Antigenní testy jsou rychlé a v mnohém jednodušší než PCR testování

„Klasický test PCR je považován za zlatý standard.Funguje velice dobře, je obrovsky spolehlivý, ale také relativně pracný, je třeba vysoce proškolený personál,“ říká v rozhovoru virolog Ivan Hirsch z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Ivan Hirsch, virolog, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy foto: aktuálně.cz

Ivan Hirsch, virolog, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Jedním z trojice pilířů boje proti epidemii onemocnění covid-19 v České republice má být plošné testování obyvatel. Cestou k natolik rozsáhlému projektu jsou antigenní testy – není je třeba vyhodnocovat v laboratoři, jsou levnější, pro občany mají být zdarma a jsou rychlejší – výsledek je znám do 15 minut. Oproti nyní používané metodě PCR testů jsou však méně přesné.

Navzdory tomu by mohly dodat cenná data o šíření viru a umožnily by efektivnější nastavení systému karantény. Specifika antigenních testů vysvětluje v rozhovoru virolog Ivan Hirsch z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, jenž jejich provádění v budoucnu připodobňuje k těhotenským testům.

Bílkovinu viru si můžeme představit jako velké množství kuliček, jež dohromady tvoří jakýsi fotbalový míč, uvnitř kterého je smotaná dlouhá tkanice. Veškeré až dosud prováděné testy na onemocnění covid-19 spočívají v tom, že vám vytřou nosohltan. Z něj štětinkou seškrábnou nějaké buňky, v nichž jsou ony fotbalové míče s genetickou informací uvnitř.

LIDOVÉ NOVINY: Můžete vysvětlit rozdíl mezi PCR a antigenním testováním?
HIRSCH: Odpovím vám, ale nejprve vysvětlím základ toho všeho, tedy skladbu viru. Na jeho povrchu je taková obálka, má v zásadě různé tvary. Buď vypadá jako vlákno, nebo jako kulička. Povrch je tvořen bílkovinou. Uvnitř této kuličky je genetická informace, v případě koronaviru ribonukleová kyselina (RNA). Jde o jakési vlákno, velice tenké a dlouhé. Každý má v každé buňce dva metry této šňůrky. Onen koronavir ho má miliardkrát kratší.

A teď se zaměřme znovu na povrch viru. Jeho bílkovinu si můžeme představit jako velké množství kuliček, jež dohromady tvoří jakýsi fotbalový míč, uvnitř kterého je smotaná dlouhá tkanice. Veškeré až dosud prováděné testy na onemocnění covid-19 spočívají v tom, že vám vytřou nosohltan. Z něj štětinkou seškrábnou nějaké buňky, v nichž jsou ony fotbalové míče s genetickou informací uvnitř.

Odebraný vzorek se naloží do roztoku, který, zjednodušeně řečeno, obsahuje jakési mýdlo, jež umí rozpustit ony fotbalové míče. Díky tomu vyplavou na povrch zmíněné šňůrky, z nichž v laboratořích detekují RNA, genetickou informaci. Z ní vyplyne informace, zda je testovaný jedinec na covid pozitivní, či nikoli.

Odebraný vzorek se naloží do roztoku, který, zjednodušeně řečeno, obsahuje jakési mýdlo, jež umí rozpustit ony fotbalové míče. Díky tomu vyplavou na povrch zmíněné šňůrky, z nichž v laboratořích detekují RNA, genetickou informaci. Z ní vyplyne informace, zda je testovaný jedinec na covid pozitivní, či nikoli.

LIDOVÉ NOVINY: Tak probíhá metoda testu PCR?
HIRSCH: Ano, toto je popis klasického testu PCR, který je z dnešního hlediska brán jako zlatý standard. Je spolehlivý, velmi citlivý, nicméně v některých směrech i mírně těžkopádný.

LIDOVÉ NOVINY: Co myslíte výrazem těžkopádný?
HIRSCH: Jde o metodu poměrně složitou, zdlouhavou, zabere až několik hodin, a taktéž nutno uvést, že rizikovou. Vezměte si, že na počátku je výtěr z nosohltanu, ten může být infekční, ostatně proto jej provádějí zdravotníci v ochranných skafandrech. Získaný vzorek následně putuje do zkumavky, a ani tu nelze jen tak někde otevřít, proto míří do chráněné laboratoře.

