Boss z pražské ODS Palounek: Jak se chová správný straník

V prvním větším rozhovoru pro média Ondřej Palounek hovoří o černých duších, situaci v ODS i o své pověsti pražského kmotra.

„Vstoupil jsem do strany v reakci na Sarajevo, které mi přišlo jako velmi nespravedlivé vůči tehdejšímu předsedovi Klausovi. Od té doby jsem ve straně pracoval, podle definice vedení jako žoldnéř, tedy chodil jsem na schůze, dělal volební kampaň, rozdával letáky, lepil plakáty… Jestliže si však na základě toho nezasloužím být členem této strany, tak ve mně sílí rozhodnutí k 31. březnu nezaplatit členské příspěvky.“ foto: © ČESKÁ POZICE, Richard CortésČeská pozice

„Vstoupil jsem do strany v reakci na Sarajevo, které mi přišlo jako velmi nespravedlivé vůči tehdejšímu předsedovi Klausovi. Od té doby jsem ve straně pracoval, podle definice vedení jako žoldnéř, tedy chodil jsem na schůze, dělal volební kampaň, rozdáva

Poslední únorový den rozhodla výkonná rada ODS o zrušení tří problematických oblastí. Mezi nimi se nejvíce pozornosti dostalo ODS Praha 4 – jednak proto, že jde o oblast největší („Čtyřka“ byla největší oblastí v pražském, tedy největším regionu ODS), a jednak proto, že jméno zdejší šedé eminence bylo vedením strany připomínáno nejčastěji.

Jedná se o Ondřeje Palounka (44), kterého šéf pražské ODS a primátor Bohuslav Svoboda – jenž podle Palounka přijel do ODS „na slupce od banánu postrkován Tomášem Hrdličkou“ – přímo jmenoval a šéf strany Petr Nečas na něj narážel jako na „osobu s problematickou minulostí“ (té se bude ČESKÁ POZICE věnovat v příštích dnech). Palounek má podle pražských kuloárů co do činění s každou důležitější událostí nejen v Praze 4. Stranické vedení dlouhodobě iritoval podílem na odstranění Pavla Horálka z postu starosty této městské části a předsedy oblasti, a poslední kapkou bylo jeho podezřelé zvolení předsedou nuselské místní organizace ODS.

Pražský podnikatel a poctivý straník, jak vysvětluje níže, poskytl první větší rozhovor médiím. Pro ČESKOU POZICI se exkluzivně rozpovídal o svém pohledu na události v Praze 4, o proměně svých vztahů s bývalým starostou této městské části Horálkem nebo s primátorem Svobodou, a také o kontroverzní pověsti.

Jak přetočit oblast do standardního módu

ČESKÁ POZICE: Jak interpretujete to, co se stalo ODS v Praze 4?

PALOUNEK: Kruciální otázka asi zní, co jsem šel dělat do těch Nuslí. Ctitelé čistého jazyka nechť prominou, ale nejde to vyjádřit lépe, než že jsem tam šel uklidit ten bordel. Po odchodu Pavla Horálka z předsedy oblasti ztratilo vedení Nuslí (Michal Pilc a spol.) krytí z té nejvyšší oblastní funkce. A samozřejmě ti staří, tradiční členové začínali reptat a žádali nápravu stavu. Stáli jsme před dvěma možnostmi – buď to v zájmu strany diskrétně uklidit, aby to pokud možno neproniklo na veřejnost, nebo nechat staré členy z toho udělat skandál.

ČESKÁ POZICE: O jakém uklízení mluvíte, jaký bordel tam byl?

PALOUNEK: Byli tam lidé, kteří za sebe neplatí příspěvky sami, nedocházejí na schůze a nevěnují se stranické činnosti, nebo, nedej bože, dokonce dostávají za schůze peníze.

ČESKÁ POZICE: Takže říkáte, že tam byly černé duše?

PALOUNEK: To se spolehněte. A tito lidé by byli osloveni s tím, že buď příspěvky zaplatí sami (členské příspěvky v ODS se platí do konce března – pozn. red.), anebo by členství už neprodloužili. Cesta do pekla bývá dlážděna dobrými úmysly – kdo mohl tušit, že intelektuál Bohuslav Svoboda to rozmázne po všech médiích?

ČESKÁ POZICE: Když si teď stěžujete, že to zrušení vaší oblasti ODS nikdo neprobíral předem na regionální radě – vy jste předem na regionální radě probírali, že v Nuslích je problém s černými dušemi, který chcete vyřešit?

PALOUNEK: Měl jsem, na základě informací od starých členů Nuslí, nějaké hrubé ponětí, jaká tam ta situace je. Na základě tohoto hrubého ponětí jsem se domníval, že ta situace půjde vyřešit, přetočit do nějakého standardního módu.

