Ceska Pozice

A pak že to nejde: Olomoučané vytřídili polovinu komunálního odpadu

Motivace obyvatel, ekologická výchova a propracovaný systém svozu. V Olomouci znají cesty k úspěšné recyklaci.

Olomoučané vytřídili a poslali v letech 2010 až 2012 k recyklaci polovinu komunálních odpadů. Mezi krajskými a okresními městy v České republice si tak v nakládání s komunálními odpady vedli nejlépe (přesná čísla v příloze).

I přes slabou podporu třídění a recyklace ze strany státu dokázaly bezmála polovinu komunálních odpadů recyklovat také Pardubice, Semily a Svitavy. Tato města ukazují různé cesty, které vedou k úspěchu.

Klíčem k vysoké míře materiálového využití odpadu je především společná vůle městských politiků, úředníků a technických služeb za přispění ekologických organizací. Právě taková motivace a příkladná spolupráce vedly k úspěchu i v Olomouci.

„Třídění odpadu jsme si zvolili jako prioritu již před mnoha lety a dlouhodobě k tomu občany vedeme od výchovy na školách až po projekty našeho ekologického centra. Zároveň každý rok více propracováváme systém sběru odpadu, svážíme pravidelně i bioodpad, a nyní se například chystáme občanům zdarma distribuovat barevné sáčky na třídění odpadu, aby se jim třídilo lépe,“ uvedla pro ČESKOU POZICI Jana Matzenauerová, vedoucí oddělení odpadového hospodářství olomouckého magistrátu.

Podle Hnutí Duha, které průzkum provádělo, patří k dalším důležitým podmínkám správného třídění a recyklace také:

Menší obce často volí také finanční motivaci, kdy občanům za vytříděný odpad platí, například formou slevy za svoz komunálního odpadu.

ČESKÁ POZICE se tomuto tématu věnovala v článku: Jak by Česko mohlo lépe recyklovat? Funguje finanční motivace.

Dle Hnutí DUHA by měla Česká republika dosáhnout 50procentní míry recyklace i jako celek. Alespoň podle platného vládního nařízení o Plánu odpadového hospodářství.

Místo toho však dosáhla recyklace komunálních odpadů v roce 2011 jen 31 procent. Přitom například belgické Vlámsko třídí a recykluje 72 procent svých komunálních odpadů, Německo a Rakousko kolem 60 procent. Ministr životního prostřední Tomáš Chalupa však nepočítá s dosažením vládou stanovené poloviční míry recyklace dokonce ani v roce 2020.

Olomouc jako inspirace?

„Ministr životního prostředí Chalupa by měl politiku svého úřadu zaměřit na to, aby i ostatní města a obce byly takto úspěšné. Řada obcí například ani po deseti letech platnosti vládního cíle recyklovat polovinu komunálních odpadů netuší, jak míru recyklace spočítat. Obcím chybí metodické vedení a odborná pomoc. Prevence a recyklace by přitom měly být prioritou jak pro využití evropských fondů, tak pro nově připravovanou legislativu. Ministr Chalupa má však priority jinde,“ myslí si specialista na odpady z Hnutí Duha Ivo Kropáček.

Naráží především na plán ministerstva, který počítá s výstavbou několika spaloven odpadu, jež sice dokážou z odpadu vyrobit elektrickou energii, ale zničí cenné suroviny, které se musejí opět vytěžit. Spalovny jsou navíc nákladné a potřebují k provozu odpad svážet i z okolí, což nevytváří příliš dobré podmínky pro recyklaci. Stejně jako zástupci spaloven argumentuje ministr tím, že maximální míra recyklace má své hranice. Příklad čtyř českých měst však ukazuje, že této hranice Česko ještě ani zdaleka nedosáhlo.

zpět na článek


© 2022 MAFRA, a.s., ISSN 1213-1385 © Copyright ČTK, Reuters, AFP. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.