Vzestup a pád informačních monopolů

Je internet další novou technologií, o níž se zpočátku zdálo, že se bude spontánně vyvíjet, ale nakonec se z ní stal uzavřený tržní systém?

foto: © KnopfČeská pozice

Každá nová technologie je na začátku otevřeným tržním systémem, který se snaží prosadit proti starým, uzavřeným systémům. Poté, co však otevřený systém získá převahu, se z něj začne stávat uzavřený. Jakákoliv inovativní technologie totiž dospěje do bodu, kdy se objeví její slabiny, chyby a meze.

Je internet revoluční inovací, která změní současný řád, nebo je to jen jedna z dalších nových technologií, o níž se zpočátku zdálo, že se bude spontánně vyvíjet, ale nakonec se z ní stal uzavřený tržní systém? Kniha The Master Switch: The Rise and Fall of Information Empires (Hlavní vypínač. Vzestup a pád informačních impérií) profesora práva na Kolumbijské univerzitě Tima Wu se věnuje americkým telekomunikačním monopolům v 19. a 20. století a jejich cyklickému vývoji od otevřeného tržního systému k uzavřenému.

Jak využít informaci

Pojetí kapitalismu anglického myslitele Adama Smithe – hospodářské soutěže coby „neviditelné ruky“ trhu – je dodnes v USA nedotknutelné. Prezident telekomunikační společnosti American Telephone and Telegraph (AT&T) Theodore Vail (1845–1920) tomu nikdy nevěřil. A byl přesvědčen o pravém opaku – osvícený monopol považoval za mnohem lepší než tržní řešení.

„Konkurence znamená spor a průmyslovou válku. Z dlouhodobého hlediska nemá veřejnost z destruktivní soutěže užitek a nakonec nese přímo, nebo nepřímo všechny náklady,“ domníval se Vail. A jeho koncepce se nakonec prosadila v privátní telefonní monopolní korporaci, přičemž její morální základ tvořila služba veřejnosti. Společnost AT&T se stala prvním americkým monopolním telekomunikačním impériem.

Na společnosti Western Union se ukazuje monopolní postavení, a jak lze zveřejněnou, nebo utajenou informaci politicky využít

Na příkladu prvního celoamerického poskytovatele telekomunikačních služeb v 19. století – společnosti Western Union vlastnící telegrafní síť – se pak ukazuje, že v minulosti tyto služby ovlivňovaly politiku mnohem více, než si dnes umíme představit. Tato korporace podepsala s tiskovou agenturou Associated Press exkluzivní smlouvu na přednostní přenos zpráv a v americké prezidentské kampani v roce 1876 informovala o republikánském kandidátovi Rutherfordu BircharduHayesovi, přičemž odmítala informovat o demokratu Samuelu J. Tidenovi. Hayes se nakonec stal americkým prezidentem.

Na společnosti Western Union se ukazuje monopolní postavení, a jak lze zveřejněnou, nebo utajenou informaci politicky využít. Z historie telekomunikačních monopolů ale vyplývá, že pokud se uzavřou, stávají se cílem útoku inovativních technologií. To nastalo, když Graham Bell přišel se svým novým vynálezem telefonem. Jakmile společnost Western Union pochopila, že telefon znamená konec její telegrafní sítě, začala dělat vše, aby znemožnila jeho šíření.

Sklon k uzavřenosti

Součástí teorie hospodářské soutěže jsou takzvané vstupní bariéry, které musí nová firma překonat, aby se této soutěže vůbec mohla zúčastnit. Otevřenost systému je pak možné posuzovat i podle výše vstupních nákladů, přičemž telekomunikační koncerny mají sklon se stávat uzavřenými, protože jen kapitál potřebný na fungování infrastruktury je astronomicky vysoký.

Telekomunikační koncerny mají sklon se stávat uzavřenými, protože jen kapitál potřebný na fungování infrastruktury je astronomicky vysoký

Bellova společnost – American Bell Telephone– zpočátku spíše živořila a pro Western Union nepředstavovala vážnou konkurencí. Situace se změnila, když do hry vstoupil silný investor, v tomto případě magnát J. P. Morgan, který poskytl Bellově společnosti potřebný kapitál k vybudování celoamerické telefonní sítě. Následně si společnost začala vytvářet monopolní postavení a současně likvidovat konkurenci – a to značně nevybíravě.

Dle dokumentů uváděných profesorem Wu skupiny lidí ve službách Bellovy společnosti vytrhávaly dráty a telefonní přístroje a poté je jako ve středověku veřejně pálili. Na tomto příkladu Wu ukazuje přechod od otevřeného k uzavřenému tržnímu systému. Ten nastává, když monopol zaručuje kapitálovému trhu vyšší zisky. A takové monopoly vznikají zejména v oblastech, jež se týkají celé společnosti – například v telekomunikacích, finančnictví, zásobování energií či dopravě.

Potlačování vynálezů

Nadvláda Bellovy společnosti, oficiálně AT&T, se stala absolutní a její obrovské finanční prostředky jí umožňovaly investovat do výzkumu – vývojové oddělení patřilo k nejvíce inovativním v USA. Vědci z Bell Labs (Bellových laboratoří) obdrželi celkem sedm Nobelových cen za fyziku – mimo jiné objevili tranzistor. Současně však vedení koncernu nemilosrdně potlačovalo vynálezy, jež dle něho ohrožovaly telefonování.

