Absurdní varianta: Kauza Casa skončí bez trestu, i když stát je oškubaný

Typický případ, v němž lze jen obtížně nalézt krok, který by nebyl v souladu se zákonem. Na první pohled vše v pořádku.

foto: © Reuters, ČESKÁ POZICE, UrbČeská pozice

KOMENTÁŘ Kateřiny Menzelové / Zkusme si zahrát na proroka. Dejme tomu, že Poslanecká sněmovna vydá v souvislosti s nákupem letadel Casa bývalou ministryni obrany Vlastu Parkanovou k trestnímu stíhání. Věc se následně dostane až před soud a soudce uzná posudek na cenu strojů, který si protikorupční policie objednala u společnosti American Appraisal, jako relevantní. Bude tedy prokázáno, že státu vznikla tímto obchodem škoda přesahující 650 milionů korun.

Přesto nemusí líčení skončit výrokem, že se kdokoli dopustil trestného činu. Soudce zkrátka zjistí, že vše, co se kolem této zakázky odehrálo, bylo v souladu se zákonem a trest nebude komu udělit. A to přesto, že státní rozpočet přišel o stovky milionů korun! Zní to absurdně.

K nalezení mezer v systému a k obcházení pravidel slouží právní a jiné posudky, paradoxně často placené z veřejných penězAbychom pochopili, jak je to možné, posuňme se na chvíli od případu Casa do obecnější roviny. Přes veřejné zakázky ročně proteče zhruba 600 miliard korun. Ve finále se často objeví důvodné podezření, že se požadované zboží či služby daly pořídit levněji. Najít v celém řetězci tendru krok, který by nebyl v souladu se zákonem, je však téměř nemožné.

Takovýto mechanismus je v českých podmínkách doveden téměř k dokonalosti. K nalezení mezer v systému a k obcházení pravidel přitom slouží právní a jiné posudky, paradoxně často placené z veřejných prostředků.

Absurdity

Vraťme se ke konkrétním letadlům Casa. Problém jejich pořízení se dnes víceméně smrsknul do debat a přestřelek, zda měla bývalá ministryně obrany Parkanová povinnost zajistit si znalecký posudek na cenu strojů. Už dříve se však objevila upozornění na mnohem širší paletu nesrovnalostí. Těmi se případný soud zřejmě zabývat nebude.

Připomeňme řadu výhrad, které měl k nákupům letadel Casa Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) na základě auditu peněžních prostředků určených na pořizování vybrané techniky Armády České republiky (AČR) v období 2005 až 2009. Nálezy zveřejnil v loňském roce. Uveďme jen to nejabsurdnější.

  • Nekoncepční nákup. Již úvodní odstavec zprávy budí pozornost. Úřad v něm konstatuje, že pořízení letounů Casa nevycházelo ze skutečných potřeb armády. Střednědobý plán na roky 2006 až 2011 tuto akvizici nezahrnoval.
  • Nárůst nákladů na pořízení. Armáda měla dle původních předpokladů letouny Casa vybártrovat. Později se na nákup tří letadel vyčlenilo 2,25 miliardy korun a postupem času tato suma narostla bezmála na 3,6 miliardy korun. NKÚ ve zprávě konstatuje, že do závěru listopadu příštího roku by se náklady na pořízení čtyř letounů Casa se započtením výdajů na přestavbu dvou letounů L-159 a ceny servisní podpory měly vyšplhat na 4,8 miliardy korun.
  • Nevyhovující stroje. Letouny Casa svými parametry plní záměry armády jen částečně, protože neumožňují přepravu osob a materiálu bez mezipřistání do oblastí, kde čeští vojáci působí.
  • V rozporu se zadáním. Rozdělení kontraktu na nákup letadel Casa a servisní podporu bylo dle auditorů v rozporu se zadávací dokumentací. Zakázku na servisní podporu vyhlásilo ministerstvo obrany v režimu jednacího řízení bez uveřejnění. Obrana akceptovala jedinou nabídku, aniž porovnala její výhodnost s konkurencí.  

