Ceska Pozice

Alena Vitásková dělá na ERÚ pořádek. Části úředníků se to nelíbí.

Pokud někdo očekával, že se žena v roli regulátora mocných energetických firem zachová jako hodná puťka, dost se mýlil. 

István Léko 12.3.2012

„Ne všichni zaměstnanci ERÚ jsou schopni turbulentní změny zvládat,“ vysvětluje předsedkyně úřadu kritické výtky vůči změnám, do kterých se pustila. foto: © ČTKČeská pozice

„Ne všichni zaměstnanci ERÚ jsou schopni turbulentní změny zvládat,“ vysvětluje předsedkyně úřadu kritické výtky vůči změnám, do kterých se pustila.

Předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková rozhodla za více než půl roku ve funkci o řadě personálních a procesních změn. Bývalí zaměstnanci je však kritizují. Úřad prý opouštějí zkušení odborníci, objevuje se i obava, že ERÚ nebude nezávislý a prý má být plně pod kontrolou podniku ČEZ.

ČESKÁ POZICE například obdržela již 9. února e-mail, který v tomto smyslu rozebírá jednotlivé personální zásahy (jméno odesilatele má redakce k dispozici). Konfrontovali jsme zaslané informace s Alenou Vitáskovou, která je předmětem kritiky.

Vitásková: Ne všichni zaměstnanci změny zvládají

Pokud někdo očekával, že se žena, kterou loni na návrh vlády Petra Nečase jmenoval do funkce prezident Václav Klaus, v roli regulátora mocných energetických firem zachová jako hodná puťka, dost se mýlil. Její dosavadní kroky, ať se jedná například o snahu změnit zákon o veřejných zakázkách ve prospěch spotřebitelů či o její trvalý odpor proti vysokému zelenému bonusu pro biometan, který připomíná dotace pro fotovoltaické elektrárny, nasvědčují, že regulační úřad přestává naslouchat velkým energetickým koncernům či spekulantům.

„Na zaměstnance ERÚ jsou kladeny běžné požadavky související s chodem úřadu, na které nemuseli být z dřívějška zvyklí.“

Poslední novela energetického zákona vycházející z 3. energetického balíčku Evropské komise přisoudila ERÚ zcela nové kompetence a úlohy. A to nejen v regulační, ale i v kontrolní činnosti. Vitásková v tomto kontextu upozorňuje: „Na tyto úkoly úřad nebyl připraven a v současné době probíhá úprava vnitřní struktury, kterou jsem vyhlásila neprodleně po svém nástupu jako soubor opatření k řádnému chodu úřadu. Na zaměstnance ERÚ jsou kladeny běžné požadavky související s chodem úřadu, na které nemuseli být z dřívějška zvyklí a které jsou v naší společnosti naprosto běžné více než dvacet let,“ říká předsedkyně Energetického regulačního úřadu ČESKÉ POZICI.

Další závažnou okolností je podle Vitáskové zahájení implementace Jednotného energetického evropského trhu, tzv. REMIT, o kterém rozhodla Evropská komise v závěru loňského roku. „Zde hrají nezastupitelnou roli národní regulátoři a s tím opět souvisejí velmi náročné změny, které musejí být zavedeny v určitých termínech. Ne všichni zaměstnanci ERÚ jsou schopni turbulentní změny zvládat,“ dodala Vitásková.

Téma: Blahoslav Němeček a biometan

To je základní postoj. A nyní, k čemu směřuje kritika. Předsedkyně ERÚ je například kritizována za to, že se rozloučila s Blahoslavem Němečkem, který byl dlouhá léta místopředsedou úřadu. „Je pravda, že v listopadu loňského roku nebyl do nové organizační struktury zařazen Blahoslav Němeček, jeho pracovní poměr byl ukončen dohodou. Avšak v lednu 2012 se objevil v hospodářském výboru Poslanecké sněmovny jako odborný konzultant a bývalý pracovník ERÚ, aby prezentoval výhodnost biometanu. Na jednání ho pozval hospodářský výbor. Jenže na toto setkání zástupci energetického regulátora přizváni nebyli, ačkoliv o to měli zájem. Z toho vyplývá, jaký byl zájem Blahoslava Němečka v době, kdy pracoval na ERÚ jako místopředseda. Domněnka, že byl součástí přípravy doplnění zákona o podporu biometanu, se jen potvrzuje,“ říká Vitásková.

