Bouře veterinářů v Brně: Je snad stovka študáků jen naočkovaná hrstka?

Část nespokojených studentů Veterinární a farmaceutické univerzity protestovala. Za oblíbeného učitele a proti údajnému strachu na škole.

Protestního průvodu centrem Brna se účastnilo k areálu VFU dle odhadů asi 80 až 100 lidí. foto: © archiv ČESKÉ POZICEČeská pozice

Protestního průvodu centrem Brna se účastnilo k areálu VFU dle odhadů asi 80 až 100 lidí.

Po bezprecedentní e-mailové výhružce „uříznutí hadí (míněno děkanovy) hlavy“, o čemž ČESKÁ POZICE informovala tento týden, zažila Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně (VFU) další zvláštní příhodu. Šlo o protestní pochod studentů proti vedení fakulty veterinárního lékařství, na podporu oblíbeného pedagoga a proti údajně vynuceným odchodům řady jiných učitelů. I v tomto průvodu hrála roli zvířata; respektive jejich masky.

Brnem ve středu prošli budoucí veterináři skrytí ve škraboškách koček, myší nebo i medvědů. A v čele pak nesli transparent se sloganem „Nechceme studovat ve strachu na VFU“. Proč se čeští (i zahraniční) vysokoškoláci bojí v červnu 2013 ukázat svou identitu? Byli by snad za kritické vyjádření svou školou postihováni? Bůh ví. Ale jisté je, že část študáků si to opravdu a vážně myslí, což prokázali nejen zakrytou tváří.

Proč se čeští (i zahraniční) vysokoškoláci bojí v červnu 2013 ukázat svou identitu?„Kdo chtěl, mohl být zahalený, přesto se všichni báli říct cokoliv ostřejšího na konto vedení. Když se zkusilo zvolat něco kritického k děkanovi Aloisu Nečasovi, tak se ozývalo pouze: ,To není dobrý nápad, do toho nejdeme.‘ Sice bylo pár zajímavých transparentů – třeba ,Nejsme ovce, abychom se nechali naočkovat‘ či ,Nečas vyhnal čest, lásku a pravdu‘, ale všichni se báli zvolávat něco hlasitě,“ řekli ČESKÉ POZICI zástupci iniciativních studentů.

Podle tří na sobě nezávislých zdrojů se happeningu účastnilo asi osmdesát až sto lidí, kteří se stavěli za někdejšího děkana školy a nynějšího předsedu akademického senátu Leoše Pavlatu, jenž profesoru Nečasovi napsal v dubnu i dopis, ať už jej přestane vystavovat šikaně a bossingu. V srpnu by měl Pavlata nejspíše na škole skončit (podobně jako tomu bylo již dříve u některých dalších kolegů: docenta Vlašína, doktorů Kohouta či Jana, jejichž jména se rovněž objevila na cedulích). Volala se hesla typu „Pavlatu nám neberte“, „Býky, krávy, telata, nejlíp umí Pavlata“, „Neumlčíte nás vatou, my stojíme za Pavlatou“.

Děkan: Snaha o vytváření strachu a hysterie

Nátlak a výhrůžky dle děkana Nečase na akademickou půdu nepatříCo takové akci říká sám děkan Nečas? „Na naší univerzitě studuje zhruba 3200 studentů (na Fakultě veterinárního lékařství VFU je to kolem tisícovky – poznámka redakce). K samotné demonstraci mohu pouze uvést, že respektuji právo každého studenta i učitele naší fakulty vyjádřit svobodně svůj názor. Vždy jsem byl otevřen jakékoli diskusi o situaci na naší fakultě a její budoucnosti. Součástí svobody vyjadřování jistě může být i demonstrace, pokládám ji však za naprosto zbytečnou, neboť postrádá jakýkoli smysl,“ řekl ČESKÉ POZICI děkan Alois Nečas, který na děkanátu vystřídal právě Pavlatu.

„Výzvu k zakrývání obličejů lze na jednu stranu chápat jako recesistickou akci příznivců jednoho vyučujícího, na stranu druhou ji bohužel musím vnímat i jako součást snahy o vytváření atmosféry strachu a hysterie, jež pak může vyústit v takové excesy, jakými bylo vyhrožování mé osobě uříznutím hlavy,“ doplnil děkan ke kauze izraelského studenta, jenž v březnu zasílal e-maily, v nichž vyhrožoval odhalením „pravé Nečasovy tváře“.

Nátlak a výhrůžky dle děkana na akademickou půdu nepatří. „Na podobný způsob komunikace nemohu přistoupit. Chtěl bych proto účastníky vyzvat: pojďme diskutovat, klást na stůl argumenty a fakta. Jedině tak lze každou situaci vyjasnit a důstojně zvládnout. Jakýkoli jiný postup kazí dobrou pověst naší fakulty, a to mě strašně mrzí,“ řekl Nečas. Podle několika zástupců profesorského sboru, jako třeba profesora Jiřího Smoly či Jaroslava Hanáka, jde jen o malou „naočkovanou hrstku studentů“, jak se již dříve vyjádřili.

Podpořený učitel: Snad nikoho nepostihnou

Nicméně v průvodu nebyli jen študáci. Podle informací ČESKÉ POZICE se přišel podívat i další z celkem tří děkanů VFU, šéf farmaceutické fakulty Milan Žemlička. „Ano, byl jsem tam. Dle mého odhadu přišlo asi sto lidí. Netýká se to sice přímo naší fakulty, ale šest let jsem předsedal akademickému senátu, takže vím, oč jde,“ řekl Žemlička.

Jsou snad  maskované „kočky“ a „myši“ pouze paranoidní, anebo reflektují reálný problém?Podpořený docent Pavlata se akce na svou podporu pochopitelně nezúčastnil. Nicméně iniciativu studentů považuje za výrazný akt odvahy a podpory, které si jako jejich učitel obrovsky váží. „Určitě není jednoduché v napjaté atmosféře univerzity (kde se aktuálně i mediálně vytváří obraz jakéhosi vnitřního soupeření, či dokonce ,boje‘ dvou skupin rozdělené fakulty), takto veřejně projevit svůj postoj v nějaké konkrétní věci a jít demonstrovat,“ sdělil ČESKÉ POZICI docent Pavlata.

Akce prý byla plánována dříve, než si věci všimla média a začala ji prezentovat jako možný „boj“ před nadcházející rektorskou volbou. Průvod byl dle něj především snahou o to, aby na škole mohli zůstat pedagogové, jichž si studenti váží a považují je za kvalitní.

„Nevnímám to jako snahu studentů zapojovat se do ,boje znesvářených akademiků‘, ale jako pokus studentů podpořit konkrétní učitele, a tím bojovat za dobrou výuku, vždyť proto k nám přišli studovat. Jejich zkušenost z minulosti, kdy za nedobrovolně odcházející pedagogy ,bojovali‘ peticemi a internetovými diskusemi, ale nebyli vyslyšeni, zřejmě vedla k tomu zkusit i jinou, otevřenější formu vyjádření názoru,“ dodává.

Studenti se prý vyslovili za „Veterinu beze strachu“, jak se jmenují webové stránky organizátorů. A jakoby mimochodem Pavlata ještě dodal: „Doufám, že akce nepovede k jakémukoli postihu kohokoli ze zúčastněných ani toho, respektive těch, kteří byli tímto pochodem podporováni.“ Jsou snad  maskované „kočky“ a „myši“ pouze paranoidní, anebo reflektují reálný problém?