Alena Vitásková: Pracujeme na tom, aby cena energie mohla klesnout ještě letos

Český průmysl se kvůli neodůvodnitelně vysokým cenám za zelenou energii nachází na pokraji konkurenceschopnosti, říká šéfka regulátora.

foto: © ČESKÁ POZICE, Alessandro Canu, foto ČTKČeská pozice

Předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková se stala nepohodlnou osobou pro mnoho účastníků trhu, kteří regulátora dříve nebrali vážně. Dědictví po bývalém vedení úřadu, který převzala v srpnu 2011, je plné kauz a závažných zjištění, avšak ne všechny souvisejí se solárními elektrárnami.

ČESKÁ POZICE: Váš otevřený boj proti obnovitelným zdrojům je veřejnosti znám prakticky od doby, co jste koncem léta 2011 byla jmenována do čela ERÚ. Proč je tomu tak?

VITÁSKOVÁ: Špatná otázka. Nebojuji proti obnovitelným zdrojům energie, ale proti neúměrně vysoké ceně podpory z veřejných financí, což znamená, že se to netýká jen státního rozpočtu, ale i kapes všech spotřebitelů. Obnovitelným zdrojům nesmírně uškodily fotovoltaické elektrárny, které nás nyní stojí zhruba 25 miliard korun ročně. Boom těchto elektráren v roce 2010 deformoval ceny natolik, že dnes má už i vážný národohospodářský dopad.

ČESKÁ POZICE: Takže jsou to fotovoltaici, co jsou v hledáčku regulátora?

VITÁSKOVÁ: V žádném případě. Opět špatná otázka, nevím, co se mi snažíte stále podsouvat? V hledáčku není těch zhruba 20 tisíc fotovoltaických výroben do výkonu jednoho megawattu (MW) a již vůbec nejde o elektrárny, které pobírají roční podporu nižší, než je dvanáctiměsíční průměrný plat, což je asi 270 tisíc korun. Všímáte si, že používám výrazy zhruba nebo asi? To proto, abyste mne neosočil, že uvádím nepřesná či dokonce manipulovaná čísla, jak je to dnes moderní. Doufám, že to zveřejníte.

ČESKÁ POZICE: Tak co je tedy v hledáčku regulátora z oblasti fotovoltaiky?

VITÁSKOVÁ: Jsou to – a i nadále budou – elektrárny nad jeden MW, protože odebírají zhruba čtrnáct miliard korun z finančních podpor ročně, což je skutečně hodně. Víte, kolik by za tyto peníze mohlo být podpořeno jiných obnovitelných zdrojů s lepším diagramem dodávky elektřiny a menšími negativními dopady do sítí?

ČESKÁ POZICE: V této souvislosti mě zajímá nově otevřená kauza fotovoltaických elektráren Saša Sun a Zdeněk Sun patřících podnikateli Zdeňkovi Zemkovi, kterou šetří protikorupční policie. Dokonce byli obviněni i někteří zaměstnanci ERÚ.

„Lituji toho, že jsem po nástupu do funkce nepodala trestní oznámení na bývalé vedení ERÚ“VITÁSKOVÁ: Celá záležitost byla založena v období, kdy jsem na úřadě ještě nebyla, policie případ neuzavřela ani po více než dvou letech vyšetřování, proto se ke kauze odmítám vyjadřovat.

ČESKÁ POZICE: Přesto, jak se na tuto kauzu díváte dnes?

VITÁSKOVÁ: Z dnešního pohledu lituji jen toho, že jsem po nástupu nepodala trestní oznámení na bývalé vedení ERÚ, na tehdejšího předsedu Josefa Fiřta, na jeho náměstka Antonína Panáka a další úředníky, kteří se bezpochyby podíleli na vzniku tohoto stavu. Netuším, co výše zmiňovaní pánové dělali, že nejpozději 2. ledna 2011, když měli bezprostřední informace o vydaných licencích k dispozici, nezahájili hloubkovou kontrolu elektráren a následně neodebrali údajně neoprávněně vydané licence. Čekali, až se elektrárna dostaví? Nebo byli jinak motivováni k takovému liknavému postupu? Víte, s odstupem dvou let se tento závažný problém špatně posuzuje, zvláště když se udál v mé nepřítomnosti. Opravdu se k tomu nemohu vyjádřit.