ČESKÁ POZICE: Tedy říkáte, že jste chtěl nuselský problém vyřešit bez větší pozornosti?

PALOUNEK: Samozřejmě, protože straně by nijak neprospělo, kdyby se ta situace veřejně rozebírala, jak dnes můžeme názorně vidět. A až na místě jsem zjistil, že ta situace je neskonale komplikovanější, a rovnou jsem anoncoval vedení Prahy 4, že o tom budu chtít jednat na oblastní radě. Nicméně oblastní rada už se nekonala. Jednalo se velice rychle, tak, aby ta diskuse nebyla.

ČESKÁ POZICE: Dobře, to ale mluvíte o historické situaci, která dnes půjde prokázat jen nějakými interními dokumenty ODS…

PALOUNEK: A shodou okolností je máme tady (Palounek vytahuje složku se zápisy ze schůzí apod.). Pan Horálek s panem Bendou, kteří dnes káží demokracii a morálku, se historie Nuslí nějak účastnili. A je velmi zvláštní, že když si tu nalistuji zápis z místního sněmu dne 26. března 2009, kde se stal předsedou můj předchůdce Michal Pilc – a jen pro pořádek dodávám, že do nuselského sdružení vstupoval také v den, kdy se stal předsedou – tak zde nepřehlédnete, že se stal předsedou za asistence jak pana Horálka, tak pana Bendy. Já jsem byl u toho jednání také, proto si na to celkem dobře vzpomínám.

A jestliže jsem při svém zvolení zaznamenal výtku k tomu, že se volila jednotná kandidátka – tak za přítomnosti obou těchto gentlemanů se opět volila jednotná kandidátka. Jakýsi bloud Martin Mika se tehdy přihlásil s protinávrhem, tedy kroužkovat jednotlivé kandidáty, jak vidíte, hlasování prohrál. A aby toho nebylo málo, na konci zápisu se dočtete, že pan doktor Benda, rozradostněn výsledky, si na témže sněmu nechal dát nominaci do Poslanecké sněmovny, tedy mandát, který zastává dnes. Takže si rád poslechnu další debatu o demokracii od těchto pánů a jejich ochránce, doktora Svobody.

ČESKÁ POZICE: Takže tam byl podle vás stejný problém už v roce 2009. Proč se ale neřešil v roce 2009?

PALOUNEK: To se zeptejte tehdejšího předsedy oblasti pana Horálka, který byl toho přítomen.

ČESKÁ POZICE: Dobře, zeptám…

PALOUNEK: A takhle to tam čtyři roky zvesela běželo. Pavel Horálek byl odvolán z funkce a staří členové, protože už nechtěli pokračovat v tomto systému, žádali nápravu. Dodám jen, že zápis o přijetí mého předchůdce Michala Pilce do nuselské ODS neexistuje, takže technicky vzato tomu sdružení čtyři roky předsedal člověk, u něhož není žádný dokument, že by byl jeho členem. Takhle to tam fungovalo čtyři roky, teď ti členové zavětřili nějaký závan svobody, možnosti, jak přestat být stafáží žoldnéřů, a chtěli nějakou změnu.

ČESKÁ POZICE: Tohle už tedy bude otázka na vaše předchůdce, ale jsou tu stále otázky směrem na vás. Váš nástup do Nuslí přeci nebyl úplně „košer“. Krátce před volbou se řada členů přesunuje z vašeho spořilovského sdružení do sdružení nuselského, řada těch „přeběhlíků“ byla okamžitě jmenována do vedení místního sdružení, jsou tam přestupy chvilku, třeba jen hodinu před volbou, jak na to poukazoval i předseda strany Petr Nečas…

PALOUNEK: Ano, a říkal, že to jsou žoldnéři, kteří se přesunují po Praze 4 tak, jak je zrovna potřeba. Podívejte, první, kdo přestoupil ze Spořilova do Nuslí, byl Pavel Horálek.

ČESKÁ POZICE: Který tam ale tak trochu utíkal před vámi.

PALOUNEK: Proč?

ČESKÁ POZICE: Asi mu s vámi nebylo v jednom sdružení dobře.

PALOUNEK: Proč?

ČESKÁ POZICE: Nemám za to, že byste měli v poslední době nějak skvělé vztahy.

PALOUNEK: A to je důvod utíkat? Vždyť já tam nezastával žádnou funkci. Já jsem ani neměl pravomoc ho tam nějak trápit…

ČESKÁ POZICE: Vraťme se k těm dalším přestupům.

