Od malování po domech k malování domů

Výstava Michala Škapy v pražské Ville Pellé ukázala, že vlamování street artu do kamenných galerií může být obohacující.

Michal Škapa / Tron - výběr z díla. foto: ARCHIV MICHALA ŠKAPY

Michal Škapa / Tron - výběr z díla.

Historická Villa Pellé poblíž pražského Špejcharu se těší stále větší pozornosti milovníků výtvarného umění. Ve třech podlažích se nachází útulné i prostorné sály, které slouží výstavám převážně současné tvorby. Právě ukončená expozice byla mimořádně atraktivní. Návštěvník si do 27. ledna mohl prohlédnout práce Michala Škapy, jednoho z nejvýraznějších autorů spojovaného s českou graffiti scénou. Výstava nazvaná Babylon přiblížila dílo čtyřicetiletého umělce, který se z ulic přesunul do prestižních „kamenných“ galeriích.

Škapova tvorba neustrnula v mladistvých sprejerských začátcích, kdy si ještě říkával TRON. Vystavená díla byla dokladem umělcova nasazení a vnitřní kontinuity – přiznávají své kořeny a inspirace alternativní kulturou, ale směřují dále. Dosahují zralé či hlubší svébytnosti, a to se daří i v úhledně „čisté“ interiérové instalaci.

Street art boduje

Estetika i poetika street artu se dostává na výsluní i v klasickém galerijním provozu, boduje na aukcích a nepředsudečnými sběrateli je vyhledávána. Přináší neokoukaný (a zatím nezprofanovaný) esprit, syrovou kreativitu a zpravidla i trefnou reflexi současného světa. Je to energie svobodná i angažovaná, zdravě individualistická, vycházející z intenzivně žité a kriticky nahlížené reality.

Estetika i poetika street artu se dostává na výsluní i v klasickém galerijním provozu, boduje na aukcích a nepředsudečnými sběrateli je vyhledávána. Přináší neokoukaný (a zatím nezprofanovaný) esprit, syrovou kreativitu a zpravidla i trefnou reflexi současného světa.

Škapa tyto rysy a tendence naplňuje. Od chaotických „značkovacích“ výkonů přechází k srozumitelnějšímu stylu, aniž by opustil svá estetická a morální východiska opustil. Jeho současná tvorba proto nachází divácké přijetí i mimo streetartovou (alternativní) komunitu.

Ke svým kulatým narozeninám si Škapa nadělil pestrou výstavu. Spolu s diváky mohl pod jednou střechou i bilancovat. Nejednalo se nicméně o retrospektivu. K vidění byla totiž i díla zcela nová, sledující hned několik autorových poloh spjatých s formujícími začátky.

Divoké začátky

Škapa aka TRON pochází z generace, která začínala s graffiti v divokých devadesátých letech. Patří do okruhu legendární vysočanské Trafačky – nezávislého centra nového dění. Škapa má za sebou typicky sprejerskou minulost plnou adrenalinových a mnohdy i podvratných pouličních aktivit. Vedle této anarchistické činnosti se umělec začal stále více věnovat grafickému designu. Jeho výrazný talent na sebe záhy upozornil i volným uměním. Škapa se účastnil zásadních skupinových výstav u nás i v zahraničí. K nejdůležitějším patří přehlídky Names (2008) nebo Městem posedlí (2012), uspořádané v Galerii hlavního města Prahy. Škapa se rovněž podílel na prezentaci České republiky na EXPU v čínské Šanghaji.

Babylon byl zatím největší Škapův autorský projekt. Můžeme ho vnímat jako třetí díl volné výstavní trilogie, kterou zahájil v roce 2014 výstavou Graffoman (Chemistry Gallery), na kterou navázal expozicí Analfabet (2017) v prostorách nové Traffo Gallery v Holešovicích. Tématem první z výstav byla sebedestruktivní globální nadprodukce, druhá relativizovala hranice mezilidského (mezinárodního, sociálního, politického) porozumění. Právě ukončená výstava tyto motivy prolínala a nápaditě povyšovala k obecnější platnosti. Vždyť starozákonní paralela (s příběhem pyšné babylonské věže a božím trestem – zmatením jazyků) je pro dnešek trefná i alarmující.

Škapa poznal krajní důsledky chaotického světa na vlastní kůži. Na exotických „sprejových“ poznávacích cestách (New York, Hong Kong, Jižní Amerika) se formovaly jeho občanské postoje i umělecký výraz. V našem rozhovoru na ně vzpomínal takto: „V roce 2005 jsem byl na kratší návštěvě v Brazílii a na pár dní i v Sao Paulu. Zcela mě ohromila místní specifická odnož graffiti. Jako by na město padla černá pavučina. Téměř všechny domy byly od úrovně ulice až po horní patro, třeba i dvacetipatrové budovy, pokryty většinou černými nápisy. „Výzdobu“ provádějí organizované skupiny, které mají svoji hierarchickou strukturu. Při pokrývání území spolupracují a nebojí se riskovat život při šplhání na budovy. Samotný styl tohoto písma je mixem několika vlivů – tvarosloví log metalových kapel, run i fraktury. Už v době pobytu jsem toto písmo zaznamenával, později jsem si k němu vyhledával další informace a dále piloval. V určité fázi jsem pak písmo digitalizoval. V současné době ho využívám ve svých obrazech jak v hrubší formě v ploše, tak v jemnější podobě v obrazech se soustřednými kruhy. Moje písmo pak tvoří síť, pavučinu, je kódem, je v něm uložen text, který vzdoruje čtení na první pohled a musí se dekódovat.“

Realističtější pojetí

Vedle písmové linie hrála na výstavě dominantní roli i realističtější pojetí městských motivů. Jen s lehce pozměněnou a stylizovanou optikou jsme mohli vidět obrazy lidských obydlí. Namísto dřívějších Škapových obrazů kumulovaných aut na vrakovištích, jsme sledovali bizarní slepence chudinských slumů, podivné monumenty a bezprizorní pomníky. V umělcově pojetí tak vzniklo globální drobnopisné podobenství: urbánní mozaika barev a tvarů, civilizační labyrint, novodobý Babylon.

Výstava Babylon ukázala Škapovu invenci, imaginaci a empatii, a rovněž výrazově pestrou vrstevnatost. Témata propojil, umocnil i rozvinul. K příjemným překvapením patřily obrazy, na nichž autor obohatil plochu malby o lineární neonové trubice, které dílům dodaly magickou atmosféru a další významovou rovinu. Také dřevěné či kovové objekty umístěné na zahradě Villy Pellé naznačily, že Škapa je zralým, ale stále experimentujícím a hravým autorem. Jeho vzácně kreativní cesta „od malování po domech k malování domů“ je zmapována v čerstvě vydané publikaci Babylon.

Výstava byla ukončena 27. ledna 2019.

Diskuse neobsahuje žádné příspěvky.