Bárta versus Dobeš aneb Co se skrývá za výběrem nového šéfa SŽDC?

O nejvyšší post v podniku, který rozděluje na zakázkách miliardy ročně, má zájem 25 uchazečů. Favoritem je Jiří Kolář blízký ODS.

Současného pověřeného ředitele SŽDC Pavla Habartu (vlevo) přivedl do podniku Vít Bárta (uprostřed). Ministr dopravy Pavel Dobeš (vpravo) nyní hledá jeho nástupce. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Současného pověřeného ředitele SŽDC Pavla Habartu (vlevo) přivedl do podniku Vít Bárta (uprostřed). Ministr dopravy Pavel Dobeš (vpravo) nyní hledá jeho nástupce. | foto: © ČTK, ČESKÁ POZICEČeská pozice
Současného pověřeného ředitele SŽDC Pavla Habartu (vlevo) přivedl do podniku Vít Bárta (uprostřed). Ministr dopravy Pavel Dobeš (vpravo) nyní hledá jeho nástupce.

Kdo povede Správu železniční dopravní cesty (SŽDC), podnik, kde se vypisují výběrová řízení na miliardové zakázky? První kolo tendru na generálního ředitele skončilo, ale již před jeho zahájením se objevila řada dohadů a spekulací, proč vlastně byla soutěž vypsána, proč právě nyní, a o čí zájem jde. Jedno je jisté – vybírá se šéf vlivného podniku. ČESKÁ POZICE se pokusila objasnit některé okolnosti související s tendrem. Mozaika je to pestrá.

Nový šéf SŽDC bude řídit co do objemu peněz, které podnik rozděluje ve veřejných zakázkách, jednu z těch „bohatších“ státních organizací. Firma se loni poprvé vymanila ze ztráty a vytvořila zisk ve výši zhruba dvou miliard korun. K výsledku jí napomohla státní dotace okolo 19 miliard, letos by měla dosáhnout až 24 miliard korun.

Letos SŽDC na investice do nových staveb vynaloží asi 8,6 miliardy korun. Peníze budou směřovat především do třetího a čtvrtého železničního koridoru. Ve srovnání s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD), které kvůli nedostatku peněz nevypisuje prakticky žádné tendry, je situace v SŽDC příznivější. Připomeňme, že v polovině února vypsal podnik historicky největší tendr za více než 7,5 miliardy korun – na modernizaci železničního koridoru mezi Plzní a Rokycany.

Z Liberce do SŽDC

V čele SŽDC je Pavel Habarta, jehož do podniku dosadil po volbách v roce 2010 tehdejší ministr dopravy Vít Bárta jako náměstka pro audit. Správní rada ho na podzim 2010 pověřila vedením organizace, v jejímž čele Habarta nahradil dlouholetého generálního ředitele Jana Komárka. Ten odešel na vlastní žádost kvůli změnám, jež ve strategii firmy plánalo nové vedení ministerstva dopravy.

Habartu do podniku dosadil po volbách v roce 2010 tehdejší ministr dopravy Vít Bárta jako náměstka pro auditJak již ČESKÁ POZICE dříve informovala, Habartovo jméno se objevilo v médiích ještě před příchodem do SŽDC v souvislosti s mistrovstvím světa (MS) v klasickém lyžování v roce 2009 v Liberci. Habarta byl jako ředitel IT členem organizačního výboru MS. Deník MF Dnes upozornil, že Habarta patřil k nejvlivnějším poradcům prezidentky výboru Kateřiny Neumannové a má blízký vztah s Josefem Jindrou, někdejším partnerem Neumannové a tehdejším neoficiálním šéfem mistrovství světa.

Habarta nemohl být jmenován generálním ředitelem SŽDC, protože nemá odbornou způsobilost, kterou u této specializované firmy vyžaduje zákon. Ve výběrovém řízení, z něhož vzejde nový ředitel, proto nemá šanci uspět. Jeho mandát je omezen nejpozději do poloviny června, do této doby správní rada SŽDC počítá s nástupem nového šéfa.

Pavel Habarta má časově omezený nejen mandát, ale i pravomoci. Správní rada SŽDC zavedla takzvaný princip čtyř očí, dle nějž podepisuje důležité dokumenty vedle Habarty ještě Bohuslav Navrátil, který byl jmenován náměstkem pro provozuschopnost dráhy. Navíc všechny připravované projekty financované z Operačního programu Doprava z Fondu soudržnosti Evropské unie, jejichž předpokládaná cena přesahuje 200 milionů korun, nově schvaluje také správní rada SŽDC. Dříve to bylo výhradně v kompetenci ředitele.