 „Není nutné vynakládat miliardy korun na podporu biometanu, kterou opět zaplatí občané České republiky.“

Dále uvádí: „Nicméně musím podotknout, že ERÚ v souvislosti s kontroverzním zákonem o obnovitelných zdrojích zaujímal stanovisko, že biometan, který není ani v Národním akčním plánu (NAP), nepatří do obnovitelných zdrojů. Není tedy nutné vynakládat miliardy korun na jeho podporu, kterou opět zaplatí občané České republiky. Domnívám se, že je opravdu nechutné vytahovat další peníze z kapes lidí, kteří na to již nemají,“ tvrdí předsedkyně ERÚ.

„Prosím, aby se nepletl biometan a bioplyn, který má podporu již mnoho let a je v NAP do roku 2020, který hovoří o množství spotřeby elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů,“ vysvětluje Vitásková.

Němeček byl nahrazen dlouholetou pracovnicí ERÚ Martinou Krčovou, která na úřadě pracuje od jeho založení, tedy o něco déle než Blahoslav Němeček. „O kompetentnosti ředitelky Krčové není pochyb,“ tvrdí předsedkyně ERÚ.

Téma: Pod kontrolou ČEZ

Bývalí zaměstnanci rovněž tvrdí, že ERÚ nebude nezávislý, ale plně pod kontrolou podniku ČEZ, který se prý snaží nasadit své lidi k regulátorovi. Údajně jde o bývalé zaměstnance ERÚ, kteří v minulosti z platových důvodů přešli do ČEZ a znají problematiku regulace. „K tomu mohu říct, že z toho nic není pravda. Kolik lidí z ČEZ přišlo k dnešnímu dni pracovat na ERÚ? Ani jeden! Naopak osoba, která tyto nesmysly o údajné závislosti ERÚ na společnosti ČEZ rozšiřuje, přišla před lety z RWE. Ovlivňoval tento pán zájmy RWE, když nastoupil do oddělení regulace cen plynu? Mimochodem tenkrát se na ERÚ připravovala regulační pravidla. Má to z vlastní zkušenosti?“ táže se Vitásková.

„Je pravda, že tento člověk je již mnoho let v důchodu a pracoval na roční smlouvu. Domnívám se, že očekával funkci ředitele odboru, což mu nebylo umožněno. Pracoval na regulaci plynu a naposledy na oddělení ochrany práv spotřebitelů vyřizoval stížnosti občanů. Ukončil pracovní poměr na dohodu 9. února 2012. O kvalitě odvedené práce mlčím, stejně jako o pracovním nasazení či loajálnosti k ERÚ,“ uvádí Vitásková. (Připomeňme, že ČESKÁ POZICE informace o situaci v ERÚ obdržela mailem právě 9. února.)

Téma: Odbor udělování licencí

Podle kritiků dále předsedkyně na ERÚ „tahá svoje lidi, kteří nemají s energetikou nic společného“. Terčem tohoto osočení je Svatopluk Srba, který se stal ředitelem kabinetu Vitáskové. „Srba však jako státní zaměstnanec stále podniká. Novou šéfkou licencí se stala Michaela Schneiderová, dlouholetá kamarádka Vitáskové, která nemá s energetikou nic společného,“ uvádí dále bývalý zaměstnanec ERÚ, který si nepřeje být jmenován.

K tomu Alena Vitásková: „Ředitel mé kanceláře Svatopluk Srba přišel zvenčí. Svoje podnikání ukončil, avšak tyto změny se ještě pochopitelně neobjevily v obchodním rejstříku. Ředitelkou odboru udělování licencí se skutečně stala Michaela Schneiderová. I ona přišla zvenčí, je plně kompetentní, funkci vykonávat. Není moje dlouholetá kamarádka,“ brání se Vitásková.

Alena Vitásková podotýká, že v případu udělování fotovoltaických licencí stále probíhá šetření Policie ČR

Odbor udělování licencí neměl před ani po nástupu Vitáskové do funkce ředitele. „Funkce byla dlouhodobě neobsazena, a to přes problémy, které tento odbor měl, mám na mysli fotovoltaické elektrárny. Přes ujišťování bývalých členů vedení ERÚ, Blahoslava Němečka a dalších, že je odbor v naprostém pořádku, jsem loni na podzim prostřednictvím společnosti BDO provedla na tomto oddělení audit, který byl ukončen v listopadu 2011. Prokázal závažná zjištění, nedostatky jak v řídící, tak v kontrolní činnosti. Závěry auditu byly bezodkladně řešeny, mimo jiné jmenováním neobsazené funkce ředitele odboru. Tyto nedostatky nyní postupně napravuji po bývalém vedení. Mimo jiné v otázkách udělování licencí fotovoltaickým elektrárnám na přelomu let 2010 a 2011 probíhá stále šetření Policie ČR,“ říká předsedkyně ERÚ.

