Diskuse k článku

Západ si obhajobu zaslouží

Proč se modernita zrodila na Západě? Proč se stal ekonomicky, politicky, společensky, vojensky i vědecky nejúspěšnější civilizací? Jeho vzestup se zrodil v hlavách Evropanů. Obhajoba Západu a odhalení příčin jeho úspěchu jsou proto žádoucí.

Upozornění

Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.

Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času

J. Křivan

Každý chvilku tahá pilku

Západ uchvácený svojí jedinečností ztratil schopnost holé reprodukce.

0/0
13.4.2017 0:04

J. Hanzlík

Zajímavá recenze

Pěkný článek s vynikajícím ideovým tématem, který se dokonale hodí pro naši dobu. Důležitost duchovních kultovně civilizačních zdrojů je mezi odbornými kruhy známa, ale moderním ideologům všelidskosti vadí. Edukační zaostalost v tomto směru je patrně nezbytná k jejímu riskantnímu uskutečňování. Zatím toto úsilí indikuje zakořeněnou domácí omezenost a produkuje živelnou migraci.

0/0
12.4.2017 10:53

J. Hanzlík

Diskusní oponentura, nebo etická a potažmo evoluční negace?

Oponentura, pana Clovise Sangraila (?), se pohybuje mimo ideové pojetí článku, který přibližuje práci Rodneyho Starka. Onen "důkaz kruhem", pan Sangrail, rozdrobil do svých drobných zpochybňujících kroužků. Přirovnal bych to ke statistice, která těžký propad jedné veličiny zahrnuje do společného průměrného úspěchu. V tomto případě eskamotérsky přesunuje vinu za neúspěch na vrub toho "úspěšného". Běžný arsenál relativity lidských motivů a obecné morálky (její povahy), která je součástí každého kulturně-kultovního civilizačního okruhu a podílí se neoddiskutovatelně na jeho úspěchu nebo zkrachování. Může posloužit jako výzbroj k bezohledné infiltraci neúspěšných.

0/0
12.4.2017 10:49

C. Sangrail

Tendenční příspěvek k dogmatu "střetu civilizací"

Knihu jsem zatím nečetl, můžu reagovat jen na shrnutí, které podává článek. Nepochybuji o tom, že autor knihy je erudovaný člověk, ale erudice sama člověka neubrání před svody "aprioristického" myšlení. Největší problém, prostupující celým článkem (a tedy zřejmě i celou knihou), je představa, podle mě naivní a zcestná, že stav, ve kterém se nacházíme právě teď, je měřítkem všeho, co se dosud na planetě událo, tedy že to, čeho lidstvo dosud dosáhlo, je Pokrok, lineární vývoj k Lepšímu, bez slepých uliček a chybných odbočení, a my jsme povolaní tento Pokrok posoudit jako jednoznačné pozitivum. S tím souvisí i pojem úspěchu, v článku (a tedy zřejmě i knize) stále připomínaný jako svého druhu veličina, kterou lze měřit kvalitu dané civilizace. Ale:

0/0
6.4.2017 20:06

C. Sangrail

1. Co je "úspěšná civilizace"?

1. Jak poznat "úspěšnou civilizaci"? Podle toho, že dnes, v r. 2017, stále ještě existuje a dominuje světu? Je tedy Západ nejúspěšnější civilizací světa jen proto, že jej zatím nepostihla žádná katastrofa, která by jej definitivně srazila na kolena? Je Západ úspěšnější než stará Čína jen proto, že pád Číny jsme už zažili, zatímco pád Západu ne? A není slovo "úspěch" třeba vždy doplnit dalším údajem, disciplinou, ve které se tento úspěch uskutečnil? Tedy "Západ byl úspěšnější v ekonomickém ovládnutí planety" nebo "stará Čína byla úspěšnější v poznávání harmonie mezi člověkem a přírodou" nebo "Amazonie byla úspěšnější v odolávání vnějším společenským vlivům" apod.?