PALOUNEK: Jak jsem už říkal, staří členové z Nuslí chtěli nějakou nápravu a hrozil z toho skandál, tak se dohodli s mými starými členy ze Spořilova, zdali by se ta věc nemohla, v zájmu strany diskrétně, nějak vyřídit. Tuto diskusi vedli, pak mi to oznámili, a já na to řekl, že byť je to malinko rizikové – a skutečně bylo, jak se dnes ukazuje – tak jsem připraven to udělat. A když jsem to oznámil, tak se mě mí kolegové ze Spořilova zeptali, zda by tam mohli jít se mnou. Řekl jsem jim, že s tím nemám problém, ale ať si to v Nuslích vyjednají s místní radou sami.

ČESKÁ POZICE: A k tomu došlo kdy?

PALOUNEK: Zhruba týden před volbou, 31. ledna. A jak se teď na to dívám (Palounek nahlíží do zápisu z místní rady Nusle, která přijímala nové členy ze Spořilova), do jednoho jsou to lidé, které jsem na Spořilov jako předseda přijímal. Takže všichni tito žoldnéři, jak o nich referovalo vedení strany, navštěvovali stranické schůze i tam, kde nemuseli, účastnili se volebních kampaní, rozdávali letáky a věšeli plakáty, účastnili se i dalších stranických akcí. Jestli toto je definice žoldnéře, požádal bych vedení, aby příležitostně, nemusí to být hned, představilo definici nežoldnéře.

ČESKÁ POZICE: Pomiňme ten jeden pejorativní termín. Copak to na vás nepůsobí zvláštně? Budoucí předseda přijde s 10-15 novými členy do místního sdružení, nechá se jimi zvolit, řada z nich se vzápětí stane členy místní rady, tedy vedení této organizace. To přece vypadá jako řízený nábor.

PALOUNEK: Ale celkem v těch Nuslích bylo 65 členů. Pár lidí do nich přišlo i z místního sdružení Lhotka a odsud jsme měli v Nuslích ještě dalších deset žádostí – ale ty už jsme odkázali na budoucnost, protože to už mi skutečně přišlo příliš. Ale na to se ptejme těch jednotlivých členů.

ČESKÁ POZICE: Někteří účastníci té vaší volby hovořili o tom, že neprobíhala zcela tajně, Jan Duňka obcházel delegáty s urnou, nebyl tam prostor pro tajnou úpravu hlasovacích lístků…

„Místní sdružení ODS nedisponují žádnými rozpočty. Čili komfort zasedání je určen tím, na co jsou členové sdružení se schopní na místě složit.“

PALOUNEK: Vím, že to pan Svoboda akcentoval. K tomu lze říct jediné – kdyby pan Svoboda nepřijel do ODS na slupce od banánu postrkován Tomášem Hrdličkou, ale postupoval, jako většina členů ODS, od místní úrovně přes oblast a tak dál, věděl by jednu věc: místní sdružení nedisponují žádnými rozpočty. Čili komfort zasedání je určen tím, na co jsou členové sdružení se schopní na místě složit. Rozumím, že je plivnutím do tváře demokracie, že jsme si pro sněm nepronajali Národní dům na Vinohradech nebo Palác kultury, ale k naší hanbě musím přiznat, že se scházíme v saloncích různých restaurací nebo kaváren.

Ta naše místnost byla poměrně přeplněná, tak jsem řekl, že kdo se nebude chtít prodírat sálem, člen volební komise obejde místnost s urnou. Obě možnosti byly na stole. Na Spořilově jsme to tak dělali celou dobu. Jak pan Horálek, tak pan Benda byli tímto způsobem na Spořilově zvoleni či nominováni, a divné jim to nepřišlo.

ČESKÁ POZICE: Co budete po zrušení ODS Praha 4 dělat? Už víte, do které oblasti vstoupíte?

PALOUNEK: Vstoupil jsem do strany v reakci na Sarajevo, které mi přišlo jako velmi nespravedlivé vůči tehdejšímu předsedovi Klausovi. Od té doby jsem ve straně pracoval, podle definice vedení jako žoldnéř, tedy chodil jsem na schůze, dělal volební kampaň, rozdával letáky, lepil plakáty… Jestliže si však na základě toho nezasloužím být členem této strany, tak ve mně sílí rozhodnutí k 31. březnu nezaplatit členské příspěvky. Bude mě to mrzet, bylo to moje hobby, ale na druhou stranu to pro můj život nebude mít nějaké fatální důsledky.

ČESKÁ POZICE: Ze strany vašich názorových oponentů zaznívalo, že ty procesy v Praze 4 byly podezřelé už nějakou dobu. Mohl byste říct, jaká byla vaše role v odstranění Pavla Horálka z pozice předsedy oblasti a z pozice starosty?

PALOUNEK: Z pozice starosty Prahy 4 téměř žádná, nejsem zastupitel, takže jediné, co mohu dělat, je vést nějakou diskusi…

ČESKÁ POZICE: Nebudete přeci popírat, že váš neformální vliv je výraznější než u řady jiných řadových členů.