O tom, že bude vypsán tendr na post generálního ředitele, rozhodla správní rada podniku 9. února. A okamžitě se objevily dohady, proč to učinila. „Pan Habarta měl za úkol provést transformaci této státní organizace. A zároveň nastavit novou organizační strukturu. Vzhledem k tomu, že celá transformace má být dokončena do 15. června 2012, je logické vypsání výběrového řízení na generálního ředitele SŽDC tak, abychom znali jeho jméno nejpozději k tomuto datu,“ vysvětlil ministr dopravy Pavel Dobeš (Věci veřejné).

Důvody oficiální a neoficiální

Dle mluvčího resortu dopravy Martina Nováka navíc ministr v minulosti prohlásil, že bude postupně řešit pověřené ředitele podřízených organizací. „Státní fond dopravní infrastruktury má již svého oficiálního šéfa, nyní se řeší SŽDC a v brzké době bude rozhodnuto i o pozici ředitele Ředitelství vodních cest,“ tvrdí Novák. Tak zní oficiální zdůvodnění výběrového řízení.

Neoficiální zprávy hovoří, že výměna vedení v SŽDC souvisí s nepříliš ideálními vztahy mezi Pavlem Dobešem a Vítem Bártou. Zdroje ČESKÉ POZICE tvrdí, že se Dobeš snaží vymanit z Bártova vlivu. Tento názor podporuje i nedávno zveřejněná nahrávka ze sněmovny, na níž poslanec za TOP 09 František Laudát říká: „Na dopravě pokračuje ten bordel, Bárta tlačí na Dobeše, vydírá ho a vyhrožuje mu...“ Pavel Dobeš však popřel, že by ho kdokoli ovládal.

SŽDC tvrdí, že má transparentní systém zadávání a realizace veřejných soutěžíV médiích se objevily zprávy, že příčinou zhoršujících se vztahů SŽDC a ministerstva dopravy má být především zadávání veřejných zakázek. Na dva sporné tendry upozornil začátkem února deník MF Dnes. SŽDC výrazně levnější nabídky ze soutěží vyřadila a dala přednost dražší firmě. Ministerstvo dopravy proto podalo podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Proti podezření, že s tendry není vše v pořádku, se ozvala SŽDC. V tiskovém prohlášení napsala, že neúplné informace a vyjádření „pravděpodobně vznikly nedorozuměním na straně ministerstva dopravy“. Firma tvrdí, že v resortu dopravy má „nejtransparentnější systém zadávání a realizace veřejných soutěží“.

Ze soutěže na optimalizaci trati Lysá nad Labem–Praha byl vyřazen účastník, který, jak tvrdí SŽDC, nedokázal vysvětlit „mimořádně nízkou cenu“, a to ani na základě výzvy hodnotící komise. A v případě rekonstrukce železničního uzlu Stará Paka nesplnil vyloučený účastník podle tvrzení SŽDC zadávací podmínky, protože údajně nedoložil, že je schopen zajistit část stavby týkající se zabezpečovacího zařízení.

Monopol

V obou případech byla vyloučenou společností Skanska a v obou případech zvítězila firma AŽD. Právě v ní dříve působil Habartův náměstek Jiří Martínek. SŽDC tvrdí, že u všech velkých výběrových řízení posuzuje nabídky hodnotící komise složená ze zástupců Státního fondu dopravní infrastruktury, ministerstva dopravy a dalších, čímž je „zajištěna nezávislost hodnotící komise ve vztahu k zadavateli veřejné soutěže“.

Zdroj ČESKÉ POZICE tvrdí, že AŽD má v podstatě monopolní postavení na zabezpečovací a další technologie a je jen otázkou, proč se touto skutečností zatím nezabýval ÚOHS. Dominantní pozici AŽD připouští i SŽDC. „Je dáno mimo jiné převzetím nejrozšířenějších technologií systémů sdělovací a zabezpečovací techniky po svém předchůdci – od roku 1971 samostatném podniku. Zdůrazňujeme, že v rámci transparentních výběrových řízení vítězí také jiní dodavatelé zabezpečovací a sdělovací techniky,“ tvrdí v prohlášení SŽDC.

Připomeňme ještě jeden fakt související s AŽD. Firma jako jediná veřejně potvrdila, že vyhověla Vítu Bártovi v době, kdy řídil ministerstvo dopravy a zastavil všechny dopravní stavby, čímž chtěl docílit slev z již uzavřených kontraktů.

Utajená soutěž?

Vraťme se však k výběrovému řízení na ředitele SŽDC. Správní rada podniku, která má sedm členů, jež jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra dopravy, vypsala tendr na konci února. A jak to tak bývá u významných a sledovaných soutěží, ozývají se zastánci i kritici. Ti druzí tvrdí, že tendr byl v podstatě utajený. Informace prý byly zveřejněny jen na internetových stránkách ministerstva dopravy a SŽDC. Je pravdou, že o něm nevěděl ani ředitel jedné z největších stavebních firem působících v Česku, která pracuje na zakázkách pro SŽDC.