Tam jej analyzují, k čemuž potřebují speciální přístroje… Funguje to velice dobře, je to obrovsky citlivé a spolehlivé. Ale také relativně pracné, je třeba vysoce proškolený personál. Oproti tomu antigenní testy jsou rychlé a v mnohém jednodušší.

LIDOVÉ NOVINY: A jejich podstata spočívá v čem?

Na počátku je výtěr z nosohltanu, ten může být infekční, ostatně proto jej provádějí zdravotníci v ochranných skafandrech. Získaný vzorek následně putuje do zkumavky, a ani tu nelze jen tak někde otevřít, proto míří do chráněné laboratoře.

HIRSCH: Antigenní testy se dělají tak, že nedetekují ony šňůrky v těch našich fotbalových míčích, ale přímo ty fotbalové míče. Jinými slovy – rovnou se detekuje samotný virus. Nezkoumá se tedy jeho genetická informace, ale přímo samotný virus, tedy ona kulička, o níž jsem mluvil na začátku.

LIDOVÉ NOVINY: Mluví se o tom, že odběr vzorku z těla člověka bude podobný jako u testu PCR, tedy stěrem nosohltanu. Bude to tak?

HIRSCH: Pravděpodobné jsou dvě varianty – stěr, nebo výplach.

LIDOVÉ NOVINY: Výplach?

HIRSCH: Ano. Nějakým způsobem se bude muset vypláchnout nosohltan. Z toho vzešlý „vyplivnutý“ vzorek bude obsahovat všechno možné, mimo jiné i viry, jež se v tomto případě budou detekovat pomocí testu, který se zaměří na analýzu povrchu viru. Název antigenní test je tu proto, že antigenem je míněn virový protein, což se rovná tomu, z čeho je udělaný výše uvedený fotbalový míč.

LIDOVÉ NOVINY: Zmíněný výplach se bude provádět na odběrových místech, nebo si jej pacient někam donese s sebou?

Antigenní testy se dělají tak, že nedetekují ony šňůrky v těch našich fotbalových míčích, ale přímo ty fotbalové míče. Jinými slovy – rovnou se detekuje samotný virus. Nezkoumá se tedy jeho genetická informace, ale přímo samotný virus, tedy ona kulička, o níž jsem mluvil na začátku.

HIRSCH: V současnosti je jasné, že v domácnosti si to nikdo dělat nebude. Je však reálné, že v blízké budoucnosti se takto otestovat zvládneme doma sami, podobně jako je to běžné třeba u těhotenského testu. To však v čase hodně předbíhám. Nyní platí, že vzorky by měly být odebírány na odběrových místech. Domnívám se však, že jde o příjemnější variantu odběru než aktuálně prováděné stěry z nosohltanu, které pro někoho bývají značně nepříjemné.

LIDOVÉ NOVINY: Metodě antigenních testů někteří odborníci přičítají, že je méně spolehlivá. Co si o tom myslíte?

HIRSCH: Uvádí se, že výsledek je méně spolehlivý, to je pravda. Zaregistroval jsem informaci, že ze čtyř skutečně pozitivních odhalí tři. Nicméně platí, že žádný test není za každých okolností stoprocentní, velmi záleží na tom, jak kvalitně se vzorek odebere. Nezpochybnitelnou výhodou antigenních testů je, že se celá procedura testování zjednoduší a je to desetkrát levnější i desetkrát rychlejší.

LIDOVÉ NOVINY: Dokážou tyto testy odhalit i bezpříznakové a přitom nakažené jedince?

Žádný test není za každých okolností stoprocentní, velmi záleží na tom, jak kvalitně se vzorek odebere

HIRSCH: To je samo o sobě dost tvrdý oříšek, neboť se doposud úplně neví, jak to s takovými případy opravdu je. Nelze je snadno odhalit, protože vir je „ukryt“ například v nějaké malé části krku a onou štětičkou při výtěru do toho zkrátka nerejpnete. Budete-li však mít i pořádnou rýmu, je to jednoduché, tehdy je zkrátka kde brát. V opačném případě nemusí štětička při odběru na nic narazit.

Počet příspěvků: 1, poslední 1.11.2020 05:39 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.