PALOUNEK: To asi nebudu, ale není to vliv, který bych si vynucoval lešenářskou trubkou, je to vliv, který dosahuji diskusí a argumenty. Tuhle možnost má každý, i pánové Horálek a Benda. Není moje chyba, že jejich podpora uvnitř naší organizace ODS se před vyházením členů z Prahy 4 pohybovala kolem 15 procent.

ČESKÁ POZICE: A u toho odvolání Horálka z předsedy oblasti?

PALOUNEK: Tam jsem delegátem byl, pro odvolání Pavla Horálka jsem hlasoval a nevím, co víc k tomu říct. Pavel Horálek se zhruba před rokem a půl rozhodl, že se vydá svou cestou. Sdělil mi jasně, že mou podporu už nepotřebuje a já jasně řekl, že to respektuji a beru na vědomí. Když jsme si spolu podávali ruce a loučili se, měl Pavel Horálek podporu 80 procent, kterou si během tři čtvrtě roku přetavil do podpory 15 procent.

ČESKÁ POZICE: Tak vidíte, že váš vliv je v Praze 4 klíčový.

PALOUNEK: Když byl Horálek zvolen 20. března 2006 předsedou, tak jsme to tam horko těžko udělali o dva hlasy. A ano, nadřel jsem se skutečně jako kůň. Upřímně řečeno, protlačit Marka Bendu na kandidátku do sněmovny na Praze 4, to také nebyla úplně jednoduchá věc. To říkám zcela otevřeně.

„Upřímně řečeno, protlačit Marka Bendu na kandidátku do sněmovny na Praze 4, to také nebyla úplně jednoduchá věc.“

ČESKÁ POZICE: Když byla vaše role nikoli nevýznamná v případě prosazení Pavla Horálka na ten post, logicky asi byla stejně významná vaše role i při jeho odstranění, ne?

PALOUNEK: U toho starosty opravdu ne, tam jsem to nebyl schopen ovlivnit. ODS tam navíc vládne v koalici.

ČESKÁ POZICE: Ale bez ODS by to tam nešlo. A navíc ti lidé, na něž máte vliv ve vedení ODS Prahy 4, jsou stále stejní lidé, kteří jsou i ve vedení městské části Praha 4.

PALOUNEK: Tak to přeci bývá často…

ČESKÁ POZICE: Tak když se bavíme o vlivu na nějaké lidi…

PALOUNEK: No a co chcete, abych na to řekl? Prostě Pavel Horálek řekl, že už nechce, abych mu ty hlasy dával dohromady, no tak jsem mu je nedal dohromady. Už to bylo na něm samotném.

ČESKÁ POZICE: Co jste si vlastně udělali?

PALOUNEK: Já si nejsem vědom toho, že bych mu něco zlého páchal, ale možná dospěl k názoru, že už bych mu byl přítěží v jeho politické kariéře… Ale abychom si rozuměli, já se na něj za to přeci nezlobím. Na rozdíl od jiných přišel a férově mi to řekl. A my jsme si podali ruce, řekli jsme OK.

ČESKÁ POZICE: Někteří členové říkají, že to bylo proto, že si vás nepřál na sněmu pražského regionu v lednu 2012, kde byl zvolen místopředsedou pražské ODS.

PALOUNEK: Ne, to bylo zcela jinak. Bylo zasedání, kde seděla ta tehdy svobodovská koalice, ale já jsem si sám řekl zcela jasně, že když je moje jméno propíráno v negativních konotacích, nebylo by asi vhodné, abych tam u toho sekundoval. V tu dobu byla hlasovací koalice nastavená tak, že můj hlas tam nebyl potřeba. Tehdy jsme s Pavlem byli blízcí přátelé a samozřejmě bych u toho jeho zvolení rád byl, protože to bylo završení nějakého procesu, nějaké práce, rád bych to viděl.

ČESKÁ POZICE: Vaší práce?

PALOUNEK: Společné práce. Mé, jeho, dalších členů. Není to tak jednoduché, že někdo luskne prsty a napadají tam hlasy, takhle to nefunguje, aspoň ne u nás. Prostě já jsem to bral tehdy tak, že jsem se této radosti zřekl a šel za mě náhradník. Kdybych tam byl chtěl jít, nebyla živá moc, která by mi v tom zabránila.

ČESKÁ POZICE: Když se člověk podívá na to dění v Praze 4, povšimne si ještě jedné věci. Hromada lidí, kteří se i díky vašemu vlivu dostane do vedení ODS nebo radnice, se vzápětí objeví ve vedení městských firem jako Čtvrté energetické, Čtvrté majetkové, nebo i Pražských služeb. Jsou to namátkou pánové Lohynský, Mikunda, Brouček, Schneider, Brouček, Opa, Duňka… Je to jen náhoda?

PALOUNEK: Není to náhoda, tak to u městských firem bývá.

