Babej-Kmec kontra Via Chem Group. Co Praha 6 a 10 hrubě zanedbaly?

Známý finančník nevzdává svůj souboj o společnost se záhadnými vlastníky a pokusí se vyvolat bouři. 

István Léko 19.12.2011

Finančník Miroslav Babej-Kmec. foto: © Economia, Jan RaschČeská pozice

Finančník Miroslav Babej-Kmec.

Ředitel společnosti Calpit Consultants Corp. (CCC) finančník Miroslav Babej-Kmec ve čtvrtek oznámil, že CCC podala k městskému soudu v Praze návrh na zrušení společnosti Via Chem Group a její likvidaci soudem stanoveným likvidátorem. Důvodem je skutečnost, že Via Chem Group trvale neplní svoje zákonné povinnosti a činí kroky, které jsou v rozporu jak se stanovami, tak i s obchodním zákoníkem.

Kromě kontroverzního podnikatele Petra Sisáka, který podnik údajně kontroluje, by měl tento krok Babej-Kmece znervóznit rovněž politiky ODS a ČSSD v městských částích Praha 6 a 10, které mají v nelikvidních dluhopisech Via Chem Group díky aktivitám Key Investments stále utopené stamiliony.

Vývoj letitého sporu akcionářů Via Chem Group ČESKÁ POZICE sleduje již několik měsíců. Naposledy v článku:
Soud dal za pravdu finančníkovi Babej-Kmecovi. Co bude dál s Via Chem Group?

Proč by měla být firma Via Chem Group zrušena?

Důvody, které uvádí Babej-Kmec jsou následující:

  • „Valná hromada společnosti se podle obchodního zákoníku má konat nejméně jednou za rok. Navzdory této zákonné povinnosti se poslední valná hromada Via Chem Group konala 14. prosince 2009, tedy před více než třemi lety. Od té doby nebyla žádná další valná hromada společnosti svolána.“ Babej-Kmec dále říká, že společnost CCC jako akcionář společnosti Via Chem Group v letech 2010 a 2011 opakovaně žádala představenstvo o svolání mimořádné valné hromady. „Valná hromada na žádost CCC však nebyla představenstvem svolána ani v jednom případě,“ tvrdí Babej-Kmec.
  • Jelikož se již dva roky nekonala valná hromada Via Chem Group, nedošlo ani ke schválení účetních závěrek a výročních zpráv společnosti za roky 2009 a 2010, přičemž schvalování řádné účetní závěrky patří podle obchodního zákoníku do působnosti valné hromady. S ohledem na nekonání řádných valných hromad samozřejmě dochází k významnému zpoždění se zakládáním výročních zpráv a řádných účetních závěrek do sbírky listin obchodního rejstříku, kde se podle obchodního zákoníku a příslušnými ustanoveními zákona o účetnictví zveřejňují.
  • „Společnost CCC je v důsledku nekonání valných hromad krácena na svých právech, například práva účastnit se valné hromady a požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti a osob jí ovládaných. Držitelé dluhopisů nemohou získat informace o hospodaření a finanční situaci společnosti, jejíž dluhopisy drží ve svých portfoliích. Představenstvo Via Chem Group dále činí právní úkony - jako například prodej hodnotných aktiv - které podle obchodního zákoníku a stanov výslovně vyžadují schválení valnou hromadou,“ říká Babej-Kmec.
Bouře krok za krokem

Informace o tom, kdo jsou dnešní akcionáři Via Chem Group, nelze dohledat. Lidé kteří podnik fakticky ovládají, tuto skutečnost tají.

Tolik vyjádření finančníka. Co to prakticky znamená? Miroslav Babej-Kmec svůj boj o Via Chem Group nevzdává a pokusí se vyvolat bouři. Informace o tom, kdo jsou dnešní akcionáři Via Chem Group, není možné dohledat, lidé kteří podnik fakticky ovládají, tuto skutečnost tají. Akcionáři jsou však utajení jen do doby konání výroční valné hromady. A výroční valná hromada schvaluje účetní uzávěrku a ve výroční zprávě musí být zpráva o vztazích. Tam onen utajený akcionář již utajený nebude. Obranou proti takové indiskreci je právě nezveřejňování výročních zpráv.

Ale to, jak vidíme, může vyústit v návrh na likvidaci společnosti. Stačí, aby rejstříkové soudy konaly podle platného zákona. Pokud dá soud Babej-Kmecovi za pravdu, Via Chem Group bude muset výroční zprávy zveřejnit. Pak Babej-Kmec může tuto novou situaci využít a například podat trestní oznámení na to, že se valné hromady Via Chem Group konaly bez něj. Výroční zprávy Via Chem Group za roky 2009 a 2010 musejí existovat a byly poskytnuty alespoň financujícím bankám. Jinak by od nich Via Chem Group nedostala úvěr!

Proč se nestaraly pražské městské části?

Pokud Via Chem Group výroční zprávy nezveřejní, půjde do likvidace, nebo může sama na sebe podat inslovenční návrh. Co v této situaci udělají věřitelé, například městské části Praha 6 a 10, držitelé dluhopisů, které budou ihned splatné? Politici ODS a ČSSD těchto městských částí zřejmě nemají tušení, nejspíše jim něco poradí najaté právní kanceláře.

Jenže na rozdíl od soukromého podnikatele Babeje-Kmece politici, kteří Praze 6 a Praze 10 vládli a vládnou, nepostupovali a stále nepostupují s péčí řádného hospodáře se svěřenými prostředky daňových poplatníků. Jinak by se už dávno také důsledně zajímali o to, proč Via Chem Group, tedy firma, které půjčili prostřednictvím Key Investments stamiliony, je více než dva roky (!) podle zákona neinformuje o svém hospodaření a převodech majetku.

Aktéři sporu

  • Společnost Calpit Consultants Corp.je majitelem polovičního podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Via Chem Group se sídlem v Praze. V současnosti vede CCC několik soudních sporů se společností Via Chem Group týkajících se platnosti kroků učiněných statutárními orgány podniku, které jsou v rozporu se stanovami společnosti respektive se zákonem.
  • Via Chem Group je investiční, holdingová společnost založená v roce 2002, která je mimo jiné: majoritním vlastníkem (62,62 procenta) společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, předního evropského výrobce syntetických pryskyřic.
  • Via Chem Group je jediným akcionářem společnosti STZ Development, která vlastnila veškeré nemovitosti bývalého koncernu SETUZA. Tyto nemovitosti STZ Development, bez souhlasu valné hromady Via Chem Group, prodala švýcarské společnosti Glencore International, která dále koupila veškeré ostatní vysoce hodnotná aktiva (například lisovnu, rafinerie či ochranné známky) bývalého koncernu SETUZA. I tato aktiva původně vlastnila společnost Via Chem Group.
  • V roce 2010 společnost Via Chem Group bez souhlasu valné hromady emitovala dluhopisy, do kterých prostřednictvím Key Investments investovaly městské části Prahy 6, 10 a 13 stamiliony korun. Praha 6 a 10 marně se snaží dostat tyto peníze zpět.

Počet příspěvků: 3, poslední 16.12.2011 04:20 Zobrazuji posledních 3 příspěvků.