66 miliard na dopravní stavby nestačí? S hospodařením á la ŘSD ani nemůže.

Hospodářské noviny upozorňují, že ŘSD vypsalo za poslední měsíc jen jednu zakázku v transparentním výběrovém řízení

Zdroje jsou, pronesl kdysi bývalý premiér Vladimír Špidla. Na Státním fondu dopravní infrastruktury (SFDI) by stejně optimistickou větu zřejmě z úst nevypustili. Tam mají málo pořád.

Poslanci ve středu schválili rozpočet na příští rok, včetně sumy, kterou dostane fond. Z národních zdrojů do něj přiteče 41 miliard korun, z fondů EU více než 21 miliard korun a dále se předpokládá čerpání úvěru od Evropské investiční banky ve výši 3,7 miliardy korun. Celkově tedy bude v roce 2012 SFDI hospodařit s 66 miliardami korun. V tiskové zprávě vydané SFDI ke schválenému rozpočtu se konstatuje: „Schválený rozpočet otevírá možnost pokračovat v realizaci evropských programů určených pro financování dopravní infrastruktury i v následujících letech, ale nepokrývá celkové potřeby výstavby dopravní infrastruktury v ČR.“

Jaká suma by SFDI stačila, aby mohl bez výhrad konstatovat, že má dost? Na natažené ruce státních institucí žadonící o peníze jsme zvyklí. Schválený rozpočet nestačí nikomu. Skutečně je důvodem jen to, že se rozděluje málo?

Největší podíl z balíku peněz ze SFDI připadne Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Dnešní Hospodářské noviny v článku nazvaném Stát narychlo rozdal zakázky za stamiliony konstatují, že za poslední měsíc rozdalo ŘSD zakázky za 1,3 miliardy korun a jen jedinou v transparentním výběrovém řízení. „U tendrů za víc než miliardu se vždy našel důvod, proč výběr omezit nebo zadat přímo konkrétní firmě,“ píší Hospodářské noviny.

Co kdyby SFDI místo sepisování plačtivých tiskových zpráv věnoval více času kontrole, jakým způsobem se utrácí? A další státní instituce ho mohou následovat. Dost prostě nebudou mít nikdy.