Rozdílný přístup

Policie řeší kromě elektráren Saša Sun a Zdeněk Sun i mnohé další případy týkající se licencí vydaných koncem prosince 2010. Pro vysvětlení je nutno uvést, že v roce 2010 byly výkupní ceny elektřiny z fotovolaických elektráren o velikosti nad 30 kW až 12,15 Kč za kWh a v roce 2011 pro stejnou kategorii byly výkupní ceny stanoveny už jen na 5,9 Kč za kWh. Všichni, kdo chtěli stavět fotovoltaické elektrárny, se o změnách ve výkupních cenách oficiálně mohli dozvědět z cenových rozhodnutí ERÚ vydaných v listopadu 2010. Takto vznikl prostor pro různý přístup k vyřizování žádostí o licence, které byly na úřad doručeny v prosinci 2010.

ČESKÁ POZICE: Dobře, to je minulost. A současnost?

VITÁSKOVÁ: Nezasahuji, ani nemohu zasahovat do rozhodování prvního stupně, mezi která patří i rozhodování o udělování licencí či obnova řízení. Do mé kompetence patří rozhodování ve druhém stupni, kde je mé rozhodnutí za regulační úřad konečné. Ani v tomto případě se nepostupovalo jinak. Naopak jsem využila svých pravomocí, aby došlo k přezkumu postupu a nakonec došlo k obnově řízení.

ČESKÁ POZICE: Ale jedna z kompetentních pracovnic ERÚ řízení zastavila. Ptám se tedy proč?

VITÁSKOVÁ: Nevím, jaké podklady ji tehdejší místopředseda úřadu Antonín Panák jako její přímý nadřízený ponechal, nebo možná podstrčil k prostudování, aby mohla rozhodnutí vydat.

ČESKÁ POZICE: Kolik zaměstnanců ERÚ bylo v této kauze obviněno?

VITÁSKOVÁ: Obviněni jsou dva stávající zaměstnanci ERÚ. Snad je nechcete pranýřovat?! Jedná se o Ilonu Floriánovou, pracovnici odboru licencí. Podotýkám, že po mnoha letech dala v těchto dnech výpověď. Prověřuji důvody, které ji k výpovědi vedly. Jednalo se o dobrou pracovnici, která se velmi dobře vyznala v příslušné problematice. Bývalá ředitelka odboru licencí Michaela Schneiderová byla odvolána z funkce. Přestože ctím presumpci neviny, byla z funkce odvolána do doby vyřízení případu, ale na úřadě stále pracuje. I ona je dobrá pracovnice a její převod na jiné pracoviště bohužel oslabil odbor licencí právě v závěru loňského roku, kdy jsme vydali historicky nejvíce povolení.

Hrozí ztráta licence

Licence pro elektrárny Saša Sun a Zdeněk Sun byly vydány 31. prosince 2010. V březnu 2011 místopředseda ERÚ Antonín Panák podal trestní oznámení. Dále bylo zahájeno řízení o obnově řízení ve věcech vydaných licencí. Šéfka odboru licencí Michaela Schneiderová podle podkladů, které měla k dispozici, obnovu řízení zastavila v prvním stupni správního řízení. Předsedkyně úřadu Alena Vitásková nařídila ve 2. stupni přezkum postupu a obnovu řízení o vydání licencí. Tyto úkony byly zahájeny ještě před obviněním Schneiderové. Probíhající obnovené řízení, pokud licence nebyly vydány oprávněně, může vést až k jejich odebrání.

ČESKÁ POZICE: V jakém stadiu se případ fotovoltaických elektráren Saša Sun a Zdeněk Sun nyní nachází?