Ještě připomeňme, že transakci kritizoval bývalý náčelník generálního štábu Vlastimil Picek, dle deníku MF Dnes se proti stavěl rovněž expert na vojenskou techniku, podplukovník a pilot Karel Daňhel, který zpracovával za generální štáb stanoviska k nákupu letounů (upozorňoval, že stroje jsou pro armádu nejméně výhodné ze všech nabízených). I přes výhrady expertů byl kontrakt několikrát projednáván ve vládě a nakonec ho schválil v dubnu 2009 kabinet Mirka Topolánka. Transakce byla podepsána 7. května 2009, tedy pouhý den před koncem jeho vlády.

Nic protizákonného

Na tomto příkladu lze ilustrovat, jak se při veřejných zakázkách využívá mezer v systému a jak se obcházejí pravidla.

Ministerstvo obrany postupovalo na základě výjimky ze zákona o veřejných zakázkách s odůvodněním, že jde o vojenský materiál potřebný k zajištění obrany nebo bezpečnosti státu. To umožnilo vyvázat se z povinnosti uzavřít dle zákona o majetku České republiky smlouvu s cenou do výše ocenění majetku. Tedy – nic protizákonného.

Evropská komise se nakonec spokojila s ujištěním, že Česko bude napříště postupovat striktně podle unijních pravidelNákup se přesto nelíbil Evropské komisi a České republice dokonce hrozila, že ji zažaluje u Soudního dvora Evropské unie pro porušení pravidel zadávání veřejných zakázek. Důvodem bylo, že na nákup letadel nebyla vypsána řádná soutěž. Nakonec se ale komise spokojila s ujištěním, že Česko bude napříště postupovat striktně podle unijních pravidel.

Že se letouny nakupovaly dříve, než předpokládal střednědobý armádní plán na roky 2006 až 2011? Nic protizákonného.

Že se v průběhu přípravy transakce zvýšily náklady z nuly (vybártrování letedel) až na 4,8 miliardy korun se započtením servisní podpory? Nic protizákonného.

Miroslav Kalousek v rozhovoru pro Hospodářské noviny přiznal, že za posudek – právní názor, který objednal u ředitele Ústavu státu a práva – zaplatil třicet čtyřicet tisíc. Právní názor vyznívá jednoznačně: Vlasta Parkanová neměla povinnost zajistit si znalecký posudek na cenu letadel Casa. Podle tohoto posudku – opět nic protizákonného.

Zůstává jedna pochybnost: Posudek, který si nechala zpracovat protikorupční policie u společnosti American Appraisal ale vnáší důvodné podezření, že se Vlasta Parkanová nechovala jako řádný hospodář. Možná na tomto půdorysu (pokud se případ dostane k soudu) se odehraje bitva právníků. Závěr dnes předjímat nelze.

Zbytečné diskuse

V optimálně fungujícím systému by diskuse ohledně nutnosti zajistit si posudek, a zda je vůbec možné ho vypracovat, byly naprosto zbytečné. Každá odpovědná osoba by si totiž před uzavřením kontraktu zajistila všechny potřebné a dostupné podklady a postupovala by tak, aby po podpisu smlouvy mohla prohlásit a doložit, že výhodněji již nakoupit nemohla.

„Pokud policie tvrdí, že cena byla vyšší než obvyklá, a měla být proto schválena ministerstvem financí, s čímž nesouhlasím, pořád platí, že pokud obchod včetně smlouvy s uvedenou cenou schválí vláda, což se stalo, pak toto rozhodnutí má větší právní sílu, než kdyby rozhodovalo pouze ministerstvo financí,“ napsala Vlasta Parkanová v prohlášení, které ve středu 27. června poskytla ČTK. Přeloženo: Vláda obchod posvětí a dále se nediskutuje. Kdyby ale systém fungoval, jak má, česká armáda by s letouny Casa s nejvyšší pravděpodobností nelétala.