomto ohledu se zdá, že názory na křížové tažení komise proti ratingovým agenturám jsou rozdělené. „V členských státech budou existovat smíšená stanoviska, některá budou tohle všechno podporovat, některá ne. Ale existuje rozšířený názor, že je třeba něco dělat,“ uvedla Barnierova mluvčí Hughesová.

O’ Donovan souhlasí, že Barnierův tým tvrdě prosazuje změny a že některé časem nastanou. „Očekávám, že se hodně z toho rozdrobí,“ řekl. „Lidé si uvědomí, že to není schůdné.“