VITÁSKOVÁ: Znovu opakuji, že kauza se nachází v procesu vyšetřování, proto se k ní nebudu vyjadřovat. Mohu se pouze podivit nad některými nepravdivými či lživými výroky v některých médiích, které k této věci v minulých dnech zveřejněny.

ČESKÁ POZICE: Které to jsou?

VITÁSKOVÁ: Dědictví po bývalém vedení ERÚ je plné kauz a závažných zjištění. Mne mrzí skutečně jen to, že již delší dobu řeším obrovské dopady do cen energií, ať již z obnovitelných zdrojů, a dále tak vysokými cenami za distribuci, které nastavili pánové z bývalého vedení úřadu, čímž připravili svým nezodpovědným chováním významné národohospodářské ztráty.

„Mohu se jen domnívat, jakou roli v problematice fotovoltaických elektráren sehráli lidé z advokátní kanceláře Kořán a Fiřt“Já jsem u vydávání licencí pro fotovoltaické elektrárny opravdu nebyla. Jak víte, do čela ERÚ jsem nastoupila 1. srpna 2011. Od té doby jsem se dozvěděla mnoho závažných informací. Mohu se tedy jen domnívat, jakou roli v celé problematice fotovoltaických elektráren sehráli lidé z advokátní kanceláře Kořán a Fiřt, která pracovala pro distribuční společnost, kde připravovali smlouvy o připojení ještě pro rok 2010. Upozorňuji, že se jedná o syna bývalého předsedy ERÚ. Nevím, jaký byl klíč pro připojování, proč ti, kteří byli připraveni například už v září 2010, byli připojeni až v roce 2011, tudíž pro ně platily nižší výkupní ceny elektřiny. Nevím, zda se u někoho dělaly, nebo nedělaly obstrukce. Nevím, jestli bylo předem určeno, kdo licenci má dostat, či nemá. Netuším, jak byl tento proces řízen. (Advokátní kancelář Kořán a Fiřt se od ledna 2013 jmenuje KF Legal. Spolumajitel této právní firmy je Josef Fiřt, syn bývalého předsedy ERÚ Josefa Fiřta. – pozn. redakce.)

ČESKÁ POZICE: Myslíte, že tato právní kancelář spolupracovala s regulačním úřadem? Šlo podle vás o střet zájmů? Mohly existovat zákulisní dohody o tom, která fotovoltaická elektrárna má být připojena, či která má získat licenci?

VITÁSKOVÁ: Nechci a nemohu se touto záležitostí z minulosti zabývat, ale ani se vyjadřovat. To jsou skutečně otázky pro policii. Řeším úplně jiné problémy, hlavně snížení ceny energií nejen pro kolabující průmysl, ale i pro domácnosti. Průmysl v České republice se z důvodu neodůvodnitelně vysokých cen za zelenou energii nachází na pokraji konkurenceschopnosti, mnoho podniků kvůli tomu přemýšlí o ukončení výroby. Domácnosti se i kvůli vysokým nákladům na energie dostávají do závažných finančních problémů.

Jistě, bývalé vedení ERÚ nezvládlo svoji roli regulátora, nedokázalo ochránit spotřebitele, jak jim uložil zákon, nezvládlo vytvořit rovné podmínky pro všechny účastníky trhu. Dnešní vysoké ceny jsou výsledkem jejich nezodpovědné práce, někdy až za hranicí zákona. Dnes víme, například z údajů Eurostatu, že úroveň cen elektřiny a plynu dosáhla v České republice jedné z nejvyšších v Evropě. Není nejmenších pochyb, že toto je důsledkem cenové politiky ERÚ v období před mým nástupem. Dnes už řeším jen následky. Vedení ERÚ připravuje kroky k tomu, aby ještě v letošním roce mohla být cena energií snížena.

Energetik_Tom 16:39 14.3.2013
martintruhlik tahle paní se mi začíná líbit ... 17:40 13.3.2013

Počet příspěvků: 26, poslední 16.3.2013 07:58 Zobrazuji posledních 26 příspěvků.