Brusel dočasně stopnul proplácení dotací

Pokud Česká republika do června neodstraní zásadní výtky Evropské komise, přijde o stovky miliard ze strukturálních fondů.

Evropská komise Česku dočasně zastaví peníze z evropských strukturálních fondů. Bruselští úředníci tento týden oznámili, že nebudou proplácet žádosti o platby ze dvou unijních fondů - z Evropského fondu pro regionální a rozvoj (ERDF) a z Kohezního fondu (CF). A to minimálně do konce června; do té doby Evropská komise očekává, že se Češi pokusí odstranit nejvážnější výtky unie. Tuto informaci potvrdil e-mail ředitelky Národního fondu ministerstva financí Veroniky Ondráčkové, který má ČESKÁ POZICE k dispozici.

Ondráčková českým úředníkům, kteří odpovídají za čerpání evropských peněz, napsala: „Dovoluji si Vás informovat, že PCO (Platební a certifikační orgán, tedy ministerstvo financí – pozn. red.) nebude do tohoto termínu předkládat Evropské komisi žádosti o platbu za Operační programy ERDF a CF. Pokud by tak PCO učinil, dojde ze strany EK k přerušení platební lhůty.“ Dopis z Bruselu o zastavení procesu, takzvaný warning letter, s požadavkem na nepředkládání žádostí o platbu, by měl podle Ondráčkové do Česka dorazit týden.

V praxi to znamená, že ministerstvo financí nemůže minimálně do léta žádat o proplacení evropských projektů za stovky miliard. Finanční výpadek v nespecifikované výši bude muset kompenzovat státní rozpočet. 

Češi euroúředníky nepřesvědčili

Čeští vyjednávači nedokázali evropské úřady přesvědčit, že administrujeme dotace řádně. Náměstek ministra financí Miroslav Matej a náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun, kteří byli minulý pátek v Bruselu „žehlit“ české průšvihy, si vyslechli tvrdou kritiku. Unie České republice vytýká zejména chybně nastavený systém auditů evropských projektů, nedostatečné kontroly a častou fluktuaci úředníků, kteří mají čerpání na starosti.

Ministerstvo financí proto sepsalo instrukce pro české úředníky, jak dál postupovat, aby se tok peněz z Bruselu obnovil. „Jednou z podmínek (opětovného proplácení – pozn. red.) je zkvalitnění řídících kontrol, které musí zabránit opakování auditních nálezů - zejména v oblasti veřejných zakázek a výběru projektů,“ uvádí se v emailu ředitelky Ondráčkové.

Skutečnost, že Česko bude mít potíže s evropskými dotacemi, připustil i premiér Petr Nečas. Již minulý týden telefonoval s eurokomisařem pro regionální politiku Johannesem Hahnem, jenž má koncem března Česko navštívit. Hahn Nečasovi řekl, že má vážné výhrady k systému auditů.  

Za metodiku autditů odpovídá ministr financí Miroslav Kalousek, jenž se kritickým výtkám z Bruselu brání. Brusel podle Kalouska mění pravidla během hry a požaduje v systému auditů změny, ačkoli s jeho nastavením původně souhlasil.

Kdyby se naplnil nejčernější scénář a Češi chyby při čerpání dotací neodstranili, příliv unijních miliard do ekonomiky by se zastavil. V rozpočtovém období 2007 až 2013 Česko může čerpat přibližně 790 miliard korun. Přitom jsme zatím z Bruselu získali pouze 130 miliard.