ČESKÁ POZICE: Ptám se na to, že jde vždy o lidi blízké vám osobně.

PALOUNEK: V tu dobu, kdy tam byli navrhováni, byli stejně blízcí mně jako Pavlu Horálkovi. To v tu dobu nebyl žádný rozdíl. Jestli jsou teď blízcí mně, tak mě to jen těší, ale když se dělaly rozpisy na městské firmy, tak jsme u toho seděli s Pavlem Horálkem oba.

ČESKÁ POZICE: Tyhle firmy jsou dost důležité pro kontrolu nad nějakými toky veřejných peněz – máme to tedy vnímat tak, že si nad městskými penězi udržujete skrze tyto lidi kontrolu?

PALOUNEK: Ne, pane redaktore, nejsou důležité z důvodu nějakých penězovodů na městské části. Jsou důležité proto, že ODS tu prosazuje nějakou politiku a že je vhodné, aby v kontrolních orgánech seděli reprezentanti nějakého politického směru, který určuje politický směr města. To je přirozené.

ČESKÁ POZICE: Takže ani nemá cenu se vás ptát na nedávný zásah policie ve Čtvrté energetické?

PALOUNEK: I kdybych to komentovat chtěl, vím o tom stejně jako vy.

„Svobodu jsem měl nechat dodýchat pod kuratelou Hrdličky“

ČESKÁ POZICE: Když se mluví o vašem vlivu na události v Praze 4, často bývá zmiňována i vaše role v pokusu o převrat v Praze 8. Místostarosta Prahy 8 Ondřej Gros říkal, že bude potrestán za podporu primátora, Petra Tůmová přestupovala z ODS do SPOZ, hovořilo se o tom, jak se zachová vaše manželka… Měl jste s tím něco společného?

PALOUNEK: To je přeci velmi prosté a jednoduché. Stačí se podívat, jak tehdy moje žena hlasovala – hlasovala s ODS. Nevím, co pan Gros vykládá, měl by nejdřív přemýšlet, než začne blábolit do médií.

ČESKÁ POZICE: Nicméně tamní zastupitelé mimo záznam hovořili o soustředěném tlaku lidí, jako je Tomáš Hrdlička a Ondřej Palounek.

PALOUNEK: Kdyby někdo specifikoval, jak ten soustředěný tlak od Palounka má vypadat… To tam za chvíli nějaký blázen typu Grose může vykládat o soustředěném tlaku trojice Hrdlička – Palounek – Kalenský, aniž bychom to mohli nějak specifikovat. Moje žena prostě tehdy hlasovala s ODS.

„Kdyby někdo specifikoval, jak ten soustředěný tlak od Palounka má vypadat…“

ČESKÁ POZICE: Angažoval jste se tehdy nějak v tom úsilí sesadit vedení radnice?

PALOUNEK: Opozice se pokusila dosáhnout převolby rady, což opozice tu a tam dělává. A ta, která na to mohla mít vliv, tedy moje žena, hlasovala s ODS. Nicméně nepopírám, že má žena je útoky pana Grose poměrně znechucena a zvažuje, jak s tou situací naložit. Ona taky není žádný hej nebo počkej, aby se do ní kdejaký hejhula opíral. Pokud o ní raději blábolí nesmysly do médií, než aby ji pozvali na kafe a podiskutovali, nemohou se divit, že její příchylnost k nim slábne.

ČESKÁ POZICE: Co jste si udělali s primátorem Svobodou? V listopadu 2011 jste mu při změně pražské koalice výrazně pomohl…

PALOUNEK: Ano, dokonce si myslím, že Praha 4 pro něj tehdy byla rozdílem mezi životem a smrtí.

ČESKÁ POZICE: Tak co se za ten rok a čtyři měsíce stalo?

PALOUNEK: Když dnes vidím pana primátora, jak s panem Horálkem a panem Bendou kvůli svému syndromu těžkého zadku naprosto cynicky vyházeli ze strany 500 členů, tak bych si za to nafackoval. Měl jsem ho nechat dodýchat pod kuratelou Tomáše Hrdličky. Udělal jsem chybu a tímto se všem členům Prahy 4 hluboce omlouvám.

ČESKÁ POZICE: Když už jste zmínil Hrdličku – jak je to mezi vámi? Tehdy v listopadu 2011 jste šel proti němu, přitom teď se o vás říká spíš, že jste kamarádi či spolupracovníci.

PALOUNEK: Rozlišujme dvě věci – kamarád a spolupracovník. S Tomášem Hrdličkou jsme v ODS podobně dlouho, poměrně dobře se známe. Nikdy jsme spolu nestáli na jedné straně barikády. Což ale na druhé straně neznamená, že když ho potkám na ulici, tak si před ním odplivnu. Samozřejmě jsem schopen si s ním zajít na kafe, popovídat, o politice nebo o normálních věcech. Ale říkám, nikdy jsme na stejné straně barikády nestáli.