Vedení koncernu AT&T nemilosrdně potlačovalo vynálezy, jež dle něho ohrožovaly telefonování

Například telefonní záznamník, který na magnetický pásek zaznamenával hovory a jejž měl vědec Clarence Hickman ve své pracovně již v roce 1934 – byl „znovu objeven“ až v devadesátých letech minulého století. Stejný osud potkal vynálezy, jako jsou optické vlákno, mobilní telefon, technologie umožňující vysokorychlostní přenos dat (DSL), fax nebo handsfree. Společnost AT&T však nebyla žádnou výjimkou. Inovativní technologie ve třicátých letech 20. století potlačoval i další komunikační monopol – rádio.

Rozhlasové stanice, jež používaly amplitudovou modulaci (AM) na středních vlnách, vystupovaly proti frekvenční modulaci (FM) na velmi krátkých vlnách, přestože by mnohem více stanic mohlo mít kvalitnější vysílání, což by však znehodnotilo investice do AM. Tvrzení, že lepší kvalita a větší výběr se samy prosadí, tedy neplatilo. Rádiové společnosti si dokázaly zajistit podporu americké vlády a ubránit si zdroj příjmů. Až v osmdesátých letech byla v USA FM stejně rozšířená jako AM.

Hospodářská soutěž spíše výjimečná

Obava z nových technologií, jež ohlašují konec monopolního postavení, je ale oprávněná. Zakladatel televizní stanice CNN Ted Turner je veřejnosti nejvíc známý jako manžel herečky Jane Fondové nebo štědrý mecenáš. Méně se o něm ví, že je i vizionářský inovátor.  Jeho vize kabelové televize na celostátní úrovni neměla dlouhou dobu kvůli monopolu AT&T, jež vlastnila přenosové sítě, šanci uspět. Až v roce 1976 se mu díky nové technologii, jež umožňovala přenos přes satelit, podařilo narušit nadvládu tří televizních stanic NBC, CBS a ABC.

Otevřená hospodářská soutěž je v telekomunikačním odvětví výjimečná, pravidlem spíše jsou dlouhodobá monopolní postavení

Turner však nejen odstranil jejich tehdejší monopolní postavení, ale i změnil americkou společnost. Specializované kanály – například pro sport, zprávy, dětské vysílání či vaření – totiž zvětšují rozdělení společenských skupin a stále více je nesmiřitelně rozštěpují.

Dosavadní vývoj ukazuje, že otevřená hospodářská soutěž je v telekomunikačním odvětví výjimečná a že pravidlem v něm jsou spíše dlouhodobá monopolní postavení. Monopol AT&T trval 70 let – od roku 1914 do roku 1984. Hollywoodská studia převzala kontrolu nad americkým filmem ve třicátých letech a udržují si ji dodnes.

Čína, Írán, Google a Apple

V případě internetu pak je otázkou, zda jde o novou situaci. Internet vznikal v době studené války, kdy byl odmítán systém plánovaného hospodářství a centralizovaného řízení společnosti. Vychází proto z decentralizované koncepce, a tudíž není ani žádnou náhodou, že se podobá decentralizované politické dělbě mocí na federální úrovni USA. Nové na něm je, že až dosud jeho uživatelé používali infrastrukturu, kterou nevlastnili. Růst počtu signálů však naznačuje, že jeho otevřená fáze končí, protože země, jako jsou Čína nebo Írán, dokážou internet účinně kontrolovat.

Z kombinace přenosových sítí AT&T, hollywoodské zábavy a přístrojů společnosti Apple se však stává nová mezní oblast

Dle profesora Wu se však náznaky uzavírání internetu objevují i ve svobodném světě, například u společnosti Apple, jejíž iPhon bylo možné zpočátku koupit jen při uzavření smlouvy s AT&T. Telekomunikační společnosti se tentokrát rozhodly správně, když vsadily na mobilní internet. Z kombinace přenosových sítí AT&T, hollywoodské zábavy a přístrojů společnosti Apple se však stává nová mezní oblast.

Nejnovější generace počítačů je na rozdíl od těch předchozích, které rozvíjely kreativitu, určená výhradně ke konzumu. Samozřejmě, že lze Google nebo Apple opustit, v tom případě se však musíme také vzdát mnoha aplikací, které nám přirostly k srdci, jako jsou Google maps, Gmail, Google News, nebo přístupu do iTunes Applu. Většina z nás se ale z pohodlnosti raději rozhodne tolerovat určitou kontrolu tím, že akceptuje obchodní podmínky.

Návrh

V USA je politická moc podřízena promyšleným kontrolním mechanismům a nikdo je nezpochybňuje. Kdyby ale někdo požadoval, aby se stejná kontrolní opatření proti zneužití moci jako u politického systému použila v ekonomice, určitě by byl označen za radikála, marxistu anebo obojí.

Wu proto navrhuje oddělení hráčů v informačních technologiích, ochranu nových technologických odvětví před telekomunikačními monopoly a větší odstup politiky a ekonomiky. Nakolik je tento jeho návrh proveditelný, však zůstává otázkou. Wu totiž uvádí, že telefonní společnost Southwestern Bell měla v roce 2003 v hlavním městě státu Texasu Austinu na výplatní listině téměř sto lobbistů na 181 členů tamní Sněmovny reprezentantů a Senátu.

The Master Switch: The Rise and Fall of Information Empires
(Hlavní vypínač. Vzestup a pád informačních impérií)
AUTOR: Tim Wu
VYDAL: Knopf 2010
ROZSAH: 384 stran