Téma: Vliv poradenských společností

K dalšímu odchodu, a to dvou zaměstnanců z odboru elektroenergetiky, předsedkyně ERÚ uvedla, že Stanislav Trávníček a Martin Koďousek podali výpověď k 31. lednu na podatelnu úřadu. „Oba pracovali s velmi citlivými daty ERÚ a jejich ukončení pracovního poměru bylo pro některé nečekané. Osobně jsem tento postup očekávala, jelikož z manažerských zkušeností již delší dobu pozoruji neschopnost takzvaných odborníků úřadu pracovat bez poradenských firem. Před několika týdny jsem pracovníkům tohoto odboru odmítla požadavek ve výši 1,5 milionu korun pro poradenskou firmu, která jim počítá regulaci cen. Jeden z výše uvedených zaměstnanců rovněž hrubě porušil zákoník práce,“ tvrdí předsedkyně ERÚ s tím, že na zmíněná místa již nastoupili pracovníci ERÚ. Jde prý o kariérní růst zaměstnanců ERÚ, kteří jsou kompetentní funkce vykonávat.

Vitásková se razantně staví proti systému, kdy za zaměstnance prováděly práci poradenské firmy

Vitásková se razantně staví proti systému, který byl na ERÚ vytvořen takzvanými stěžejními zaměstnanci, kdy za ně poradenské firmy prováděly práci. „Konkrétně mám na mysli širokou spolupráci se společností Euroenergy, kde někteří zaměstnanci ERÚ tráví více času než na úřadě. To je rovněž hluboká a jistě nepříjemná kritika, která z mé strany přichází. Považuji za naprosto nepřístojné, aby veškerou legislativu pro energetiku zpracovávala poradenská společnost. Jsou to zákony a vyhlášky, jejichž nositelem je ERÚ, ministerstvo průmyslu a obchodu, ale rovněž se dotýkají i operátora trhu s elektřinou (OTE). Mojí snahou je, aby tvorbu legislativy řídilo buď ministerstvo, nebo ERÚ, a nikoliv za peníze daňových poplatníků poradenská firma, která se pak stává útočištěm odcházejících pracovníků ERÚ a která zároveň na základě smluv pracuje pro velké hráče na energetickém trhu,“ říká Vitásková.

Vitásková: Požaduji...

Energetická regulátorka má za to, že ERÚ není soubor mediálních hvězd či expertů, kteří jen jezdí přednášet na konference:

„Jsme státní úředníci se všemi povinnostmi, které z toho vyplývají. Opatření, které na úřadě v současné době uskutečňujeme, je řada. Zavádíme moderní elektronickou evidenci docházky, elektronickou knihu jízd kvůli evidenci využití osobních aut, procesní a personální audit. Možná, že některé úředníky to překvapí, ale já požaduji, aby zaměstnanci chodili do práce, aby nejezdili po konferencích v takové míře jako za bývalého vedení, a když, pak v míře omezené a pouze v případě, že je to přínosem.

Požaduji, aby zaměstnanci vykonávali činnost samostatně, aby za ně materiály nezpracovávaly poradenské firmy jako doposud. Požaduji, aby si zaměstnanci uvědomili, že jsme také kontrolní orgán a podle toho zacházeli s daty.

Požaduji, aby si pracovní pomůcky, jako je notebook, nosili do práce a nenechávali ho doma, aby na služební cestu jeli pouze v případě, když jsou vysláni, nikoliv svévolně. Požaduji, aby dodržovali polední přestávku na oběd a podobně. Velké většině zaměstnanců ERÚ tyto jinde standardní postupy vyhovují, jelikož poctivě pracují, do práce chodí, tráví v ní pracovní dobu a mají zájem pracovat v týmech. Kdo není schopen akceptovat změny, nemůže obstát v žádném oboru.“

zpět na článek


© 2022 MAFRA, a.s., ISSN 1213-1385 © Copyright ČTK, Reuters, AFP. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.