„S Tomášem Hrdličkou jsme v ODS podobně dlouho, poměrně dobře se známe, ale nikdy jsme spolu nestáli na jedné straně barikády“

ČESKÁ POZICE: Ani teď, v tom odporu vůči primátorovi?

PALOUNEK: Primátor nás stlačil dohromady. To nebyla naše volba, on nás označil jako dva satany. Já jsem se jednoho dne probudil a zjistil jsem, že jsem na stejné straně s Tomášem Hrdličkou, což je v Praze asi úplné novum.

ČESKÁ POZICE: Dobře, a ten rozpor mezi vámi a primátorem tedy podle vás způsobil sám primátor Svoboda?

PALOUNEK: Pojďme se vrátit o čtyři roky zpátky. V únoru 2009 se Praha 8 pod vedením pana Noska, Praha 4, Praha 7 a Praha 1 dohodly, že už jim nevyhovuje systém řízení strany aplikovaný Pavlem Bémem. Tím vůbec nezpochybňuji činnost Pavla Béma jako primátora, bez ohledu na některé excesy si pořád myslím, že to dobré převážilo nad tím špatným. Ale z hlediska vedení strany to byla one man show bez reflexe. Naším kandidátem na primátora byl Rudolf Blažek. Zahájili jsme nějakou kampaň, přesvědčování, a i když jsme na svou stranu získali osm oblastí z 15, ten rozhodující střet jsme prohráli 45 ku 55.

Na té probémovské straně reprezentované Hrdličkou se nenacházel tak silný stranický kandidát jako Ruda Blažek, takže na jednom jednání se náhle objevil Tomáš Hrdlička a přivedl nám pana Svobodu s tím, že potřebujeme nestranickou osobnost. My o tom nebyli úplně přesvědčeni, ale jak jsem řekl, ten rozhodující střet jsme prohráli. Takže Tomáš Hrdlička ho tam usadil, řekl „zde je náš budoucí primátor“ a my na něj koukali…

ČESKÁ POZICE: Co to bylo za jednání, kdo tam seděl? Tomáš Hrdlička, Ondřej Palounek…

PALOUNEK: Tam byli zástupci oblastí, jeden, dva nebo tři, kolik jich oblast vyšle.

„To mám dělat metaře?“

ČESKÁ POZICE: Kde jste se vlastně v pražské politice vzal? Podle některých zpráv jste prý začínal v Praze 5 u Milana Jančíka.

PALOUNEK: Panenko skákavá, kde se vzal tenhle nesmysl? Nikdy jsem ve veřejné službě nedělal, vždycky jen soukromý byznys. Kdysi dávno jsem narazil na jednoho pána, který potřeboval restituovat vilu. Byl to takový složitější proces, tak jsme si na sebe zvykli, no a ten pán se mě po čase zeptal, zda nechci vstoupit do ODS. Byl to můj předchůdce ve vedení ODS Spořilov. I když pana Jančíka znám, že bych pracoval u něj, to je nesmysl.

ČESKÁ POZICE: Co říkáte na svou pověst pražského kmotra? Sice se to vždycky točí na té definici, ale pojďme si třeba říct, že jde o člověka, který má silnější vliv, než jaký mu náleží z voleb…

PALOUNEK: Kdyby ta definice ležela takhle, tak je potenciální kmotr každý člen strany. Vždycky jsem myslel, že politika je o tom, zda je člověk schopen argumentovat a obrátit lidi na svou stranu. To bychom pak byli kmotři úplně všichni.

ČESKÁ POZICE: … a u nichž se snoubí vliv politický a byznysový. Většina lidí s touto pověstí má silný vliv nejen na politiku, ale i na byznys v tom kterém regionu. A vy bezpochyby jste vlivným byznysmenem.

PALOUNEK: V úterý (5. března) byl rozhovor s panem starostou Caldrem (starosta Prahy 4 – pozn. red.) a moderátorka mu položila otázku, z čeho ten parazit Palounek žije. A on řekl, že neví. Tak pokud je to tak extrémně důležitá otázka: celý život dělám v realitách a v tomto městě, a nejen v něm, jsem postavil poměrně velké množství supermarketů. A nedělal jsem to z altruismu, ale pro peníze. A skutečně jsem jich postavil velké množství a nepopírám, že jsem na tom vydělal poměrně slušné peníze. Projekty si už vybírám, teď jsem třeba dokončil jeden projekt pro ruského investora.

„Vždycky jsem myslel, že politika je o tom, zda je člověk schopen argumentovat a obrátit lidi na svou stranu“

ČESKÁ POZICE: Pro tuhle podnikatelskou činnost je pro vás politická podpora přeci důležitá, ne? Například plánované obchodní centrum v Braníku, tam pro něj schvaloval pozemky tehdejší starosta Horálek.