0/0
6.4.2017 20:12

C. Sangrail

2. Co je "Západ"?

Další problém knihy (soudě podle článku) je autorovo libovolné rozhodování o tom, co je ten tzv. Západ. Nejdříve je to pro něj (samozřejmě, kdo by čekal co jiného?) antické Řecko. Pak Řím (s výhradami), pak křesťanský středověk, pak kapitalistický euroatlantický prostor. Těžiště se stále přesouvá a stále jde o Západ. Ale v době, kdy těžiště této (ex post vytyčené) vývojové linie leželo v Řecku - kde byl zbytek "Západu"? Zbytek Evropy? Amerika? Totéž, když se těžiště přesunulo na Apeninský poloostrov. Patří ty řídce obydlené hvozdy severní Evropy k "Západu"? Pokud ne, proč ne? Jako by "Západ" byl jistý myšlenkový koncept či jisté duchovní naladění, které putovalo po světě od civilizace k civilizaci, až zakotvilo v angloamerickém světě, a které je nezávislé na geografickém prostoru, tzn. v každé etapě svého vývoje nechává valné části geografického Západu stranou. Autor libovolně rozhoduje o tom, co je a co není Západ, a v článku se nedovídáme nic o tom, jak svá rozhodnutí zdůvodňuje. Pokud je křesťanství ko

0/0
6.4.2017 20:24

C. Sangrail

Re: 2. Co je "Západ"?

Pokud je křesťanství konstitutivní pro dnešní Západ, jaká byla role křesťanské (ale pravoslavné) východní Evropy? Když se rozpadala římská říše a na její území proudily hordy barbarů a přijímaly křesťanství a různé starořímské instituce, až z této směsice vznikla středověká Evropa, kde v této nejasné, hraniční době ležel Západ? Byl to ten dekadentní, rozpadávající se Řím, nebo to byly ty původně divoké, ale postupem času stále kultivovanější kmeny, z nichž vznikly dnešní národy (Frankové, Sasové, Normané...)? Autor je zcela arbitrární a přisuzuje jednotlivým společnostem roli nositele "Západu" ze své pozice toho, kdo si může dovolit pohlížet zpět, protože už ví, "jak to dopadlo".

0/0
6.4.2017 20:24

C. Sangrail

3. Byl Západ lepší, nebo o něm prostě máme víc informací?

Další problém vysvítá tam, kde autor srovnává Západ s jinými civilizacemi. Z těchto srovnání kupodivu VŽDY vychází lépe ten tzv. Západ. (Není to bludný kruh? Není to proto, že za Západ je ex post prohlášeno to, co v každém jednotlivém srovnání uspěje?) Ale byl Západ opravdu lepší v tolika věcech? Není to tím, že o jiných kulturních okruzích nemáme tolik informací? Řekl bych, že Occamova břitva jasně naznačuje, že to tak asi bude. Univerzitní profesor, který léta bádá nad evropskou kulturou, asi bude vědět víc o Evropě než třeba o arabském středověku či staré Číně...? A když toho o jedné věci víme víc než o druhé, jednak je nám ta věc bližší a jednak máme tendenci prohlásit ji za lepší, dokonalejší, vyspělejší...

0/0
6.4.2017 20:33

C. Sangrail

Re: 3. Byl Západ lepší, nebo o něm prostě máme víc informací?

Ale ono to mohlo být i jinak: Ne všechny čínské vynálezy byly zakázané, např. porcelán a papír nebo čínská medicína se používaly běžně. A střelný prach? Byl to opravdu stupínek na cestě k Pokroku? Nebylo lepší určité vynálezy nepoužívat? Zde se krásně ukazuje typické evropské pozitivistické myšlení, o němž si naivně myslíme, že je jediné možné či jediné správné: když jsem něco vynalezl, tak to přece budu používat, ne? A když už to používám, tak se budu snažit co nejvíc to rozšířit a co nejvíc na tom vydělat. Střelný prach. Kulomet. Yperit. Cyklon B. Jaderné zbraně. Pokrok? (Autora ovšem yperit nezajímá, jeho zajímají jen ty výdobytky západní kultury, které se mu hodí do krámu, tedy které se zdají dokazovat jeho a priori vytyčenou tezi.)