Navzdory tomu se do výběrového řízení přihlásilo 25 zájemců. Informaci ČESKÉ POZICI potvrdil předseda správní rady SŽDC Adolf Jílek. „Deset z nich bylo vyzváno, aby doplnili informace,“ dodal Jílek. Konkrétní jména účastníků zveřejnit nechce, aby předešel tlaku na tyto osoby. Je otázkou, zda by se vzhledem k požadované odborné kvalifikaci mohl přihlásit širší okruh zájemců v případě větší publicity tendru.

Chybějí kritéria

Výběrové řízení má dvě kola, první skončilo ve středu 14. března. Podle jakých kritérií budou soutěžící hodnoceni ve druhém kole, v oznámení o vypsání výběrového řízení obsaženo není. Tato kritéria budou uchazečům, kteří budou pozváni do druhého kola, sdělena písemně.

„Výběrové řízení považuji za netransparentní. Bylo připraveno horkou jehlou,“ tvrdí Adolf Hradílek, předseda podnikového výboru Odborového sdružení železničářů při SŽDC. Zdůrazňuje, že jde o jeho soukromý názor, s ostatními odboráři věc probere až koncem příštího týdne. „Podnik za současného ředitele funguje. Mě zajímá činnost podniku, a ne válka někoho proti někomu,“ dodal Hradílek.

Výběrové řízení „spadlo“ do doby, kdy se v SŽDC odehrává restrukturalizace strukturyČlen správní rady SŽDC a náměstek hejtmana kraje Vysočina Libor Joukl naopak tvrdí, že vypsání výběrového řízení je standardním procesem. „Dle mého názoru je v pořádku, že bude obsazena pozice generálního ředitele. Doposud byl pouze pověřen řízením bývalý náměstek,“ říká Joukl. Na to, že Habarta nesplňuje ze zákona stanovenou odbornost, se dle Joukla poukazovalo již dříve. „Nastal nejvyšší čas pro vypsání výběrového řízení,“ je přesvědčen náměstek hejtmana. Proč se nevyhlásil tendr dříve, si zdůvodňuje častou výměnou ministrů dopravy. Jen od minulých sněmovních voleb je Pavel Dobeš po Bártovi a Radku Šmerdovi třetím šéfem úřadu.

Výběrové řízení „spadlo“ do doby, kdy se v SŽDC odehrává restrukturalizace struktury. Státní organizace zrušila třináct krajských poboček a tři stavební správy, které nahradí sedm krajských správ a dvě správy stavební. K 1. dubnu by měli být jmenováni ředitelé do krajů. Předseda správní rady SŽDC Adolf Jílek rozeslal členům rady dopis, v němž apeluje, aby byly přerušeny restrukturalizační kroky do doby, než nastoupí nový ředitel. „Považuji za optimální, aby krajské ředitele vybral již nový šéf SŽDC. Předešlo by se tím případným třenicím, které by mohly ohrozit fungování podniku,“ zdůvodňuje krok Jílek.

Náměstek hejtmana Joukl ale s tímto názorem nesouhlasí. „Restrukturalizaci schválila správní rada 9. února. V té době jsme již věděli, že bude vypsáno výběrové řízení, a že tedy nastoupí nový generální ředitel. Nevím, proč bychom měli nějakých čtrnáct dní před termínem, kdy má být vše hotovo, proces zastavit,“ říká Joukl. Dodává však, že svůj názor může změnit, pokud dostane další informace. „Počítám s tím, že k tématu se vrátíme na jednání správní rady 26. března,“ konstatuje Joukl.

Favorit Kolář

I když se o post generálního ředitele SŽDC uchází 25 zájemců, dle zdrojů ČESKÉ POZICE je favoritem výběrového řízení náměstek generálního ředitele Českých drah Jiří Kolář. Ozývají se hlasy, že Kolář měl nahradit Habartu již během února, kdy se spekulovalo o jeho odvolání. Ministerstvo dopravy však tuto informaci popírá. „Jiří Kolář se měl stát náměstkem na SŽDC, a to v souvislosti s převodem takzvané živé dopravní cesty,“ tvrdí mluvčí ministerstva Martin Novák. Proč Kolář na SŽDC nakonec nenastoupil, považuje ministerstvo za záležitost Habarty a Koláře.

Kolář má dle médií blízko k ODS a údajně je v tendru „koněm“ i ministra dopravy Dobeše. „Ministr má jediného favorita – kompetentní osobu, která bude po odborné stránce profesionální a zároveň zklidní situaci na SŽDC. Tím bude vítěz z transparentního výběrového řízení,“ dodává ke spekulacím o budoucím vítězi Novák.

Počet příspěvků: 4, poslední 18.3.2012 11:46 Zobrazuji posledních 4 příspěvků.