PALOUNEK: Ale tohle centrum tam nestojí. To byl jeden z našich investičních záměrů se společníkem Josefem Falgem, kdy jsme od soukromých vlastníků nakoupili pozemky, udělali projekt na diskont s parkovištěm, pak přišel investor podporovaný politickým vedením Prahy 4 s tím, že by tam rád postavil rozsáhlejší projekt. Moc jsem pro to nebyl, ale nakonec jsme se společníkem ustoupili a investorovi prodali jak opční práva na pozemky, tak autorská práva a projekty.

ČESKÁ POZICE: Teď jste ale sám zmínil, že pro projekty je důležitá politická podpora…

PALOUNEK: Ale ta diskuse tehdy byla přátelská, nikdo do mě netloukl železnou tyčí. Uznali jsme se společníkem tu argumentaci jako platnější a ten projekt jsme prodali.

ČESKÁ POZICE: Sám ale přiznáváte, že politická podpora se hodí. A u těch vašich projektů, které se vám podaří dotáhnout, nehraje roli i to, že máte kromě byznysu silný vliv i na politiku městské části? Neusnadňuje to vaše podnikání?

PALOUNEK: Poslední market jsem postavil před pěti šesti lety. A to ještě mimo Prahu. Asi se dá říct, že pokud je člověk schopný se s těmi politiky nějak lidsky dohodnout, tak koneckonců proč ne – ano, je to podpora, pokud o tom s tím politikem můžete diskutovat, pokud ho znáte… Na druhou stranu neznám významnějšího developera, který by se v politice neorientoval.

ČESKÁ POZICE: Ovšem na tohle se právě poukazuje, když se hovoří o „kmotrech“. Že používají svůj byznysový vliv na chod strany a naopak.

PALOUNEK: Já vím, ale co mám dělat? To mám dělat metaře? Já nic jiného než ty markety neumím. To by bylo poměrně kruté po mně požadovat, abych se chodil pást jen proto, že jsem členem ODS.

ČESKÁ POZICE: Nebylo by namístě se v takové situaci neangažovat v ODS?

PALOUNEK: Znovu upozorňuju, nezastávám v ODS žádné zásadní funkce. Omlouvám se všem demokratům, ale to je přeci právo a možnost každého člena ODS svou argumentací přesvědčit ostatní. Já skutečně ty lidi žádnou železnou tyčí netluču.

„To je přeci právo a možnost každého člena ODS svou argumentací přesvědčit ostatní. Já skutečně ty lidi žádnou železnou tyčí netluču.“

ČESKÁ POZICE: Když se hovoří o podobném problému v severních Čechách – tam jde třeba o to, že jsou členové strany zaměstnanci stavebních firem a netroufnou si jít proti svému pracovnímu šéfovi ani v rámci strany. Tak pokud vy máte vliv na byznys v tomhle městě nebo městské části, neovlivňuje to analogicky dění i ve vaší ODS?

PALOUNEK: A na jaký byznys? Ani jedna z firem, ve které jsem nebo jsem byl účasten, nikdy nepřijala jedinou státní nebo veřejnou zakázku, nikdy nepřijala žádnou dotaci nebo grant, nikdy jsme se žádného takového výběrového řízení neúčastnili.

ČESKÁ POZICE: Někteří členové ODS v Praze 4 mimo záznam tvrdí, a už se to také objevilo v médiích, že se z vaší strany setkala s vyhrožováním, nebo dokonce s vydíráním.

PALOUNEK: Jestli někdo tvrdí, že se z mé strany setkali s vyhrožováním nebo s vydíráním, ať sem přijdou a řeknou to. Já si teda nevzpomínám, že bych někomu vyhrožoval nebo někoho vydíral. Pane bože. Víte, to jsou takové ty anonymní zdroje, které mě vidí zapalovat si doutníky bankovkami. Tak prosím, ať sem ty anonymní zdroje přijdou, a řeknou: „Ondro, ty lumpe jeden, cos mi to prováděl tam a tehdy.“ Mně tohle přijde nefér, že anonymní zdroj něco tvrdí. Prostě to se nestalo, ať se na mě nikdo nezlobí, ale to se nestalo. Pokud si to prostě ti žurnalisté přímo nevymýšlí, tak ty anonymní zdroje prostě lžou. Ať aspoň, pokud má jejich jméno zůstat skryto, řeknou, že se to týkalo takové a takové záležitosti.

ČESKÁ POZICE: Takové hlasy se objevily třeba nedávno při vašem zvolení v Nuslích.

