Bitva o reorganizaci Sazky nebude žádná soutěž krásy

Dosavadní vzájemné napadání reorganizačních plánů je jen mediální defilé. Rozhodne ten, kdo získá nejvíc hlasů na schůzi věřitelů.

foto: © ČESKÁ POZICEČeská pozice

Tento týden doputovaly k Městskému soudu v Praze tři návrhy na povolení reorganizace Sazky. A pozorovatelé kauzy loterijní firmy, která je od konce března v úpadku, se dočkali další porce zábavy. Při vzájemném hodnocení plánů reorganizace padala od soupeřících finančních dravců slova jako „obsahově prázdný“, „pro věřitele bezcenný“, „za hranou insolvenčního zákona“ či „prosazení bankrotu Sazky“.

Návrh na povolení reorganizace je ve své podstatě formálním procesním návrhemKdo jak reagoval? V pondělí zveřejnil Městský soud v insolvenčním rejstříku dva návrhy na povolení reorganizace: od managementu Sazky a od ostravské společnosti BQ Investment (v insolvenčním řízení přihlásila pohledávku ve výši necelých 900 tisíc korun). Den nato ani jeden z plánů nešetřil Kamil Ziegler, člen dozorčí rady PPF, která je zatím největším věřitelem Sazky. V rozhovoru pro server Aktuálně.cz je manažer, kterého si skupiny PPF a KKCG (z dosud uznaných pohledávek ve výši kolem 15 miliard korun jich společně ovládají více než šest miliard) vybraly za potenciálního nástupce dosavadního šéfa Sazky Aleše Hušáka, zhodnotil následovně:

Návrh Sazky: „Je jasné, že je obsahově prázdný a bez dalších detailů pro věřitele bezcenný. To, co generální ředitel (Hušák) písemně předložil, má charakter obecných proklamací a se skutečnou reorganizací, kterou Sazka potřebuje, má jen málo společného.“

Návrh BQ Investment: „Je značně netransparentní, předpokládá zřejmě uspokojení věřitelů nanejvýš v řádech jednotek procent, a zcela tak ignoruje jejich hlavní zájem. Obáváme se dokonce, že při bližším právním zkoumání se může ukázat, že jde dokonce za hranu insolvenčního zákona.“

Týž den, v úterý 17. května , zveřejnil insolvenční rejstřík i společný návrh finančních skupin PPF a KKCG. Den poté rozeslala svou reakci skupina Penta, která je rovněž věřitelem Sazky – své pohledávky přihlásila prostřednictvím společnosti Gladiolus (stojí za ní rovněž E-Invest Martina Ulčáka). Mluvčí Penty Martin Danko napsal:

Návrh PPF a KKCG: „Návrh dokazuje, že samotnou reorganizaci nemyslí vážně a že na věřitelské schůzi 26. 5. budou prosazovat bankrot Sazky. Potvrzuje to fakt, že jejich plán je nekonkrétní a v hlavních rysech se prakticky neliší od plánu, který předložilo vedení Sazky a který PPF a KKCG kritizují. Jejich reorganizační plán přitom neobsahuje žádné konkrétní parametry, což naznačuje, že jeho autoři buď nerozumí byznysu Sazky, anebo má tento plán sloužit jen k vytvoření dýmové clony, přičemž ve skutečnosti jde o prosazení bankrotu/konkurzu Sazky.“

A teď k věci, vážení!

Pro samé dýmání se z přestřelky vytratila podstatná skutečnost. „Je nutné podotknout, že návrh na povolení reorganizace je ve své podstatě formálním procesním návrhem, kterým příslušná osoba žádá soud, aby povolil reorganizaci jako takovou,“ upozorňuje Jan Liška, expert na insolvenční právo z advokátní kanceláře Peterka &Partners. Proto je pravidlem, že plán obsahuje pouze obecný popis reorganizačních opatření, navíc zpravidla formou citace ustanovení zákona.

Proč si vzájemně neukázat před publikem svaly, že?Teprve v okamžiku, kdy soud reorganizaci povolí – druhou variantou, v tomto případě méně pravděpodobnou, je vyhlášení konkurzu –, je určitá osoba pověřena sestavením reorganizačního plánu. „Ten musí obsahovat všechny podrobnosti o navrhovaném způsobu reorganizace. Přitom platí, že pověřená osoba není vázána popisem reorganizačních opatření, který byl obsažen v návrhu na povolení reorganizace,“ dodává partner kanceláře Peterka &Partners.

Formální návrhy Sazky i KKCG a PPF se shodují v některých opatřeních – restrukturalizaci pohledávek věřitelů, prodeji části majetkové podstaty a zajištění provozního financování. Sazka navíc uvádí zvýšení efektivity svého podnikání. Naopak skupiny KKCG a PPF navrhují též vydání dalších akcií Sazky a změnu jejích stanov, což jsou kroky směřující ke vstupu věřitelů do akcionářské struktury. Rovněž výslovně uvádějí, že zmíněné provozní financování jsou připraveny samy poskytnout. Mnohem konkrétnější je návrh BQ Investment, vzhledem k zanedbatelné výši pohledávky se však dle Lišky lze domnívat, že jde spíše o určitou formu reklamy na poradenské služby poskytované spřízněnou firmou tohoto věřitele (B2 consult).

Silnější pes...

Jaký je tedy možný scénář schůze věřitelů, která je svolána na 26. května? Pokud ji výší svých pohledávek PPF a KKCG ovládnou, což je zatím pravděpodobné, zcela jistě prosadí, aby Sazka ztratila přednostní právo na předložení reorganizačního plánu a aby jeho sestavením byla pověřena společnost Moranda (ovládaná skupinou PPF). Ta by následně do 120 dní předložila návrh reorganizačního plánu, o kterém by znovu hlasovala schůze věřitelů. Že bychom tedy během tohoto týdne byli svědky líčení adeptů soutěže krásy, v jejímž finále se bude vybírat nejlépe napsaný návrh, to tedy ani omylem.