Bílá kniha: Obrana chce zrušit přebujelé velitelské struktury

Pokud vláda schválí Bílou knihu o obraně, armáda získá jasnou vizi, jak se vypořádat s klesajícími rozpočty na obranu.

Bílá kniha o obraně je reakcí na otevírající se nůžky mezi ambicemi a zmenšujícími se prostředky, tvrdí o návrhu ministr obrany Alexandr Vondra. foto: ČESKÁ POZICEČeská pozice

Bílá kniha o obraně je reakcí na otevírající se nůžky mezi ambicemi a zmenšujícími se prostředky, tvrdí o návrhu ministr obrany Alexandr Vondra.

Vláda na zítřejším zasedání projedná Bílou knihu o obraně. Jde o klíčový dokument, na němž ministr obrany Alexandr Vondra (ODS) postavil reformu resortu sužovaného neefektivním řízením, skandály s výběrovými řízeními a krátícím se rozpočtem. Letos může obrana utratit maximálně 44 miliard korun, což je o devět miliard méně než v roce 2009.

Tým expertů včetně dvou bývalých ministrů obrany několik měsíců připravoval dokument definující současný stav a priority resortu pro příštích několik let. ČESKÉ POZICI se ho podařilo získat. Vyplývá z něj, že se zruší velitelství společných sil v Olomouci a velitelství sil podpory ve Staré Boleslavi. Snížení se také počet civilních zaměstnanců.

Řídící struktura by se měla zbavit mezičlánků v podobě velitelství společných sil v Olomouci a velitelství sil podpory ve Staré Boleslavi

„Je to reakce na otevírající se nůžky mezi ambicemi a zmenšujícími se prostředky,“ komentoval návrh pro ČESKOU POZICI Vondra. Dodal, že ve vládě neočekává problémy, protože Bílou knihu o obraně již projednala Bezpečnostní rada státu a připomínkovala ji rovněž opoziční ČSSD.

Jednodušší velení

V Bílé knize se dočteme, že do roku 2018 nelze dosáhnout požadovaného stavu 26 200 vojáků. Experti proto vycházejí z reálného výhledu udržet v armádě současných 22 000 vojáků. Počítají také se snížením počtu velících struktur.

„Za Tvrdíka (exministr obrany Jaroslav Tvrdík – pozn.red.) se najelo na velení armády podobné USA, které disponují několika divizemi a společným velitelstvím sil. Jde o armádu, která vyhlásí válku Iráku a válčí v Afghánistánu,“ řekl ČESKÉ POZICI Vondra, podle nějž se tento model pro Česko nehodí. Nově by se řídící struktura měla zbavit mezičlánků v podobě velitelství společných sil v Olomouci a velitelství sil podpory ve Staré Boleslavi.

Vondra upozornil, že vojáci zmíněná města v budoucnu neopustí. Zrušením velitelských mezistupňuů se zjednoduší struktura, v níž bude jednotlivé brigády řídit přímo generální štáb. Na podobný model přecházejí Britové a Němci. S návrhem je údajně srozuměn i náčelník generálního štábu Vlastimil Picek. Podle nejmenovaného zdroje z ministerstva obrany existuje předpoklad, že mnoho vyšších důstojníků ze zrušených velitelství využije možnosti předčasného odchodu z armády, čímž získají nárok na výslužné.

Méně civilů

Armáda má také mnoho přebytečných a zbyrokratizovaných procesů, které zaměstnávají příliš mnoho úředníků. Naplnění Bílé knihy má přinést snížení počtu civilních zaměstnanců. Od roku 2002 resort propustil polovinu ze šestnácti tisíc „civilů“. A v tomto trendu bude pokračovat.

Vedení ministerstva obrany vychází z předpokladu, že počet civilních zaměstnanců by měl odpovídat třetině všech vojáků. Těch v současnosti v armádě slouží 22 tisíce. Civilních zaměstnanců je kolem 8800. Ačkoliv nikdo z vedení ministerstva nechce říci, kolik lidí přijde o práci, z popsané logiky by úřední místa mělo opustit patnáct set osob.

Cílem reformy je osekat velící struktury a ministerstvo obrany od zbytných činností a převést je na specializovaná pracoviště. Patří sem například oblast nákupů. Pro tyto účely se vytvoří Národní úřad pro vyzbrojování, který bude mít na starosti pořizování vojenské techniky. V jeho čele by měl stanout ředitel, jenž bude zároveň náměstkem ministra. Vedle toho vznikne Centrální nákupní úřad, který zajistí ostatní potřeby resortu vyjma zbraní.

Vybraná doporučení Bílé knihy

  • V maximální možné míře odlehčit Generálnímu štábu od správních a jiných činností, které přímo nesouvisejí s jeho hlavním úkolem – zabezpečovat velení ozbrojených sil;
  • převést řídící činnosti vykonávané Velitelstvím společných sil a Velitelstvím sil podpory na věcně příslušné organizační útvary Generálního štábu, nebo na nově vzniklé Velitelství pozemních a vzdušných sil;
  • centralizovat a přesunout činnosti výkonného charakteru, které přímo nesouvisejí s činnostmi koncepčními nebo správními, z jednotlivých organizačních útvarů ministerstva obrany na podřízené organizace, jež průřezově zajišťují obsluhu pokud možno všech složek resortu;
  • snížit počet pracovníků civilní části ministerstva.
Stíhačky jsou levnější

Bílá kniha rovněž definuje důležité vojenské schopnosti, které si armáda v budoucnu zachová. Do tohoto výčtu patří nadzvukové letectvo. Odborníci, kteří materiál připravili, dospěli k závěru, že pořízení stíhaček bude pro Česko výhodnější variantou, a to z vojenského i ekonomického hlediska.

Pořízení stíhaček bude pro Česko výhodnější variantou, a to z vojenského i ekonomického hlediska

„Pokud bychom přistoupili na ochranu území za pomocí protiletadlových raketových systémů, vyšlo by to armádu řádově na stovky miliard. U stíhaček se bavíme o desítkách miliard,“ vysvětlil ČESKÉ POZICI ministr Vondra.

Relativně vysoká cena raketových systémů je dána tím, že rakety chrání vždy jen vybrané objekty strategického významu. Pokud by se měla před případným útokem ze vzduchu chránit pomocí tohoto systému celá Česká republika, stálo by to podle Vondrova odhadu okolo 150 miliard korun.