0/0
6.4.2017 20:35

C. Sangrail

Re: 3. Byl Západ lepší, nebo o něm prostě máme víc informací?

Podobně se dají zpochybňovat i další jeho tvrzení. Západ je racionální, islám je iracionální? Copak není iracionální komponenta v každém náboženském systému? A copak iracionální komponenta křesťanství nebyla v minulosti značně markantní? Flagelanti? Víra v čarodějnice? Dětská křížová výprava? A copak i islámský svět nezažil dobu značné racionality (která je, chceme-li zevšeobecňovat, bohužel dávnou minulostí, nicméně se nemusíme snažit vymazat ji z dějin)? A další: islám vždy čerpal z vědění druhých? Aha? Arabská matematika? Arabské mořeplavectví? Arabská astronomie? Arabská jazykověda? "Nikdo jiný mimo Západ nevytvořil teologii." Islám má teologii a Indie a Čína ji nemají, protože ji nepotřebují, protože místo ní mají filosofické a morální systémy, které nicméně spočívají na podobné mentální práci jako evropská nebo islámská teologie.

0/0
6.4.2017 20:40

C. Sangrail

Re: 3. Byl Západ lepší, nebo o něm prostě máme víc informací?

Ano, na několika místech Evropy ve středověku vymizelo nevolnictví, ale drtivá většina Evropy ho využívala hluboko do novověku. Ano, na několika místech Evropy panovaly jasné majetkové poměry, ale jinde monarchové zvesela konfiskovali majetky a rozdávali je svým oblíbencům stejně jako v kterékoli orientální despocii. Ano, racionální myšlení kvetlo na evropských univerzitách, ale nezapomeňme, že arabský svět měl univerzity o několik staletí dřív (to ještě k tvrzení, že prý islám nezná teologii). Středověk začal s empirickým způsobem bádání (ale ne výhradně, scholastika byla velmi deduktivní a v tom podobná řeckému myšlení, které zase naopak nebylo úplně uzavřené empirii) a zhruba v té době arabský svět dosahoval úspěchů v různých disciplínách, které by nebyly možné bez empirie (např. mořeplavectví a astronomie). Italské obchodní metropole (Benátky, Janov...) nás obdařily základní výbavou moderního bankovnictví, což je příznakem oněch jasných majetkových vztahů, o kterých mluví autor. Al

0/0
6.4.2017 20:56

C. Sangrail

Re: 3. Byl Západ lepší, nebo o něm prostě máme víc informací?

Ale nejsou arabské číslice a arabská matematika obecně příznakem téhož? Tedy rozvinutého obchodního myšlení? Atd. atd. atd.

0/0
6.4.2017 20:57

C. Sangrail

4. Jaký přesně je onen "úspěch"?

No a konečně poslední výhrada. Autor, který působí dojmem člověka, který nejdříve vytyčí poměrně iracionální tezi a pak ji zpětně dokazuje (což je zvláštní u někoho, kdo vychvaluje tzv. "Západ" pro jeho domnělou racionalitu...), má nepochybně určité myšlenkové a citové zázemí. U tohoto autora je to evidentně zázemí křesťanské a kapitalistické, jinými slovy pravicově konzervativní. Celá argumentace je tendenční argumentací člověka, který vyznává onu absurdní, ale bohužel častou kombinaci ekonomického liberalismu a etického konzervativismu. Křesťanství pro něj není jedním z náboženských systému, ale ten jediný správný (totiž díky křesťanství prý je Západ tam, kde je), a kapitalismus je pro něj cílem stvoření a absolutním úspěchem. Pokud Západ tedy vytvořil kapitalismus a pro naše uvažování je kapitalismus východiskem, o kterém se nepochybuje, pak je Západ nepochybně nejúspěšnější civilizací světa, protože vytvořil kapitalismus. Opět bludný kruh.

0/0
6.4.2017 20:44