PALOUNEK: To snad nemůžeme myslet vážně. V Nuslích si byli vědomi jedné věci. Buď se celá ta show s těmi žoldnéři zlikviduje potichu a v zájmu strany diskrétně, anebo prostě ti staří členové s tím půjdou ven. Toho jsme si byli vědomi všichni v sále.

ČESKÁ POZICE: Nedávno měla MfD rozhovor s Romanem Janouškem, ten se tam označil jako politický podnikatel – označil byste se taky tak?

PALOUNEK: Ne. Moje členství ve straně bylo moje hobby. Chodil jsem mezi ty lidi a diskutovali jsme o politice. A to hobby 31. března pravděpodobně končí.

ČESKÁ POZICE: Vy, popřípadě váš obchodní partner Josef Falge, jste figurovali či figurujete ve společnostech Rentbull, FA-FALCON-FASTAV, PF Reality. Je pravda, že tyhle společnosti zajišťovaly nebo zajišťují prodej nemovitostí pro Prahu 4?

PALOUNEK: To jste mi úplně vyrazil dech, to je nesmysl. Rentbull a FA-FALCON-FASTAV jsou společnosti, kde si můj obchodní partner vyvíjí svoje aktivity, stejně jako já v Maronu. Spolu máme dvě společnosti, PF Reality byla zřízená z důvodu nákupu pozemků pro supermarket na Kladně, to byl její účel. A pak spolu máme Emporio Investment.

„Jestli někdo tvrdí, že se z mé strany setkali s vyhrožováním nebo s vydíráním, ať sem přijdou a řeknou to“

ČESKÁ POZICE: S Městskou částí Praha 4 tedy tyto společnosti neměly nic společného?

PALOUNEK: Musel bych o tom vědět, musel bych to podepsat. Je to naprostý nesmysl.

ČESKÁ POZICE: Když se člověk poptává po vašich byznysových aktivitách, zaslechne ledacos, proto se na to ptám vás. Stejně lze zaslechnout, že jste se měl s Tomášem Hrdličkou podílet na chodu lucemburské společnosti Guyana Holding.

PALOUNEK: Cože? Já už za chvilku spadnu pod stůl. V Lucembursku jsem ani nikdy nebyl. A čím se má tato firma zabývat?

ČESKÁ POZICE: Stejný zdroj tvrdí, že jde o skutečného vlastníka Škodova paláce.

PALOUNEK: To už si někdo dělá legraci, nebo se úplně zbláznil? Kdo je ve straně nějakou přiměřenou dobu, tak si snad pamatuje, že v době, kdy byl pronajímán Škodův palác, jsme byli s Tomášem Hrdličkou v poměrně ostrém střetu. Takže asi jsme nebyli v situaci, kdy by mě přizval za společníka do Guyana Holding.

ČESKÁ POZICE: Když jsou mezi pražskými kmotry jmenováni lidé jako Tomáš Hrdlička, Roman Janoušek, Ondřej Palounek, Ivo Rittig… Připadá vám, že v téhle sortě lidí je někdo, kdo tam nepatří? U koho se nesnoubí to propojení politiky a byznysu?

PALOUNEK: Tomáš Hrdlička je členem ODS stejně jako já, přibližně stejně dlouhou dobu. Pokud mě paměť neklame, chodí na schůze, účastní se volebních kampaní, rozdává letáky, lepí plakáty. Mimochodem takovou činnost jsme definovali jako žoldnéřství, takže to už můžeme říkat, že je to žoldnéř-kmotr. Já nevím, ani Iva Rittiga ani Romana Janouška neznám tak dobře, neznám ani jejich obchodní aktivity. Netvrdím, že jsem je nikdy nepotkal, ale z hlediska byznysu vím toho tolik, co běžný čtenář tisku.

ČESKÁ POZICE: V byznysových kruzích lze občas taky zaslechnout, že se prezentujete styky  s bezpečnostními složkami. Je to pravda?

PALOUNEK: Cože? Tohle už je nějaká pasáž, která je za hranicí směšnosti. Vědomě s žádnými bezpečnostními složkami žádného státu ve styku nejsem. Jestli se nějaké bezpečnostní složky bez mého vědomí stýkají se mnou, to asi nejsem schopen vyvrátit.

ČESKÁ POZICE: Lidé z těchto kruhů například zmiňují pány Mráze a Morávka, bývalé policisty z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu.

PALOUNEK: Oba dva pány znám, ale sám jste správně řekl, jsou to bývalí policisté, aspoň pokud jsem informován, nejsou v aktivní službě. Ale takhle znám spoustu lidí.

ČESKÁ POZICE: A pomáhají vám tito lidé nějak s byznysem?

PALOUNEK: Ne. Ne.

ČESKÁ POZICE se Palounkovi a dění v Praze 4 věnovala již v uplynulých měsících:

Přečtěte si rovněž článek, který jsme publikovali po vydání tohoto rozhovoru: